Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

Văn

 

  

                      
C  PH   Đ M


 

Tc vng nhuộm nửa ngy thơ
Nhạc vng vớ vẩn, vẩn vơ, v hồn
Đn vng nhạt a mi hn
Tuổi vng sao đ vội chn khng mồ!

Khi vng mờ ảo nhấp nh
Giọt vng lịm đắng, rơi kh xuống chiều
Nắng vng qun x liu xiu
Ngy vng thiếu nữ, buồn thiu khng lời.
T10/2003Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home