Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


Truyện ngắn

 

 

 Không liên lạc được với Hùng vào buổi tối hôm qua đă làm cho Loan giống như người mất trí. Nàng cứ đi tới đi lui trong pḥng và lo lắng suy nghĩ hoài. Mặc dù Loan biết Hùng cũng đang có bạn gái, nhưng v́ anh nghèo nên nàng tin là những ǵ nàng cung cấy cho Hùng th́ từ từ rồi Hùng cũng phải xa lánh người con gái đó. Loan tuy được sống trong sự giàu sang nhưng nàng đă quá chán ngán cái ông chồng lớn tuổi hơn nàng chỉ biết có hai thứ là, công việc và kiếm tiền.

 

Hai lư do làm cho Loan chán ghét người mà nàng đang chung sống và gọi là chồng. Thứ nhất, ông lớn hơn nàng đến hai mươi tuổi, ông bốn mươi chín tuổi. Ông là Việt kiều Mỹ và là người có tài kinh doanh, v́ vậy khi về lại trong nước ông thành lập công ty và mới chỉ hơn ba năm mà tài sản của ông đă có hơn một triệu đô la Mỹ; so với ngày mới về nước, ông chỉ có đúng sáu mươi ngàn đô la Mỹ thôi. Đó là chính ông đă nói với nàng sau này khi hai người chính thức chung sống với nhau.

 

Lư do thứ hai là, từ ngày chung sống với nhau và ít ra là hai lần, Loan nghe ông nói lảm nhảm trong lúc đang ngủ, về sự cần thiết phải có một sự thay đổi những người lănh đạo đất nước. Nếu quả thật ông về đây là để... như ông nói trong cơn vô thức th́ quá nguy hiểm cho tương lai của nàng. Từ trước đến nay xem ra không một người nào có thể xách động được đồng bào đứng lên và thay đổi được người lănh đạo. Loan nghĩ, nếu như  có thể làm cho ông chết cách êm thắm th́ nàng sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, nàng sẽ hưởng được số tài sản của ông và chung sống với Hùng. Thứ hai, nàng đă giúp cho nhà cầm quyền loại trừ được một tên Việt kiều phản động. Nhưng, hành động như thế nào để “con cáo già” là ông không đoán biết được là điều không dễ dàng đối với Loan, một người phụ nữ từng đoạt giải học sinh đẹp và gương mẫu mà từ nhỏ cho đến nay chưa từng nhúng tay vào một việc nào gọi là vô đạo đức cả.

 

Loan lại chợt nhớ đến Hùng. Người mà nàng yêu và yêu nàng. Hùng cao ráo, đẹp trai và mạnh khỏe. Nhất là anh lại sành về chuyện chăn gối. Hùng tuy nhỏ hơn nàng hai tuổi nhưng lại tỏ ra sành sỏi chuyện làm t́nh hơn cái ông chồng mang tiếng là sống ở Mỹ mấy chục năm nhưng chỉ biết hùng hục như trâu húc rồi lăn ra ngủ như chết. Hơn nữa ông ta lại hay phải đi công việc ở nơi xa, cho nên Hùng đă bù lại cho nàng tất cả. Nếu ông chồng của nàng chết đi... Loan vẫn đang đi tới đi lui nhưng miệng th́ luôn lảm nhảm, phải thực hiện thôi chứ không thể sống với người chỉ biết công việc và biết tiền mà khi phải thực hiện chuyện ấy th́... hết sức vô duyên. Loan nh́n ra ngoài từ cửa sổ nơi pḥng ngủ trên lầu hai và thấy xe của ông đang tiến gần đến nhà. Nàng đến nằm trên giường và nhắm mắt lại làm như đang ngủ.

 

Ông Nguyên từ công ty trở về nhà trong giờ làm việc với vẻ hối hả. Gặp người vợ trẻ hơn ông hai mươi tuổi đang nằm, ông ngồi xuống đỡ nàng ngồi lên rồi ôm lấy vai của nàng và âu yếm nói:

- Anh về lấy mấy giấy tờ quan trọng và đi liền lên Biên-Ḥa. Có thể sớm lắm th́ tối ngày mai anh mới về đến nhà. Em cứ ăn ngủ b́nh thường cho khỏe chứ đừng ngóng chờ anh.

Ông Nguyên nh́n vợ với ánh mắt thương yêu v́ thấy vợ có vẻ buồn khi nghe ông nói đi xa. Thấy vậy ông Nguyên nói:

- Hay là... Em muốn đi với anh không th́ sửa soạn cho lẹ rồi đi luôn.

Loan tươi tỉnh nét mặt lại và xỏ chân vào đôi dép như toan đứng lên để đi sửa soạn, nhưng rồi nàng lại vẫn ngồi yên trên giường. Nàng nói:

- Em... sao em thấy mệt quá v́... đang có kinh. Thôi anh cứ đi công việc rồi về sớm với em chứ theo anh th́ lại mất công anh phải lo cho em rồi công việc lại bị trắc trở.

- Em... em có cần đi bác sĩ không th́ trên đường đi anh sẽ đưa em đến đó.

- Có lẽ như vậy anh à. Sao em cứ thấy mệt mệt hoài... à.

Chữ à nàng cố kéo dài ra cho ông Nguyên biết là nàng mệt lắm. Ông Nguyên hôn nhẹ lên má vợ rồi đứng lên đi lấy giấy tờ và khi quay lại th́ Loan cũng thay xong bộ đồ khác. Nàng nũng nịu:

- Khi nào xong công việc anh nhớ gọi điện thoại liền cho em biết nghe anh.

Ông Nguyên mỉm cười gật đầu và lại hôn lên má của nàng. 

***

 Một người thanh niên trẻ, cao ráo và khá lớn con, đẩy nhẹ cánh cổng nhà của ông Nguyên và đi vào sân. Sau đó gă đi đến trước cửa nhà và c̣n cẩn thận quay ngựi lại nh́n về phía sau lưng rồi mới lách người vào bên trong và đi thẳng lên pḥng ngủ. Người thanh niên mặc bộ đồ màu xanh công nhân. Tay gă xách một thùng đồ nghề bằng sắt như thể gă đến đây là để sửa chữa điện hoặc ống nước; nếu như có ai để ư đến gă và sẽ có ư nghĩ như vậy.

Vừa vào đến pḥng ngủ, gă liền bỏ thùng đồ nghề xuống và chồm tới ôm chầm lấy Loan vật ra giường. Hai thân thể quấn lấy nhau thật chặt và hôn nhau say đắm. Sau đó cả hai trút bỏ hết những ǵ c̣n vướng bận trên người ra và họ làm t́nh với những thế nằm, ngồi, như trong những phim sex. Ông Nguyên nh́n hai người qua cái màn h́nh nhỏ đặt trước mặt do ba cái camera ghi h́nh mà ông đă bí mật đặt vào những nơi khó có người khám phá ra. Nh́n cảnh người vợ trẻ của ông đang làm t́nh với người thanh niên không làm cho ông đau đớn. Ông nh́n cảnh làm t́nh mạnh bạo và luôn đổi thế của người thanh niên cách dửng dưng. Ông Nguyên đă lường trước được chuyện này rồi sẽ có ngày xảy ra. Nhưng, ông không ngờ lại xảy ra quá sớm và tại ngay pḥng ngủ của ông.

 

Chung sống với nhau mới có chín tháng, và với số tuổi bốn mươi chín ông Nguyên không cho là ḿnh đă... quá đát, để người vợ trẻ phải phản bội ông. Ông từng trải nên những hành động nhỏ nhặt của vợ trong hơn một tháng qua đă không thể qua mắt ông được. Ông dễ dàng nhận thấy nàng đă phản bội ông khi luôn viện dẫn lư do mệt mỏi mỗi khi ông muốn gần nàng. Camera ghi h́nh cũng đă ghi lại cảnh nàng bỏ những viên thuốc vào trong toilet mà nàng th́ cứ tưởng ông không biết. Ông không muốn những người bên cạnh nàng trở thành đồng lơa nên ông đă cho bà làm bếp và viên tài xế nghỉ việc chứ ông đâu có muốn bắt nàng phải phục vụ ông đâu.

 

Khi trở về nước để kinh doanh, ông hiểu rất rơ chung quanh ông luôn có những cạm bẫy giăng ra khắp nơi để khi ông sơ hở là liền trở thành nạn nhân. Cũng v́ nghĩ như vậy nên đang từ là chuyên viên điện toán thuộc loại giỏi, ông đă đổi qua nghề kinh doanh. Ông nhớ lại ngày gặp Loan bạn bè đều vui mừng và chúc ông đă t́m được người vừa có sắc đẹp lại vừa là người hiền hậu và đạo đức nữa. Vợ của ông, người ông gặp tại Mỹ là người đàn bà toàn hảo nhưng vắn số. Nàng đă mất trong tai nạn xe khi tuổi đời c̣n quá trẻ. Vài năm sau ông quyết định về lại trong nước tạo dựng sự nghiệp để có một chỗ dưỡng già khi cao tuổi, v́ vậy nên ông mới chọn vùng này để mở nông trại trồng trà và cà phê. Ông rất vui khi mua được căn biệt thự cũ có từ thời Pháp thuộc tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi nhỏ cách xa công ty của ông chỉ có hai cây số; với giá phải chăng. Căn nhà này chỉ những người nào thích yên tĩnh và không sợ trộm sợ cướp mới muốn mua để ở. Ông Nguyên biết cách làm thế nào để bọn trộm cướp không dám bén mảng đến, nên ông đồng ư kư tên mua ngay khi lần đầu được xem nhà.

 

Ngày gặp Loan và yêu cũng như được Loan yêu, làm cho ông cứ nhớ đến tên người nhạc sĩ tài hoa nhưng... vắn số. Nhạc sĩ Y-Vân, người sáng tác bản nhạc Hai Mươi Bốn Mươi mà ông không ngờ lại... vận vào với ông. Nhưng, ông không hiểu tại sao chỉ mới có chín tháng chung sống với nhau mà người phụ nữ ông hết ḷng thương yêu lại đă phản bội ông.

 

Gă thanh niên và người vợ trẻ bây giờ đang ôm nhau và bàn tính chuyện ǵ mà ông không thể nghe được. Hai người nói nhỏ quá. Ông Nguyên không thể loại trừ việc hai người đang bàn tính cách nào để loại trừ ông hầu để được chung sống với nhau. Lần sau ông sẽ đặt máy... Không! Không thể tiếp tục diễn ra tại giường ngủ của ông và trước mắt ông như vậy nữa. Tất cả phải được chấm dứt ngay.

Hai kẻ gian dâm lại ôm cứng lấy nhau rồi lại làm t́nh tiếp. Sau đó bọn chúng lại buông nhau ra và thủ thủ với nhau những điều ǵ đó. Ông đứng lên nhưng mắt vẫn nh́n vào màn h́nh và ông nói cách quyết liệt:

- Đă phản bội th́ phải đền tội!

Ông tắt máy và chuẩn bị trờ về nhà.

 ***

Ông Nguyên cùng Loan đến đứng trước cái hầm rượu nằm dưới căn nhà của ông mà từ nhiều chục năm qua đă không c̣n được sử dụng đến. Hầm rượu bề rộng hai thước rưỡi và bề dài đến bảy thước.Cánh cửa hầm rượu rộng đúng một thước và cao một thước bảy, nhưng đă rỉ sét không thể dùng tiếp được. Ông nói với Loan:

- Anh muốn  sửa sang lại hầm rượu để cất giữ những chai rượu vang quư từ Pháp đang trên đường đến đây. Cái hầm rượu này mà bỏ hoang th́ uổng quá phải không em. Anh sẽ chứa... cả ngàn chai rượu quư nên em đừng cho ai biết ḿnh có cái hầm rượu này em nhé.

Loan quan sát hầm rượu rồi nói nhưng không nh́n  ông Nguyên:

- Hầm ǵ... trông như cái mồ thấy ghê đến sởn cả gai ốc luôn.

- Th́ đây cũng là h́nh thức cái mồ mà em. Mồ... chôn cất những chai rượu.

Loan nh́n ông Nguyên và ngay khi đó trong đầu của nàng chợt loé lên một ư nghĩ kinh khủng. Ông Nguyên ôm lấy vai người vợ trẻ và âu yếm nói:

- Em cũng cần tập uống rượu vang để mỗi tối cùng uống với anh cho vui. Rượu vang rất tốt cho phụ nữ, em có biết vậy không?

- Dạ... em không biết nhưng em sẽ tập uống để có người uống với anh cho vui.

Ông Nguyên mở lối cho Loan đi gặp người t́nh nên ông nói:

- Ngay sáng ngày mai anh sẽ bắt tay ngay vào công việc và cũng phải mất đến hai tuần mới xong hoàn toàn. Ban ngày thay v́ em phải ở nhà th́ em muốn đi chơi đâu th́ cứ đi chứ đừng bận tâm lo cho anh. Một tô ḿ gói và cái hột gà là xong ngay. Bữa ăn tối mới quan trọng.

Loan tưởng ông nói thật nên gật đầu nói vẻ nũng nịu:

- Em chỉ đi quanh quẩn trong thành phố xem người ta mua bán thôi chứ ở nhà trong khi anh đang làm th́ cũng... buồn.

***

Loan gọi điện cho Hùng:

- Anh yêu, sáng ngày mai anh đến chổ cũ gặp em nhé. Em có chuyện cần bàn với anh. Đừng hỏi em qua điện thoại. Anh chỉ biết là rất quan trọng. Rất, anh nghe rơ chưa? Rất quan trọng cho tương lai của hai đứa ḿnh! Thôi, gặp nhau em sẽ nói.

 

Loan cúp máy không cho người t́nh kịp hỏi thêm điều ǵ. Sau đấy Loan ngồi vào bàn vẽ ra trên giấy cái họa đồ hầm rượu. Thời gian sau này Loan và Hùng thường gặp nhau trong khách sạn v́ ông Nguyên không đến công ty bởi bận sửa sang lại hầm rượu. Cái hầm rượu càng gần ngày sửa xong, nàng càng thường tỏ ra hốt hoảng mỗi khi nghĩ đến cái xác của ông Nguyên nằm gọn lỏn trong hầm mà không có người thứ ba nào biết được. Kế hoạch phải có sự tiếp tay của Hùng th́ mới thực hiện được, v́, cánh cửa bằng sắt dầy và nặng chỉ có sức đàn ông mới mở ra dễ dàng được. Ông Nguyên làm cánh cửa có ổ khoá nhưng lại không làm ch́a .“Chỉ có em và anh biết trong đó có rượu th́ cần ǵ làm ch́a khóa. Lỡ mất ch́a th́ lại phải nhờ đến thợ ống khóa th́ chẳng khác nào chỉ chỗ cho người ngoài biết rồi sao. Vả lại... chỉ cần kéo nhẹ là cửa mở ra thôi em à.” Ông Nguyên đă giải thích như vậy khi Loan thắc mắc. Nàng phải công nhận là ông vẫn c̣n khỏe lắm nên cánh cửa nặng như thế mà ông làm chỉ một ḿnh.

 

Nghĩ đến ngày ḿnh phải báo cho công an biết về sự mất tích của ông Nguyên làm cho hai bàn tay của nàng trở nên lạnh ngắt. Kế hoạch phải dự trù trường hợp khi công an đến khám xét nhà họ sẽ vào hầm rượu nhưng lại không t́m thấy xác. Điều này th́ Hùng đă có cách giải quyết: “Anh sẽ đến trước và núp trong hầm rượu. Em chỉ cần dụ cho hắn đến hầm là anh cho hắn đi gặp diêm vương ngay. C̣n cái xác của hắn không có ǵ mà em phải bận tâm cả. Anh sẽ chặt ra từng khúc nhỏ rồi đem bỏ vào tận trong rừng sâu. Thịt... người là món ăn khoái khẩu của nhiều loại thú mà em.”

 

Gạch xóa, thêm bớt một lúc, Loan đă vẽ xong họa đồ. Kế hoạch mà Loan tính sẽ phải thực hiện là lúc bốn giờ chiều thứ tư, ngày ba mươi mốt tháng mười hai dương lịch, v́, khoảng năm giờ ông Nguyên sẽ đi Saigon để sáng sớm ngày hôm sau, mồng một dương lịch ông sẽ gặp các đối tác kinh doanh và sau đó sẽ dự tiệc đầu năm; mà ông đă có hẹn từ tháng trước. Vào mười hai giờ đêm hôm đó toàn thành phố sẽ có bắn pháo bông. Tiếng pháo bông sẽ là tiếng chúc mừng sự thành công của nàng và người nàng yêu. Sau đó một vài ngày nàng sẽ đến công an tŕnh báo về sự mất tích của ông Nguyên khi ông đi Saigon mà không thấy quay về nhà. Nh́n lại họa đồ và kế hoạch lần cuối. Loan rất hài ḷng, nàng nhét tờ giấy vào trong nịt vú và đi ra khỏi nhà để đến điểm hẹn gặp người yêu. 

***

Rời khỏi pḥng bán vé máy bay, ông Nguyên tạt vào một quán nước nằm cùng đường. Ông vừa lấy vé để trở về Mỹ vào sáng ngày thứ bảy mồng ba dương lịch. Cái xác của Loan nếu như công an có t́m ra th́ cũng chỉ c̣n là bộ xương khô mà thôi. Khi Loan đang bị ăn thịt th́ ông đă ra khỏi nhà và đang trên đường về Saigon theo cuộc hẹn đă có từ trước. Một h́nh thức ngoại phạm... thế thôi. Ông kêu chai bia và nh́n ra ngoài đường nhưng ông chẳng thấy ǵ trước mặt bởi ông đang suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi. “Không ngờ có ngày ḿnh lại trở thành kẻ giết người mà lại giết người phụ nữ mà ḿnh thật sự yêu thương th́ quả là không c̣n ǵ dă man hơn được nữa. Tại sao nhiều phụ nữ thời nay không c̣n giữ được cái đức tính cao quư của người phụ nữ Việt-Nam là, công-dung-ngôn-hạnh? Mà... cũng có thể tuổi tác là nguyên nhân của mọi sự việc v́ vậy ḿnh phải trở thành tên sát nhân hèn hạ. Giết người mà lại giết phụ nữ th́ quả là hèn quá. Biết vậy mà sao ḿnh lại lấy người nhỏ hơn ḿnh  đến cả hai mươi tuổi. Ḿnh cũng không phải là người hám sắc mà. Sự gặp gỡ người phụ nữ này là do duyên số chứ nào ḿnh có cố công t́m kiếm đâu. Dù sao th́ mọi chuyện cũng đă xảy ra và... ḿnh th́ phải hành động như kế hoạch đă tính thôi. Ḿnh muốn trừng phạt người đă phản bội ḷng tin yêu của ḿnh. Chỉ như vậy thôi. Giờ này th́ người đàn bà dâm đảng kia cũng đă chia tay với người t́nh trẻ sau khi cùng nhau ân ái trong khách sạn mà cứ tưởng ḿnh không biết. Đau thật!” Ông gọi thêm chai bia nữa rồi tính tiền và ra về. 

***

Ông Nguyên trở về nhà vào lúc bốn giờ ba mươi làm cho kế hoạch của Loan cùng người t́nh bị đảo lộn. Khi vừa về đến nhà, ông Nguyên làm như đang bị bận rộn lắm nên ông gọi lớn cho Loan khi đó đang đứng phía sau nhà bếp.

- Loan ơi Loan.

Loan lên tiếng dạ, dù chỉ một tiếng dạ thôi nhưng giọng của nàng như bị lạc đi.

- Em giúp anh xuống hầm rượu lấy cho anh hai chai rượu ngay bây giờ em nhé. Cửa hầm mở chứ không có đóng đâu em.

Thay v́ Loan dụ cho ông Nguyên vào hầm rượu, th́ bây giờ chính ông lại nhờ Loan đến đó làm cho nàng càng thêm run rẩy và tay chân th́ lạnh ngắt. Loan dạ lên một tiếng rồi bước chân đi. Và, ngay khi đó trong đầu của nàng cũng vừa hiện ra cách giải quyết.

 

Sau tiếng dạ của Loan, ông Nguyên cầm cái remote control và nh́n vào kim đồng hồ rồi bấm. Bây giờ là bốn giờ bốn mươi mốt phút. Bước chân đầu tiên của Loan bước đi th́ đúng bốn giờ bốn mươi ba phút là nàng đă ở trong hầm rượu và đang... Th́nh ĺnh tiếng của Loan từ phía nhà sau vọng lên:

- Anh ơi, em nghe có tiếng động trong hầm rượu như là tiếng của những con chuột. Anh xem giùm em xem chứ... chuột th́ em sợ lắm.

 

Ông Nguyên vội vàng chỉnh lại giờ phút đóng cửa hầm rượu . Hai bàn tay của ông Nguyên đang lạnh ngắt và run lên khi nghe Loan nói trong hầm có chuột. Hai ngày nay ông Nguyên đă đem vào hầm rượu những con chuột cống thật lớn lúc Loan đi gặp người t́nh trẻ trong khách sạn. Những con chuột cống bị bỏ đói và bị nhốt trong những lồng sắt kín. Những cánh cửa nhỏ của các lồng sắt sẽ tự động mở ra khi cánh cửa hầm rượu tự động đóng lại. Và, những con chuột đói đó sẽ là những con vật thanh toán cái xác chết của Loan. Nhưng, tại sao Loan lại nghe được tiếng những con chuột đó? Ông Nguyên thở dài vẻ mệt mỏi. Ông muốn xem các camera ghi h́nh ngày hôm nay nhà của ông có ǵ lạ không, có người lạ nào đến đây không... nhưng không có thời gian. Ông đi đến trước hầm rượu và nh́n vào bên trong. Bên trong hầm rượu chỉ mờ mờ sáng v́ chỉ có một cái bóng đèn hai mươi lăm watt thôi . Ông quay người lại nh́n Loan đang đứng cách xa ông khoảng năm thước. Ông thoáng thấy thái độ của Loan như đang bối rối và run nhiều, nhưng ông lại tưởng Loan sợ chuột thiệt:

- Làm ǵ có chuột mà em...

Chưa nói hết câu th́ ông Nguyên bị một cây sắt đánh thật mạnh từ bên màng tang phía bên phải làm cho bật ngang về một bên. Chưa kịp hoàn hồn th́ ông bị một người từ trong hầm rượu xuất hiện và đập liên tiếp lên đầu bằng cây sắt cỡ lớn làm cho ông ông giăy lên mấy cái rồi nằm im không kịp la lên một tiếng nào. Máu tươi,mảnh xương sọ và óc của ông Nguyên văng tung tóe. Hùng hối Loan trong khi nàng đang run lên như bị điện giật:

- Em lại đây phụ anh đưa cái xác vào trong này mau lên em.

Loan bước những bước đi lảo đảo như người bị say rượu. Khi đến bên cái xác của ông Nguyên nàng liền cúi người xuống nắm lấy hai cổ chân, c̣n Hùng th́ xốc hai bên nách cái xác và kéo nhanh vào hầm rượu. Một lúc không lâu sau, từ trong hầm rượu phát ra những tiếng “bộp bộp” khô khan, nhưng lần này nghe được chỉ một tiếng á của giọng nữ la lên rồi hoàn toàn im bặt.

 

Hùng quỳ xuống bên người t́nh và hai tay ôm lấy mặt như đang cầu xin nàng tha thứ. Một lúc sau gă nh́n vào hai cái xác và cười như điên như dại. Bỗng... Gă ngưng cười và quay mặt thật nhanh nh́n về phía cửa khi thấy cánh cửa hầm rượu tự động đóng lại như có người từ bên ngoài đă đóng cửa. Gă chạy lại và xô mạnh cánh cửa ra. Cánh cửa vô tri vô giác không một chút chuyển động. Ngay khi đó gă nghe tiếng những con chuột kêu lên chít chít loạn xạ bên cạnh hai cái xác. Gă sợ hăi ngồi sụp xuống nền xi măng lạnh và ôm lấy đầu.

 

Đúng mười hai giờ đêm các loại pháo bông liên tục được bắn lên trời cao. Tiếng pháo bông vang vọng khắp thanh phố báo cho mọi người biết năm cũ đă qua và năm mới vừa bắt đầu./. 

 

 

 

 

TOPA PANNING
(Ḥa Lan) - 2/2015

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương