Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Khi mùa xuân về trên phố Bolsa, bát bộ du xuân từ góc Bolsa và Magnolia, vào Vân's Bakery hay những tiệm bán hoa hay bán trái cây, Tết đă về thật sự từ các cây mang mùa xuân về, mai tứ quư, hồng đào sắc thắm, cúc vàng óng ả, thủy tiên, hoa tím (violet), hải đường, hướng dương,... đi xuôi về hướng thương xá Phước Lôc Thọ, trời se chút lạnh tiết xuân gợi nhớ chút Đà Lạt ngày xưa. Bà chủ nhà trao tôi chiếc jacket da Milan, rồi khoác vào cổ tôi chiếc navy blue scarf, bà sợ mấy con RSV (respiratory syncytial virus) đe dọa tôi. Tôi suy nghĩ bâng quơ mấy bùa linh dược Claritin D, Loratadine, Pseudoephedrine, hay Sudafed để làm ǵ nhỉ.

 


Việt Hải-Lệ Hoa

 
Bà chủ vào tiệm cắt tóc, tôi ngồi được nghe nhạc cửa tiệm, cô chủ tiệm vóc dáng cao mặc skirt, mang boot trong chiếc áo len đỏ biểu tượng cho ngày Tết đang về trên phố Bolsa, tiếng nhạc vang lên bài t́nh ca La Décadanse do đôi song ca Jane Birkin và Serge Gainsbourg, mà chàng nghệ sĩ Serge Gainsbourg là một ca sĩ Pháp có giọng trầm ấm, chàng rất đa tài, đa dạng, là một nhạc sĩ, xử dụng piano nhuyễn nhừ thuần thục, là nhạc sĩ soạn nhạc phim theme song, là nhà thơ, họa sĩ, kịch tác gia, là nhà văn, diễn viên và đạo diễn. Gainsbourg được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong làng nhạc "bạo" của Pháp, ông đă nổi tiếng với phiên bản thường gây tranh căi và gây tai tiếng của ḿnh, ca nhạc mà làn sóng mới, bạo dạn khích động có ma túy, My Lady Heroïne, cũng như phim "Vie Héroïque", có t́nh tự pḥng the, mây mưa ái ân cuồng nhiệt, Je t'aime,... Moi Non Plus, có phạm pháp, Bonnie and Clyde (nhạc của Merle Haggard và Bonnie Owens), lời Pháp của Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, gốc Do Thái, tên cúng cơm lúc mới sinh Lucien Ginsburg, sinh 02 tháng 04 năm 1928, mất ngày 02 tháng 03 năm 1991. Tên Serge Gainsbourg nghề nghiệp được nhận diện ngoài xă hội. Điểm mà Serge Gainsbourg để lại "dấu ấn" t́nh tự pḥng the, tiếng rên rỉ hạnh phúc mà air mệt mỏi long thể và rả rời xác thân, Je t'aime,... Moi Non Plus, chàng nghệ sĩ Serge cho thu thanh lần đầu với người t́nh Brigitte Bardot vào năm 1967, đến 1969 chàng nhà ta liền cho thu thanh lại với người t́nh tiếp theo là ca sĩ Jane Birkin và trở thành một hot song và hit song tại Âu châu. Nghe hoài ít chán,... Nghe thử xem sao chứ:

 

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/je-taime-moi-non-plus-paul-mauriat.t9aNjLc8Q3.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/je-taime-moi-non-plus-serge-gainsbourg-ft-jane-birkin.oXEIzJU8GJQ4.html

 


 "Je t'aime je t'aime

Oh oui je t'aime!

- Moi non plus.

- Oh mon amour...

- Comme la vague irrésolue

Je vais je vais et je viens

Entre tes reins

Je vais et je viens

Entre tes reins

Et je me re-tiens

 

- Je t'aime je t'aime

- Oh oui je t'aime!

- Moi non plus.

- Oh mon amour...

Tu es la vague, moi l'île nue

Tu vas tu vas et tu viens

Entre mes reins..."


 Jane Birkin with Serge Gainsbourg in March 1969.

(Photograph: François Corbineau/Gamma-Rapho/Getty )

https://www.youtube.com/watch?v=x2C98G-9rJk&list=RDx2C98G-9rJk#t=24

https://www.youtube.com/watch?v=0aLoezucIzk&
list=RDYNbVwongIgs&index=27

 

Điểm chú ư là trong đoạn nhạc ca đối thoại, một đằng bên nam bảo "thích quá": Je t'aime, th́ bên "nữ đối tác" lại bảo: "Moi non plus" (em cũng chả, hừ hừ...) thay v́ là "Moi aussi" như phải lư lẽ b́nh thường. Trong buổi tiễn đưa chàng nghệ sĩ này ra đi tổng thống Pháp François Mitterrand so sánh thiên tài của Serge Gainsbourg như những Baudelaire, Apollinaire,...

Nhạc Pháp mà nhiều người vốn thích, moi aussi, như bài t́nh ca Plaisir d’Amour, (Pleasure of love, Thú yêu đương), do Jean Paul Égide Martini (nhạc sĩ Pháp gốc Đức, 1741-1816) sáng tác năm 1780 dựa trên phần lời trích từ bản romance Célestine của nhà thơ Jean de Florian (1755-1794). Đây là một trong những bài hát Pháp phổ biến nhất của mọi thời đại, một trong những giai điệu dể cảm nhận bởi thính nhĩ. Nếu nghe air "Je t'aime,... Moi Non Plus" chất chứa nét dục tính th́ âm hưởng của Plaisir d'Amour sáng nét t́nh yêu thiêng liêng thanh tao platonic.

 

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/plaisir-daposamour-richard-clayderman.FrevQLX0ro.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/plaisir-damour-mireille-mathieu.aOpOpMURWe.html

Chàng ca sĩ Frank Michael ngợi ca sự hiện diện của tất phụ nữ trong vũ trụ thiên hà này đều xinh đẹp, đều đáng yêu. Ừ, tại sao không nhỉ <?>.

Toutes Les Femmes Sont Belles

"Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur

Quelque chose qui ressemble à du bonheur

Certaines ont des prix de beauté

Et d’autres n’en n’auront jamais

Car la beauté de l’âme reste cachée

 

Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles

Toutes, toutes au coeur ont une rose

Une douceur dans les yeux

Une chaleur qui ne peut

Que nous rendre amoureux

 

Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles

Quand leur amour nous ensoleille

On est près d’elles et soudain

Où que l’on soit on est bien

Comme dans un jardin..."
 

Phỏng dịch nôm ngữ:

 

"Tất cả phụ nữ có nụ cười nói bằng con tim

Như điều ǵ cho ta niềm hạnh phúc

Một số có vẻ mang giá trị tuyệt mỹ

Ở những người khác sẽ không bao giờ phô ra

Bởi v́ vẻ đẹp dấu kín trong tâm hồn của họ

 

Tất cả, tất cả, tất cả phụ nữ đều đẹp

Tất cả, tất cả trong trái tim chan chứa t́nh hồng

Nét dịu dàng trong ánh mắt

Lửa ấm áp mà chúng ta không thể từ

Điều đó khiến cho chúng ta yêu

 

Tất cả, tất cả, tất cả phụ nữ đều đẹp

Khi chúng ta yêu ánh nắng chứa chan của họ

Rồi cảm thấy gần gũi với họ và bất chợt

Bất cứ nơi nào khi t́nh đến

Như trong một khu vườn..."

 


 

Bà chủ cắt xong tóc chúng tôi đi ra, bầu trời bên ngoài khuất ánh nắng tự bao giờ, đèn đêm thắp sáng khu phố. Chợ đêm khu Asian Garden vẫn ồn ào, tấp nập khách du xuân. Nhạc xuân mới gọi mời quang cảnh Tết nhất, không khí cuối năm tỏa nét vui trong tâm hồn tôi, chút ǵ đó nôn nao khi bà chủ bảo sắp tiễn cụ Táo về thiên đ́nh cần hối lộ ông quà cáp cho phải lệ, chợ đêm Á Đông mở trễ hơn bà con thiên hạ, tôi mục kích khách hàng người bê bánh mứt, kẻ lựa cam quít, chợ cung cấp đủ cả các thứ cầu vừa đủ sài, ngó dáo dác bỗng nhận ra bơm Fuji (Fuji apples), vú sữa (frozen), dừa tươi, đu đủ, soài Kent,.. để mấy ông nhà thơ trên internet khuyên bà con nên mua "bơm, vú sữa, dừa, đu đủ và soài", mà trong email của netter quan sáu X. Vơ gửi vào thùng thơ tôi mode mới chưng trong ngày Tết nhất: "Bơm Vú Vừa Đủ Sài!".

Nhạc chợ đêm Á Đông do cô DJ cho phát: "Xin thông báo cùng quư khách hiện nay chợ chúng tôi có chả lụa, chả quế, chả chiên, bánh tét, bánh chưng mới ra ḷ giá seo đặc biệt... c̣n nóng, nóng hổi", có lẽ nóng phỏng tay khách hàng, âm hưởng nghe sao như Giáng Ngọc một thuở on air sáng sáng... 

 

 

Rồi nàng DJ cho nhạc của Art Sullivan, Adamo, Michel Ponareff, Michel Sardou, Mike Brant, Joe Dassin, Jean François Michael, Jean Francois Maurice,... những Sans Toi Je Suis Seul, Adieu Sois Heureuse, Tombe La Neige, La Nuit, Love Me Please Love Me, La Maladie D'amour, Qui Saura, Laisse Moi T'aimer, A Toi, Adieu Jolie Candy, Monaco... Merci DJ, thích lắm đấy.

https://www.youtube.com/watch?v=ZPanA2Sh46A&
list=RDZPanA2Sh46A#t=7

https://www.youtube.com/watch?v=a_GaLdTbOG4&
list=RDa_GaLdTbOG4#t=32

 Chợ hoa Tết Bolsa, Little Saigon (photo vannghe)

Bà chủ đi chợ Tết với một xe thức ăn, có cam, thơm, quít sành quít đường, mà không theo mode mới quảng diễn trên internet, ôi những ngữ bơm Fuji, vú sữa, dừa, đu đủ, soài,…

Trước chợ có 2 ca sĩ ca karaoke, dàn karaoke được vặn tối đa âm thanh surround-sound nghe ing ỏi nhạc xuân, như Xuân Yêu Thương, Xuân Đă Về, Xuân Miền Nam,... Những khúc ca do hai chàng gypsies vui ca mừng xuân, ca v́ nghệ sĩ tính của máu bohemian, v́ yêu xuân, yêu nhạc, họ vẫn vui ca nhún nhảy techno "Xuân đă đến bên tôi,.." dù khách bộ hành du xuân qua lại nh́n họ thích thú, vui vui, ngồ ngộ.

 

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xuan-yeu-thuong-ho-quang-hieu.m8dJYIG53OFg.html 

 
Chợ tết  trước thương xá Phước Lộc Thọ

Mùa xuân bắt đầu một chu kỳ của năm mới, cũng là thời gian giao thoa giữa hai mùa của đất trời. Tiết Xuân sang để báo hiệu là giao mùa bắt đầu của một năm được coi là thời gian của sự phát triển, sự hồi sinh của cuộc sống mới cho cả động và thực vật và một chu kỳ sống mới lại bắt đầu. Đầu Xuân lại có dịp Tết Nguyên Đán. Cứ mỗi độ Xuân về, hầu như mọi người chúng ta đều cảm nhận nỗi hân hoan háo hức chờ đón một năm mới, chờ đón những điều may mắn sẽ đến trong cuộc sống và tiễn đưa những ǵ đă qua, trong sự lo toan bộn bề chuẩn bị đón tết Nguyên Đán, đó là truyền thống văn hóa của dân tộc. Xuân, Mai, Đào, "Bơm Vừa Đủ Sài", Bánh tét, Bánh chưng, Ông Bà Táo, âm nhạc, pháo, lân,... tô điểm cho dịp Xuân về.

Kính chúc quư thầy cô, quư niên trưởng quư anh chị vui Xuân, đón Tết 2015 trong hạnh phúc, an b́nh và thịnh vượng.

 

Vệt Hải, Los Angeles.


 

PS: Cám ơn quư em Ngô Thiện Đức, Lưu Anh Tuấn, Thu Đào và Trâm Anh gọi phone chúc Xuân. Chúc Mừng Năm Mới đến tất cả!.

 

 

 

 

 

Hoa cúc, hoa lan… đón xuân
Hoa Mai Nam Cali loại hoa lớn

 

 

 

Việt Hải, Los Angeles.

2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương