Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


Truyện ngắn

 

 

 Hằng ngồi trên ghế bị cáo dễ chừng cũng có hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy các người sẽ xử án nàng xuất hiện. Lẽ ra người ta đă xử nàng một tháng trước Tết, theo như nàng đă được thông báo. Nhưng không hiểu sao rồi cứ bị tŕ hoăn măi, đến hôm nay nàng mới bị đem ra xử khi cái Tết đầu năm dương lịch vừa đi qua. Vụ án của Hằng mở hàng cho một năm mới. Hằng chán nản nh́n lên trần nhà pḥng xửa án với ánh mắt mệt mỏi. Đêm hôm qua Hằng thao thức không ngủ. Lúc tiếng kẻng báo thức vang lên, Hằng úp mặt xuống gối và trái tim của nàng đập thật mạnh và thật nhanh. Hằng lo lắng quá v́ không biết người xử án nàng hôm nay là đàn ông hay đàn bà. Nếu là đàn bà, Hằng hy vọng bà ta sẽ thông cảm cho nàng v́ cùng là phận nữ th́ bà ta sẽ hiểu tại sao Hằng, một cô gái ngoan hiền và chăm chỉ lại có thể xuống tay đâm nhiều nhát dao vào ngực của người mà nàng từng ôm ấp với biết bao t́nh yêu thương tràn ngập trong trái tim của nàng. Sự uất hận dâng tràn đến nỗi Hằng lạnh lùng giết người đă từng nhiều lần cùng ḿnh ái ân. Nếu người ngồi xử nàng là đàn ông th́ nàng hết hy vọng sẽ được hưởng bản án nhẹ để sớm về gặp lại người mẹ già, trước khi quá trễ. Chắc chắn ông ta sẽ xử nàng theo cách riêng của ông ta. Hằng phạm tội giết người cán bộ của nhà nước th́ cán bộ của nhà nước sẽ xử nàng thật nặng để trả thù. Xử đúng người đúng tội đúng luật pháp... đó chỉ là trên lư thuyết để tuyên truyền mà thôi.

 

Hằng đứng lên khi hai viên công an kèm hai bên ra hiệu và, ngay lúc đó xuất hiện một tốp người toàn đàn ông từ sau cánh cửa đi ra. Hằng nh́n ngay mặt người ngồi sau tấm bảng ghi hai chữ Chủ Tọa, mà thấy chua chát trong ḷng. Khuôn mặt ngu đần và gian ác đó lại là người xử nàng vào sáng hôm nay sao? Người như vậy mà lại thông hiểu luật pháp đến độ được quyền ngồi xử án à? Mà... Hằng nghĩ ḿnh quá khờ khi nghĩ những người được gọi là ông ṭa, bà ṭa của cái xứ sở này, là những người công minh sáng suốt chỉ xử theo luật pháp sao. Hằng nhớ đến những lời của các bạn tù: “Tội của mày đă được nhà nước xử trước rồi. Xử mày tại ṭa chỉ là h́nh thức báo lại cho mày biết về bản án của mày thôi. Nếu có quyền hoặc có tiền th́ dù mày có giết vài thằng cán bộ cắc ké như thằng của mày, th́ mày cũng chỉ bị đôi ba năm tù rồi về v́... đủ lư do để thả mày.”

 

Tiếng của vị Chủ Tọa đưa Hằng trở về với hiện tại:

- Bị cáo hăy khai tên họ đầy đủ và bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?

 

Hằng nắm chặt hai bàn tay lại để cho thêm mạnh dạn và đừng run, thay v́ để tay trên cái gọi là vành móng ngựa. Hằng không muốn những ông phỗng ngồi trước mặt nh́n thấy nàng đang run. Cái bản án nặng nhất mà ḿnh sẽ nhận lănh th́ cũng là điều mà ḿnh đă đoán trước từ ngày bị bắt th́ cớ ǵ mà phải sợ chứ. Nghĩ vậy nên Hằng nói chậm, nói lớn vừa đủ nhưng mắt th́ vẫn nh́n thẳng ngay người vừa hỏi. Hằng cố giữ cho giọng nói đừng bị run:

- Thưa ông ṭa, tôi tên là Mai-Ngọc-Hằng, hai mươi ba tuổi, quê Hà-Giang.

- Bị cáo Mai-Ngọc-Hằng hăy kể lại cho rơ ràng và thành thật v́ sao bị cáo lại giết chết cán bộ tên Trần-Danh-Trung.

- Thưa...

 

Dù Hằng đă cố gắng nhiều nhưng hai ḍng nước mắt tự dưng bỗng tuôn tràn ra hai bên má. Hằng xúc động khi nhớ lại buổi sáng ngày 11 tháng 11 năm 2010 Hằng đă đâm nhiều nhát dao vào người đàn ông mà nàng thật sự thương yêu và tin tưởng nên đă trao trọn thân xác trinh nguyên và trái tim chỉ ghi h́nh bóng của người nàng yêu. Cho đến buổi sáng hôm đó Hằng mới biết người đă ân ái với nàng từ mấy tháng qua là cán bộ chứ không phải người mới được nhận công việc đi giao hàng đến các tỉnh. Vụ sát hại người t́nh từng gây xôn xao dư luận thành phố Hà-Nội hồi cuối năm 2010 chỉ v́ thủ phạm là người phụ nữ trẻ có nhan sắc và hiền. Hằng là con gái út trong một gia đ́nh nông dân nghèo có năm anh chị em. Tuy nhà nghèo với những bữa ăn thường được trộn, khi th́ khoai, khi th́ sắn, khi th́ bắp... chung với cơm, nhưng khi Hằng mười lăm tuổi th́ nàng được ví như bông hoa mai rừng đẹp rực rỡ, tràn trề sức sống của vùng cao nguyên nhiều núi đá. Khác với mẹ và các anh, chị của ḿnh, lớn lên rồi lấy chồng lấy vợ, sinh con, cả đời nhọc nhằn, gắn chặt với núi rừng, Hằng theo ba người bạn xuống Hà-Nội học nghề làm đầu, trang điểm cô dâu tại một tiệm làm tóc ở quận Cầu-Giấy, Hà-Nội. Chăm chỉ, khéo léo lại xinh đẹp nên trong thời gian học nghề, Hằng được nhiều chàng trai để ư. Hằng được các bạn học cùng nghề kể lại những điều mà những chàng thanh niên Hà-Nội nói với nhau:

 - Con bé có bộ ngực nở nang. Con gái trinh trắng chưa chồng có cặp vú to th́ hẳn phải căng cứng. Ấy vậy mà con bé khó ra phết. Chưa thằng nào lọt được vào cặp mắt to và đẹp của con bé ấy cả.

Chẳng hiểu duyên phận run rủi thế nào Hằng lại chấp nhận yêu anh Hoài-Trung, người đàn ông hơn nàng chín tuổi nhà ở tỉnh Thái-Nguyên.

Hoài-Trung vốn là cán bộ đă có vợ và hai con với tên thật là Trần-Danh-Trung luôn nói dối Hằng là anh c̣n độc thân và mới có việc làm. Hôm Hằng quyết định trao thân cho anh Hoài-Trung, Hằng tâm sự:

- Anh Hoài-Trung ơi! Hằng luôn tin tưởng nơi anh nên Hằng không từ chối những ǵ anh Hoài -Trung muốn. Anh là mối t́nh đầu của Hằng, là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời Hằng. Hằng sẽ học nghề khoảng nửa năm rồi về quê thuê cửa hàng ở phố huyện để mở tiệm cắt tóc gội đầu. Hằng nghĩ, với công việc đó th́ cuộc sống của hai đứa ḿnh sẽ không đến nỗi thiếu ăn nhưng giàu có th́ không. Được cái hai đứa sẽ măi măi có nhau suốt đời.

 

Những chiều cuối tuần anh Hoài-Trung thường đến đón Hằng đi ăn rồi vào nghỉ trong nhà nghỉ đến sáng hôm sau mới chia tay. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc đă làm cho cô gái vùng cao nguyên với nhiều núi đá không sao chợp mắt được.

- Sao em không ngủ. Anh đă bảo bao lần là đừng quá nhiều lo nghĩ mà tổn hại đến sức khỏe. Em phải tin là anh chỉ yêu có mỗi em thôi. Anh sẽ tạo cho hai đứa được hạnh phúc và măi măi được sống bên nhau.

 

Đôi mắt người con gái thơ ngây của núi rừng nhắm lại, nhưng miệng th́ luôn nở nụ cười như măn nguyện v́ được nghe từ chính miệng của người nàng yêu vừa thốt ra những lời thật thần tiên. Sau khi học nghề xong, Hằng rời Hà-Nội về quê nhà mở tiệm như ư muốn nhưng Hằng vẫn tiếp tục duy tŕ mối t́nh say đắm với người đàn ông mà cho đến khi đó Hằng vẫn chưa thực sự biết rơ lai lịch. Hoài-Trung theo lẽ sẽ theo Hằng về quê như đă từng hứa, th́ nay Hoài-Trung cứ nêu lư do v́ công việc mới nhận được nên không nỡ bỏ người chủ quá tốt kia được. Hai người ở hai tỉnh cách nhau vài trăm cây số nên chiếc điện thoại được coi là cầu nối t́nh yêu. Hoài-Trung c̣n cho Hằng số điện thoại nhà riêng để tiện cho việc tâm sự v́ nhiều bữa hai người điện thoại quá lâu đến mức hết cả pin. Cuộc t́nh của họ vẫn say đắm mặn nồng cho đến một ngày, Hằng gọi điện đến nhà người t́nh như mọi lần th́ ngạc nhiên thấy người bắt máy là người phụ nữ có giọng nói rất trẻ trung.

- Tôi là Vân, là vợ của anh Trần-Danh-Trung đây. Hiện chồng tôi đi vắng. Cô có việc ǵ cần nhắn không?

 

Hằng nghe giọng người phụ nữ lịch sự, ấm áp, vậy mà Hằng nghe như trăm ngàn mũi dao cứa vào tim ḿnh. Hằng ngồi chết lặng bên chiếc điện thoại hồi lâu, bàng hoàng không tin rằng anh Hoài-Trung - bây giờ nàng mới biết tên thật là Trần-Danh-Trung - đă có vợ. Hằng cay đắng ngẫm ra lâu nay ḿnh đă bị anh ta lừa dối cách trắng trợn. Hằng không thể tin được tại sao anh Hoài-Trung lại có thể nhẫn tâm gạt một cô gái thơ ngây như ḿnh. Con người anh Hoài-Trung chỉ v́ sự ham muốn thấp hèn rồi đành để mất tư cách và mất chữ Tâm mà anh thường hay nói với Hằng sao. Hằng ngồi đó ôm đầu và khóc thật nhiều. Yêu anh Hoài-Trung, Hằng những tưởng cuộc đời của nàng rồi đây sẽ được sống hạnh phúc suốt đời bên người nàng yêu và bên những đứa con của hai người. Thế mà...

 

Những ngày sau đó, có lẽ anh Hoài-Trung đă đoán biết sự việc nên Hằng liên tục gọi điện liên lạc nhưng anh Hoài-Trung không bắt máy. Và, từ đó Hằng cũng tắt máy để anh Hoài-Trung không liên lạc được với Hằng nữa. Hằng đă hiểu mình phải tỉnh táo để chấm dứt mối quan hệ với anh Hoài-Trung. Hằng đủ can đảm để nhận thức được rằng ḿnh c̣n trẻ đẹp, ḿnh có lương tâm và ḷng tự trọng để tự t́m t́nh yêu đích thực cho ḿnh mà không làm tan vỡ hạnh phúc của người đàn bà và của những đứa trẻ vô tội kia.

 

Sau khi xác định rơ ràng, Hằng quyết định mở máy để nghe điện thoại nếu anh Hoài-Trung gọi đến. Hằng định rằng sẽ nói dứt khoát và khuyên anh Hoài-Trung hăy tỉnh ngộ để quay về với gia đ́nh. C̣n Hằng sẽ đi t́m hạnh phúc mới. Lư trí Hằng th́ nghĩ thế nhưng con tim lại có lư lẽ riêng. Khi kết nối liên lạc với anh Hoài-Trung, trái tim của Hằng lại thổn thức khi nghe người t́nh ngọt ngào giải thích:

- Em Hằng yêu của anh. Sở dĩ từ lâu anh giấu Hằng về thân phận thật của ḿnh chỉ v́ quan hệ vợ chồng anh từ lâu đă có trục trặc, chỉ c̣n đợi đến ngày ra ṭa ly hôn để cưới Hằng thôi. Anh xin thề rằng cả đời này chỉ có Hằng mới là người anh yêu thương nhiều nhất.

 

Hằng đă khóc thật nhiều v́ hối hận sau khi được người đàn ông từng trải rót mật vào tai. Hằng hết giận hờn để rồi lại lao vào cuộc t́nh bất chính với hy vọng một ngày người t́nh sẽ ly hôn vợ để cưới ḿnh.Sáng 10/11/2010, Hằng đi xe ôtô khách từ Hà-Giang xuống Hà-Nội mua mỹ phẩm phục vụ cho việc kinh doanh của cửa hàng và hẹn anh Hoài-Trung xuống đó để gặp nhau. Trưa muộn hôm đó, Hằng vừa xuống đến bến xe Mỹ-Đ́nh đă thấy anh Hoài-Trung lái xe ôtô có mặt chờ sẵn để chở Hằng đi ăn cơm, sau đó về nhà nghỉ tâm sự. Sau phút yêu đương mặn nồng, khi cả hai đang nằm dài trên giường âu yếm nhau th́ anh Hoài-Trung bỗng cầm máy điện thoại của Hằng định xóa đi những số điện thoại của anh ta nhưng Hằng không cho. Anh Hoài-Trung bỗng hỏi:

- Mọi người trong gia đ́nh em đă biết mối quan hệ của chúng ta chưa?

Hằng thật thà:

- Chưa ai biết cả anh Hoài-Trung à.

Hoài-Trung thở phào nói:

- Thế th́ tốt, không có lại to chuyện!

 

Câu nói ráo hoảnh vô t́nh của anh Hoài-Trung lại làm trong Hằng dấy lên nỗi bực tức. Hằng lại cảm thấy bản thân ḿnh bị xúc phạm, bị tổn thương ghê gớm. Hằng nhớ lại rằng anh ta vợ đẹp con khôn đề huề, như vậy anh ta chỉ lợi dụng t́nh cảm của ḿnh để thỏa măn t́nh dục thôi. Nỗi căm hận bùng lên khi Hằng nghĩ chỉ hơn tháng nữa là anh Hoài-Trung sẽ vui vầy bên vợ con trong ngày lễ Giáng-Sinh và rồi sẽ đón cái tết dương lịch đầm ấm bên nhau. Trong khi đó th́ Hằng một ḿnh thui thủi nơi quê nhà để, khi anh Hoài-Trung cần giải quyết sinh lư th́ Hằng lại phải có mặt. Hằng nảy sinh ư định sẽ giết anh Hoài-Trung để trả thù v́ cũng đúng thời điểm tên lường gạt này phải đền tội. Sáng 11/11/2010, nỗi ấm ức trong ḷng khiến Hằng tỉnh dậy từ rất sớm, trong khi anh Hoài-Trung vẫn đang say ngủ vô tư lự. Nghĩ đến việc anh Hoài-Trung lợi dụng thân xác ḿnh bấy lâu nay, Hằng lấy cái bóp của anh Hoài-Trung ra xem th́ mới biết anh là cán bộ thuộc Bộ-Quốc-Pḥng. Hằng giận dữ vớ con dao nhọn trong ngăn kéo tủ của pḥng nghỉ và đâm nhiều nhát vào ngực của người t́nh… Khi biết anh Hoài-Trung đă chết, Hằng c̣n cuồng dại lấy axit đổ vào đầu anh rồi mới t́m cách tẩu thoát nhưng đă bị bắt giữ ngay lập tức.

 

Ánh mắt của Hằng vẫn nh́n thẳng mặt vị Chủ Tọa phiên ṭa và thái độ th́ rất b́nh tĩnh, tự tin:

- Đó là những lời khai thành thật về tất cả những ǵ tôi đă làm và tôi chịu trách nhiệm về tất cả mọi hành động của tôi. Tôi cũng sẵn sàng nhận chịu mức án cao nhất là tử h́nh. Tôi xin ṭa cho tôi mau được... mau được thi hành án tử h́nh v́ tôi... v́ tôi không c̣n tha thiết với cuộc sống này nữa.

 

Nói rồi hằng đưa hai tay lên ôm lấy mặt và khóc nức nở. Hằng tin chắc chắn bản án dành cho ḿnh phải là h́nh phạt cao nhất v́ Hằng cũng tự cảm thấy ghê sợ chính con người của ḿnh.

 

Trong pḥng xử bây giờ yên lặng đến nỗi Hằng tưởng như bao nhiêu cặp mắt đang nh́n về ḿnh với vẻ căm ghét nên không ai muốn lên tiếng. Vị Chủ Tọa phiên ṭa ngồi yên lặng nh́n Hằng khóc một lúc rồi đứng lên tuyên bố nghỉ trong giây lát để ông vào bên trong nghị án. Sau thời gian nghị án, vị Chủ Tọa đă có lời nhận định rằng:

- Xét thấy bị hại Nguyễn-Danh-Trung, tức Hoài-Trung, là cán bộ nhưng lại lừa dối t́nh cảm để chiếm đoạt thân xác người phụ nữ đă hết ḷng tin tưởng ḿnh khiến bị cáo nảy sinh ư định trả thù trong lúc tinh thần bị rối loạn. Ṭa tuyên phạt bị cáo Mai-Ngọc-Hằng mức án 18 năm tù ở.

 

Hằng ngạc nhiên đến gần như sửng sốt nên cứ nh́n đăm đăm theo sau lưng vị Chủ Tọa cho đến khi ông khuất ḿnh sau cánh cửa. Nh́n thân h́nh cao và gương mặt đẹp của Mai-Ngọc-Hằng, những người tham dự phiên ṭa cảm thấy buồn và có lẽ sẽ ám ảnh họ măi khôn nguôi.

 

Tôi tham dự phiên ṭa chỉ là sự t́nh cờ. Tôi thật sự tiếc cho một cô gái xinh đẹp, biết vượt khó vươn lên. Lẽ ra cô Hằng phải được hưởng hạnh phúc xứng đáng nếu như cô được sống trong xă-hội mà con người được luật pháp che chở và được đối xử bằng t́nh người. Cô Hằng đă nông nổi trả thù mà vô t́nh phá hủy tương lai của chính ḿnh. Xă-hội Xă-Hội-Chủ-Nghĩa là xă-hội bất an và đầy bi lụy nên sẽ c̣n nhiều - rất nhiều - những cô Hằng bị những viên cán bộ như Hoài-Trung lường gạt. Trước vụ án của cô Hằng cũng đă xảy ra rất nhiều vụ giết người v́ bị gạt t́nh và tiền. Những vụ giết người càng ngày càng rùng rợn và dă man đến không sao tưởng tượng nổi là con người Việt-Nam bây giờ lại tàn ác quá mức. Viên cán bộ Nguyễn-Danh-Trung, tức Hoài-Trung, kẻ lường gạt t́nh cô Hằng xứng đáng bị giết chết. Nhưng, gương mặt của ông Chủ Tọa phiên ṭa th́ tôi sẽ nhớ măi./.

 

 

 

 

TOPA PANNING
(Ḥa Lan) - 2/2015

 

 

   

 

 

 

    
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương