Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Dương Tấn Long                |                 www.ninh-hoa.com Dương Tấn Long
  Kiến Trúc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ḥa,  niên khóa 1968-1975. Hiện sinh sống ở
Việt Nam.


 

 

 

 

 

 

TÔI NM VƠNG

  
 
 

Tôi về mắc chiếc vơng thưa

Muốn quên đời, nên đong đưa sự đời

Láo lơ hai mắt nh́n trời

Không ca dao cũng chẳng lời ai ru

Nắng mưa héo nhánh mù u

C̣n đâu dịu ngọt đem ru giấc ḿnh

Đong đưa trong cơi lặng thinh

Mà nghe muôn sự gập ghềnh bủa vây

Nhắm đôi mắt, đất trời xoay

Mở to chỉ thấy vơng lay vật vờ

Đành thôi nửa nhắm, nửa hờ

Cho nửa thực với nửa mơ bạn cùng

Thiên la địa vơng chập chùng

Trở xoay thân thể, ngại ngùng tứ chi

Lắng đời quên cả sân si

Hồn yên, phách lặng, thân di nhẹ nhàng...

Nhặt khoan, cà tịch cà tàng

Có chi mà phải vội vàng vơng ơi!

Dành khi trái gió trở trời

Đợi lúc đi, đứng, nằm, ngồi không yên

Nhân t́nh, thế thái đảo điên

Áo cơm thất bát, muộn phiền vây quanh...
 

******

Ngoài kia phố chợ quay cuồng

Nằm nghe chớp bể mưa nguồn quanh đây

Bóng chiều xuống dưới hàng cây

Cám ơn vơng ! thêm một ngày qua đi

 

Dương Tấn Long

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Tấn Long               |                 www.ninh-hoa.com