Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Mỗi năm Tết đến ḷng chúng ta nôn nao mơ tưởng mùa Xuân cũ năm nào những bài thơ của thi sĩ Vũ Đ́nh Liên, thơ cho ta nỗi lâng lâng rộn ràng, ví dụ bài Ông đồ chẳng hạn. Hăy nói sơ qua về tiểu sử của nhà thơ. 


Thi sĩ Vũ Đ́nh Liên

 

Vũ Đ́nh Liên sáng tác bài thơ Ông đồ, một tác phẩm bất hủ và bất tử trong vườn thơ Việt Nam. Thực ra ông sáng tác nhiều bài thơ nữa, nhưng công chúng chỉ biết mỗi một bài Ông đồ mà thôi. Ông sinh ngày 12-11-1913, quê gốc Hải Dương, mất ngày 18-1-1996 tại Hà Nội, Vũ Đ́nh Liên là một trong những người mở đầu và góp phần cho phong trào Thơ mới, nổi tiếng với những vần thơ ca ngợi t́nh yêu, tuổi trẻ.

Vũ Đ́nh Liên là nhà thơ kiêm nhà giáo tận tụy với công việc sư phạm, ông dạy học (môn Pháp văn) và dịch thơ, mà hầu như chỉ dịch thơ đại thi hào Pháp Charles Beaudelaire.

Vũ Đ́nh Liên thích thơ Beaudelaire, nên bạn bè gọi ông là Baud Liên, một "Baudelaire Vietnamien". Về những tác phẩm chính:

 

Một số bài thơ: Ông đồ, Ḷng ta là những hàng thành quách cũ, Lũy tre xanh, Người kỹ nữ Cầu Tṛ (1973), Người đàn bà điên ga Lưu Xá (1977), Gặp lại người đàn bà điên (1987), Người điên - Nàng Tiên (1992),...

Sách đă xuất bản: Đôi mắt (thơ - 1957); Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (cùng Nhóm Lê Quư Đôn -1957) ; Nguyễn Đ́nh Chiểu - Nhà chí sĩ yêu nước (1957); Thơ Baudelaire (2) (dịch-1995); Thơ Vũ Đ́nh Liên (NXB Văn hóa, 1996).

 

Tập thơ Les fleurs du Mal (Những bông hoa ác) của Baudelaire, một công tŕnh nghiên cứu và dịch trong gần 40 năm sáng tác, đến khi CS cai trị miền Bắc, sức sáng tác của ông suy giảm. Bây giờ hăy xét qua bài thơ nổi tiếng Abel và Caïn của Baudelaire, qua sự chuyển ngữ của nhà thơ Vũ Đ́nh Liên.

 

- Pháp ngữ phân đoạn 1:

 

"Race d'Abel, dors, bois et mange;

Dieu te sourit complaisamment.

 

Race de Caïn, dans la fange

Rampe et meurs misérablement.

 

Race d'Abel, ton sacrifice

Flatte le nez du Séraphin!

 

Race de Caïn, ton supplice

Aura-t-il jamais une fin?

 

Race d'Abel, vois tes semailles

Et ton bétail venir à bien;

 

Race de Caïn, tes entrailles

Hurlent la faim comme un vieux chien.

 

Race d'Abel, chauffe ton ventre

À ton foyer patriarcal;

 

Race de Caïn, dans ton antre

Tremble de froid, pauvre chacal!

 

Race d'Abel, aime et pullule!

Ton or fait aussi des petits.

 

Race de Caïn, coeur qui brûle,

Prends garde à ces grands appétits.

 

Race d'Abel, tu croîs et broutes

Comme les punaises des bois!

 

Race de Caïn, sur les routes

Traîne ta famille aux abois." 

 

- Việt ngữ phân đoạn 1:

 

“Ṇi giống Abel hăy ngủ ngon và ăn uống no say

Chúa trời đầy cảm t́nh cười với chúng bay

 

Ṇi giống Caïn trong bùn lầy nước bẩn

Hăy lê la và chết dần chết ṃn khốn nạn

 

Ṇi giống Abel, rượu ngon thịt sống bày dâng

Hương vị thơm tho làm nở mùi thiên thần

 

Ṇi giống Caïn h́nh tội các ngươi chịu đựng

Có ngày nào hết chăng hay vô cùng vô tận

 

Ṇi giống Abel hăy xem đó mùa màng

Và ḅ ngựa của bay béo tốt, chín vàng

 

Ṇi giống Caïn, gan ruột ngươi la thét

Gào đói như con chó già sắp chết

 

Ṇi giống Abel hăy sưởi cái bụng phệ của bay

Bên ḷ sưởi gia đ́nh, con cháu sum vầy

 

Ṇi giống Caïn trong hang sâu gió rít

Hăy run lên, con chó ngao ăn thịt chết

 

Ṇi giống Abel hăy lấy nhau và nảy nở sinh sôi

Vàng của bay cũng sinh con đẻ cái như người

 

Ṇi giống Caïn, trái tim cháy bỏng

Các ngươi hăy pḥng ngừa ước ao khát vọng

 

Ṇi giống Abel hăy ngốn cỏ và lớn nhanh

Như những đàn rận rệp của rừng xanh

 

Ṇi giống Caïn lang thang trên đường cái

Hăy tha vợ, tha con ngươi, đói nghèo, kinh hăi." 

 

- Pháp ngữ phân đoạn 2:

 

"Ah! race d'Abel, ta charogne

Engraissera le sol fumant!

 

Race de Caïn, ta besogne

N'est pas faite suffisamment;

 

Race d'Abel, voici ta honte:

Le fer est vaincu par l'épieu!

 

Race de Caïn, au ciel monte,

Et sur la terre jette Dieu!"         

 

- Việt ngữ phân đoạn 2:

 

"Nhưng mà ôi! Ṇi giống Abel xác thời chẳng bay

Sẽ làm phân bón cho ruộng đất một ngày

 

Ṇi giống Caïn, bàn tay lao động

Của các người chưa làm vừa, làm đúng

 

Ṇi giống Abel, đây là cái nhục chúng bay

Cái gậy đi săn đă đánh bại lưỡi cày

 

Ṇi giống Caïn hăy chiếm cả bầu trời cao ngất

Hăy lên trời và vất chúa trời xuống đất."

 

Dù đă nổi danh trong phong trào Thơ mới nhưng cho đến khi được Hoài Thanh - Hoài Chân chọn thơ viết giới thiệu trên cuốn Thi nhân Việt Nam, Vũ Đ́nh Liên chưa xuất bản một tập thơ nào cả, một đặc cách rộng răi cho Vũ thi nhân. Đầu năm 1941, trong một bức thư gửi Hoài Thanh, lúc Hoài Thanh thực hiện tác phẩm Thi nhân Việt Nam.

Vũ Đ́nh Liên vốn khiêm tốn, nên có những bài thơ hiếm hoi của ông được biết đến đều mang tâm trạng u buồn, những nỗi niềm hoài cổ, về lũy tre xanh xưa, về thành quách rêu rong nét cũ mà vẻ ảm đạm của “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” hay "Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ?". Hoài niệm của ông cũng là nỗi niềm của nhiều người và bức tranh bằng thơ về Ông Đồ vẫn sẽ c̣n ngậm ngùi vang vọng măi với thời gian: "Ông đồ vẫn ngồi đấy, Qua đường không ai hay, Lá vàng rơi trên, giấy, Ngoài trời mưa bụi bay", (*).

Vũ Đ́nh Liên đă tự nhận ḿnh là nhà thơ của giới lao khổ của xă hội.

Trên báo Phong Hóa, số ngày 18-8-1934, ông ao ước:

"Tôi muốn hát những bài ca thảm thiết

Như những tiếng kêu than của người đói rét...

Tôi muốn ru những trẻ con côi cút

Không chốn nương thân, không người chăm chút...

Tôi muốn an ủi những người nghèo khổ

Thiểu năo bơ vơ, không họ hàng nhà cửa...

Tôi sẽ gọi bạn lầm than đói khát

Đến xung quanh để nghe tôi đàn hát...

Rồi hết thảy bầy rách rưới đui mù

Từ ông lăo già cho đến đứa trẻ thơ

Dứt tiếng hát đều kêu lên cảm khái:

-Anh là thi sỹ của những người thân tàn ma dại."

 

Bốn mươi ba năm sau, từ 1944-1977, khi ngoài đời đă bao nhiêu đổi thay, người CS làm chủ đất nước, Vũ Đ́nh Liên vẫn giữ nguyên vẹn ḷng thương xót, nỗi chia sẻ tê tái với những người thua thiệt trong xă hội.

 

Bài thơ Người đàn bà điên ga Lưu Xá là một thí dụ điển h́nh. Xuân đang về hăy xem bài thơ bi ai này. Ông tả cảnh người đàn bà điên trong chuyến tàu Tết như sau:

 

"Người đàn bà điên ga Lưu Xá

Ngồi ngay trước mặt dưới chân tôi

Ai vẽ được thiên tài hội họa

Chân dung kia kinh tởm tuyệt vời

Công chúa điên rồ và rách rưới

H́nh ảnh lạ lùng chửa có hai

Cảnh tượng Đông Tây cộng lại

Khôn dựng nên dù một phần mười..."

 

Chân dung người đàn bà điên xơ xác cho thấy Vũ Đ́nh Liên hướng thi ca của ông thiên về nếp sống dân sinh xă hội.

 

"Bao tải xơ ni lông nát vụn

Sợi dây thừng buộc mũ rách bông ...

Tôi ngồi ngắm mắt không hề mỏi

Đống rác kia xưa đă là hoa...

Ai dun dủi và ai sắp đặt

Một nhà thơ với một người điên

Tôi bắt gặp ba lần cặp mắt

Nhẹ căm thù như muốn làm duyên..."

 

Đoạn thơ cuối, Vũ Đ́nh Liên mong mỏi cho người đàn bà điên có được đời  sống vui tươi hơn:

 

"Tôi đi t́m đến những người thân

Bè bạn cháu con xa với gần

Ngày Tết cổ truyền vui thiếu đủ

Nh́n mặt người như nắm hoa xuân

C̣n tôi biết cuộc đời đă trút

Lên hoa kia sương tuyết nặng dày

Đời độc ác ḷng người bội bạc

Làm hoa kia thành đống rác này

Đời sẽ đổi ḷng người sẽ đổi

Sẽ trở về t́nh xót nghĩa thương...

Người em Lưu Xá ở đâu đây

Có thấy ấm ḷng xuân nắng hây

Một đóa hoa tàn nay nở lại

Thắm hồng trong buổi mới xuân nay..."

 

 

Bài thơ trên nói về Xuân mới sang, bài thơ kế đề cập về mùa Tết đến, trong tưởng người viết bài sắp xếp chuyện Tết với thi nhân Vũ Đ́nh Liên:

 

"Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua"

(*, Ông Đồ, Vũ Đ́nh Liên)

 

Tôi đọc bài viết "Đầu Năm Nhắc Chuyện Tết" của tác giả Trần Đ́nh Thông như sau:

 

"Bài thơ xưa nhắc tôi nhớ nhiều về những ngày tết xa xưa khi mà ở các chợ hay trên hè phố lớn hay các nơi đông người, các di tích có  nghi lễ tết như chùa hay các miếu, đ́nh hay lăng, ví dụ Lăng Ông Bà Chiểu hay Sở Thú có sự hiện của cụ đồ trong quần trắng, áo dài màu đen như y phục truyền thống của các cu. Khi cụ đồ tung bút phết bằng cọ những chữ phóng họa thật bay bướm có nét rồng bay phượng múa th́ thật là đẹp mắt trên các bản vẽ chúc xuân hay chúc tết đầu năm. Viết về kỷ niệm tết th́ tôi có cả một kư ức dầy đặc để kể ra đây...

 

Rồi giao thừa đến. Chuông trống đền chùa khua vang. Giữa giờ phút thiêng liêng của đất Kinh kỳ vào xuân, nhà nào cũng đốt đèn nến, thắp tuân hương mới, khấn vái tổ tiên phù hộ cho khỏe mạnh buôn bán phát tài, con cái học hành tấn tới. Rất nhiều nhà c̣n đặt mâm lễ ngoài trời để cúng vái tạ ơn quan cũ về trời, đón mừng quan mới vừa tới. Nh́n vào hai cốc pha lê đặt thủy tiên, hôm qua hoa c̣n hàm tiếu, giờ đă nở đúng giao thừa, tỏa hương thơm ngát, coi như thế là điềm lành cho cả năm.

Chúc Mừng Năm Mới."

 

Thơ của Vũ Đ́nh Liên mang nét hoài cổ khiến đọc tác phẩm của ông cho ta cảm nhận cảm giác bâng khuâng tiếc nuối những truyền thống văn hóa xưa đă mờ nhạt dần, bốn câu nhập đề của bài viết Trần Đ́nh Thông viết bên trên. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người Việt xưa thường có thói quen xin chữ để gửi gắm những mong ước, khát vọng cho năm mới như tác giả bài viết chuyện Tết ghi nhận.

Mùa hoa đào nở cũng là thời khắc giao mùa, sự thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới đang đến. Mỗi khi hoa đào nở là lại thấy ông đồ già xuất hiện bên cạnh đĩa mực tàu, giấy đỏ bên phố nhộn nhịp người đi lại du XU Xuân mới, mua sắm cho Tết nhất. Lời thơ chứa chan sự thổn thức, bồi hồi dáng ông đồ xưa. Bài thơ dài (20), hai mươi chữ (*) giới thiệu được trọn vẹn không gian, thời gian, nhân vật, tạo tiền đề cho câu chuyện xin được tiếp tục tŕnh bày như trong các câu thơ sau: 

"Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay."

 

Hai câu tiếp theo, nhà thơ mô tả tài năng của ông đồ, bán chữ nghệ thuật vẽ, nét bút mát tay tài hoa của ông đồ: 

"Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay"

 

Câu thơ trên của Vũ Đ́nh Liên diễn tả nét chuyên nhiệp, nghệ thuật hái ra tiền khi Xuân về, kỹ năng vẽ chữ phượng múa rồng bay với niềm hân hoan trong thời buổi hoàng kim của ông đồ. Đến hai câu thơ thứ 9 và 10 lại thơ cho vẻ ê chề, năo nuột:

 

"Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?"

 

Dùng hai từ ngữ điệp vận "mỗi" trong một thơ diễn tả sự kiện cụ đồ của văn hóa thuở nho thịnh nay đă hoàng hôn, vắng thưa khách thuê viết theo thời gian. 

"Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay"

 

Đoạn đầu bài thơ tô điểm mỗi năm hoa đào nở biểu tượng cho không gian Tết đến, khung trời sang Xuân, sự xuất hiện của ông đồ già cong lưng vẽ chữ làm cảnh vật xung quanh và ḷng người thêm náo nức, rộn ră. Quần chúng đón nhận ông bằng tất cả sự trang trọng cần thiết. Nay th́ giờ đây ông vẫn ngồi đấy, trên con phố dông người lại du xuân sắm tết. Ông chờ đợi sự đoái hoài, hương Tết xưa của khách hàng qua lại mà sao như sự thờ ơ công việc nghệ thuật của ông.

 

Một khi nếp sống xă hội theo tây hóa, h́nh ảnh của ông đồ biểu hiện cho văn hóa xưa nho học đă bị đào thải, như thơ của thơ Tú Xương mô tả sự kiện đổi thay xă hội: 

"Nào có ra ǵ cái chữ nho

Ông nghè ông cống cũng nằm co"

 

 

Tết lại đến để ông đồ h́nh như bị im ĺm ch́m sâu khuất lấp h́nh bóng đáng yêu xưa, mờ nhạt dần trong phong tục đầu năm khi xuân về. Để rồi phong tục cũ thật sự mai một tịch liêu:"

"Năm nay hoa đào nở

Không thấy ông đồ xưa"

 

Bài thơ kết thúc bằng hai câu thơ buồn bă mà nhiều chúng ta thuộc làu trong tâm thức xót thương cho dĩ văng một thời nhuốm văn hóa xưa phong tục cũ khi thi nhân “gọi hồn” của sự kiện nay đă mất...

"Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?".

 

“Những người muôn năm cũ” ấy có thể là ông đồ, có thể là khách du xuân mua họa phẩm nghệ thuật của ông đồ. Nhưng cái mất mát trong thơ của Vũ thi nhân là sự tiếc nuối, thơ mang âm hưởng xót xa, bởi v́ kỷ niệm đă phôi phai, tàn lụi của những nét đẹp trong văn hóa cổ truyền như dịp Tết đến Xuân về của dân tộc.

 

Hoàng Nam Trần Việt Hải

 

* Ghi chú thơ trọn bài:

 

ÔNG ĐỒ

Vũ Đ́nh Liên

 

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua

 

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phụng múa rồng bay

 

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu

 

Ông đồ vẫn ngồi đó

Qua đường không ai hay

lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay

 

Năm nay hoa đào nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ ?”

 

(sáng tác năm 1936)

 

 

 

Trần Việt Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương