Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

 

Văn

 

  

CON GI C LAO


Con gi c lao rất dễ thương
ẹp như hoa tri của ruộng vườn
Tắm nước ph sa lng thơm ngt
Rơm ci ln tc dng soi gương

ất qu duyn dng trn vai o
Mi cười in mỏng nt sương đm
Rộn rng tim gởi theo hương la
Mắt đượm trời xanh sng nước m
Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home