Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

 

 

Văn

 

  

KHI QUT VỀ TI


Một cht qu, một cht thnh
Nửa chất phc, nửa tinh ranh ậm ờ
Một cht thực, một cht thơ
Nửa thầy nửa thợ lơ mơ giữa đời
Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home