Mục Lục
 

 Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 L T Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 S To Qun
     
L Thị Ngọc H
     L H
     
Nguyễn Xun Hong
 Cu Đối Tết
     
Dương Anh Sơn
 Cu Đối Tết
     
Vinh H
 Thần To
     
Nguyễn Xun Hong

 

 

Chc Tết
 


 Xoay Người
     
Bạch Lin
 Tết Ta ?
     
Lin Khi Cơng
 Ao Ước Đầu Xun
     
L H
 Xun Bnh Thn
      Nguyn Kim
 
Lời Chc Đầu Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Xun Bnh Thn
     
Phan Phước Huy
 Chc Tết
     
Phong Đn
 Khai Bt Đầu Xun
     
Quch Giao
 
Chc Xun Bnh Thn
     
Sng H
 
Chc Tết Ninh-Hoa.com
     
Thi Thi
 

TVi TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế VimHương Xun
 


 Hương Xun
     
Bạch Lin
 Chuyện Vui Ngy Tết
     
Lm Ngọc
 
Đm Giao Thừa Xa X
     
L Thị Ngọc H
 
Pht Giao Thừa
    
  Vn Anh
 Nt Đẹp Văn Ha Tết Của
     
Người Việt Nam

     
V Hong Nam

 

Sinh Hoạt

 

 Niềm Vui Cuối Năm
     
H Thị Thu Thủy
 Xun Ny Em Trn 20 Tuổi
     
Mai Thị Hưng Hồng
 
Ngy Họp Mặt Đồng Hương
     
Nguyễn Thị Đng
 Cuối Năm t Mi 2015
      Trm Anh

 

Hnh nh Hoa/
Nghệ Thuật
 


 Cắm Hoa Trang Tr
     
Hải Lộc
 Hoa Xun Ngy Tết
     
L Thị Lộc
 Trồng Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Thị K
 Vi Dng...
     V Anh Kiệt
 

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Đường Xưa
     
Bạch Lin
 
Đn Xun Ny
     
Nhớ Xun Xưa

     
L Thị Thanh Tm
 
Nhớ Trại Xun Bn Cng
    
 Lương LHuyền Chiu
 Xun Về, Tết Đến
     
Ngọc Hương
 
Qu Ma Xun Tặng Cha
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Vườn Cau Nh Ngoại
     
Quch Giao
 Chuyến Đ Ngang Khng
     
Cập Bến

     
Trần H Thanh
 Sắc Mu Văn Ha Trong Tết
     
CTruyền Dn Tộc

     
V Hong Nam

 

Linh Tinh
 

 Chung Gi
     
Bạch Lin
 
Đọc Đường Hoa Vng
     
Của Nguyễn Thị Thanh Tr

     
Dương Anh Sơn
 
Nỗi Lng Đường Hoa Vng
     
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Gởi V Anh Nồng Nn
     
Đa Tnh Xun

      Tiểu Vũ Vi
 

 


Ca Ht/Nhạc

     
  Nhạc T Slideshow/YouTube
     
Kim Thnh
  Xun V
    Ước Muốn Đềm Xun
    
L H
 
Nha Trang Mến Yu
   
   Nguyễn Thị Knh
  o nh
     
H Thu Thủy
 

 

Tn Gio


  SCần Thiết C Một
     
Tn Gio

     
Nguyn Ngộ


 

Năm Bnh Thn
N
i Chuyện Khỉ

 Năm BNH THN (2016)
     
Ni Chuyện KHỈ

     
Nguyễn Chức
 
Khỉ Qu Ti
     
Nguyễn Xun Hong
 
Khỉ V Cc Loi Linh Trưởng
     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị (252-253)
     
 Đm Quang Hưng
  Theo Cha Hay Theo Chồng?
       Đm Quang Hưng
 
Nữ Tnh Trong Thi V Họa
       L Phụng
 
CThi Thập Cửu Thủ
       Nguyễn Hữu Quang
 
Kết-Ngữ
       Nguyễn Hữu Quang
  V Với M
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế Vim
 

Y Học


 Bệnh Do Thức Ăn
     
Nước Uống

     
Bs L nh
 
SLan Truyền V Cơ Chế
     
Gy Ra Bệnh Lao

     
Bs Nguyễn Vĩ Liệt
 


m Thực Bnh Tt Nấu Oven
     
Mai Thi Vn Thanh
 

 

Kinh Nghiệm Cuộc Sống

 Hương Vạn Vật
     
Bạch Lin
 Tm Người Giải Mộng
     
Đặng Thị Tuyết N
 
Ma Xun Với Người
     
Cao Tuổi

     
Mai Thị Tuyết Hồng
 
Vui Đn Tết V Giỗ T
     
Nghề May

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
B"Tin Học Lễ" Th Đạo
     
Đức X Hội S Ra Sao?

      Nguyễn Văn Nghệ
 Khm Bệnh V Chữa Bệnh
     
Bảo Hiểm

     
Trương Khắc Nhượng
 Du Lịch
 


 Du Lịch Đường Biển,
     
Vng West Caribbean

     
L nh
 
Buenos Aires,
     
Bi Tango Cho Em

     
Nguyễn Thị Lộc
 
NhữngChiếc Cầu Yu Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Chuyến Du Xun CalTrain
     
San Francisco

     
Thi Thi


 

Bin Khảo/
Bt K
 


 Kinh Tế Hoa K V Thế Giới
     
Năm 2015

     
Nguyễn Văn Thnh
 Ci Bẫy Ngho
     
Phạm Thanh Khm
 
Cht Nghĩ VHai Dịp TẾT
     
m Lịch V Dương Lịch

    
  Việt Hải

 


Viết v
ninh-hoa.com Đoạn Đường 12 Năm
     
Nhn Lại

    
 Trần Việt Hải
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa L
 


 Bắc Hnh Tạp Lục (76-77)
     
Dương Anh Sơn
 Diễn Giải Sấm Trạng Trnh
     
Lin Khi Cơng
 
Việt Nam: Mn Học LỊCH S
     
Trong Qu Khứ, Hiện Tại V
     
Tương Lai

     
Nguyễn Văn Nghệ
 
Mn Học Lịch S
     
Trần H Thanh
 
Văn Học V Cht
     
Nghĩ Ring

     
Trần Vệt Hải
 
Xun Cảnh
     
(Trần Nhn Tng)

     
Tr Bửu
 
Khỉ Trong Tục Ngữ, Thi Ca
     
V Ca Dao

     
Vinh H
 
T Đng Qu Người
     
Bạch Lin
 Qu Nhiều Qu Đ
     
Bạch Lin
 Nỗi Tnh
     
C H
 Tnh Qu Lắng Đọng
     
Hải Lộc
 Tết V Bnh Chưng
     
Bnh Tt

     
Hong Bch H
 Cuối Trời
     
Hương Đi
 
Miền Trung Qu Ti
    
  Lng Du
 
Trần Tnh
    
  Lm Thảo
 Hoi Niệm Ngy T
     
L Hng
 
Nhớ Xun Qu Hương
     
L Thị Ngọc H
 Bi TĂn Tết Sớm
     
Nguyễn Hiền
 
Ninh Ha Thương Nhớ
   
   Nguyễn Ngọc Thnh
 V Nghĩa
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 
Cảm Hứng Đầu Xun
   
   Nguyễn Thị Knh
 
Mừng Xun Vườn Tao Ngộ
   
   Nguyễn Thị Thi
 
Đn Xun
   
   Nguyễn Thị Thu
 Mừng Năm Mới
     
Nguyễn Văn Ha
 
Nếu Như -01
     
NhQu
 Ngẫu Hứng Trn Đồi
     
Nhất Ch Mai
 Ma Xun Nhớ M
     
Ma Xun C Em

     
Phan Phước Huy
 Vườn Xun
     
Phong Đn
 CHương
     
Quốc Sinh
 Cnh Thiệp Mừng Xun
     
Thi Thi
 Nghing
     
Thu Bốn
 Tiếng Cười Em
     
Thủy Khnh Điền
 
Nắng Xun
     
Trần Phương
 
Tết VGiữa Ma Đng
     
Trc Lan
 Nha Trang Biển Nhớ
      Trương Văn Nghi
 Kiếp Người, Đời Hoa
      Trương Khắc Nhượng
 
Thng Ging Xun V
     
Bn Anh

      Tiểu Vũ Vi
 Thiếu Phụ Tha Phương
     
THải
 
Tn Ngộ Khng
     
Vinh H
 Tết Qu
     
V Hong Nam
 


Văn

 

 K c Ngọt Ngo
     
An Giang
 
Đng V Vạn Vật
     
Bạch Lin
 
Tết Đầu Đng
     
Bạch Lin
 Em Ơi Ma Xun Đến
     
Rồi Đ

     
Hong Bch H
 
Gi Hong Lan Người Yu
     
Của Lnh

    
  Lm Thảo
 Ninh Ha C Ph
     
Lương L Huyền Chiu
 
Ninh Ha Qu Ti
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Tiếng Động Cuối Năm
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 Giấc Mơ Của Chng Lnh
     
Biển - Kỳ 38

     
Nguyễn Văn Thnh
 Đoản Văn Cho Phương Mai
     
Nguyễn Vũ Trm Anh
 
Tản Mạn:
     
Viết Cho Ngy Sinh Nhựt

     
NhQu (Trần Bnh Trọng)
 
Đen Bạc Đ Tnh
     
Phan Kiến Ưng
 
Tri n Ba M
     
Phan Phước Huy


 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

 


 


 

 

 

 

Đ

 

lu lắm rồi, nh cậu Bảy ti ở xm Rượu c nui một con khỉ. Dĩ nhin, lc ấy ti chỉ mới l một cậu b con thường mong sao trời mau sng.

 

Trời vừa hừng sng ti mở cửa nhn ra sn, đ thấy con khỉ ấy cũng vừa chợp giấc. Thấy ti cặp mắt n lo lin, miệng ku ch ch, đi chn v đi tay chạy nhảy thật lanh v chuyền đi đủ pha, c như chờ cho bữa điểm tm.

 

Khỉ l động vật bậc cao giống như người v c tiếng la ầm ĩ rất to. Khi nhn thấy kẻ địch hay bị kch động mạnh, hoặc nhắm vo những th dữ khi chng nghe thấy, liền nhảy vọt cao xa v biết chuyền từ cnh ny sang cnh nọ thật nhanh hoặc biết leo tro hay bơi lội rất giỏi.  Khỉ cn biết chụp đồ ăn rất ti tnh đến nổi con người phải khm phục, bn chn v bn tay đều nắm được, m người đời thường dng tiếng Khỉ để mắng chưởi bạn thn hoặc dng cho thn mật giữa bạn b.  Những nơi xa xi hẻo lnh m u gh rợn gọi l Khỉ ho c gy, hay dng cho những đứa b nhc nhi ranh con, hoặc lm tr chơi như Khỉ, xiếc như Khỉ.

 

Khỉ l một loi bắt chước v nhi lại rất ti tnh, hoặc ph phch, cho nn người đời gọi l tr Khỉ hay tinh nghịch. Thn hnh của Khỉ rất gọn gng v nhanh nhẹn, khắp mnh phủ một bộ lng vng bạch, lốm đốm xm, nu, hai con mắt trn ủm như hai vin bi, m mắt chớp chớp tựa như đi mắt của ng Kỳ-Ln, hai tai thnh tựa như ch săn rnh mồi, ci đầu hay lắc qua lắc lại để trng thấy rất nhanh như ch c mo.

 

Khỉ l loi rất ham ăn khi bắt được mồi. Khỉ lun ăn tạp, như chuồn chuồn, co co v g sống, rau ,cỏ, l cy,.v.v...., khi ăn chng lật đật nht hết, dự trữ vo trong hai ti đựng dưới cm trong khoảnh khắc.

 

Khi no tiu thụ xong hết th lấy tay đẩy ln v ăn lại. Khi chng c được đồ ăn th ginh giựt lun cả đnh lộn v ginh ăn.

 

 Trở lại con Khỉ nh cậu Bảy ti, khi cho n ăn bnh ướt th n ngộm vo v chờ cho n ci khc. Người no cho n đồ ăn th n lại gần v c thể vuốt ve, nhưng khi thấy người khc đi ngang qua th n ra vẻ nịnh ht h mồm ra la ht vang, phẫn nộ v đi cắn người đ.

 

Lc đ, cậu Bảy ti cột n bằng sợi dy xch di khoảng 3m trn cy trứng c.  Thoạt đầu cy trứng c cn xanh tươi, đến lc n hi cả tri v l ăn dần lm cho cy trụi l. N cn bắt lun g, thậm ch đnh lộn lun với ch, thỉnh thoảng anh ta ngồi buồn vạch lng bắt những thứ g trn người v cho vo miệng. Loi khỉ c răng nanh rất di để cắn x v tự vệ, c thể chạy nhảy v đi bốn chn hoặc chuyền cnh, khi chng c con th cho con b v ẳm con như người.

 

Khi di chuyển dng bốn chn, Khỉ nằm trn lưng hoăc m chặt ngay cổ. Khỉ mẹ tập luyện con hoặc du dắt như người, chng cn biết đập bễ những thứ c vỏ cứng hoặc lột đồ ăn, với tnh thương con giống như người,....

 

Qu hương ti, loi Khỉ sống ở rừng ni, như ni Hn-Ho, Đ-Bn, Phong-Thạnh, Ph-Hữu, Dục-Mỹ,.v.v...v ,.v.v... Những nơi ấy c Khỉ rất nhiều v bn trong l rặng Trường Sơn với rừng cy cối dy leo v cy ăn tri đủ loại, nhiều con suối chảy rất l tự nhin, ring đặc biệt hơn hết l ni Hn-Ho l nơi gần biển cho nn mọi vạn vật đều ưa thch.

 

Loi Khỉ chng sống thnh đn v biết đon kết khi gặp th dữ.  Ban đm th chng xm lại ngủ ngồi, cũng đi khi ngủ ring rẽ, c con cũng thường nằm trn cy ngủ nằm chn tay thả thng lơ lửng. Loi Khỉ thường rất nhc, khi gặp nguy hiểm th ba chn bốn cẳng chạy nhanh lẩn trốn, ngược lại khi ln được trn cao th khọt khẹc nạt nộ trở lại.

 

Thịt Khỉ c người ni ăn giống như thịt b.  Một số người thch ăn c Khỉ, thỉnh thoảng đi chợ hoặc đi đường, ta thấy c người bn Khỉ con, đ l họ lm rẫy th Khỉ thường ko nhau xuống hi đồ ăn như đu đủ, bắp, chuối hoặc đo khoai m,.v.v....v vậy con người thấy được chạy ra đuổi, lở đường th Khỉ con rớt xuống nn con người bắt được.

 

Họ cũng lm bẫy bằng lưới chụp Khỉ mẹ lẫn Khỉ Con. Nhiều người thch Khỉ c thể mua về nui chơi hoặc tập luyện như xiếc.

 

Loi Khỉ rất l thng minh v bắt chước khi thấy con người lm những thứ g đ, khi ti cn ở qu ti th ti thường đi nhữ cu cuồm v chim Chốc Mo ở những nơi ni trn.  Mải m đi su vo bn trong rừng tới những cy ăn tri to lớn th thường thấy Khỉ la ht v chạy nhảy trn cao.

 

Hiện giờ Khỉ ở qu ti chắc cn rất t bởi v con người ngy nay thường đốt rẫy trồng trọt nn chng di chuyển dọc theo đường rừng ni đi su vo bn trong hay đến cc nước ln cận như Tu, Thi-Lan, Lo, Campuchia, Ấn-Độ,.v.v...... C nhiều loại Khỉ v Khỉ ở mỗi nước đều khc nhau v đ chnh l theo mi trường từ giọng ni chữ nghĩa v dng vc mu da của mỗi dn tộc.  Ngoi ra Khỉ cn ln vo những ngi nh hẻo lnh, hoặc những ci chồi trn rẫy khi vắng người chng lục lội v kiếm thức ăn nhưng chng lm rất l nhanh hay ngộm đồ ăn vo cho đầy hai ci ti v trn tay cn nắm đi những thứ to lớn như bắp, khoai m,.v.v.....

 

 

Đ từ lu cc nh Bc-Sĩ hay Bc-Học dng Khỉ để th nghiệm để cho họ biết v biến chế ra thuốc mới lạ, hay biết được cng hiệu của thuốc, họ cn dng Khỉ để th nghiệm về khoa học như Phi Thuyền,..v.v.....Cn c nhiều người họ muốn biết tr c của Khỉ cỡ no th họ tập chơi đờn, li xe,.v,.v....Thấy vậy nhưng ngược lại c người nui Khỉ trong nh v bản tnh Khỉ hay tm hiểu nn rất nguy hiểm c thể gy nn chy nh, hay bị điện giật,....như my sấy tốc, mở l, mở nước,....Hiển nhin khi xa người, Khỉ cũng rất buồn b v nhung nhớ, trong qun đội cũng c nhiều người nui Khỉ để cho Khỉ bo hiệu khi c qun th....

 

Khỉ l một động vật thng thi v c thể nhảy nht trn vai người lm vẻ đẹp huyền b. Cho nn mọi con người ta phải bảo vệ v giữ gn mi trường v cội nguồn qu ti để tăng thm vẻ đẹp thin nhin cho tương lai v ti mong rằng ni rừng rậm rạp như xưa để cho ta c khng kh trong lnh, đầy nước v nhiều dạng động vật như thin đng sống trn qu ti giống như những thời gian trước kia khi ti cn ở qu nh.

 

 

 

TR ĐỨC

 

Xun Bnh Thn 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUN 2016- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương