Mục Lục
 

 Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 L T Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 S To Qun
     
L Thị Ngọc H
     L H
     
Nguyễn Xun Hong
 Cu Đối Tết
     
Dương Anh Sơn
 Cu Đối Tết
     
Vinh H
 Thần To
     
Nguyễn Xun Hong

 

 

Chc Tết
 


 Xoay Người
     
Bạch Lin
 Tết Ta ?
     
Lin Khi Cơng
 Ao Ước Đầu Xun
     
L H
 Xun Bnh Thn
      Nguyn Kim
 
Lời Chc Đầu Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Xun Bnh Thn
     
Phan Phước Huy
 Chc Tết
     
Phong Đn
 Khai Bt Đầu Xun
     
Quch Giao
 
Chc Xun Bnh Thn
     
Sng H
 
Chc Tết Ninh-Hoa.com
     
Thi Thi
 

TVi TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế VimHương Xun
 


 Hương Xun
     
Bạch Lin
 Chuyện Vui Ngy Tết
     
Lm Ngọc
 
Đm Giao Thừa Xa X
     
L Thị Ngọc H
 
Pht Giao Thừa
    
  Vn Anh
 Nt Đẹp Văn Ha Tết Của
     
Người Việt Nam

     
V Hong Nam

 

Sinh Hoạt

 

 Niềm Vui Cuối Năm
     
H Thị Thu Thủy
 Xun Ny Em Trn 20 Tuổi
     
Mai Thị Hưng Hồng
 
Ngy Họp Mặt Đồng Hương
     
Nguyễn Thị Đng
 Cuối Năm t Mi 2015
      Trm Anh

 

Hnh nh Hoa/
Nghệ Thuật
 


 Cắm Hoa Trang Tr
     
Hải Lộc
 Hoa Xun Ngy Tết
     
L Thị Lộc
 Trồng Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Thị K
 Vi Dng...
     V Anh Kiệt
 

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Đường Xưa
     
Bạch Lin
 
Đn Xun Ny
     
Nhớ Xun Xưa

     
L Thị Thanh Tm
 
Nhớ Trại Xun Bn Cng
    
 Lương LHuyền Chiu
 Xun Về, Tết Đến
     
Ngọc Hương
 
Qu Ma Xun Tặng Cha
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Vườn Cau Nh Ngoại
     
Quch Giao
 Chuyến Đ Ngang Khng
     
Cập Bến

     
Trần H Thanh
 Sắc Mu Văn Ha Trong Tết
     
CTruyền Dn Tộc

     
V Hong Nam

 

Linh Tinh
 

 Chung Gi
     
Bạch Lin
 
Đọc Đường Hoa Vng
     
Của Nguyễn Thị Thanh Tr

     
Dương Anh Sơn
 
Nỗi Lng Đường Hoa Vng
     
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Gởi V Anh Nồng Nn
     
Đa Tnh Xun

      Tiểu Vũ Vi
 

 


Ca Ht/Nhạc

     
  Nhạc T Slideshow/YouTube
     
Kim Thnh
  Xun V
    Ước Muốn Đềm Xun
    
L H
 
Nha Trang Mến Yu
   
   Nguyễn Thị Knh
  o nh
     
H Thu Thủy
 

 

Tn Gio


  SCần Thiết C Một
     
Tn Gio

     
Nguyn Ngộ


 

Năm Bnh Thn
N
i Chuyện Khỉ

 Năm BNH THN (2016)
     
Ni Chuyện KHỈ

     
Nguyễn Chức
 
Khỉ Qu Ti
     
Nguyễn Xun Hong
 
Khỉ V Cc Loi Linh Trưởng
     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị (252-253)
     
 Đm Quang Hưng
  Theo Cha Hay Theo Chồng?
       Đm Quang Hưng
 
Nữ Tnh Trong Thi V Họa
       L Phụng
 
CThi Thập Cửu Thủ
       Nguyễn Hữu Quang
 
Kết-Ngữ
       Nguyễn Hữu Quang
  V Với M
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế Vim
 

Y Học


 Bệnh Do Thức Ăn
     
Nước Uống

     
Bs L nh
 
SLan Truyền V Cơ Chế
     
Gy Ra Bệnh Lao

     
Bs Nguyễn Vĩ Liệt
 


m Thực Bnh Tt Nấu Oven
     
Mai Thi Vn Thanh
 

 

Kinh Nghiệm Cuộc Sống

 Hương Vạn Vật
     
Bạch Lin
 Tm Người Giải Mộng
     
Đặng Thị Tuyết N
 
Ma Xun Với Người
     
Cao Tuổi

     
Mai Thị Tuyết Hồng
 
Vui Đn Tết V Giỗ T
     
Nghề May

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
B"Tin Học Lễ" Th Đạo
     
Đức X Hội S Ra Sao?

      Nguyễn Văn Nghệ
 Khm Bệnh V Chữa Bệnh
     
Bảo Hiểm

     
Trương Khắc Nhượng
 Du Lịch
 


 Du Lịch Đường Biển,
     
Vng West Caribbean

     
L nh
 
Buenos Aires,
     
Bi Tango Cho Em

     
Nguyễn Thị Lộc
 
NhữngChiếc Cầu Yu Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Chuyến Du Xun CalTrain
     
San Francisco

     
Thi Thi


 

Bin Khảo/
Bt K
 


 Kinh Tế Hoa K V Thế Giới
     
Năm 2015

     
Nguyễn Văn Thnh
 Ci Bẫy Ngho
     
Phạm Thanh Khm
 
Cht Nghĩ VHai Dịp TẾT
     
m Lịch V Dương Lịch

    
  Việt Hải

 


Viết v
ninh-hoa.com Đoạn Đường 12 Năm
     
Nhn Lại

    
 Trần Việt Hải
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa L
 


 Bắc Hnh Tạp Lục (76-77)
     
Dương Anh Sơn
 Diễn Giải Sấm Trạng Trnh
     
Lin Khi Cơng
 
Việt Nam: Mn Học LỊCH S
     
Trong Qu Khứ, Hiện Tại V
     
Tương Lai

     
Nguyễn Văn Nghệ
 
Mn Học Lịch S
     
Trần H Thanh
 
Văn Học V Cht
     
Nghĩ Ring

     
Trần Vệt Hải
 
Xun Cảnh
     
(Trần Nhn Tng)

     
Tr Bửu
 
Khỉ Trong Tục Ngữ, Thi Ca
     
V Ca Dao

     
Vinh H
 
T Đng Qu Người
     
Bạch Lin
 Qu Nhiều Qu Đ
     
Bạch Lin
 Nỗi Tnh
     
C H
 Tnh Qu Lắng Đọng
     
Hải Lộc
 Tết V Bnh Chưng
     
Bnh Tt

     
Hong Bch H
 Cuối Trời
     
Hương Đi
 
Miền Trung Qu Ti
    
  Lng Du
 
Trần Tnh
    
  Lm Thảo
 Hoi Niệm Ngy T
     
L Hng
 
Nhớ Xun Qu Hương
     
L Thị Ngọc H
 Bi TĂn Tết Sớm
     
Nguyễn Hiền
 
Ninh Ha Thương Nhớ
   
   Nguyễn Ngọc Thnh
 V Nghĩa
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 
Cảm Hứng Đầu Xun
   
   Nguyễn Thị Knh
 
Mừng Xun Vườn Tao Ngộ
   
   Nguyễn Thị Thi
 
Đn Xun
   
   Nguyễn Thị Thu
 Mừng Năm Mới
     
Nguyễn Văn Ha
 
Nếu Như -01
     
NhQu
 Ngẫu Hứng Trn Đồi
     
Nhất Ch Mai
 Ma Xun Nhớ M
     
Ma Xun C Em

     
Phan Phước Huy
 Vườn Xun
     
Phong Đn
 CHương
     
Quốc Sinh
 Cnh Thiệp Mừng Xun
     
Thi Thi
 Nghing
     
Thu Bốn
 Tiếng Cười Em
     
Thủy Khnh Điền
 
Nắng Xun
     
Trần Phương
 
Tết VGiữa Ma Đng
     
Trc Lan
 Nha Trang Biển Nhớ
      Trương Văn Nghi
 Kiếp Người, Đời Hoa
      Trương Khắc Nhượng
 
Thng Ging Xun V
     
Bn Anh

      Tiểu Vũ Vi
 Thiếu Phụ Tha Phương
     
THải
 
Tn Ngộ Khng
     
Vinh H
 Tết Qu
     
V Hong Nam
 


Văn

 

 K c Ngọt Ngo
     
An Giang
 
Đng V Vạn Vật
     
Bạch Lin
 
Tết Đầu Đng
     
Bạch Lin
 Em Ơi Ma Xun Đến
     
Rồi Đ

     
Hong Bch H
 
Gi Hong Lan Người Yu
     
Của Lnh

    
  Lm Thảo
 Ninh Ha C Ph
     
Lương L Huyền Chiu
 
Ninh Ha Qu Ti
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Tiếng Động Cuối Năm
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 Giấc Mơ Của Chng Lnh
     
Biển - Kỳ 38

     
Nguyễn Văn Thnh
 Đoản Văn Cho Phương Mai
     
Nguyễn Vũ Trm Anh
 
Tản Mạn:
     
Viết Cho Ngy Sinh Nhựt

     
NhQu (Trần Bnh Trọng)
 
Đen Bạc Đ Tnh
     
Phan Kiến Ưng
 
Tri n Ba M
     
Phan Phước Huy


 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 


 

 

 

 

H

 

y nhắm mắt lại, trở về ngy xưa chng mnh cn b, thơ ngy ln 5 ln 10, cứ mỗi lần tết đến l nao nức mong mau đến ngy ấy. Em chỉ thch được mặc o mới đi mừng tuổi người thn để c tiền l-x, rồi đếm tiền để xem trong nh đứa no được nhiều nhất.

 

Những ngy cận tết mới vui nhất v cả nh ai cũng bận tu tt. Me lo chuẩn bị thức ăn v cắt may quần o cho cc con. Anh chị lo sơn v qut vi hết cả nh lại, nhưng phần gay nhất l cạy sơn cũ ra. Chị hai huy động cc em lấy dao cũ cạo suốt mấy ngy m sơn dnh cứng qu chỉ được sơ sơ bn ngoi thi. Nếu ngy xưa c my ch sơn như by giờ th lũ em đu c khổ nhọc như thế nhỉ? Vui nhất l mn rửa nh, khi cc em sắp lớn chị Hai khng lm nữa, m giao cho chng lm, v chị Oanh lại c năng khiếu ny hơn cả anh chị mnh nữa. Khi rửa nh, chỉ rửa nh sau thi chừa nh trước lại v để chất bn ghế tủ gường nửa chứ. Nh rất di, tha hồ cho đứa em trai chỉ thch nghịch, cả đm cứ ch phụ được dăm mười pht l rủ nhau chơi trợt bate từ trước ra sau, khoi v cng. Cứ nghịch như vậy gần đến chiều vẫn chưa xong, lm "chef vệ sinh" quạo qu, đuổi quch đi hết cho rảnh việc. Cn em c năng khiếu may v th đi đm cc o mới cho cc em l thượng sch, v me lo phần l chuối lm bnh tt, bnh t cũng đủ mệt rồi. Vườn sau nh c trồng nhiều buồng chuối l thật xanh tốt m tri th o uột, nn chỉ để gi bnh thi.

 

 Mấy ngy trước tết me đi chợ suốt, cứ về nh thấy thiếu ci g l xch giỏ đi nữa. Ci lạ l em v b chị kế cứ thch đi theo me xch giỏ phụ, nhưng b chị th kho lo thế no m me rất ưng chị đi theo, cn em th me đuổi như đuổi t vậy. Mấy lần ức qu, em cứ khc chạy theo mới cht chứ. i! khi lớn ln em mới buồn cười mnh qu đổi, c cho tiền em cũng chả theo nữa l, v vừa cực nhọc v nắng nng v cng chứ c phải như đi cine rạp my lạnh g đu!! Vậy m ngy xưa em cứ khoi lm con hầu, con mọi đ chứ. Cứ đứng cho queo một gc chợ coi chừng giỏ đồ ăn cho me, m bụng đi cồn co hay kht nước đến le lưỡi m me c biết đu. V me chỉ tất tả mua nơi ny nơi kia, rồi đi ngang chỗ em đang chờ, me vứt vo giỏ to tướng đ để sẽ b, sẽ khing ạch ra xe xch l về nh.

 

 Ngy em cn b, chị hai lm đầu tu gương mẩu cho cc em theo. Chị rất giỏi, v hy sinh thương yu gia đnh v cng. Học xong chị vội đi lm để phụ ba me thm nui cc em. Tết chị lo phần sơn v qut vi nh l cực nhọc nhất. Anh Ba em th lo mua a-dao (da b) về nấu lm keo pha với vi, chị pha mu rất đẹp. Hai chị em cứ sơn sơn phết phết suốt cả tuần mới xong. Khi đ cả nh thch lắm, v nhn căn nh cũ suốt năm chn bỏ xừ rồi, by giờ được ở trong căn nh mới xanh biếc từ cửa, đến tường nh phơn phớt xanh nhạt mt mắt v cng.

 

Đến phần trang tr mn cửa, chị bn rủ em đi chợ mua vải voan mỏng c hoa văn rất đẹp. Chị hỏi em chọn mu no, em chỉ chọn mu trắng d ngy đ em chỉ mới 10 tuổi thi, m chỉ thch mu trắng. V đi học suốt từ nhỏ me cũng chỉ may quần trắng cho em thi, me khng cho mặc cc mu sậm v cỏ như vậy bọn em sẽ biết giữ quần o sạch hơn chăng? Cn bạn em lại bị me n chỉ cho mặc đồ mu sậm cho dể giặt v n nghịch lắm. Thế nn thấy em chỉ mặc quần trắng n bắt thm. Ngược lại, em chỉ thm được mặc quần mu đen cũng khng được.

 Ngy đ ba me chỉ thch cc con để tc di, nhất l chị Nguyệt (chị kế em) Cn chị hai lại "-la-mode" nn đ rủ chị Oanh"phi-d" từ lc no rồi. Bấy giờ chị lại rất thương hai đứa em trắng trẻo ny, đi chơi đu chị thường dắt theo. Tết đến, chị đem bọn em đến tiệm uốn tc cho chng nốt (v me cắt tc bum-b cho em giống như con b Nhật, Tu g đ. Cn chị Nguyệt người b t m tc lại di v nhiều thật l th, lếch thếch, trng chả văn minh chi cả). Do đ, khi uốn tc xong, chị Nguyệt đẹp khc hẳn đi, nhn khng ra chị nữa l. Lc về nh trời đ tối, cả bọn len ln vo cửa sau, nhưng vẫn bị ba bắt gặp. Ba nổi trận li đnh đuổi chị hai ra vườn sau d trời đ khuya rồi. Gh rợn nhất l c hai mả đ xanh của ng b cố chn ở đ, nn bọn em thường sợ ma, tối l khng đứa no dm ra vườn cả. Thế nhưng chị khng sợ chi cả, nửa khuya chờ ba me ngủ, bọn em ln mở cửa gọi chị vo... Nhờ vậy, từ đ về sau ba cho bọn em tự do dễ thở đi cht. Để tết đến l chị hai tha hồ lm đẹp cho cc em.

 

 Hm đưa ng to về trời me dặn chị hai nhớ gip me may quần o cho cc em, xong trước giao thừa. Nhưng chị lại lo nhiều thứ qu khng cn nhớ g cả. C một lần, đứa em b nhất nh bị chị qun. Mồng 1 tết, n c đến 2 o mới m khng c quần mới, v chưa xong. Eo ơi, n nhất định khng mặc o mới với quần củ m chỉ mặc với ci xi-lip đỏ mới v cứ chạy lăng xăng như con quay, lm cả nh cứ cười lăn b ra thi.

 

 C một lần cận ngy tết trời tối lc sắp đi ngủ, bỗng trước cổng nh c hai chng đo nhau trn chiếc vespa rất ư l ho hoa, phong nh. Đến hỏi thăm chị hai, em chưa kịp mời vo nh th ba em ra cho đn bằng một "tăng" hỉ-nộ-i-ố, lm hai chng hoảng hồn phng xe chạy bắn khi, khng kịp gặp chị. V cũng khng bao giờ dm trở lại thăm chị nửa. Sau ny bọn em mới biết đ l chng nghệ sĩ Hong B "beau" trai của ban nhạc chị yu thch.

 

 Đm giao thừa, mọi thứ trong nh đ xong. Bnh t me gi rất ngon, năm no bnh t cũng được khch chiếu cố tận tnh, v nhưn bnh me xo với củ hnh mở thịt thơm lừng. Bnh tt me gi theo người miền Trung v ba thch ăn. Cn mứt th chỉ lm mứt dừa rm dẻo ngon hơn mua v mứt gừng sn cả nồi to tướng. Cn lại cc thứ mứt khc me mua ngoi chợ hết. Bnh tt cũng vừa xong đang cn nấu dưới bếp, chờ nửa khuya sẽ vớt ra l xong. Dưa gi củ kiệu xong trước vi ngy, nồi thịt kho to tướng cũng xong từ trưa. V trn bn thờ đ đầy đủ đn nến, lư đồng nhờ ba v anh ba đ chi lau sng ngời, cng hai bn dĩa tri cy đầy ụ để trước hnh b ngoại em. Hnh ng b nội ba em khng c v bị mất trong chiến tranh ngoi trung, ba phải theo ng Su nh cha vo nam. Cất cha cạnh nh ba me.

 Những lc nấu bnh tt, bọn em ngồi quanh me nghe kể chuyện ma, chuyện đời của b ngoại lm em chảy nước mắt. Tội nghiệp, b mất lc cn qu trẻ, vừa 19 tuổi khi sanh me xong, b phải theo chồng, nn đem me em từ H Nội vo Nam tm ng ngoại đ đổi việc vo đấy. Chỉ chưa đầy thng sau, b mất ở đ v bị tnh địch bỏ thuốc độc. Ngoại c gương mặt phc hậu, da trắng bc m me em chỉ giống ngoại chỗ đ thi. Cuộc hn nhn của b rất đau thương, me kể trước đấy ng ngoại lm hảng hoả xa cng nghề với ng cố (ba của b ngoại) ở H -Nội. Khi ng ngoại đổi việc ra bắc, đến nh ng b cố, gặp b ngoại đẹp, lại kho thu tha nổi tiếng ở phố hng Bạc khiến ng muốn hỏi cưới. No ai ngờ trước đ, b đ c ng Vương Mịn rất yu b v rất giu, me ni ng c cả hầm sỏi... Nhưng ng ngoại c số st phụ, chắc chắn sẽ thua, ng bn ln cho tiền ng thầy bi trước dặn rằng khi ng b cố đến xem tuổi hai người, thầy bi khng được ni sự thật, m phải ni ngược lại: rằng ng Mịn l tuổi st phụ, cn ng ngoai l tốt hết cả... Nn ng cưới được b ngoại. Thế l đời b chỉ vỏn vẹn c 19 năm ngắn ngủi. ng ngoại bị chết vợ đến 2 người sau đ nữa, nn me phải sống khổ đau với cc d ghẻ độc c v cng m ng khng hề đoi thương đến, lại cn nghe lời d ghẻ, đnh đập me hơn nửa. V vậy lớn ln, bọn em rất ght ng ngoại d ng đ chết từ khi me sanh chị hai. Hnh ng rất oai nghi (ai vo nh nhn hnh, cứ tưởng Tổng-thống Ng đnh Diệm) nhưng khng hiểu tại sao lại khng được đặt ln bn thờ bn cạnh hnh b ngoại? m ng lại c đơn treo lơ lửng trn cửa ra vo. Em cũng chả thắc mắc về điều đ, chỉ thấy thương me em ngy tết cng giổ ng, d ng mất đ mấy mươi năm rồi m me cn sụt sịt khc thương. Phải chăng ci lun l Khổng, Lảo ngy xưa dạy con ci chỉ biết ci đầu vng lệnh người trn một cch m qung, đng thương như vậy? V b ngoại em bị p duyn đau đớn nghịch l qu, phải chịu chết oan uổng v người đn ng đam m sắc dục đến m qung? V đến me em ở thế hệ sau, bị cha ruột v cc b kế mẩu đn p đy đoạ như vậy m me vẫn một lng thương yu, hầu hạ họ cho đến ngy họ la đời khng hề on trch. i, tấm lng của me thật trong sạch khng vết bẩn đục nhơ, d bị đời lm đau thương nhưng me đ từ bi tha thứ hết.

 

 Nn những ngy tết sau ny của cc anh chị em khi vắng ba me rồi, cả bọn chỉ ngồi nhắc chuyện xưa vo đm giao thừa khng tiếng pho nổ, cũng khng mm đn hương cng lể ngoi sn nh. Ci tết by giờ khng cn ci tết nhộn nhịp sắm sửa, no nức vui đa rộn rả của ngy xưa nữa... Nhưng em vẫn ngửi được mi hương bnh tt, bnh t của me đang nấu dưới nh bếp. V nghe cả tiếng cổng ro mở, để ba nửa khuya đi lễ cha về, xng đất nh cho một năm thịnh vượng, hạnh phc trn lan...

 

 

 

 

L Thị Thanh Tm

(Ma Đng 2015)

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUN 2016- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương