Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Mỗi lần có dịp đến viếng chùa VIÊN NGỘ, chúng tôi đều cảm thấy niềm vui an lạc b́nh yên đến lạ thường. Và lần nào cũng vậy, sau khi chào thầy Ngộ Tịnh, xin lễ Phật, chúng tôi cũng xin phép thầy dạo quanh bổn tự một ṿng để mong t́m chút hương ấm chốn thiền môn hầu tạm quên đi những bon chen cuộc sống đời thường.

 Thầy trụ tŕ chùa Viên Ngộ là một vị chân tu, gần thầy chúng tôi học hỏi được nhiều điều sâu sắc về phẩm hạnh cần phải có để được hạnh phúc bên người thân trong gia đ́nh và bè bạn trong xă hội. Ngoài ra thầy c̣n là bạn học thời trung học phổ thông với chúng tôi, nhưng thầy đă sớm chọn con đường quy y, c̣n chúng tôi vẫn măi lận đận trong trăm hướng đường nghề, đường đời.

 Thầy và các bạn học cũ ngày xưa vẫn giữ nguyên t́nh thân và quan tâm về nhau. Mỗi dịp tháng sáu hằng năm thầy đều tham dự cuộc họp mặt "Nhóm cựu học sinh Trần B́nh Trọng niên khoá 1963 - 1970 ", ôn lại bao kỷ niệm vui buồn của thời cắp sách. Có lẽ v́ vậy nên mỗi lần trở về ngôi chùa xưa chúng tôi đều có cảm giác thân thương, an lành.

 Nhưng hôm nay, chúng tôi có phần lo lo... Chúng tôi đến chùa vừa dịp thầy mới đi làm Phật sự từ Nhật Bản trở về. Gặp chúng tôi thầy tiếp đón nồng hậu, mời vào pḥng khách đăi kẹo bánh, uống nước trà. T́nh cảm thật đậm đà...

 Chị Hưng Hồng mở đầu câu chuyện:

 - Xin thăm hỏi sức khoẻ thầy dạo này thế nào? Qua Nhật chắc quư vị đệ tử bên đó tạo điều kiện thầy kiểm tra sức khoẻ ?

 Thế là thầy vui vẻ thuật lại cho chúng tôi nghe :

 - Đến Nhật cùng thầy Ngộ Tánh, Ngộ Trí... được quư hàng đệ tử trân trọng tiếp đón, làm Phật sự xong, tôi được đệ tử đưa đi kiểm định sức khoẻ, bệnh đă ổn định, nay chỉ cần bồi bổ thể lực thôi. Tôi và các thầy c̣n có dịp đi thăm nhiều ngôi chùa bạn...

 Thầy cho chúng tôi biết sẽ ra Bắc thuyết pháp mấy hôm và nói đùa:

 - Mấy chị thấy không, nếu không khoẻ mần răng đi đây đó làm Phật sự được chứ hỉ? Yếu mần răng mờ đi được rứa?

 Chị Hưng Hồng đáp lời:

 - Thầy được như rứa th́ đệ tử mừng lắm. Phương Hiền nhờ đệ tử chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ thầy luôn luôn tốt.

 - Các chị là ai? Mần răng mà biết O Phương Hiền hỉ?

 Tôi ngồi bên cạnh vụt mỉm cười hỏi:

 - Vậy năy giờ thầy thật sự không nhớ bọn tôi là ai?  Các chị ở mô tới mà thầy thấy quen quen? Phương Hiền tuy ở tận Sài G̣n nhưng hằng năm vẫn thu xếp về Ninh Hoà họp bạn đó! Nhờ sừng tê giác của O Hiền tặng mà thầy mỗi đêm ngủ ngon giấc được vài tiếng đồng hồ, ngoài ra thầy c̣n giúp giải độc cho vài đệ tử nữa đó.

 Tôi ngậm ngùi hỏi thầy lần nữa:

 - Đệ tử buồn thiệt v́ thầy nhớ Hiền mà không nhớ bọn này là ai, thôi chúng đệ tử chào thầy, từ đây về sau không đến làm phiền thầy nữa.

 Thật sự tôi không hờn hoặc làm khó thầy mà cảm thấy lo âu về trí nhớ của thầy sau những lần xạ trị. Tôi để ư thầy hay nhắc đi nhắc lại đôi ba lần những điều vừa nói xong.

 Nghe câu nói có vẻ trách hờn của tôi, thầy có vẻ lúng túng:

 - Xin các chị thông cảm cho tôi biết các chị là ai, từ mô đến đây rứa được không?

 Chị Ngọc Ánh vội nói:

 - Kẻo đùa với thầy chứ bọn này vẫn đến thăm thầy thường nếu có dịp.

 Rồi Ánh từ từ giới thiệu tên từng bạn với thầy theo kiểu nhát gừng, mong gợi lại trí nhớ thầy. Ánh chỉ người bên cạnh:

- Hưng...
Thầy nói tiếp:
- Hưng...Hồng

Ánh chỉ tiếp người kế bên:
- Ngọc... Ngọc Hương
- Trương... Trương Thị Kẻo
- Liên... Liên Ngọc Ánh
- Trần... Trần Thị Chúc
 
 Chúng tôi vỗ tay khuyến khích thầy cố giữ sức khoẻ. Thầy tỏ ra rất vui...

 Xin phép thầy chúng tôi bọc ra phía sau chùa thăm cây cảnh. Ngắm cảnh nơi đây tôi vụt nhớ lại Nhuận Hợi tức là con heo ai đó phóng sanh và nó đă chạy vào chùa, nên dù muốn hay không thầy cũng phải nuôi dưỡng nó. Chuyện cách đây cũng vài năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in. Đấy là con heo mang ư nghĩa về sự tái sinh của ông lăo chuyên sống bằng nghề câu cá trên biển. Có lần ông câu lên một chùm ruột ḷng tḥng, hoảng quá ông lấy ném lại xuống biển. Song lần một, lần hai, lần ba cũng lần lượt vướng lại vào lưỡi câu như báo trước điều xui xẻo sắp xảy ra. Ông  vội vứt cần câu xuống biển và hứa bỏ nghề câu, nhưng có lẽ ông vẫn bị ám ánh bởi chùm ruột hôm ấy nên lâm bệnh nặng rồi mất sau vài ngày. Đến khi cúng ba tháng mười ngày của ông, th́ con gái, con trai ông đều nằm mộng thấy bố về mách bảo:"Các con hăy vào chợ Ninh Hoà mua con heo mọi, người bán ngồi gần sát hàng vịt con, v́ ba tái sinh trong lốt con heo đó. Các con hăy t́m cách cứu giúp ba sớm giải thoát kiếp heo. Và các người con thực hiện điều mong ước của cha bằng cách mua heo phóng sanh. Sự thật như thế nào tôi không dám kết luận đúng sai, nhưng cũng gợi cho nhiều người t́m đến chùa trong đó có ngũ nương chúng tôi để xem hư thực ra sao. Trước mắt con heo cũng chỉ biết ụt ịt, song có cái lạ, là mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân vang hoặc tiếng nguyện kinh, th́ nó ngồi chống hai chân trước hướng về phía đó, trầm lặng như lắng nghe, không màng ăn uống hay để ư đến những tiếng động chung quanh. Và khi hết tiếng kinh th́ trở về trạng thái thường t́nh của heo.

 Cái ngộ thứ hai là h́nh như nó biết tên của nó là Nhuận Hợi - pháp danh thầy Ngộ Tịnh đặt cho nó. Mỗi lần ra chùa bọn tôi hay thăm và nói chuyện với nó. Gặp lúc nó đang nằm, chúng tôi hỏi: "Nhuận Hợi dạo này khoẻ?", là nó ụt ịt trở ḿnh đứng lên đi về phía chúng tôi gục gật cái đầu.

 Khuyên nhắc: " Nhuận Hợi ráng cầu sám hối cho chóng thoát kiếp súc sanh nhen!", nó lại ụt ịt gục gật cái đầu. Khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt th́ nó mới quay đầu về chuồng nằm xuống trông thủ phận làm sao!

 Và đặc biệt hơn nữa là nó chỉ ăn chay chứ tuyệt không ăn cá thịt. Nếu có đệ tử nào ái ngại nghĩ loài heo cho ăn chay tội nghiệp, có mang thịt cá đến nó cũng quay đi không ăn.

 Nó cũng phân biệt nơi nằm nghĩ ngơi và khu vệ sinh cá nhân, nên chuồng nó sạch sẽ không phải phiền các chú tiểu dọn dẹp.

 Tuy là giống heo mọi, ăn chay, mà chùa nuôi vài tháng nó đă trên trăm cân tṛn trịa. Hằng ngày khi chiều xuống nó thường ủn ỉn ra sau ruộng thủng thỉnh dạo mát nhưng không kẻ gian nào có ư định  bắt cóc heo.  Rồi một ngày đẹp trời nó ngủ một giấc dài... từ biệt thế gian...

 Chia tay với thầy ra về chúng tôi ai ai cũng mong cầu thầy được dồi dào sức khoẻ để đi tiếp con đường hoằng pháp độ sanh ...
 

Chùa Viên Ngộ: Sáu người bạn học (từ phải qua): Mai Hưng Hồng, Liên Ngọc Ánh, Trương Thị Kẻo, thầy Ngộ Tịnh, Ngọc Hương, Phương Hiền

 

 

TRƯƠNG THỊ KẺO
Ninh Ḥa, Tháng 2/2015
Trương Thị Kẻo, cựu nữ sinh trường Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Hoà, niên khoá 1963-1970

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương