Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Tết Đầu Tiên Vắng M
     
Hà Thị Thu Thủy
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 


 

 


 

 Những ngày cuối năm, tôi đến nhà của Kim-Xuân vừa thắp nhang cho Bác trai vừa hàn huyên tâm sự cùng Kim-Xuân v́ cả tháng rồi tôi mới qua nhà Kim-Xuân cho dù nhà tôi và nhà bạn ấy cách nhau chỉ có năm phút lái xe, đúng là ở cái xứ cờ hoa này sao mà bận quá,.

 

Nhà Kim-Xuân đẹp lắm, nào là cây cối hoa lá cành từ trước ra sau; nhất là giàn hoa giấy trước nhà thật là đẹp, vừa đón Tết Tây xong c̣n mươi bữa nữa là đến tết Nguyên Đán, thời gian cứ vun vút trôi lạnh lùng mấy ai níu được thời gian. Tôi bấm chuông Kim-Xuân ra mở cửa.  Thấy tôi, Xuân reo lên:

 - Làm ǵ mất tiêu cả tháng trời vậy mày?

 - Bận quá bữa nay thứ hai nghỉ qua thăm mày một chút.

Xong tôi theo Kim-Xuân vào nhà.  Sau khi lên nhà trên thắp nhang cho Bác trai xong, tôi xuống nhà bếp ngồi vào bàn vừa nh́n Kim-Xuân làm đồ ăn vừa nói chuyện. Tôi hỏi Kim-Xuân:

 - Sao đọc hết tập Kỷ yếu Kỷ-Niệm TRƯỜNG CŨ-BẠN XƯA hết chưa cho tao biết cảm tưởng đi ?

Kim-Xuân nh́n tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói:

 - Cám ơn mày đă mang quyển sách về cho tao đọc, nh́n lại h́nh của các Thầy Cô và bạn bè ngày xưa tự dưng thấy nao nao trong ḷng làm sao.

 

Chúng tôi bỗng lặng thinh, ngoài kia nắng vàng đang reo vui trời đang vào đông, ở những Tiểu Bang lạnh th́ tuyết rơi ngập lối, thời tiết lạnh cực kỳ, c̣n ở đây th́ " có những ngày hè trong mùa đông trời nắng đủ để phơi dưa món chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán. Thêm một tuổi nữa, mới đây mà đứa nào cũng lên hàng sáu bó lẻ rồi.

 

Kim -Xuân nói tiếp- " Bây giờ nh́n lại thời đi học là sung sướng nhất phải không Chất? Tôi gật đầu đồng t́nh, hai đứa lại rơi vào im lặng.

 

Trong đầu tôi hiện lên con đường Trần-Qúy-Cáp những lần tan trường áo dài trắng dịu dàng tung bay trong gió và ngôi trường Trần-B́nh-Trọng thân yêu thuở nào với hàng dương trước cổng trường quen thuộc, tuổi già người ta hay nghĩ về kỷ niệm, mà kỷ niệm dưới mái trường là kỷ niệm đẹp nhất. Những vị Thầy tuy nghiêm khắc nhưng đáng kính, những Cô Giáo dịu dàng dễ thương từng người một hiện lên trong kư ức của tôi, đang đứng trên bục giảng cho chúng tôi kiến thức để bước vào đời và giờ đây khi nh́n lại những h́nh ảnh của những vị Thầy Cô trong trang sách làm cho ḷng tôi vừa thấy vui vừa thấy ngậm ngùi.

 

Mới đây mà Thầy và tṛ tóc đă nhạt màu v́ thời gian. Thấy tôi yên lặng khá lâu. Kim-Xuân chợt hỏi "-  Mày đang nghĩ ǵ vậy Chất ? 

 - Nghĩ đến trường xưa, nghĩ đến Thầy Cô và bạn bè của tụi ḿnh ngày xưa, nghĩ đến Ninh-Ḥa quê hương có quá nhiều kỷ niệm khó mà quên được. Kim-Xuân gật đầu bỗng phán một câu nghe rất là dễ thương '- Chất à tao nghĩ con trai Ninh-Hoa thời đó dễ thương quá hả? Không suy nghĩ, tôi gật đầu rồi buột miệng nói tiếp:

"- Bây giờ họ đă trở thành ông Nội, ông Ngoại hết rồi mà vẫn c̣n dễ thương.

Kim-Xuân hỏi lại '- Sao mày biết?

'- Th́ bằng chứng là quyển kỷ yếu đó, mày không thấy hàng chữ "người xưa " đề tặng hay sao?

 

Kim-xuân chỉ cười không nói ǵ, chúng tôi lại rơi vào im lặng, trong đầu tôi những h́nh ảnh cũ hiện ra. Tôi nghe bước chân tôi cùng "người ấy" sánh bước đi dưới trời đêm đầy sao có một ánh sao rơi nhanh quá. Tôi không kịp nghĩ ra lời ước nguyện. Tiếng Kim-Xuân vang lên cắt đứt ḍng tư tưởng'của tôi "không phải người tao yêu cũng không phải người yêu tao mà thời đó khi lập gia đ́nh tao dọn xuống Ninh-Ḥa gặp những người bạn ở đó họ dều rất dễ thương. Nói chung tất cả con trai Ninh-Hoa thời đó tao được gặp đều dễ thương và có một số họ qua đây đều có một phong cách rất dễ thương không hề thay đổi.

 

Kim-Xuân đột ngột hỏi tôi"- Mày đọc hết chưa? có thấy h́nh của ai trong đó không? tao nh́n thấy lạ lắm nhưng nh́n một hồi là nhận ra hết. Tôi cười nói" V́ họ là những người con trai dễ thương thời đó nên mày nhận ra hết chứ ǵ ? Kim-Xuân nh́n tôi cười "-không họ là những người bạn dễ thương cả nam lẫn nữ. 

Tôi nh́n đồng hồ đă hơn 10 giờ, vội từ giă Kim-Xuân,, cô nàng đưa tôi ra cửa " lái xe cẩn thận" Xuân nói
 -" Chắc Tết này tao viết bài này lên trang mạng Ninh-Ḥa mày có ǵ nhắn gởi không?

-"Cho tao gởi lời chúc tất cả Thầy Cô cũng như bạn bè một năm mới sức khỏe dồi dào và ở đây có hai cô học tṛ ngày xưa niên-khóa 1963-1970 luôn nhớ về các Thầy Cô cũng như bạn bè chung niên khóa.

 

Tôi lái xe về nhà trên con đường ngập đầy hoa nắng reo vui, một cảm giác thật b́nh an và đầy ḷng biết ơn, cám ơn Ba Mẹ tôi đă sanh thành nuôi nấng cho tôi ăn học, cám ơn tất cả Thầy Cô đă dạy dỗ cho tôi kiến thức để bước vào đời, cám ơn tất cả các bạn bè dễ thương của tôi ở Ninh-Ḥa ngày xưa đă cho tôi biết bao kỷ niệm vui buồn. 


Năm mới đă đến xin kính chúc Tất Cả Quư Thầy Cô một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc cũng như bạn bè thân yêu của chúng tôi có một năm mới tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe, cũng như cám ơn Anh Thành trang chủ Ninh-Hoa.com đă tạo ra trang mạng cho chúng tôi gởi gắm những t́nh cảm chân thành đến tất cả Thầy Cô cũng như bạn bè, xin chúc cho gia đ́nh anh một năm mới gặp mọi điều tốt đẹp.


Tôi về đến nhà, ông xă tôi ra mở cửa, Tôi chợt nghĩ “một người Ninh-Ḥa Rất dễ thương đây rồi".

 

 

TRẦN THỊ CHẤT
Mùa Xuân 2015

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương