Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

 

 

Văn

 

  

M XƯA


Nằm nghe ếch nhi ku xa
Vọng buồn như tiếng qu nh đu đy
Bng hong khng biết tỉnh say
M nghe mưa gi ngất ngy ngập hồn


Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home