Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 1. Nhân đọc chuyện –

 -"Làm Dâu" của Nguyễn thị Lộc (USA) nói về một cô gái mới rời ghế nhà trường về nhà chồng, đụng phải người chị dâu chồng đầy quyền lực và những đứa cháu lớn tuổi hơn ḿnh…Rồi những tiếng xi sầm to nhỏ, nói bóng, nói gió…Và v́ chỉ sinh cho nhà chồng một con gái nên bị nhà chồng ch́ chít nặng nhẹ và người chịdâu chồng ‘’đá thúng đụng nia, …người chi mà không làm được việc mô hết, ngay cả việc đẻ con cũng không xong’’

- ‘’ Giọt nước tràn ly’’, trên nhật báo, kể về hai vợ chồng trẻ có tŕnh độ Đại học, hai năm sau ngày cưới, đành dụm mua được mănh đất. Vợ bàn xây nhà ra riêng. Chồng bảo bán mănh đất, xây nhà trên đất cha mẹ cho, ở gần gia đ́nh, nghe có lư và nhà được xây hai ba tầng khang trang. Nhưng từ đó, côdâu cả phải phục vụ đám em chồng kéo đến ăn uống bất cứ thứ ǵ mới mua, thậm chí thức ăn, đồ uốngtrong tủ lạnh cũng đem ra chén tại chỗ tự nhiên như nhà của họ có khi c̣n mang về nhà riêng. Lại c̣n, Ông bố chồng, mỗi tuần ba, bốn bận họp mặt bạn hưu trí, ăn uống, đánh cờ hoặc ngâm thơ, b́nh thơ náo nhiệt suốt ngày. Con dâu phải bưng bê, bọn dẹp, lên xuống từ lầu hai, lầu ba oải ơi là oải !!. .

 

 Và thấy rằng ‘’ th́. . là’’ như thế này :

Những chàng sinh viên, nhà nghèo lên thành phố học, lấy những cô gái con nhà giàu, thường bị mang tiếng là ‘’đào mỏ’’. Cũng có những, bác sĩ, kỹ sư trọ học ở thành phố, bị những nhà giàu ‘’lừa, gài’’, buộc phải cưới những cô gái xấu xí, hư thân. Thậm chí có nhiều cô gái, ngay cả có học vấn, tự cho ḿnh cao sang, quyền quí, giàu có tự phụ, tự cao, tự đại coi thường chồng, khinh bỉ bố mẹ chồng, anh chị em, bà con bên chồng, xem họ như những con rối những gả nhà quê tỉnh lẻ, dốt, bần, bẩn. nghèo. . . muốn điều khiển họ theo ư thich, không biết thế nào là bổn phận con dâu. Nhiều khi c̣n gọi Điện thoại về nhà cha mẹ chồng để phát ra những lời vô phép, vô lễ, khó nghe, vào bất cứ giờ giấc nào, thời gian nào nhằm quậy phá sự yên tỉnh, nghỉ ngơi của gia đ́nh.

. Như ngụ ngôn La Fontaine từng phán ‘’ Lư kẻ mạnh bao giờ cũng tốt hơn cả - La raison du plus fort est toujours la meilleure ‘’. Kẻ mạnh có thể là : mạnh về thể lực ( cơ bắp) mạnh về sự giàu có, mạnh về địa vị xă hội ( le rang social), kể cả sức mạnh tự phong, trong đó có sức mạnh của Tiền+VÀNG ‘’Tiền là vạn năng –Có tiền mua tiên cũng được’’. Nếu có tiền mua tiên theo nghĩa tiên là biểu tượng của yên b́nh, nhẹ nhàng, vui sướng, êm đẹp, thanh nhă, hạnh phúc như giấc mơ tiên, cơi tiên th́ mua tiên là chuyện tốt đẹp, lư tưởng, rất nên khuyến khích, rất nên mua. Nhưng nếu hiểu tiên là biểu thị cho những ǵ xa vời, khó tiếp cận, khó nắm bắt. . . (cũng chỉ là ảo tưởng) mà tiền cũng mua được th́ quả thật sức mạnh của đồng tiền quá siêu việt. ‘’Mănh lực của đồng tiền’’ là vô cùng. ‘’Vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá, chúng nghe rần rần. ’’ Không chỉ ngày nay mà có lẽ đă từ lâu’’TIỀN +VÀNG’’trong tay kẻ vô học, bất lương, vô đạo, đă trở thành thứ vũ khí lợi hại nhấn ch́m mọi giá trị đạo đức, luân lư kể cả pháp lư. Với một nước nông nghiệp như Việt Nam, ông cha ta thường khuyên con cháu: ‘’ Ai ơi ! Đừng bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu’’. Nhưng khi người ta cố t́nh hiểu sai giá trị tấc đất không ở hiệu quả canh tác, đem lại cơm ăn áo mặc, của cải vật chất, sự giàu sang, phú quư, mà chỉ nghĩ tấc đất đổi trao được nhiều hơn tấc vàng th́ sức mạnh của tiền+vàng c̣n ‘’rởn gáy’’, ác liệt, tàn bạo hơn nhiều, nó phá vỡ ngay cả những giềng mối t́nh cảm thiên liêng giữa anh em, cha mẹ, con cái, dâu rễ. Người ta chứng kiến cảnh những ông bố, bà mẹ trên 70, 80 tuổi phải hầu ṭa trong ê chê, nghẹn ngào, tủi nhục, uất ức chỉ v́ con cháu tranh dành đất đai, nhà cửa. Ở tuổi ‘’gần đất xa trời’’ này, đáng nhẽ các cụ được sống vui vẻ, an b́nh trong ṿng tay bảo bọc, triều mến, thương yêu của con cháu. Cho dù đôi khi, do tuổi tác, các cụ không tránh khỏi lẩm cẩm, khó tính, gây phiền hà, khó chịu cho con cháu. Nhưng không v́ lẽ ấy mà đặt chữ tiền, chữ vàng, mănh đất, ngôi nhà lên trên chữ HIẾU, lên trên đạo nghĩa làm con.

 

 Người viết chỉ nêu một hiện tượng bi hài trong đời sống gia đ́nh gần như thật- mọi chuyện trên đời đều có thể xăy ra và thực tế đă xăy ra- để người đọc phán xét, suy gẫm, rút kinh nghiệm hầu tránh những sai lầm đáng tiếc, làm mất hạnh phúc trong gia đ́nh. Mọi bất hạnh, phi lư, vô luân, vô đạo, nếu khôn khéo, b́nh tâm với một bản ngă đạo đức vững vàng ta có thể hóa giải được. Xưa nay, nhân gian ( vùng Á-ĐÔNG, nói riêng ) hay bi lụy, ta thán việc người con gái về nhà chồng, phải nhập gia tùy tục, phải làm dâu với sự cay nghiệt, độc ác. . của(cha) mẹ chồng, của (anh) chị em chồng kể cả bà con nội ngoại bên chồng. Làm vừa ḷng một tập thể đa dạng, vốn khó tính như thế qủa thật không dễ. Việt Nam ta có nhóm từ ‘’Làm dâu trăm họ’’ thật chí lư, khi một người không dễ thực hiện công việc làm hài ḷng một tập thể phức tạp.

 

Đọc TẮT LỬA L̉NG của Nguyễn Công Hoan ( hay chuyện t́nh ‘’ Lan và Điệp’’, theo kịch bản cải lương và âm nhạc), ai cũng buồn giận cho Điệp bị lừa, bị gài, buộc phải cưới con gái ông quan Phủ, người đă giúp Điệp thi đậu và khuyên vào ngạch lục sự, mà bỏ qua Sư phạm, từ đó đành phụ t́nh Lan, người yêu từng “ hẹn thề sắt son” nơi quê nhà. Nhưng càng phẩn nộ hơn khi Điệp đưa con dâu Thúy Liễu về ra mắt mẹ, đă bị con dâu yêu quí chê nhà mẹ chồng nghèo nàn rách nát, chật hẹp, bẩn thỉu, dơ dáy…bắt mẹ chồng hầu hạ cơm nước, ra mặt khinh bỉ mẹ chồng…Thật là oái ăm, bi thảm ! cho những bà mẹ quê ‘’nâu ṣng’’ nai lưng ra nuôi con ăn học. lại c̣n vớ phải những thứ con dâu trắc nết, trái tính, chê bai, hành hạ. Những tưởng chuyện chỉ xăy ra ở cái thời ‘’Quan phán, thầy thông’’. Ở thời hiện đại này, những chuyện dâu làm c̣n đa dạng, quái chiêu, độc đáo. tinh ranh. thông tuệ hơn nhiều. Qủa thật ‘’đàn bà dễ có mấy tay’’. Đàn bà, nói chung vốn dĩ nhu ḿ, hiền lành, dịu dàng, nết na, e ấp ; dễ nh́n, dễ ngắm, dễ thương, dễ cảm, dễ mến, kể cả dễ yêu nữa chứ (?)…Nhưng một khi v́ lư do ǵ đó ( tự tâm tính hay ảnh hưởng môi trường sống…), họ trở thành độc ác, nham hiểm, cay nghiệt, mưu mô, gian trá, thủ đoạn không ai bằng. TâyThi là một ví dụ điển h́nh : Xuất thân là cô gái giặt lụa bên sông phía Tây, đẹp*, nếtna, ngoan hiền. Được tiến cung, sống trong hậu cung, chứng kiến biết bao mưu thần chước quỹ để làm bàn đạp tiến thân của các cungtằng phi tử, thứ phi, thái giám, công công…Bằng MỌI CÁCH, mọi thủ đoạn, ĐỂ ĐƯỢC VUA SỦNG ÁI. Và rồi trở thành một Tây Thi quyền uy, nổi tiếng gian ác, sẳn sàng đưa ra những quỹ kế, những chiêu độc nhằm triệt hạ những ai làm phật ư ḿnh.

 

 Xin được kết thúc rằng ‘’Đàn bà thứ ấy, thấy âu một người’’ (Kiều - câu 2004)

 

***

 

Vẻ đẹp Tây Thi thường được người đời cho là ‘’chim sa cá lặn, nghiêng thành đổ nước’’

Để nói đến vẻ đẹp của các tuyệt thế giai nhân, các văn nhân thi sĩ thường ví von ‘’Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật ḿnh’’

         

 

TRƯƠNG KHẮC NHƯỢNG
1/2015

 

 

 

   

 

 

    
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương