Với sự đóng góp của người
Ninh Ḥa và thân hữu
đang sinh sống tại:

Hoa K

Vinh Hồ  | Quan Dương | Đường Du Hào | Trần Thị Minh Nguyệt | Phùng Thị Phượng | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Vơ Ngọc | Thu Phương | Đoàn Thủy Tiên | Phương Kỳ Vân | Nguyễn Thân | Nguyễn Đ́nh Đại Lộc | Việt Hải | Diệp Thế Mỹ |  Lê Anh Dũng | Trần Thị Nghệ | Nguyễn Thanh Ty | Nguyễn Thục | Du Sơn Lăng Tử | Lê Lai | Lê Văn Quốc | Nguyễn Văn Cẩm – Bé | Linh Vũ | Phan Đông Thức | Đường Ngọc Chi | Trần Thị Nết | Anh Vũ - Thiện Tín | Nguyễn Hữu Tài | Vơ Thị Thanh Tâm | Phạm Hoài Hương | Phù Linh Trân | Hồ Thị Ngọc Bích | Đào Thị Phương Anh | Phạm Văn Nếp |Nhà Quê-Trần B. Trọng | Hồ Công | Phan Thanh Tâm | HH | Nguyễn Dzuy Nam | Đặng Văn Đồng | Nguyễn Thị Ngọc Đến | Phạm Thanh Khâm| Thiện Hữu | Phương Lệ | Lê Duy Mậu | Anh Quốc Minh | Nguyễn Thị Thu | Người Đẹp Bùng Binh | Nguyễn Thị Kim Yến | Nguyễn Quảng | Nguyễn Mỹ Trúc | Khu Thị Phụng | Đặng Thị Ngọc Nữ | Huỳnh Minh Tâm | Nguyễn Phương Linh | Nguyễn Thị Kim Loan | Hà Mỹ Phụng | Nguyên Chất | Nguyễn Văn Thành | Dương Alpha | Đường B́nh | Linh Phương| Đường Thế Sơn | Trần Thế Vinh | Nguyễn Phước Sơn | Phan Đức Thông | Cù Tấn Báu | Lă Quốc Việt |Trần Đức Cảnh | Dương Thị Mai | Phạm Hoài Hương | cụ Đường Gia Kư | Nguyễn Tiến | Y Quyên | Lă Quí Sơn | T N Th | Nguyễn Dzuy An | Tyna Lưu | Phạm Sĩ | Bùi Hữu Tấn | Hồ Hoa | Vơ Thị Tính | Phạm Thị Mai | Dương Alpha | Đường B́nh | Đường Sơn |Nguyễn Tính | Trần Khổ | Huy Bạch |
 Trần Minh Hiền | Đinh Bá Hồ |
Lữ Thanh Cư| Bạch Tuyết |Tâm Đoan
Lư Hoàng Oanh | Lê Bá Ṭng |
Dương Công Thi |Vơ Thị Như Hường | Cô Kim Thành | Thầy Trần Hà Thanh
Bs Lê Ánh | Nguyễn Hương
Phạm Văn Thịnh | Nguyên Bông
Trần Thiên Bảo  | Lâm Minh Tài | Nguyễn Thị Khánh Minh | Như Nguyệt

 

Gia Nă Đại

Hoàng Minh Mục | Trần Văn Hùng Và Thu | Huỳnh Sanh | Phó Đức Lâm | Trần Ngọc Chánh | Lương Thị Thọ | Nguyễn Thị Thu | Tây Tiều | Nguyễn Đăng Khoa | Nguyễn Trọng Dũng | Diệp Lan Mai | Huỳnh Sanh | Phó Đức Lâm | Trần Ngọc Chánh | Huỳnh Khải Đôn | Bs Nguyễn Vĩ Liệt | Lư Hổ 
Tiểu Thu | Nguyễn Hưng |

 

Úc Đại Lợi

Nguyễn Thùy Trang | Phạm Thám| Trương Thị Huệ | Diệp Bảo Thành|
Người Xứ Vạn (Nguyễn Văn Sanh)
Phù Vĩnh Sơn  | Nguyễn Đồng Danh |

Lương Mỹ Trang 

 

Việt Nam

Dương Tấn Long | Lê Thị Lộc | Vơ Sự | Phan Nho | Ngô Thị Thỏa | Minh Trí | Hoàng Bích Hà | Sử Xương Hải | Nguyễn Hiền | Hà Thị Thu Thủy | Phạm Hoàng Thi | Phạm Thị Thục | Phạm Thị Hoa | Nguyễn Thị Huyền Phượng | Phan Xuân | Nguyễn Thị Phương Hiền | Hà Thị Thu Liên | Lê Quang Phách | Huỳnh Văn Lực |Trần Văn Lạc | Châu Thị Thanh Mận | Bảo Lân | Lương Công Sỹ | Đỗ Thảo Nguyên | Phạm Ngọc Sơn Đài | Đỗ Quyên | Nguyễn Tố | Ngô Quang Trung | Trương Thanh Sơn | Lương Lệ Huyền Chiêu | Đặng Trùng Dương |Nguyễn Hiền | Điềm Ca | Quốc Sinh | Thiên Thi | NguyễnThị Thanh B́nh | Hoàng Bích Hà | Vơ Hương | Chi Lai | Nguyễn Hoàng Phi | Nguyễn Đức Huệ | Nguyễn Thị Thu | Vơ Hoàng Nam | Diệp Thế Lâu | Nguyễn Kim Quang | Nam Kha | Cao Nhật Quyên | Phạm Duy Tân | Hải Ly | Trần Phượng Hoàng | Nguyễn Từ Chung | Trương Tiểu Dung |Hoàng Thy| Lương Lệ Minh Trí | Hoàng Giang Thạch | Phan Hữu Công | Nguyễn Duy Long |  Nguyễn Văn Xanh | Nguyễn Tảng| Trương Tiếp Trương |Phan Thị Hương Thu | Dương Anh Sơn | Hoàng Song | Phạm Trị | Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa | Đặng Thị Thanh Nga | Ngô Thị Kim Yến | Đường Văn | Ngô Thục Hớn | Toàn Hương | Phù Ḥa Hải | Đàm Thị Ngọc Lư| Nguyễn Vân | Thiên Hữu | Chiếu Hiện | Nguyễn Phan Lê | Trần Thị Trâm Anh | Nguyễn Văn Định |  Dương Tấn Sơn | Hàn Minh | Nguyễn Đôn Huế Trang
Nguyễn Thị Thanh Trí | Hải Lộc |
Sử Xương Hải | Vơ Thị Nguyên
Nguyễn Quân | Nguyễn Thị Bảy | Phạm Thanh Phong (Phù Du) | Trần Đ́nh Thọ | Lương Lệ Bích San | Phan Phụng Dung | Lê Thị Đào| Quách Giao
Nguyễn Quang Lộc |Nguyễn Tấn Ca 
| Lê Thị Mỹ Châu | Lê Thị Ngọc Hà
| Đinh Hữu Ân | Nguyễn Y Lang | Nguyễn Thị Tuyết Hoa|Vơ Ngọc Thành
Đinh Hữu Ân  |  Dương Côn Ban | Nguyễn Hồ Bảo  | Lê Tấn Cam
Nguyễn Thị Cẩm Vân | Hoàng Thị Lan
Phan Nho

Một Nhóm Các Em Nhỏ tại
Ninh Ḥa:

Phạm Khả Doanh 8 tuổi | Ngô Tài Trí, 9 tuổi | Quỳnh Châu 9 tuổi | Thùy Trang 9 tuổi |Bội Uyên 9 tuổi | Ngọc Hân 10 tuổi
 

Tân Gia Ba

Nguyễn Thị Thục (Thục Minh)

Na Uy

Phạm Tín An Ninh |Trương Thị Thức | Phạm Ninh Ḥa 
Hoàng Tiên (Phi-Ṛm)

Pháp

Nguyễn Thị Tri | Nguyễn Khắc Khánh Sơn | Bích Phượng |
Tiểu Vũ Vi | Lâm Thanh Nhàn
 

Anh

Diệp Năng Hải

Đức

Phạm Quang Minh

Ḥa Lan

Topa Panning
Trần Hữu Sơn

Lê Thị Thanh Tâm

B

Khu Thêm Đống
 

Đan Mạch

Thùy Giang

 

Nhật

Yến Nhi

 
n Đ

Mục Đồng


 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:


 
diem27thuy@yahoo.com

 

 

Đây là lần thăm viếng thứ:


free traffic counter

 

(kể từ ngày 01/02/2022
và từ con số 2831650)

(Tính đến ngày 06/03/2022
lượt vào trang Xuân lên đến
2837405 tức là 5755 lượt)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

(Vui ḷng Bấm Vào chữ "Bắt Đầu"
trong tấm h́nh trên để xem)

 

Đóng góp trang trí trong Đặc San:
 

Ảnh Trang Trí- Hải Lộc/Phi-Ṛm/Huyền Chiêu

H́nh ảnh Tết Nha Trang - Lê Thị Lộc

H́nh ảnh Tết Ninh Ḥa - Phương Hiền

H́nh ảnh Hoa Xuân/Tết - Phương Hiền/Hải Lộc

Lá Thư Đầu Năm Nhâm Dần 2022 - Phi Ṛm

Sớ Táo Quân - Bạch Liên/Nhà Quê

Câu Đối Tết - Bs Lê Ánh

 

 

Đặc San Xuân Nhâm Dần - 2022

Kỷ Niệm Xuân Mười Chín Tuổi
 


www.ninh-hoa.com

 

 

 

     

 

 

 

Với sự đóng góp bài vở của:  

 

Hiếu Anh - Việt Nam
Ngọc
Anh - Việt Nam
Trâm Anh - Hoa Kỳ
Bs Lê Ánh - Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Bé - Việt Nam
Nguyễn Thị Bê - Việt Nam
Trần Ngọc Chánh - Gia Nă Đại
Trần Thị Chất - Hoa Kỳ
Trần Mạnh Chi - Hoa Kỳ
Lương Lệ Huyền Chiêu - Việt Nam
Nguyễn Chức - Hoa Kỳ
Lê Cườm -
Việt Nam
Lê Thị Đào - Việt Nam
Văn Đệ - Việt Nam
Đỗ Độ - Việt Nam
Mục Đồng - Ấn Độ

Thùy Giang - Đan Mạch
Nguyễn Thị Giỏi - Hoa Kỳ
Bs Nguyễn Duy Hảo/BaLăng - Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Phương Hiền - Việt Nam
Nguyễn Thị Phương Hiền (Em) - Việt Nam
Nguyễn Văn Hải - Việt Nam
Trần Việt Hải - Hoa Kỳ
Nguyễn Văn Ḥa - Việt Nam
Đàm Quang Hưng - Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Kệ - Việt Nam
Bạch Liên - Hoa Kỳ
Khánh Lan - Hoa Kỳ
Vơ Thúy Loan - Hoa Kỳ
 Lê Thị Lộc - Việt Nam
 Đàm Thị Ngọc Lư - Việt Nam
Nhất Chi Mai - Hoa Kỳ
Lương Lệ Thanh Nga - Việt Nam
Kim Hong Nguyen - Việt Nam
Nguyễn Văn Nghệ - Việt Nam
Thụy Nguyên - Hoa Kỳ
 Tô Thị Nhỏ - Việt Nam
Vơ Thị Hồng Nhung - Việt Nam
 Trương Khắc Nhượng - Việt Nam
Topa Panning - Ḥa Lan
Bích Phượng - Pháp
Cao Nhật Quyên - Việt Nam
Phi-Ṛm - Na Uy
Nguyễn Sinh - Hoa Kỳ
Lê Thị Thanh Tâm - Ḥa Lan
Trần Hà Thanh - Hoa Kỳ
Kim Thành - Hoa Kỳ
Nguyễn Văn Thành - Hoa Kỳ
 Lâm Thảo - Hoa Kỳ
Kim Thoa - Việt Nam
Vơ Tiến - Việt Nam
Bs Huỳnh T́nh - Việt Nam
Hà Thị Thu Thủy - Việt Nam
Lương Mỹ Trang - Úc Đại Lợi
Cao Hoài Trí - Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Trí - Việt Nam
Ngô Đ́nh Trọng/Ngô Trưởng Tiến - Hoa Kỳ
Nhà Quê Trần B́nh Trọng -
Hoa Kỳ
Nguyễn Ngọc Uẩn - Việt Nam
Tiểu Vũ Vi - Pháp
Phạm Kế Viêm - Pháp


 

 

 

Xuân NHÂM DẦN 2022
WWW.NINH-HOA.COM

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

          

 

 

 

 

                   

               

 

     

 

                

 

 

  

 

 

  
  www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2022- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương