Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


(Quư vị đang nghe tiếng hát của Hà Thị Thu Thủy trong bản nhạc: "Một Loài Hoa Không Vỡ", một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương)

 

 Sáng nay có việc lên ngân hàng. Khi đi ngang qua đường TQC, NTNO, từ trong những tiệm điện máy phát ra một bản nhạc nghe quen quen:NINH H̉A HỌP MẶT. Và giọng ca cũng rất thân quen. Không ai khác là THU THỦY. Hà Thị Thu Thủy. Chủ tiệm mở volume hết cỡ. Xe chạy qua một quăng, vẫn c̣n vang vọng giọng hát, tiếng đàn lẫn tiếng trống. Điều thú vị, không phải một tiệm, mà cả ba tiệm cùng mở: Một ở đường NO, hai ở đường TQC. Tự nhiên trong ḷng tôi thấy vui vui…

 

Cách đây mấy hôm, khi đang ngồi bán hàng. Chợt nghe bài NHMN và giọng ca Thu Thủy vang lên từ kiosque thâu băng đĩa phía trước mặt, tôi rất ngạc nhiên và thích thú. (Chả là chợ Dinh Ninh Ḥa có hai tầng, gồm khoảng gần 100 hộ kinh doanh. Tầng trệt gồm các gian hàng: Vàng bạc, mỹ phẩm, giày dép, điện máy, bánh kẹo…Tầng lầu gồm các hộ kinh doanh: quần áo, vái vóc). Cả chợ chỉ có hai hộ kinh doanh điện máy, mà một trong hai số đó lại nằm trước mặt gian hàng giày dép của vợ chồng tôi. Nên nghe rất rơ.

- Chú ơi! H́nh như là giọng ca của cô Thu Thủy, phải không chú?

- Ủa! Sao ai mở lớn dữ vậy?

- Giọng của cô Thủy chứ c̣n ai!

Tiếng các cô bé và mấy người bạn bán bên cạnh hỏi tôi.

- Đúng rồi! Tiếng hát của cô Thủy đó. Tôi trả lời.

Bà xă tôi và mấy người xung quanh chợt cùng lắng nghe.

- Giọng cô Thủy hay quá chú ơi! Mà bài hát cũng hay nữa!

- Cô Thủy lớn tuổi rồi mà giọng ca c̣n “ngọt” ghê. Nghe cứ y như là ca sĩ “ thứ thiệt”!

Mọi người vừa nghe vừa bàn tán, b́nh luận. Ai cũng khen và nể phục.

 

C̣n tôi, ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm nay cô chủ kiosque lại mở nhạc lớn, và tour đi tour lại nhiều lần. Hỏi thăm mới biết có khách hàng muốn thâu lại những bài hát viết về quê hương Ninh Ḥa. Và dĩ nhiên bài NHHM chắc chắn phải có mặt. Và dĩ nhiên lại là giọng hát của Thu Thủy chứ không ai khác!

 

Tôi chợt nhớ lại hôm 27 tháng chạp, thời điểm các cháu nhà tôi chuẩn bị về quê ăn Tết. Các cháu đă mua vé xong hết, chỉ c̣n chờ buổi chiều là lên xe. Bất ngờ khoảng 9,10 g sáng, Thu Thủy gọi điện cho tôi:

- Anh P ơi! Em vừa thu xong một đĩa nhạc CD. Tính gửi tặng anh, để anh nghe, ăn Tết. Mà không biết gửi bằng cách nào. Mấy cháu đă về chưa anh?

- Wow! Thật bất ngờ và thích thú. Cám ơn em trước nhiều. À! Mấy cháu đă mua vé xe hết rồi Thủy ơi! Chiều nay mấy cháu về rồi. khoảng 8 g tối xe chạy.

- Chết rồi! như vậy làm sao em kịp gửi cho anh. Mà thôi! Để em gửi cho anh theo đường bưu điện cũng được. Ngưng vài giây chợt giọng Thủy vang lên: Nhưng mà em muốn anh nghe trong mấy ngày Tết cho vui. Tiếng Thủy suưt soa, tiếc rẻ: tiếc quá. Nếu em gửi đường bưu điện chỉ sợ không kịp tới anh trước Tết.

- Th́ để sau Tết anh nghe cũng được. Tôi trả lời.

- Anh nghe trong mấy ngày Tết mới có ư nghĩa chứ!Lại tiếng suưt soa của Thủy.

Chợt tôi nhớ ra: mấy đứa con tôi, đứa nào cũng đă mua vé hết. Chiều mấy cháu đi làm xong là xách ba lô ra bến xe ngay. Chỉ có cháu lớn chiều nay cháu nghỉ làm, may ra…

 

Tôi vội phone cho cháu và tôi đoán không sai: chiều nay cháu không đi làm. Cháu ở nhà, đang soạn các thứ đồ đạc. Tôi vội phone cho Thủy.

- Ồ! Nếu vậy th́ hay quá. Em sẽ nhờ người mang cái đĩa CD tới cho cháu. Thủy nói sau khi đă hỏi địa chỉ của cháu.

Khoảng 15g, cháu gọi điện cho tôi:

- Cô Thủy vừa cho người mang chiếc đĩa CD tới. Con đă nhận được rồi, Bố ạ!

 

Tôi gọi điện báo cho Thủy biết đă nhận được và cám ơn Thủy về món quà cuối năm, cũng là đầu năm. Nghe vậy Thủy rất vui. Tôi cảm nhận được điều đó qua tiếng cười gịn tan của Thủy.

 

Rồi những ngày Tết ồn ào, rộn ră cũng qua đi. Tôi vẫn chưa nghe đĩa CD do Thủy gửi tặng. Không phải tôi không có th́ giờ. Cũng không phải tôi đă quên. Cho đến một hôm. H́nh như mùng 10 Tết th́ phải. Thủy gọi điện hỏi thăm tôi đă nghe đĩa CD chưa.

- Sao em không nghe anh có ư kiến ǵ cả. Hay tại em hát dở quá nên anh ngại không muốn gọi cho em, sợ em buồn?

- Xin lỗi Thủy. Không phải vậy đâu. Thú thật anh chưa nghe. Mấy ngày Tết con cháu về đông, ồn ào quá. Hơn nữa, anh muốn để dành, từ từ nghe. Thủy có tin không? Ngày xưa khi c̣n là cậu học sinh, sinh viên, mỗi khi nhận được thư của cô bạn gái, không bao giờ anh mở ra ngay. Anh để tới hai, ba ngày sau mới mở. V́ mở ra là biết liền. Không c̣n cảm giác háo hức, chờ đợi: xem trong đó nói ǵ? Viết ǵ?Một khi ḿnh chưa biết bên trong món quà là ǵ? Ḿnh sẽ tưởng tượng đủ mọi thứ chuyện. Cảm giác đó thú vị lắm, Thủy ạ!

 

Bây giờ cũng vậy. Món quà chưa mở là món quà c̣n bí mật. Mà cái ǵ bí mật th́ lôi cuốn trí tưởng tượng ghê lắm. Và đêm qua, anh đă mở đĩa CD ra nghe. Khi xung quanh, không gian vắng lặng. Chỉ c̣n anh và tiếng hát của em.

 

Gần 50 phút, anh ch́m trong âm thanh dịu dàng. Lăng đăng như mây trời. Nhẹ nhàng như sương khói. Tiếng hát của em thật nhẹ. Em hát thật tự nhiên. Tự nhiên như em thở… em nói… Không điệu đà, uốn éo. Không gắng sức, vận công. Không quằn quại rên rỉ. Không bốc lửa đắm say. Em hát thật nhẹ, thật ngọt ngào, thật buồn, thật sâu lắng, và thật da diết…Cứ thế anh ngồi nghe trọn 10 ca khúc giữa đêm khuya.

 

Mở đầu là ca khúc MƯA RỪNG nổi tiếng của Huỳnh Anh. Âm thanh buồn, đều đều. Buồn như nghe tiếng mưa rừng rơi. Sau đó là ca khúc KHÔNG BAO BAO GIỜ NGĂN CÁCH của Trần Thiện Thanh với điệu Cha Cha vui nhộn, trẻ trung. Với điệu Bolero trữ t́nh, Thu Thủy đưa chúng ta đến một ca khúc của Mạnh Phát: PHỐ VẮNG EM RỒI.Giọng vẫn mang mác buồn. CHUYỆN T̀NH KHÔNG SUY TƯ của Tâm Anh tiếp nối đĩa nhạc. Nhịp slow buồn. Nghe Thủy hát, lại thấy càng buồn hơn. Lại một ca khúc mang âm điệu Bolero: LOÀI HOA KHÔNG VỠ của Phạm Mạnh Cương. Vẫn một giọng hát buồn, nhẹ, sâu lắng. Và chúng ta lại càng da diết hơn qua ca khúc NHẬT KƯ ĐỜI TÔI của Thanh Sơn cũng với âm điệu Bolero buồn..Lam Phương với ca khúc XIN THỜI GIAN QUA MAU, cũng âm điệu Bolero, Thu Thủy vẫn làm cho chúng ta ch́m đắm trong không gian buồn im lắng, không thể nào vui được. Chúng ta vui hơn một chút với âm điệu Tango qua ca khúc BÀI TANGO CHO EM của Lam Phương, nhưng rồi cũng trở lại tâm trạng buồn buồn, v́ giọng hát của Thủy buồn quá…da diết quá...và chúng ta lại được nghe âm điệu Rumba Bolero qua một ca khúc của Thúc Đăng: DẤU CHÂN KỶ NIỆM. Đĩa CD được kết thúc với ca khúc rất quen thuộc của tuổi học tṛ: NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG của Thanh Sơn. Ca khúc này dẫn chúng ta trở về những kỷ niệm đẹp của một thời: Nhất quỷ, nh́ ma, thứ ba…

 

Nằm nghe (lúc này tôi không c̣n ngồi nữa) trong một không gian vắng lặng gần một tiếng. Tâm trạng tôi cứ nao nao. Hồn tôi như bay bổng.Cám ơn Thủy đă cho tôi những giây phút thật tuyệt.

 

Thay lời kết.

Chúng ta lại được nghe tiếng hát Thu Thủy qua bài L̉NG MẸ của Y Vân trong clip “MẸ YÊU DẤU ƠI” nhân ngày mất của cụ thân mẫu Thủy. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, buồn buồn. Nhưng sao nghe mà da diết thế! H́nh như chất giọng của Thủy rất phù hợp với giai điệu Bolero : Trữ t́nh, du dương, nhẹ nhàng…Bolero là ông hoàng của nhạc trữ t́nh. Vậy mà có thời, có người gọi đó là nhạc sến, nhạc vàng…Thật khôi hài, ấu trĩ.

 

Tới đây có bạn đọc sẽ nói: Thu Thủy hát cũng thường thôi. Mà sao anh ca tụng quá vậy? Đúng. Bạn nói đúng. Nhưng chỉ đúng một phần. Thu Thủy hát thấy thường v́ bạn so sánh Thu Thủy với những ca sĩ chuyên nghiệp mà bạn đă quen nghe từng ngày, từng giờ. Nhưng nếu bạn biết thêm một chút về Thủy: Thủy không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Thủy không c̣n trẻ. (Đă trên dưới 60).và nhất là Thủy đang mang trong ḿnh một căn bệnh măn tính từ vài năm nay. Vậy mà Thủy vẫn góp vui cho đời, cống hiến cho đời một chút ǵ nho nhỏ…Điều đó có đáng để chúng ta trân trọng không?

 

Chắc bạn lại nói: Nếu là tôi, tôi sẽ thế này,thế nọ…Hoặc: Nếu tôi có điều kiện…có lẽ tôi sẽ c̣n làm hơn thế nữa…OK! Bạn nói đúng. Nhưng nếu bạn chỉ dừng lại chữ “ nếu”, th́ chúng ta không cần tranh luận nữa. “Hăy đứng lên thắp một ngọn nến, c̣n hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.”. Bạn có làm như Thủy không? Vậy mà Thủy đă làm. Và làm tốt. Điều đó không phải ai cũng làm được dù người đó có điều kiện hơn Thủy.

 

Xin được cám ơn Thủy. Người con gái của Ninh Ḥa-Dục Mỹ đă mang đến cho bạn bè một niềm vui nho nhỏ. Dù rằng chuyện em làm có thể vượt qua sức của em. Nhưng bằng sự nỗ lực tuyệt vời. Bằng sự đam mê cháy bỏng, em đă mang đến cho bạn bè những giây phút tuyệt vời. Và họ sẽ giữ nó như là một kỷ niệm không bao giờ quên…

Món quà tuy nhỏ nhưng ư nghĩa rất to. Các bạn lại mắc nợ em rồi.!

 

Xuân về, chúc em luôn vui, khỏe để cống hiến cho bạn bè nhiều niềm vui hơn nữa.

 Khởi viết đầu năm Giáp Ngọ. Hoàn tất cuối năm Giáp Ngọ. 

 

 

TRẦN NPHƯƠNG
 Ninh Ḥa ngày 18-01-2015.

 


 

 

   

 

 

 

 

   

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương