Mục Lục
 

 Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 L T Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 S To Qun
     
L Thị Ngọc H
     L H
     
Nguyễn Xun Hong
 Cu Đối Tết
     
Dương Anh Sơn
 Cu Đối Tết
     
Vinh H
 Thần To
     
Nguyễn Xun Hong

 

 

Chc Tết
 


 Xoay Người
     
Bạch Lin
 Tết Ta ?
     
Lin Khi Cơng
 Ao Ước Đầu Xun
     
L H
 Xun Bnh Thn
      Nguyn Kim
 
Lời Chc Đầu Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Xun Bnh Thn
     
Phan Phước Huy
 Chc Tết
     
Phong Đn
 Khai Bt Đầu Xun
     
Quch Giao
 
Chc Xun Bnh Thn
     
Sng H
 
Chc Tết Ninh-Hoa.com
     
Thi Thi
 

TVi TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế VimHương Xun
 


 Hương Xun
     
Bạch Lin
 Chuyện Vui Ngy Tết
     
Lm Ngọc
 
Đm Giao Thừa Xa X
     
L Thị Ngọc H
 
Pht Giao Thừa
    
  Vn Anh
 Nt Đẹp Văn Ha Tết Của
     
Người Việt Nam

     
V Hong Nam

 

Sinh Hoạt

 

 Niềm Vui Cuối Năm
     
H Thị Thu Thủy
 Xun Ny Em Trn 20 Tuổi
     
Mai Thị Hưng Hồng
 
Ngy Họp Mặt Đồng Hương
     
Nguyễn Thị Đng
 Cuối Năm t Mi 2015
      Trm Anh

 

Hnh nh Hoa/
Nghệ Thuật
 


 Cắm Hoa Trang Tr
     
Hải Lộc
 Hoa Xun Ngy Tết
     
L Thị Lộc
 Trồng Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Thị K
 Vi Dng...
     V Anh Kiệt
 

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Đường Xưa
     
Bạch Lin
 
Đn Xun Ny
     
Nhớ Xun Xưa

     
L Thị Thanh Tm
 
Nhớ Trại Xun Bn Cng
    
 Lương LHuyền Chiu
 Xun Về, Tết Đến
     
Ngọc Hương
 
Qu Ma Xun Tặng Cha
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Vườn Cau Nh Ngoại
     
Quch Giao
 Chuyến Đ Ngang Khng
     
Cập Bến

     
Trần H Thanh
 Sắc Mu Văn Ha Trong Tết
     
CTruyền Dn Tộc

     
V Hong Nam

 

Linh Tinh
 

 Chung Gi
     
Bạch Lin
 
Đọc Đường Hoa Vng
     
Của Nguyễn Thị Thanh Tr

     
Dương Anh Sơn
 
Nỗi Lng Đường Hoa Vng
     
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Gởi V Anh Nồng Nn
     
Đa Tnh Xun

      Tiểu Vũ Vi
 

 


Ca Ht/Nhạc

     
  Nhạc T Slideshow/YouTube
     
Kim Thnh
  Xun V
    Ước Muốn Đềm Xun
    
L H
 
Nha Trang Mến Yu
   
   Nguyễn Thị Knh
  o nh
     
H Thu Thủy
 

 

Tn Gio


  SCần Thiết C Một
     
Tn Gio

     
Nguyn Ngộ


 

Năm Bnh Thn
N
i Chuyện Khỉ

 Năm BNH THN (2016)
     
Ni Chuyện KHỈ

     
Nguyễn Chức
 
Khỉ Qu Ti
     
Nguyễn Xun Hong
 
Khỉ V Cc Loi Linh Trưởng
     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị (252-253)
     
 Đm Quang Hưng
  Theo Cha Hay Theo Chồng?
       Đm Quang Hưng
 
Nữ Tnh Trong Thi V Họa
       L Phụng
 
CThi Thập Cửu Thủ
       Nguyễn Hữu Quang
 
Kết-Ngữ
       Nguyễn Hữu Quang
  V Với M
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế Vim
 

Y Học


 Bệnh Do Thức Ăn
     
Nước Uống

     
Bs L nh
 
SLan Truyền V Cơ Chế
     
Gy Ra Bệnh Lao

     
Bs Nguyễn Vĩ Liệt
 


m Thực Bnh Tt Nấu Oven
     
Mai Thi Vn Thanh
 

 

Kinh Nghiệm Cuộc Sống

 Hương Vạn Vật
     
Bạch Lin
 Tm Người Giải Mộng
     
Đặng Thị Tuyết N
 
Ma Xun Với Người
     
Cao Tuổi

     
Mai Thị Tuyết Hồng
 
Vui Đn Tết V Giỗ T
     
Nghề May

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
B"Tin Học Lễ" Th Đạo
     
Đức X Hội S Ra Sao?

      Nguyễn Văn Nghệ
 Khm Bệnh V Chữa Bệnh
     
Bảo Hiểm

     
Trương Khắc Nhượng
 Du Lịch
 


 Du Lịch Đường Biển,
     
Vng West Caribbean

     
L nh
 
Buenos Aires,
     
Bi Tango Cho Em

     
Nguyễn Thị Lộc
 
NhữngChiếc Cầu Yu Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Chuyến Du Xun CalTrain
     
San Francisco

     
Thi Thi


 

Bin Khảo/
Bt K
 


 Kinh Tế Hoa K V Thế Giới
     
Năm 2015

     
Nguyễn Văn Thnh
 Ci Bẫy Ngho
     
Phạm Thanh Khm
 
Cht Nghĩ VHai Dịp TẾT
     
m Lịch V Dương Lịch

    
  Việt Hải

 


Viết v
ninh-hoa.com Đoạn Đường 12 Năm
     
Nhn Lại

    
 Trần Việt Hải
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa L
 


 Bắc Hnh Tạp Lục (76-77)
     
Dương Anh Sơn
 Diễn Giải Sấm Trạng Trnh
     
Lin Khi Cơng
 
Việt Nam: Mn Học LỊCH S
     
Trong Qu Khứ, Hiện Tại V
     
Tương Lai

     
Nguyễn Văn Nghệ
 
Mn Học Lịch S
     
Trần H Thanh
 
Văn Học V Cht
     
Nghĩ Ring

     
Trần Vệt Hải
 
Xun Cảnh
     
(Trần Nhn Tng)

     
Tr Bửu
 
Khỉ Trong Tục Ngữ, Thi Ca
     
V Ca Dao

     
Vinh H
 
T Đng Qu Người
     
Bạch Lin
 Qu Nhiều Qu Đ
     
Bạch Lin
 Nỗi Tnh
     
C H
 Tnh Qu Lắng Đọng
     
Hải Lộc
 Tết V Bnh Chưng
     
Bnh Tt

     
Hong Bch H
 Cuối Trời
     
Hương Đi
 
Miền Trung Qu Ti
    
  Lng Du
 
Trần Tnh
    
  Lm Thảo
 Hoi Niệm Ngy T
     
L Hng
 
Nhớ Xun Qu Hương
     
L Thị Ngọc H
 Bi TĂn Tết Sớm
     
Nguyễn Hiền
 
Ninh Ha Thương Nhớ
   
   Nguyễn Ngọc Thnh
 V Nghĩa
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 
Cảm Hứng Đầu Xun
   
   Nguyễn Thị Knh
 
Mừng Xun Vườn Tao Ngộ
   
   Nguyễn Thị Thi
 
Đn Xun
   
   Nguyễn Thị Thu
 Mừng Năm Mới
     
Nguyễn Văn Ha
 
Nếu Như -01
     
NhQu
 Ngẫu Hứng Trn Đồi
     
Nhất Ch Mai
 Ma Xun Nhớ M
     
Ma Xun C Em

     
Phan Phước Huy
 Vườn Xun
     
Phong Đn
 CHương
     
Quốc Sinh
 Cnh Thiệp Mừng Xun
     
Thi Thi
 Nghing
     
Thu Bốn
 Tiếng Cười Em
     
Thủy Khnh Điền
 
Nắng Xun
     
Trần Phương
 
Tết VGiữa Ma Đng
     
Trc Lan
 Nha Trang Biển Nhớ
      Trương Văn Nghi
 Kiếp Người, Đời Hoa
      Trương Khắc Nhượng
 
Thng Ging Xun V
     
Bn Anh

      Tiểu Vũ Vi
 Thiếu Phụ Tha Phương
     
THải
 
Tn Ngộ Khng
     
Vinh H
 Tết Qu
     
V Hong Nam
 


Văn

 

 K c Ngọt Ngo
     
An Giang
 
Đng V Vạn Vật
     
Bạch Lin
 
Tết Đầu Đng
     
Bạch Lin
 Em Ơi Ma Xun Đến
     
Rồi Đ

     
Hong Bch H
 
Gi Hong Lan Người Yu
     
Của Lnh

    
  Lm Thảo
 Ninh Ha C Ph
     
Lương L Huyền Chiu
 
Ninh Ha Qu Ti
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Tiếng Động Cuối Năm
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 Giấc Mơ Của Chng Lnh
     
Biển - Kỳ 38

     
Nguyễn Văn Thnh
 Đoản Văn Cho Phương Mai
     
Nguyễn Vũ Trm Anh
 
Tản Mạn:
     
Viết Cho Ngy Sinh Nhựt

     
NhQu (Trần Bnh Trọng)
 
Đen Bạc Đ Tnh
     
Phan Kiến Ưng
 
Tri n Ba M
     
Phan Phước Huy


 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 


 

 

 

 

 

 

SỚ TO QUN

Nguyễn Xun Hong

 

Lạy trời ti được biết

Năm Ất-Mi đ qua

Năm Bnh-Thn đ đến

Hỡi Anh Chị trong trang

Mạng Ninh Ha DOT com

Hỡi người Anh pha trước

Hỡi người Chị sau lưng

Hỡi bạn b tứ pha

Cng gp sức trn trang

 

Một năm đ trọn đầy

Tiếp theo sang năm mới

Cng phấn khởi chung vui

Cho thm được nồng nn

Ma xun ny lại đến

Văn Thơ no lại bay

Cy bt no lả lướt

Tiếng khen no của bạn

Trang Chủ no lại hay

 

Cho ti xin lời chc

Đi tay no dng ln

Bản tường trnh to lớn

Xin đến với Ngọc Hong

Một năm đầy lớn lao

Bao nhiu điều cần ni

Cng lao của nhiều người

Đầy đủ chị anh em

 

To Qun đy l thần

Hai mươi ba năm ny

Thng Chạp l cuối năm

C vng đnh vội cỡi

Tờ sớ lại trong tay

Tường trnh ln cng Ngi

Trang mạng ở Ninh-Ha

Do người l Trang Chủ

Điều hnh đ từ lu

Mười ba năm nay rồi

 

Một năm đ tri qua

Bnh yn lại v vn

Thm nhiều cc thnh vin

D l bạn thn hữu

Gp phần cho phong ph

Tờ bo trn qu hương

 

Đ c một mục vui

Nổi cộm trong ma h

Vo đầu của thng Chn

Cng cc Anh Chị Em

Gồm ba người trong nước

Hợp cng với bốn người

Ở bn xứ Mỹ ny

Cng nhau ta thẳng tiến

Đến D-l-x-tn

Chuyến đi vừa su ngy

Thật v cng th vị

Thăm th đủ nhiều nơi

Mở mang cả tầm nhn

Cc anh chị ca ht

Kể chuyện v đố vui

Su người đều ho hứng

 

Đường đo thật kh li

Nhưng nhờ bởi ti năng

Của người trn Trang Chủ

Chuyến đi được đến đch

Chuyến về được bnh an

Biết bao giờ c được

Một dịp vui như thế

Sao nỡ đnh lng qun

 

NGUYỄN XUN HONG

 

 

 

SỚ TO QUN (BNH THN 2016)

L HỔ

 

Con leo ln hỏi ng Trời

Tại sao thế giới ngy cng bất an

Ai ai cũng thấy hoang mang

Người cng đại địa sao đnh hại nhau

Đời người sống được bao lu

Cuối cng cũng phải qua cầu từ sinh

Vậy sao cứ mi tranh ginh

Đến khi tri đất chẳng cn bng ai

Hm nay to sớ cng ngi

Tnh hnh dương thế năm rồi vừa qua

t vui buồn qu bao la

Nt gan đứt ruột thấy đời thảm thương

Mới đy khủng bố tm lum

Lng người rối loạn đau buồn u bi

Người ku người khc người la

Tm con nhức nhối đứng ngồi khng yn

Thn đang ở chốn tha hương

Quanh năm băng tuyết lạnh lng ti t

Thm sao mi ấm tnh qu

Ngy đm lun nhớ từng giờ từng giy

Thương thay đất nước ngy nay

Lao đao rối loạn tnh người bớt đi

Tăng thm dối gạt thị phi

t cn tnh nghĩa thật l khng may

Qu hương lắm chuyện đắng cay

Vui th qu t buồn th đầy vơi

Chuyện Non chuyện Nước chuyện Nh

Kể sao cho hết n nhiều chẳng hay

Sơ sơ vi chuyện tỏ by

Dn t hảm hại lẫn nhau bất thường

Nước nh th bị ngoại xm

Lng dn xứ Việt khc thầm hằng đm

Thật khng dm ni nhiều thm

Đau lng quốc quốc đoạn trường bi ai

Con dn gc Việt thẳng ngay

Lm sao khng xt qu nh lm nguy

Mong sao năm tới qu nh

Bnh Thn tấn tiến gặp nhiều vận may

Dn vui chung sống hiền ha

Chnh quyền lo lắng nước nh vững hơn

Chung lng quyết giữ Non Sng

Đp đền Sng Ni cha ng tạo thnh

Chuyện nh tm tắt đ xong

 

Giờ đy xin tấu Ngọc Hong chuyện xa

Ty u Php quốc Mỹ Nga

Cũng tm lum chuyện kiến người khc thương

Bỗng nhin khủng bố lin min

Người dn v tội bỏ mnh ức oan

Thật l thời thế cuồng đin

Cng chung mu đỏ sao đnh hại nhau

Ta đều quen biết từ lu

Sanh sanh tử tử lun hồi vạn năm

Phật kinh l giải r rng

Chng sanh đều c họ hng với nhau

Từ v lượng kiếp xa xưa

Bao lần sinh tử tch rời tứ phương

Nn ta phải hiểu tận tường

Đừng cho bng tối v minh đnh lừa

To đang học hiểu Phật thừa

Ngọc Hong xin hết con về trần gian

Một lng đảnh lễ thnh tm

Quy y cửa Phật cầu mong thanh bnh

Bnh Thn xin chc chng sanh

Sống trong lục đạo thoi vng khổ đau

Hằng mong ci tạm Ta B

Lun lun an lạc khc no Ty Phương

L HỔ

 

 

SỞ  TO  QUN

 L Thị Ngọc H

 

Hm nay thng chạp hăm ba

L ngy con tiễn To Qun chầu trời

Knh xin ng hy nhận lời

Thỉnh cầu con đến Ngọc Hong cao xa

Cầu xin nước Việt Nam ta

Bnh an hạnh phc xua tan giặc th

Nam Quan bin ải bạt ngn

C Mau đước mặn nắng vng biển xanh

Cầu xin cha mẹ sống lu

Gia đnh hạnh phc thương nhau thuận ha

Anh em như bt nước  đầy

Xẻ chia sướng khổ sum vầy c nhau

Cầu xin chm xm qu ta

Nửa đm g gy ,c ta ,c mnh

Đầu thn cho đến cuối lng

Gip nhau khi c buồn vui trong ngoi

Cầu xin hai bữa cơm đầy

Ruộng nương mưa nắng thuận ha qu ta

Sng Dinh cuồn cuộn ph sa

Ninh Ha qu mẹ, qu cha sẽ về

Cầu xin tnh nghĩa đi mnh

Bước qua sng gi nghĩa tnh c nhau

Tay nhau nắm chặt giữa đời

Đồng cam cộng khổ suốt đời xẻ chia

Cầu xin cho bạn cng b

Con yu khỏe mạnh gia đnh yn vui

C nhau tối lửa tắt đn

Lu lu gặp mặt bạn b chung vui

Cầu xin nước Mỹ cưu mang

Dn Việt viễn xứ chứa chan n tnh

Bao nhiu th on giận hờn

Năm mươi năm lẻ tnh thương vĩnh hằng

Cm ơn ng To mọi nh

Thỉnh lời con đến Ngọc Hong cao xa

Chc ng đi sớm chng về

Dn gian vui tết , To ngồi nghinh xun.

 

 L THỊ NGỌC H

 

 

 

 

 

L Thị Ngọc H

(Thương tặng cc anh những người con  xa xứ ) 1/2016

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUN 2016- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương