Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

LIÊU TRAI CHÍ DỊ -190

 

333. TÂN LANG

 

Ca xúy thanh lư dạ vị lan
 Động pḥng khởi liệu thặng cô loan

Tân lang ư tự mô hồ thậm 

Ưng tác ly hồn thiếu nữ khan

 

333. MA BẮT CÓC CHÚ RỂ

 

 

 Cử nhân Mai Ngẫu Trường, người tỉnh Giang Nam, thuật chuyện:

          Tỉnh Giang Nam có tiến sĩ họ Tôn, được triều đ́nh bổ nhậm làm quan tể huyện Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Tôn công có xử một vụ án lạ lùng như sau:

          Ở làng Đông Xuân, huyện Đức Châu có gia đ́nh nông dân Hà Bách, có vợ và một trai, tên Hà Phương. Vợ chồng xây cất một ngôi nhà, tuy đơn sơ nhưng rộng răi, có vườn sau sát bờ lạch, ven theo một khu rừng rậm, cỏ cao tới ngực. Trong vườn, có cầu gỗ bắc ngang lạch để sang khu rừng. Trong làng, có gia đ́nh nông dân Hoàng Hữu, có vợ và một gái là Hoàng thị, kém Hà Phương một tuổi.

          Năm ấy, vợ chồng Hà Bách tới hỏi cưới Hoàng thị cho Hà Phương. Vợ chồng Hoàng Hữu thuận gả, hẹn cho làm lễ nghênh hôn vào ngày rằm tháng tám.

          Buổi chiều ngày cưới, Hà Phương theo gia đ́nh đi đón dâu. Tối đến, gia đ́nh làm tiệc mời bà con bạn bè. Thực khách đem theo quà cưới, chất đầy pḥng khách, tiếng cười nói vang động xóm giềng. Bữa tiệc kéo dài đến quá nửa đêm.

          Thấy trong pḥng khách ngộp khói thuốc, chú rể Hà Phương bước ra sân để hít thở không khí trong lành. Lát sau, Hà Phương chợt thấy cô dâu trong trang phục tân nương, cũng từ pḥng khách bước ra sân. Thấy Hà Phương đứng ở sân, cô dâu chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng bước ra phía sau nhà. Thấy lạ, Hà Phương bước theo. Ra vuờn sau, thấy cô dâu băng qua cầu sang khu rừng phía bên kia lạch, Hà Phương nghi hoặc, vội băng theo, rồi lên tiếng gọi. Cô dâu chỉ quay đầu lại nh́n Hà Phương mà mỉm cười, rồi giơ tay vẫy Hà Phương đi theo ḿnh. Nhờ có ánh trăng soi đường, Hà Phương đi theo cô dâu. Khi chỉ c̣n cách nhau chừng mươi bước, Hà Phương gắng chạy nhanh để bắt kịp cô dâu, nhưng thấy khoảng cách giữa ḿnh với cô dâu không ngắn lại được chút nào.

          Lát sau, chợt thấy cô dâu chạy vào một xóm nhỏ, Hà Phương chạy theo. Đột nhiên thấy cô dâu dừng chân trước cổng một ngôi nhà, Hà Phương vội tới, nắm cổ tay mà hỏi: "Nhà ai đây?" Cô dâu mỉm cười, đáp:"Không nhận ra sao? Ban chiều mới tới đây đón dâu mà bây giờ đă quên rồi ư?" Chợt nhận ra là nhà nhạc gia, Hà Phương hỏi:"Đă đi lấy chồng, sao c̣n trở về nhà song thân?" Cô dâu đáp:"V́ nhớ song thân!" Hà Phương nói: "Bây giờ nàng phải theo ta về nhà ta kẻo song thân ta chờ!" Cô dâu lắc đầu mà đáp:"Bây giờ chàng cứ ở lại đây với thiếp ba ngày, rồi thiếp sẽ về ở với chàng ba ngày!" Nói xong, cô dâu rút trâm cài đầu ra gơ cổng. Có  t́ nữ chạy ra mở. Thấy cô dâu bước qua cổng vào nhà, Hà Phương đành bước vào theo.

          Vào trong, nh́n thấy nhạc mẫu, Hà Phương chắp tay vái chào. Thân mẫu cô dâu gật đầu đáp lễ, nói:"Hồi nhỏ, con gái lăo thân ưa làm nũng lắm! Nay đột nhiên phải về nhà chồng nên thị rất buồn, mà lăo thân cũng chẳng vui ǵ! Vậy con hăy ở lại đây với thị ba ngày, rồi lăo thân sẽ tiễn cả hai vợ chồng ra về!" Không biết đáp ra sao, Hà Phương chỉ ậm ừ trong cổ họng.

          Thân mẫu cô dâu bèn sai t́ nữ đi dọn một pḥng riêng cho vợ chồng. Đêm ấy, động pḥng hoa chúc, Hà Phương cực kỳ hoan lạc với cô dâu, tại nhà nhạc gia.

          Trong khi đó, ở nhà họ Hà, thấy Hà Phương ra sân đă lâu mà không trở vào, thực khách bèn giục Hoàng thị đi t́m. Nghe lời thực khách, Hoàng thị ra sân t́m chồng. Không thấy chồng đâu, Hoàng thị bèn trở vào pḥng tŕnh báo với thực khách. Thực khách đều cho rằng v́ Hà Phương quá say, đi kiếm chỗ ngả lưng ở đâu đó, rồi lỡ ngủ quên đi. Tiệc tan, thực khách lục tục kéo nhau ra về.

          Khi thực khách đă về hết, Hoàng thị thấy trong nhà chỉ c̣n có bố mẹ chồng với ḿnh. Thế là đêm tân hôn, Hoàng thị phải ngủ một ḿnh.

          Sáng sau, vợ chồng Hà Bách nhờ bà con bạn bè đi t́m con giùm ḿnh. Mọi người đều sốt sắng giúp đỡ, nhưng không ai t́m thấy Hà Phương. Vợ chồng Hà Bách khóc lóc, lo cho con gặp tai nạn. Hoàng thị cũng buồn lắm, chỉ muốn về ở với cha mẹ, nhưng v́ đă trót làm đám cưới nên buộc phải ở lại nhà chồng để hầu hạ bố mẹ chồng.

          Nửa năm sau. Nghĩ con gái ḿnh lấy chồng mà không có chồng, Hoàng Hữu bèn tới nói với Hà Bách:"Trộm nghĩ rể tôi đă chết, mà con tôi th́ chưa ăn ở với chồng ngày nào, nên tôi tới đây xin hai bác cho phép tôi được đem con về nhà, gả chồng khác!" Hà Bách nói:"Tôi cũng lo cho con tôi gặp tai nạn, nhưng việc y c̣n sống hay đă chết th́ tôi không dám chắc. Tôi đă nhờ bà con bạn bè đi t́m y giùm rồi. Tuy không ai t́m thấy y, nhưng cũng không ai t́m thấy di thể hoặc áo quần của y bỏ lại nên tôi không dám chắc là y đă chết. Vả lại, dù y đă chết thực th́ cũng xin hai bác cho dâu tôi được để tang chồng một năm rồi hăy bắt về, gả chồng khác! Bây giờ mới được nửa năm, sao đă vội bắt về?" Giận thông gia, Hoàng Hữu bỏ về.

          Hôm sau, Hoàng Hữu làm đơn kiện Hà Bách, đem lên huyện đường nạp Tôn công. Đọc đơn, Tôn công thấy Hoàng Hữu tŕnh bày đầu đuôi câu chuyện với các t́nh tiết ly kỳ, rồi kiện người thông gia đă bắt con gái ḿnh để tang chồng một cách vô lư, v́ thị chưa ăn ở với chồng ngày nào! Chưa biết hư thực ra sao, Tôn công bèn sai lính ra bảo Hoàng Hữu cứ về nhà mà chờ phán quyết.

          Hôm sau, Tôn công sai nha lại đi điều tra hư thực. Nha lại về tŕnh rằng sự thực đúng như những điều mà Hoàng Hữu đă tŕnh bày trong đơn. Tôn công bèn cho gọi cả Hoàng Hữu lẫn Hà Bách lên huyện đường mà nghe phán quyết:"Hà Bách phải để cho Hoàng thị về ở với cha mẹ! Sau ba năm kể từ ngày cưới, nếu Hà Phương vẫn bặt tin th́ Hoàng Hữu được phép gả chồng khác cho con!" Hà Bách với Hoàng Hữu cùng vâng dạ mà xin lui.

          Nay trở lại chuyện Hà Phương.

          Sau ba ngày ở nhà nhạc gia, Hà Phương bảo cô dâu theo ḿnh về nhà. Cô dâu chỉ mỉm cười rồi lại khất thêm ba ngày nữa. Đến hẹn, Hà Phương lại giục, nhưng cô dâu lại khất. Cứ lần lữa như thế đến hơn nửa năm mà cô dâu vẫn chưa chịu về nhà Hà Phương. Bực quá, một sáng, Hà Phương đ̣i về một ḿnh. Cô dâu bèn xin Hà Phương chờ ḿnh thêm ba ngày chót. Hà Phương ưng thuận. Trưa ấy, đột nhiên cả nhà cô dâu náo loạn như sắp gặp đại nạn. Hà Phương vội hỏi:"Có chuyện chi mà cả nhà náo loạn lên như thế?" Cô dâu đáp:"Thiếp định ba hôm nữa sẽ theo chàng về nhà, nhưng vừa rồi, đột nhiên gia đ́nh thiếp mới gặp đại nạn, không thể tiết lộ cho chàng biết! Vậy xin chàng cứ về trước một ḿnh, thiếp sẽ xin tới sau đoàn tụ!"

          Hà Phương đ̣i gặp chào nhạc gia th́ cô dâu gạt đi mà nói:"Song thân thiếp đang bối rối, xin chàng miễn cho! Để rồi thiếp sẽ thưa lại!" Nói xong, cô dâu dắt tay Hà Phương ra khỏi cổng, chỉ đường cho về. Hà Phương bèn chào từ biệt cô dâu mà đi.

          Đi được mươi bước, quay đầu nh́n lại, Hà Phương thấy xóm nhỏ cùng ngôi nhà nhạc gia đă biến mất, chỉ c̣n lại một nấm mồ.

          Kinh hăi quá, Hà Phương cắm cổ chạy về nhà.

          Tới nhà, Hà Phương thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Vợ chồng Hà Bách vô cùng kinh ngạc, cho rằng gia đ́nh cô dâu là một gia đ́nh ma, nhưng cũng không biết gia đ́nh ma ấy có liên hệ ǵ với gia đ́nh ḿnh hoặc gia đ́nh Hoàng Hữu hay không?

          Sáng sau, Hà Bách dẫn con lên huyện đường, xin được diện kiến Tôn công để  tŕnh bày sự thể. Nghe xong câu chuyện Hà Phương thuật, Tôn công cho lính đi gọi Hoàng Hữu đưa con gái lên huyện đường, rồi ra lệnh cho Hoàng Hữu phải đưa con gái trở về nhà chồng nội ngày hôm ấy.

          Kể từ đêm cưới, đến đêm ấy mới là đêm động pḥng hoa chúc của cặp vợ chồng Hà Phương-Hoàng thị.

     

 

***

 

ĐÀM QUANG HƯNG
2/2015

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương