Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Trên chuyến xe buưt Quyết Thắng số 7, từ Nha Trang đi Diên Khánh,  Khánh Vĩnh đă đưa chúng tôi cùng đoàn Phật tử Nha Trang về chùa Sắc tứ Minh Thiện (thộn Thanh Minh, xă Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Ḥa).

Văn cảnh chùa Sắc tứ Minh Thiện trong những ngày cuối năm Giáp Ngọ- ngày Tổng kết Khóa tu Một Ngày An Lạc, không ai bảo ai, phật tử các đạo tràng từ Ninh Ḥa, Cam Lâm, Nha Trang, Diên Khánh từ sáng tinh sương đă có mặt tràng  lam trang nghiêm vân tập tại giảng đường Đạo tràng Niệm Phật.

Ngược ḍng lịch sử dân tộc Việt, Khánh Ḥa chính thức trở thành đất đai Đại Việt từ năm 1653, mảnh đất nằm ở vùng duyên hải miền Trung, miền Thùy dương cát trắng, với những hàng dừa xanh tít tắp, bờ biển ngút ngàn, nơi nổi danh là xứ Trầm hương.

 

Giữa ḍng chảy lịch sử

Từ giữa thế kỷ XVII (1653), vùng đất Khánh Ḥa ngày nay đă trở thành một phần lănh thổ của nước ta. Theo Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát: “Bia Vơ Cạnh t́m thấy tại làng Vơ Cạnh ở Nha Trang, thường được các nhà nghiên cứu xác định là xuất hiện vào thế kỷ thứ II sau Dương lịch viết bằng chữ Phạn. Phạn văn trở thành một ngôn ngữ được khắc trên đá từ thời  ấy, ghi lại nền văn minh Ấn Độ lúc bấy giờ chủ yếu là đạo Phật”

 

Trước khi đất Khánh Ḥa thuộc về Việt Nam th́ Phật giáo đă có mặt tại Khánh Ḥa hơn mười bốn thế kỷ trước. Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quư Đôn cũng như các bộ sử Đại Nam thực lục, “Đại Nam Nhất thống chí Việt Nam sử lược do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn đều ghi: “Tháng 4 năm Quư Tỵ thứ 5 (1653) đời Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế (húy Nguyễn Phúc Tần), vua Chiêm Thành là Bà Tấm xâm lấn đất Phú Yên. Phúc Tần sai Cai cơ Hoàng Lộc Hầu làm Tổng binh và Xá Xai Minh Vơ Hầu làm Tham mưu đem ba ngàn quân đánh trả. Nhân đêm, quân Nguyễn qua đèo Hổ Dương núi Thạch Bi thẳng đến trại Bà Tấm phóng lửa đốt phá. Bà Tấm thua chạy, sai con là Xác Bà Ân nộp lễ xin hàng. Chúa Nguyễn để từ sông Phan Rang trở vào cho vua Chiêm, c̣n từ sông Phan Rang trở ra lấy làm phủ Thái Ninh, sau đổi thành phủ Diên Khánh (Khánh Ḥa bây giờ). Đặt dinh Thái Khang để Hùng Lộc làm Thái thú”.

Như vậy, đất Khánh Ḥa vào giữa thế kỷ XVII đă trở thành một bộ phận trên cơ thể đất Việt. Nói cách khác, từ năm 1653 người Việt Nam đă bắt đầu sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất Khánh Ḥa. Điều đó cũng có nghĩa là đạo Phật mang tinh thần dân tộc Việt đă có mặt tại Khánh Ḥa vào năm 1653, bởi v́ bất kỳ ở đâu, khi một cộng đồng dân cư đến ở đồng thời cũng mang theo truyền thống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục tập quán.

Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, c̣n gọi là chùa Phật Lớn, chùa Thầy Năm hoặc chùa Thơ. Bởi v́ ngày xưa Ḥa thượng trụ tŕ chùa Sắc tứ Minh Thiện thứ Năm, Ngài uy danh một thời. Chùa thờ đức Phật Thích Ca độc tôn tại đai hùng bửu điện lớn nhất vùng và từ khi Thượng tọa nhà thơ Thích Thiện Thông trụ tŕ nơi đây chùa là cái nôi của Kim Bằng Thi Hội.

Chùa Minh Thiện ngày xưa trên núi Bút Sơn, làng Thanh Truyền, phủ Diên Ninh, dinh Thái Khang do Hiệp Đức hầu Nguyễn Phước Chiểu kiến lập vào khoảng năm 1673 (Quư Sửu), vào đời vua Lê Huyền Tông, năm thứ 10, là ngôi chùa cổ nhất tỉnh Khánh Ḥa. Chỉ sau 20 năm chúa Nguyễn Phúc Tần mở đất Khánh Ḥa (1653), chùa đă có mặt.

Hiệp Đức hầu Nguyễn Phước Chiểu c̣n có tên là Thuần, Ngài con của chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) ở Đàng Trong. Ngài thọ giáo theo học Phật với Tổ Viên Khoan – Đại Thâm. Sau cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn đẫm máu, Hiệp Đức hầu càng hiểu rơ lư vô thường của đạo Phật. V́ vậy, ngài quyết chí từ quan xuất gia tu hành. Trong những ngày vân du về phương Nam, khi đến phủ Quy Nhơn, B́nh Định, Hiệp Đức hầu có nhân duyên gặp Ḥa thượng Giác Phong. Ḥa thượng thấy Hiệp Đức hầu có tâm thành cầu đạo và có ḷng muốn độ chúng sinh nên khen tặng bảy chữ: “Tôn nhơn tự giác, giác hàm sanh” và truyền cho bài kệ:

“Phước Chiểu liên hoa diệu

Thiền gia ngọc bát hương

Vĩnh truyền ngô tống ấn.

Chánh pháp thạnh Nam phương”

Từ đó Hiệp Đức hầu Nguyễn Phước Chiểu lấy hiệu là Giác Sanh Thiền Ḥa tử tiếp tục vân du tu học. Đến trấn B́nh Khang, (tỉnh Khánh Ḥa ngày nay) Giác Sanh Thiền Ḥa tử thấy ngọn Bút Sơn nằm bên bờ sông Cái, cảnh trí thích hợp cho việc tu hành nên dựng tích trượng tại đây, lập am tranh tu thiền, hoằng dương đạo pháp. Tài đức của Giác Sanh Thiền Ḥa tử làm cho nhiều người kính phục, danh tiếng đồn xa, các quan chức và dân chúng khắp nơi nghe danh đă đến tham học và Quy y rất đông. Thiền sư Giác Sanh phải bỏ am tranh, xây dựng thành một ngôi chùa lớn lấy tên là Minh Thiện. –

Trong sách B́nh Khang thắng tích do quan Cai bạ Nguyễn Đ́nh Xuân viết năm Tân Dậu 1740 cho biết, tên chùa Minh Thiện là do Tổ Giác Sanh lấy ư từ sách Đại học của Khổng Tử: “Đại học chi đạo tại MINH minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí THIỆN”, nghĩa là người học đạo của Thánh hiền phải sửa ḿnh cho được sáng suốt, đức sáng giáo dục mọi người tiến tới tốt đẹp đến chỗ rốt ráo là rất hiền lành.

Chùa Sắc Tứ Minh Thiện được phong sắc tứ vào đời vua Lê Cảnh Hưng nguyên niên (1740), sau 70 năm khai sơn kiến tạo.

Sau nhiều lần thay đổi vị trí chùa, do biến động của thiên nhiên, năm 1892 (Nhâm Th́n) đời vua Thành Thái năm thứ tư, chùa được xây dựng trên vị trí hiện nay: thôn Thanh Minh, xă Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Ḥa, do Tổ Phổ Quang kiến lập.

Ngôi chính điện chùa Sắc Tứ Minh Thiện  trang nghiêm như hiện nay được đại trùng tu vào năm 1968 (Mậu Thân), dưới đời Ḥa thượng trụ tŕ Thích Huệ Đăng.

Đúng là:

Minh bảo ngự đường trung, đăng chúc huy hoàng hưng chánh giáo,

Thiện nhân triêu điện thượng lễ cầu thành kính hiển chân tâm.

Sau năm 1975, Ḥa thượng Thích Huệ Đăng tuổi cao, bệnh trọng, giao phó cho Thượng tọa Thích Thiện Thông kế thừa trụ tŕ tiếp tục trùng tu cổng tam quan, Tổ đường, Đông lang, Tây trúc, phương trượng trú tŕ, giảng đường, Tịnh độ đạo tràng, tháp chuông, tượng đài Đức Quan Âm, Lộc Uyển, tháp Tổ v.v…

Trước chùa, cổng tam quan sừng sững, uy nghi, kiểu cách trang nhă, màu sắc hài ḥa. Trên cổng tam quan có treo biển Chùa Minh Thiện. Mặt ngoài có câu  đối:

Tự viện trang nghiêm hoàn thỉnh tề lâm pḥ chánh pháp,

Môn quan thanh tịnh tín tăng cu hội hộ nhân gian.

Mặt cổng tam quan có câu đối:

Minh đức viên dung hóa độ chúng sanh vô lượng, vô biên vô số kiếp,

Thiện duyên thị hiện tùy cơ thuyêt giáo đại hùng đại lực đại từ bi.

Vào trong cổng chùa là tượng đài đức Quan Thế Âm Bồ tát tay cầm tịnh b́nh và nhành dương liễu được tôn trí giữa hồ sen, tạo nên cảnh sắc thanh tịnh, trang

nghiêm, đang dơi mắt nh́n xa xăm như nguyện cứu khổ cứu nạn cho dân lành ở làng quê Thanh Minh, Diên Lạc.

Ngôi chính điện Minh Thiện uy nghi, hai bên có cổ lầu, lầu chuông và lầu trống, góc mái uốn cong, bốn góc có giao long uốn lượn. Trên nóc mái có lưởng long chầu nguyệt. Trước hiên với hoành phi: “Sắc Tứ Minh Thiện”, bên tay phải hoành phi ghi “Hoàng triều Cảnh Hưng, nguyên niên sắc phong”, bên tay trái ghi “Mậu Thân niên kiết nhựt trùng hưng”, phía dưới “Minh Thiện tự Trú tŕ hiệu Huệ Đăng tạo”, cho ta biết chùa được phong sắc tứ vào thời Vua Lê Cảnh Hưng năm thứ nhất (1740), chánh điện được đại trùng tu vào năm Mậu Thân (1968), ngày lành, Trú tŕ chùa Sắc Tứ Minh Thiện, Ḥa Thượng hiệu Huệ Đăng trùng hưng..

Tại Đại hùng bảo điện, trên bệ thờ Thế Tôn, tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già trên toà sen. Chính giữa chánh điện là bức hoành phi: “Giác hoàng điều ngự”

Hai bên là câu đối:

Tuyết lănh cửu tu chân phước huệ dung thông tam giới thiên nhân đồng kính ngưởng,

Kỳ viên tuyên diệu pháp từ bi hỹ xă thập phương đàn tín tịnh quy y.

Chùa Minh Thiện được khai sáng, phát triển và truyền thừa qua 13 đời trụ tŕ, đă hằng ghi dấu công đức của Chư vị Tổ sư tiền bối dày công tô bồi, vun đắp lưu lại đến ngày nay. Trụ tŕ đời thứ 13 chùa Sắc Tứ Minh Thiện là Thượng tọa Thích Thiện Thông, Trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN huyện Diên Khánh, pháp danh Như Hải, tự Thiện Thông, hiệu Kế Chánh đời thứ 42 thuộc ḍng Lâm Tế chánh tông, trụ tŕ từ năm 1975 đến nay.

Thượng tọa Thích Thiện Thông đă kế thừa và phát triển xây dựng toàn quang cảnh ngôi Tam bảo Sắc Tứ Minh Thiện trang nghiêm, tú lệ, rộng răi, uy nghi, xứng danh là ngôi cổ tự, một danh thắng gần 350 năm tuổi, ngôi chùa cổ nhất tỉnh Khánh Ḥa.

 

Chùa thơ đậm nét Thiền:

Văn cảnh chùa thơ Sắc tứ Minh Thiện – ngôi chùa là cái nôi của Kim Bằng Thi hội – xă Diên lạc, huyện Diên Khánh, do Thượng tọa Thích Thiện Thông – nhà thơ Đường trụ tŕ những ngày cuối năm Giáp Ngo, chùa có nhiều cái mới: Cặp trụ trước tượng đài Quan Âm lộ thiện Thầy vừa mới xây dựng sân chùa hôm nay quang đảng trang nghiêm hẳn. Vườn hoa, cây cảnh khoe sắc muôn màu Đặc biêt là chậu hoa mai trắng đang khoe sắc ngát hương . Vào bên trong chùa, tăng pḥng, nhà khách tràng kỷ, ghế dựa được trang bị mới chuẩn bị đón khách văn chương.  Ấn tượng nhất là những bài thơ Thiền do nhà thơ Thích Thiện Thông sáng tác và nhiều bài thơ họa:

 

Hướng nẻo Thiền

Thả bước vân du khắp mọi miền

Gọi mời thiện tín cặp bờ duyên

Lời kinh kết nối t́nh liên hữu

Bài pháp sẻ chia đạo thánh hiền

Trong bến lợi danh tâm khổ lụy

Ngoài ṿng chung đỉnh trí an nhiên

Lối xưa đầy dẩy màu đưa tiễn

Quẳng gánh tham sân,  hướng nẻo Thiền.

                   Xuân Ất Mùi 2015

            Trụ tŕ chùa Sắc tứ Minh Thiện -Thích Thiện Thông

              

Họa 1: Tới cỏi Thiền

Văn cảnh chùa thơ  dạo khắp miền

Giao ḥa  đạo bạn  ngộ kỳ duyên

Đôi  câu chia sẻ t́nh thi hữu

Vạn kiếp tâm  giao quư bạn hiền

Ở cỏi  Trần ai đầy phiền lụy

Về miền Tây Trúc thật an nhiên

Lợi danh bỉ thử mau  từ bỏ

Gạt  hết tham sân, tới cỏi Thiền

                       Trước thêm Năm Mới Xuân Ất Mùi 2015

                                          Trí Bửu

 

Thú Văn chương

Thảo vần Xuân, chúc khách văn chương

Ḥa khúc tri giao đẹp cỏi thường

San sẻ duyên đời khi ấm lạnh

Dắt d́u bước đạo lúc phong sương

Thêm vài hạt cát trong sa mạc

Góp mấy cành hoa giữa hư trường

Dẫu có khen chế nào vướng bận

Trải ḷng kết nối vạn t́nh thương

                        Xuân Ất Mùi – 2015

                       TT.Thích Thiện Thông  

Họa 1:

Bạn văn chương

Họa đôi câu tặng bạn văn chương

Vui hội tương phùng giữa cảnh thường

Tâm sự đạo đời dù ấm lạnh

Sẻ chia thành bại mặc phong sương

Gieo trồng cội phúc nơi trần thế

Hái quả bồ đề chốn can trường

Không sắc sắc không đâu vướng bận

Tâm từ vô lượng măi yêu  thương

               

          Trước thềm Năm Mới Ất Mùi -2015

                             Trí Bửu

Họa 2:

Tết đến xuân về viết  mấy chương

Thi đường kết lại giữa đời thường

T́nh nồng bạn hữu ngời sông núi

Nghĩa thắm anh em lánh giọt sương

Ư đẹp không quên nơi cuộc sống

Lời hay nhớ măi chốn can trường

Giao lưu xướng họa đời an lạc

Sửa lỗi cho nhau quư trọng thương

                             3-02-2015

                             Hoàng Từ

Họa 3:
Đạo vị ngấm trong nét tú chương
Thanh cao an lạc giữa đời thường
Phước điền gieo cấy nâng như thóc
Giới hải kết chờ hứng tựa sương
Dưỡng tánh nhă ngôn nhân vĩnh kết
Huân tâm thành ư đức lưu trường
Thơ ca chuyển tải duyên lành đến
Kinh kệ vang truyền lẽ kính thương
Nha Trang,02.02.2015
Vơ Sĩ Quư

 

"Cơm áo không đùa khách văn chương"

thơ phú đôi khi cũng chuyện thường

thử tính sổ đời cơn ấm lạnh

ngẩm xem thế sự bóng mù sương

trăng già cuối chạp hồn sa mạc

mai muộn ra giêng cuộc hư trường

thôi nhé trăm năm đừng vướng bận

nhớ chi hờn ghét trăi yêu thương.

Đoàn Ứng Viên, 01/02/2015

 

Họa 5:
Hồng diện đào hoa khơi cú chương
Gió lay màn luyến tưởng y thường
Trần đời ấn tượng t́nh mây khói
Thế đạo khắc thành nghĩa tuyết sương
Mấy thuở trao chờ ngôn mộng tận
Một thời ngỏ hẹn ư miên trường
Vần thơ sống lại người yêu dấu
Thắm thiết thủy chung bao mến thương
Nha Trang,01.02.2015
Vơ Sĩ Quư

 

 

 

Trí Bửu

Tháng 02/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương