Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Người Việt ta quan niệm, “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. V́ thế mà khắp ba miền, các lễ hội tổ chức tưng bừng thường là vào những ngày đầu xuân. Ngày rằm tháng Giêng cũng trùng với rất nhiều lễ hội lớn.

Vào ngày 15 đầu tiên của năm mới (Ngày rằm tháng Giêng) là ngày trăng mùa xuân đẹp nhất, mặt trăng đầu tiên của năm mới, đầu tiên sau những ngày mùa đông u ám, rét lạnh. Mỗi năm cả nước ước tính có khoảng 9.000 lễ hội lớn nhỏ rải rác khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó, miền Bắc chiếm đa số. Hầu hết các lễ hội đều diễn ra vào mùa xuân, nhiều nhất là vào tháng Giêng. Dù bộn bề công việc nhưng mọi người vẫn thu xếp thời gian để ḥa ḿnh vào những lễ hội khắp mọi miền Tổ quốc. Đi chơi mùa lễ hội, để được sống lại những khoảnh khắc quá khứ truyền thống được tái hiện. Ở miền Bắc có lễ hội: Lễ hội chùa Hương:  Đây là lễ hội thu hút sự chú ư nhiều nhất của nhân dân cả nước mỗi dịp  Xuân về. Theo thông lệ, ngày khai hội từ mồng 6 âm lịch và kéo dài hết tháng 3. Năm nay, ngày khai hội chính thức là 8/2 Dương, được ban tổ chức hứa hẹn có rất nhiều điểm mới thuận tiện hơn cho du khách tới hành hương, tham quan. Lễ hội Yên Tử: Năm nay lễ hội Yên Tử (thuộc xă Thượng Yên Công, huyệnUông Bí, Quảng Ninh) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 10/1 âm lịch tức 12/2 Dương lịch. Ngoài những nghi lễ truyền thống như dâng hương, lễ cầu quốc thái dân an, biểu diễn các tiệt mục nghệ thuật truyền thống, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… sẽ có thêm nhiều hoạt động mới hấp dẫn.  Lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội.) Khai hội vào ngày 6/1 âm lịch hàng năm.Lễ hội đền Gióng được tổ chức tại xă Phù Linh, huyện Sóc Sơn(Hà Nội). Theo truyền thuyết đây chính là nơi dừng chân cuối cùng của Thanh Gióng trước khi bay về trời. Lễ hội  diễn ra trong ba ngày với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương, dâng hoa tre lên đền Thượng, nơi thờ Thánh Gióng. Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Pḥng: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn thực sự bắt đầu từ ngày 7/8 âm lịch, mở đầu là phần lễ rước nước truyền thống vào sáng 4/9/2011 (7/8 âm lịch), tại đền Nghè linh thiêng, phường Vạn Hương, với 7 đoàn rước đến từ 7 phường và 16 ông chủ trâu có trâu được vào tham gia ṿng chung kết, ngày chính hội 9/8 âm lịch. Lễ hội Lim (Bắc Ninh): Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng  hàng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du. Hội Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hoá Kinh Bắc. Hội Lim là một sinh hoạt văn hóa đặc sắc với dân ca quan họ nổi tiếng. Các làng quan họ xung quanh mang liền anh, liền chị tới hát giao duyên, hát đối đáp, thi hát với nhau ở trên bề, dưới bến. Ngoài ra, có nhiều tṛ chơi dân gian như đấu vơ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Lễ khai ấn đền Trần Nam định: Diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 14 tháng giêng âm lịch, tại đền Trần phường Lộc Vượng thành phố Nam định. Lễ rước ấn sẽ được bắt đầu từ nội cung đến Cố Trạch sang sân đền Thiên Trường theo nghi lễ truyền thống. Sau nghi thức này nhà đền sẽ phát ấn miễn phí cho khách thập phương. C̣n ở các tỉnh Nam trung bộ trở vào trong tháng giêng cũng có các lễ hội lớn như sau: Lễ viếng Chùa bà Xứ: Đối tượng suy tôn : Bà Chúa Xứ. Địa điểm : Núi Sam,Vĩnh Tế, Châu Phú, An Giang. Thời gian : 23 - 27 tháng tư Am lịch ( chánh lễ 25 - 4 Am lịch ) Đây là lễ hội lớn nhất Nam bộ, thu hút khách vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông và miền Trung (từ Quảng Nam Đà Nẳng trở vào) . Sau năm 1975 cả Hà Nội, Hải Pḥng dân chúng cũng đỗ xô về dự lễ. Chưa có tài liệu nói rỏ về nguồn gốc miếu Bà Xứ. Theo lời kể dân gian, miếu Bà có từ 1820 - 1825 với nhiều truyền thuyết khác nhau về pho tượng đang thờ tại đây, tượng bằng đá tốt màu xanh có h́nnh dạng Nam Thần; các nhà khảo cổ học cho rằng tượng thuộc loại nghệ thuật trung cổ An Độ. Lễ hội OK OM BOK: Đối tượng suy tôn: Thần mặt trăng. Địa điểm: Sân nhà, sân chùa, đua ghe trên sông ( Sóc trăng ). Thời gian: Rằm tháng 12 ( theo phật lịch Khơme ) khoảng tháng 10 Dương lịch. Lễ hội OK OM BOK âm lịch: Đây là lễ để người dân Khơme tỏ ḷng biết ơn đă mang lại mùa màng tốt tươi, lương thực dồi dào. Ngoài ra c̣n tổ chức đua ghe Ngo. Lễ hội chùa Bà: Đối tượng suy tôn : Thiên Hậu Thánh Mẩu. Địa điểm: Thị xă Thủ Dầu Một, Sông Bé. Thời gian: 15 tháng Giêng Am lịch. Từ ngày 12 - 13 thánh Giêng, cuộc chuẩn bị được diển ra tưng bừng để chào đón khách thập phương đỗ xô về dự lễ. Lễ hội Lăng Ông: Đối tượng suy tôn  Tả quân Lê Văn Duyệt. Thời gian: mùng 1 - 8 âm lịch. Địa điểm: Lăng Ông, Bà Chiểu, B́nh Thạnh. Tả quân Lê Văn Duyệt là người từng giữ chức Tổng Trấn Gia định thành. Lăng ông bà bên cạnh chợ Bà chiểu nên thường gọi là: Lăng ông Bà Chiểu. Hằng năm , tại Lăng ông có 2 ngày lễ hội lớn là ngày giổ Tả quân vào ngày mùng 1 - 8 âm lịch và ngày hội đầu Xuân mùng 1 và mùng 2 Tết. Lễ hội nghinh Cô: Đối tượng suy tôn: “ Cô “ Lê Thị Hồng Thủy theo cha vào buôn bán ở vùng Bà Rịa, Thùy Vân cô bị dây thuyền gạt rơi xuống biển ngày 12 -2. Sau đó cô hiển linh nên được người dân lập miếu thờ v́ cô có công giúp ngư dân vùng ven biển. Địa điểm: Dinh Cô, thị trấn Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian: 10 - 12 tháng Hai Am lịch, chánh lễ 12 - 2 Am lịch. Lễ Nghinh Cô diển ra trong ba ngày ( 10-11-12 tháng Hai Am lịch ), lề cầu an tiến hành tại Chính điện vào tối 11 và kéo dài quá nửa đêm có hội hoa đăng tưng bừng. Lễ Nghinh Cô bắt đầu vào sáng 12 - 2 Am lịch. Từ Dinh Cô đoàn rước đi về phía biển Cổ loa, lễ phục, nhạc lễ tưng bừng.

 

 

Vơ Hoàng Nam

Xuân Ất Mùi 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương