Mục Lục
 

 Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 L T Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 S To Qun
     
L Thị Ngọc H
     L H
     
Nguyễn Xun Hong
 Cu Đối Tết
     
Dương Anh Sơn
 Cu Đối Tết
     
Vinh H
 Thần To
     
Nguyễn Xun Hong

 

 

Chc Tết
 


 Xoay Người
     
Bạch Lin
 Tết Ta ?
     
Lin Khi Cơng
 Ao Ước Đầu Xun
     
L H
 Xun Bnh Thn
      Nguyn Kim
 
Lời Chc Đầu Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Xun Bnh Thn
     
Phan Phước Huy
 Chc Tết
     
Phong Đn
 Khai Bt Đầu Xun
     
Quch Giao
 
Chc Xun Bnh Thn
     
Sng H
 
Chc Tết Ninh-Hoa.com
     
Thi Thi
 

TVi TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế VimHương Xun
 


 Hương Xun
     
Bạch Lin
 Chuyện Vui Ngy Tết
     
Lm Ngọc
 
Đm Giao Thừa Xa X
     
L Thị Ngọc H
 
Pht Giao Thừa
    
  Vn Anh
 Nt Đẹp Văn Ha Tết Của
     
Người Việt Nam

     
V Hong Nam

 

Sinh Hoạt

 

 Niềm Vui Cuối Năm
     
H Thị Thu Thủy
 Xun Ny Em Trn 20 Tuổi
     
Mai Thị Hưng Hồng
 
Ngy Họp Mặt Đồng Hương
     
Nguyễn Thị Đng
 Cuối Năm t Mi 2015
      Trm Anh

 

Hnh nh Hoa/
Nghệ Thuật
 


 Cắm Hoa Trang Tr
     
Hải Lộc
 Hoa Xun Ngy Tết
     
L Thị Lộc
 Trồng Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Thị K
 Vi Dng...
     V Anh Kiệt
 

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Đường Xưa
     
Bạch Lin
 
Đn Xun Ny
     
Nhớ Xun Xưa

     
L Thị Thanh Tm
 
Nhớ Trại Xun Bn Cng
    
 Lương LHuyền Chiu
 Xun Về, Tết Đến
     
Ngọc Hương
 
Qu Ma Xun Tặng Cha
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Vườn Cau Nh Ngoại
     
Quch Giao
 Chuyến Đ Ngang Khng
     
Cập Bến

     
Trần H Thanh
 Sắc Mu Văn Ha Trong Tết
     
CTruyền Dn Tộc

     
V Hong Nam

 

Linh Tinh
 

 Chung Gi
     
Bạch Lin
 
Đọc Đường Hoa Vng
     
Của Nguyễn Thị Thanh Tr

     
Dương Anh Sơn
 
Nỗi Lng Đường Hoa Vng
     
Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Gởi V Anh Nồng Nn
     
Đa Tnh Xun

      Tiểu Vũ Vi
 

 


Ca Ht/Nhạc

     
  Nhạc T Slideshow/YouTube
     
Kim Thnh
  Xun V
    Ước Muốn Đềm Xun
    
L H
 
Nha Trang Mến Yu
   
   Nguyễn Thị Knh
  o nh
     
H Thu Thủy
 

 

Tn Gio


  SCần Thiết C Một
     
Tn Gio

     
Nguyn Ngộ


 

Năm Bnh Thn
N
i Chuyện Khỉ

 Năm BNH THN (2016)
     
Ni Chuyện KHỈ

     
Nguyễn Chức
 
Khỉ Qu Ti
     
Nguyễn Xun Hong
 
Khỉ V Cc Loi Linh Trưởng
     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị (252-253)
     
 Đm Quang Hưng
  Theo Cha Hay Theo Chồng?
       Đm Quang Hưng
 
Nữ Tnh Trong Thi V Họa
       L Phụng
 
CThi Thập Cửu Thủ
       Nguyễn Hữu Quang
 
Kết-Ngữ
       Nguyễn Hữu Quang
  V Với M
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 TVi Phong Thủy Năm
     
Bnh Thn 2016

     
Phạm Kế Vim
 Vận Hạn Năm Bnh Thn
     
2016 Cho Những Người C
    
 Tuổi Cầm Tinh Con Khỉ

     
Phạm Kế Vim
 

Y Học


 Bệnh Do Thức Ăn
     
Nước Uống

     
Bs L nh
 
SLan Truyền V Cơ Chế
     
Gy Ra Bệnh Lao

     
Bs Nguyễn Vĩ Liệt
 


m Thực Bnh Tt Nấu Oven
     
Mai Thi Vn Thanh
 

 

Kinh Nghiệm Cuộc Sống

 Hương Vạn Vật
     
Bạch Lin
 Tm Người Giải Mộng
     
Đặng Thị Tuyết N
 
Ma Xun Với Người
     
Cao Tuổi

     
Mai Thị Tuyết Hồng
 
Vui Đn Tết V Giỗ T
     
Nghề May

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
B"Tin Học Lễ" Th Đạo
     
Đức X Hội S Ra Sao?

      Nguyễn Văn Nghệ
 Khm Bệnh V Chữa Bệnh
     
Bảo Hiểm

     
Trương Khắc Nhượng
 Du Lịch
 


 Du Lịch Đường Biển,
     
Vng West Caribbean

     
L nh
 
Buenos Aires,
     
Bi Tango Cho Em

     
Nguyễn Thị Lộc
 
NhữngChiếc Cầu Yu Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Chuyến Du Xun CalTrain
     
San Francisco

     
Thi Thi


 

Bin Khảo/
Bt K
 


 Kinh Tế Hoa K V Thế Giới
     
Năm 2015

     
Nguyễn Văn Thnh
 Ci Bẫy Ngho
     
Phạm Thanh Khm
 
Cht Nghĩ VHai Dịp TẾT
     
m Lịch V Dương Lịch

    
  Việt Hải

 


Viết v
ninh-hoa.com Đoạn Đường 12 Năm
     
Nhn Lại

    
 Trần Việt Hải
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa L
 


 Bắc Hnh Tạp Lục (76-77)
     
Dương Anh Sơn
 Diễn Giải Sấm Trạng Trnh
     
Lin Khi Cơng
 
Việt Nam: Mn Học LỊCH S
     
Trong Qu Khứ, Hiện Tại V
     
Tương Lai

     
Nguyễn Văn Nghệ
 
Mn Học Lịch S
     
Trần H Thanh
 
Văn Học V Cht
     
Nghĩ Ring

     
Trần Vệt Hải
 
Xun Cảnh
     
(Trần Nhn Tng)

     
Tr Bửu
 
Khỉ Trong Tục Ngữ, Thi Ca
     
V Ca Dao

     
Vinh H
 
T Đng Qu Người
     
Bạch Lin
 Qu Nhiều Qu Đ
     
Bạch Lin
 Nỗi Tnh
     
C H
 Tnh Qu Lắng Đọng
     
Hải Lộc
 Tết V Bnh Chưng
     
Bnh Tt

     
Hong Bch H
 Cuối Trời
     
Hương Đi
 
Miền Trung Qu Ti
    
  Lng Du
 
Trần Tnh
    
  Lm Thảo
 Hoi Niệm Ngy T
     
L Hng
 
Nhớ Xun Qu Hương
     
L Thị Ngọc H
 Bi TĂn Tết Sớm
     
Nguyễn Hiền
 
Ninh Ha Thương Nhớ
   
   Nguyễn Ngọc Thnh
 V Nghĩa
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 
Cảm Hứng Đầu Xun
   
   Nguyễn Thị Knh
 
Mừng Xun Vườn Tao Ngộ
   
   Nguyễn Thị Thi
 
Đn Xun
   
   Nguyễn Thị Thu
 Mừng Năm Mới
     
Nguyễn Văn Ha
 
Nếu Như -01
     
NhQu
 Ngẫu Hứng Trn Đồi
     
Nhất Ch Mai
 Ma Xun Nhớ M
     
Ma Xun C Em

     
Phan Phước Huy
 Vườn Xun
     
Phong Đn
 CHương
     
Quốc Sinh
 Cnh Thiệp Mừng Xun
     
Thi Thi
 Nghing
     
Thu Bốn
 Tiếng Cười Em
     
Thủy Khnh Điền
 
Nắng Xun
     
Trần Phương
 
Tết VGiữa Ma Đng
     
Trc Lan
 Nha Trang Biển Nhớ
      Trương Văn Nghi
 Kiếp Người, Đời Hoa
      Trương Khắc Nhượng
 
Thng Ging Xun V
     
Bn Anh

      Tiểu Vũ Vi
 Thiếu Phụ Tha Phương
     
THải
 
Tn Ngộ Khng
     
Vinh H
 Tết Qu
     
V Hong Nam
 


Văn

 

 K c Ngọt Ngo
     
An Giang
 
Đng V Vạn Vật
     
Bạch Lin
 
Tết Đầu Đng
     
Bạch Lin
 Em Ơi Ma Xun Đến
     
Rồi Đ

     
Hong Bch H
 
Gi Hong Lan Người Yu
     
Của Lnh

    
  Lm Thảo
 Ninh Ha C Ph
     
Lương L Huyền Chiu
 
Ninh Ha Qu Ti
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Tiếng Động Cuối Năm
     
Nguyễn Thị Khnh Minh
 Giấc Mơ Của Chng Lnh
     
Biển - Kỳ 38

     
Nguyễn Văn Thnh
 Đoản Văn Cho Phương Mai
     
Nguyễn Vũ Trm Anh
 
Tản Mạn:
     
Viết Cho Ngy Sinh Nhựt

     
NhQu (Trần Bnh Trọng)
 
Đen Bạc Đ Tnh
     
Phan Kiến Ưng
 
Tri n Ba M
     
Phan Phước Huy


 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 


 

 

 

 

M

 

ột lần đưa gia đnh một người bạn từ Si Gn về, đi uống c ph, anh bạn ngạc nhin hỏi Ninh Ha c bao nhiu người dn m người ta cất qun to thế? Ti mỉm cười trả lời Khng phải Ninh Ha c một qun m c trn một chục qun cn to rộng hơn qun ny nữa

Quả thật tm một tiệm sch, một thư viện ở Ninh Ha rất kh nhưng ra ng l gặp qun C Ph.

Người viết v gia đnh ở C Ph 69

Trước năm 1975 người Ninh Ha thường uống tr nng v chưa c thi quen uống c ph.

Cả thị trấn chỉ c qun c ph của ch Tm i nằm trong một ki ốt lụp xụp trong chợ v qun c ph trong ngi nh cũ kỷ của ch Mười Phương bn Vĩnh Ph..

Sau ny c qun c ph Hạ khang trang hơn nhưng cũng khng đng khch lắm.

Sau năm 1975, Tnh hnh khan hiếm c ph ở Si gn do chnh sch ngăn sng cấm chợ, đ mang đến cho người dn Ninh Ha một nghề mới lạ nghề đi bun c ph.

 Mới lạ bởi v người đi bun khng vận chuyển hng ha một cch bnh thường m phải b ti vải đựng c ph quanh bụng, quanh chn, quanh bất cứ phần thn thể no m quần o c thể che được để trốn quản l thị trường..

 Thời ấy, trn xe lửa, xe đ ta c thể bắt gặp những người c khun mặt ốm nhom, cp rọp nhưng thn thể lại mập lặn lội ln tận Ban M Thuộc mua C ph rồi b vo người, tm cch mang vo Si Gn l cng việc khổ cực nhưng đ nui sống một số lớn dn ngho v mang lại cả thi quen ghiền c ph cho người Ninh Ha.

Nguyn Chất, Huyền Chiu, Thanh Mận
ở C ph Hoa Lan. Pha sau l
chủ nhn cafe Hoa Lan, anh V Sa.

Những qun c ph cc bắt đầu xuất hiện ở bến xe, ở đầu hẻm, ở gốc me, dưới những mi tn lụp xụp.

Ngoại trừ một số rất t người c cng với cch mạng, c l lịch tốt được lm cn bộ nh nước, hầu hết người dn miền Nam đều biết thn, biết phận, rng tm cho mnh một cng việc lao động để sống st trong hon cảnh, trong vị tr của người thua cuộc.

Một bt cơm trắng khng độn khoai, độn bắp thủa ấy thật qu gi..

X hội bị đảo lộn v mọi người cũng đ quen với hnh ảnh những thầy gio, c gio bị đuổi việc, sĩ quan chế độ cũ đi đạp xe ba gt, đi lm phu khun vc ở bến xe, đi bn hng rong, bn quần o cũ ở chợ trời v sẳn sng trở thnh người bun lậu thuốc ty, thuốc l, gạo,.rượu, c ph

 

Người lao động thường thức dậy rất sớm v trước khi đi ln rẫy, đi hi củi, đi đạp xch l, đi lm phụ xe, đi bun lậu thường tm một qun cc no đ để uống một ly c ph rẻ tiền, trước khi bắt đầu một ngy lăn lộn kiếm sống..

Hng chục năm tri qua v mọi người cứ lầm lũi sống qua ngy.

Sau khi Lin X v Đng u sụp đổ ở Việt Nam thấy xuất hiện hai từ Đổi Mới.

 

 Việc đổi mới trước tin ở Ninh Ha l sự ra đời của những qun c ph sn vườn lịch sự.

Từ đ qun c ph cứ mọc ln như nấm.với hoa thơm, cỏ lạ, với bn ghế tinh tươm bn tiếng rc rch của những con suối nhn tạo..

V thi quen bạn b rủ nhau ngồi qun c ph hn huyn đ thnh phong tro.

 Mỗi qun c ph ở Ninh Ha c một nt ring, v khch cũng kn đo chọn cho mnh một qun no đ c khng gian, c m nhạc c cch tiếp đn lm mnh hi lng..

 

C ph Hương Cau, C ph Nguyệt Cầm, c Ph Cội Nguồn, c ph Ci Đ, C Ph Hoa Vin nằm trn con đường mới mở rộng thnh thang thuận tiện cho xe đậu.

C Ph Bella l nơi l tưởng để ngồi ngắm nhn phố x v ngắm nhn nhau.

Muốn tm một nơi kn đo thanh lịch, vo C Ph 69.

Minh Tr v Huyền Chiu c ph 69
mng 9 tết 2016

 C ph Thảo Nguyn khng c đồng cỏ no nhưng ngồi ở đy ta c thể nhn ngắm một hồ sen bt ngt.

. C ph Ring Một Gc Trời c bn Phở Triều Chu

. C ph Cối Xay Gi c mn ya ua hột đt thật ngon.

 Buổi sng ma đng ngồi ở qun c ph Ni Ổ G rộng mnh mng nghe hơi sương của ni rừng lng đng ngậm ngi nhớ một thời bom đạn, kẻ mất người cn, kẻ lm thương binh, người sống đời viễn xứ.

. Ni Ổ g nằm kề bn Đo Bnh t, cch đy hơn 40 năm l bản doanh của sư đon Bạch M với tư lệnh l Tướng Chung Đ Hoan sau ny c thời l tổng thống Nam Hn.

Ngoi những ci tn dn d như Cối Xay Gi, Ni Ổ G, C Ph Ninh Ha cn c những ci tn rất Ty như C Ph The Light, C ph Garden, Green Coffee.

C một qun C Ph nhỏ b, gọn nhẹ như ci tn của n m ti rất thch. C Ph Bấc.

Qun C ph Bấc nằm khim nhường trn đường Sng Cạn, c dng dấp như một phng tr kn đo v cổ knh. Qun nhỏ nhưng vẫn chừa chổ cho một sn khầu xinh xinh với một cy Piano, một cy ghi ta dnh cho những đm ht nhạc nhẹ vo tối thứ Ba, Năm, Bảy. Đy l qun duy nhất thỉnh thoảng c buổi ha tấu Violon v ghi ta vo buổi tối.

Tất cả cc qun c ph hầu như khng bao giờ mở nhạc cch mạng.

Ngồi ở qun c ph bạn c thể thấy lng mnh bồi hồi sống lại một quảng đời xa lắc khi nghe lại tiếng ht Ngọc Lan, Lệ Thu, Lan, Tuấn Ngọc.

Buồn như ly rượu đầy

Khng c ai cng cạn

Buồn như ly rượu cạn

Khng cn rượu để say

 Được tự do ngồi trong một gc qun,

Được tự do buồn hay vui

Được trốn mấy ci loa phường ồn o.

. Ngồi qun c ph thật dễ chịu nn qun no cũng đng khch

. Nhưng c lần, một người anh của ti ở nước ngoi về thăm c vẻ băn khoăn:

Ủa ! 10 giờ sng rồi m sao qun vẫn đng người. Họ khng đi lm sao?

Dn mnh thất nghiệp nhiều lắm. Ninh Ha khng c một nền kỷ nghệ sản xuất tạo cng việc cho mọi người.

Ở thị x ny chỉ c người bun bn nhỏ v một số t vin chức ăn lương nh nước.

Tất cả hng ha từ quần o may sẳn, ci mền, đi giy, đồ chơi trẻ em, ci bn chải đnh răng, ci khăn lau mặt. chiếc xe đạp điện, hầu hết l hng Trung Quốc.

 Người Ninh Ha đu c muốn cứ ngồi mi nơi qun c ph. Họ cũng muốn c việc lm ổn định đấy chứ.. Ti ngại ngng trả lời.

Qun C Ph v vậy cũng l nơi người ta tạm thời trốn chạy những u lo về cuộc sống thiếu bền vững trong hiện tại v cũng rất v vọng trong tương lai..

 

 

 

Huyền Chiu

Ninh Ha Xun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUN 2016- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương