Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Thế là tôi đă xa trường 40 năm kể từ cuối đông 1974 - đầu xuân 1975. Bốn mươi năm là một thời gian khá dài so với một đời người một khi ngày tháng trôi qua trên ḍng đời chứa chất đầy lăng phí không phải do cá nhân mà do hoàn cảnh. Theo Henry Van Dyke th́ ḍng thời gian trôi chảy mang nhiều ư nghĩa :

 Time is too slow for those who wait

 Time is too shift for those who fear

 Time is too long for those who grieve

 Time is too short those who rejoice

 But for those who love. Time is eternity

Tạm dịch:

 

Thời gian trôi quá chậm đối với ai đang chờ đơi,

 Thời gian đến quá nhanh cho những ai đang lo sợ,

 Thời gian quá dài cho những ai đang thất vọng buồn chán

 Thời gian quá ngắn cho những ai đang hạnh phúc

 Nhưng đối với ai đang yêu đương th́ thời gian là vĩnh cửu.

 

Ư nghĩa về ḍng thời gian trôi chảy đối với chúng tôi th́ đa dạng hơn. Không rơ do ai sáng kiến cuối năm 1970 giáo chức các trường trung học công lập tư thục họp măt, rồi anh Cao Đ́nh Đăi ngâm bài thơ Ông Lái Đ̣. Đó là cuộc sống b́nh dị vui với nghề trong thanh b́nh của ngoại vật cũng như tâm hồn. Từ đó ḍng đời nhà giáo trôi chảy như như con tàu đi đến những ga mỗi ga ví như một trường học, nơi đây không gian trầm lắng chứa chất nhiều kỷ niệm buồn vui. Người ta mong để thật lâu tờ lịch đáng nhớ và vội vă sang trang gấp những ngày tháng sầu muộn Do đó cuộc sống gắn bó với nghề theo ḍng thời gian có ư nghĩa như bài thơ vừa nêu.

Riêng đối với chúng tôi v́ bỏ nghề quá sớm khi tuổi đời ngoài ba mươi sau 16 năm trong nghề. Ước mong vui với nghề và mơ ngày thanh b́nh không sớm tan mây khói.

 

Chúng tôi bổng không hóa ra người vị vong như Cung Oán ( của Nguyễn Gia Thiều ) hay tiêu xài gần phân nửa ba vạn sáu ngàn ngày trong lúc ngày xưa thi sĩ Cao Bá Quát dù mang tư tưởng xuất thế nhưng quyết không lăng phí thời gian :

 

 Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu

 

Đó là ḍng thời gian mang nhiều tổn thất về tinh thần cũng như vật chất do hoàn cảnh lịch sử của Đất Nước.

 

Khoảng năm hay bảy năm đầu, chúng tôi những người đươc lưu dung hoặc mất sổ gạo đều cùng an ủi khích lệ nhau và nghĩ rằng những chuyện cười ra nước mắt đều là hiện tượng. Cái quí giá chúng ta có được điều ước mơ là thời đại thanh b́nh ngự trị trên quê hương. Chúng tôi đa phần sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh. Lúc tấm bé đi học th́ mất trường phải di tản qua trường khác hoặc gián đoan việc học hành. Rồi cuộc đời đi dạy học cũng lắm gian truân, ngày dạy học th́ chuẩn bị thoát thân tránh pháo kích, đêm th́ lo ẩn náu tránh bom đạn. Thế nhưng thầy vẫn dạy tṛ vẫn học, các kỳ thi trung học đệ nhất cấp, tú tài 1, tú tài 2 vẫn diễn ra đều đặn v́ chúng tôi được cấp trên giao cho đề thi dự bị pḥng khi buổi thi bị gián đoạn v́ bị pháo kích. Đi coi thi hoặc đi chấm thi mà như đi ra chiến trường. V́ thế chúng tôi luôn nhớ măi nhiệm sở Ninh-Ḥa. Nơi đây chúng tôi có những năm tháng dạy học trong không khí thanh b́nh giữa lúc cuộc chiến trở nên ác liệt khắp cả Miền Nam Việt Nam. Nhờ có được không khí thanh b́nh nên dưới mái trường xưa chúng tôi mới có hai mùa xuân : một mùa xuân của thiên nhiên và một mùa xuân của tuổi trẻ như một nhà thơ đă nói ;

 

 Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ.

 

Mùa xuân của tuổi học tṛ có nỗi buồn man mác thoáng nhẹ như gió nhẹ đầu xuân, đó là lúc chuyến đ̣ ngang cập bến tương trưng cho một năm học chấm dứt : một thế hệ học sinh sau bảy năm rời trường đánh dấu sự trưởng thành chuyển hướng. Con đ̣ trở lại bến cũ để rồi ba tháng sau lại đưa sang khách sang sông. Công việc năm nào cũng như năm nào nhưng không thấy chán v́ chúng tôi có đến hai mùa xuân. Hai mùa xuân trải qua mỗi năm một khác v́ nó đa dạng hơn nhiều khám phá mới hơn.

 

Rồi hơn 15 năm sau Cái Ngày Ấy chúng tôi có cơ hội gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cuộc sống bây giờ dễ thở hơn nhưng sao vẫn nghe tiếng thở dài có khi năo nuột. Xă hội đă qua thời kỳ suy dinh dưỡng. Song một vấn nạn khác đó là sự h́nh thành một thế hệ niên thiếu siêu dinh dưỡng ( ăn uống quá nhiều chất dinh dưỡng nhưng thiếu không gian vận đông ). Bên cạnh đó người ta c̣n nhồi nhét nhiều kiến thức vô bổ “ học nữa, học mải “. Các em hầu như không có mùa xuân trong mùa hạ ( không có mùa hè ). Với tuổi đời gần 50 mà suy nghĩ như thế th́ người ta nghĩ chúng tôi hoài niệm quá khứ khi thời gian vẫn trôi và không chờ đợi ai cả có khi bị hiểu lầm :

 Mở miêng ra gàn bát sách ( Nguyễn Khuyến )

 

Những giây phút hội ngộ t́nh cờ như thế tiếp theo sự chia tay không hen ngày tái ngộ. Trong chúng tôi lúc đó có người đă đổi nghề. hoặc có người cố sống cho qua ngày với tâm trang “bị lưu đày trên chính quê hương của ḿnh, có người chuẩn bị hành tŕnh nơi chân trời xa làm quê hương thứ hai như một nhà giáo đă nói : Tuổi trẻ đi học th́ mất trường, tuổi già th́ lưu lạc và mất quê hương.

 

Thế rồi 20 năm trôi qua, đến 30 năm trôi qua chúng tôi cũng không quên mùa xuân cuối cùng năm ấy kể cả những người có thời gian ngắn dưới mái trường Trung Học Ninh Ḥa. Những mùa xuân dưới mái trường cũ như c̣n măi qua những hội ngộ thầy tṛ. Đó là những lớp học như tái hiện. Nghe nhừng lời thăm hỏi của Giáo Sư Cao Đ́nh Đăi mà tưởng như Thầy đang giảng và b́nh truyện Kiều. Thời gian trôi nhanh không đẩy lùi quá khứ mang những h́nh ảnh mùa xuân của tuổi trẻ. Sư họp mặt mỗi năm càng nhiều và đa dạng như họp mặt vào mùa hè, họp mặt cuối năm, họp mặt đồng môn cùng lớp …. .

 

Những lần hội ngộ như thế không mang ư nghĩa thời được đăi ngộ nay c̣n đâu hay hoa rụng tiếc xuân hoặc không quay ngược thời gian mà mang ư nghĩa khác. Đó là trong bối cảnh nền giáo dục trong nước đang tuột hậu so với các nước chung quanh v́ cái hoc đó mang nặng tính từ chương và mục đích cái học là có địa vị trong xă hội ( một h́nh thức làm quan )như Nhà Văn Nguyễn Thị Hoài nhận định về giáo dục Việt Nam hiện tại :

 

“Nhân đây cũng xin nói ngoài lề cái tinh thần rất nổi tiếng và thường xuyên được ca ngợi rằng người Việt hiếu học, cha mẹ muốn con hay chữ, yêu thầy, theo tôi một phần cũng rất đáng kể xuất phát từ tinh thần yêu địa vị và trọng quyền lực. Nếu chữ nghĩa không mở ra được một triển vọng thơm tho như vậy, một người đi học thi đỗ làm quan th́ cả họ được nhờ, tôi tin rằng cái sự hiếu học kia là giảm đi đáng kể ".

 

Từ đó chúng tôi mới nhận ra rằng nền Giáo Dục Viêt Nam Cộng Ḥa mang tính phổ quát và tiến bộ hàng đầu toàn cơi Đông Nam Á. Những ai có ḷng đều luyến tiếc nền giáo dục chân chính đạt hiệu quả ưu việt của Việt Nam Cộng Ḥa. Từ năm 1954 nền giáo dục đó mang tính độc lập, xa dần xu hướng thiên về lư thuyết quảng văn của Pháp dần chuyển sang nền giáo dục khoa học thực dụng của Hoa Kỳ.

 

Cho nên thầy tṛ chúng tôi đều hănh diên qua trường lớp của nền giáo dục nêu trên và có cơ hội rao giảng tính ưu việt của nền giáo dục đó. Dư âm của nền giáo dục dưới thời VieetNam Cộng Ḥa ch́m sâu trong tiềm thức chỉ trổi dậy trong những lúc hội ngộ khi xuân sang hè đến dưới mọi h́nh thức.

Mùa xuân cuối cùng nơi chôn cũ Ninh hoa-Dục Mỹ cách nay 40 năm vẫn c̣n măi trong tâm trí mọi người. Tôi c̣n nhớ một cựu học sinh kể lại những giây phút cuối của Thầy Cao Đ́nh Đăi, Thầy nói các em về đi thầy sẽ về Ninh Ḥa sau gần 30 năm xa cách Cam Ranh – nơi Thầy đang cư trú – cách Ninh Ḥa khoảng gần 100km.

 

Ngày nay chúng ta đang ở thời đại Internet chúng ta không c̣n than thở ngh́n trùng xa cách nữa, chúng ta có thể gặp nhau, hội ngộ, nên tôi xin tưởng nhớ những người đă khuất v́ cao tuổi, họ mơ ước một lần trở lại Ninh ḥa. Đó là giấc mộng con mà không thực hiện được.

 

Kế đến xin tưởng nhớ những đồng nghiệp không qua khỏi những năm tháng cơ hàn ở buổi giao thời.

Chúng tôi đồng thời không quên những bạn cùng trang lứa sớm khoát ao chinh y vào nơi gió cát. Những bước chân âm thầm của họ đem lại thanh b́nh cho thầy tṛ chúng tôi, cho chúng tôi hưởng tron ven hai mùa xuân : một mùa xuân của thiên nhiên, của vũ trụ tuần hoàn, môt mùa xuân của tuổi trẻ - mùa phượng thắm sân trường.

 

Tuy sanh ra không phùng thời như sớm rời xa những kỷ vật phấn trắng bảng đen nhưng thừa hưởng những thành tựu về khoa học kỷ thuật nên không gian không c̣n ư nghĩa ngh́n trùng xa cách như cuối thế kỷ trước. Bằng chứng từ nhiều năm nay chúng tôi như tái hiện những mùa xuân và những mùa hoa phượng trước đây, c̣n thời gian không thành vấn đề khi c̣n hiện hữu th́ không gian không c̣n cách ngăn nữa. Trong niềm tin và hy vọng đó chúng tôi đón giao thừa cuối Giáp Ngọ đầu Ất mùi đồng thời hướng về quá khứ và tái hiện mùa xuân cuối 1974-đầu 1975 bốn mươi năm trước đây. /.  


         

 

THANH TRẦN
Ngày 5 tháng 2 năm 2015

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương