Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

 

Văn

 

  

                      
G I A O   M A


 

Mai về mang hết chiều đng
Đem ra phơi dưới nắng hồng sang xun
Ma qua nghe lắm gian trun
Ngy vng ln, lại bng khung nhớ ngườiDương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home