Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Năm nay nhiều nơi mai nở sớm. Rằm tháng chạp đă thấy chớm hoa vàng. Sáng ba mươi người con trai thứ của tôi đưa về nhà một cành hoa mai lớn, nở đầy hoa. Gian pḥng thờ phụ thân tôi tràn ngập sắc vàng. Ngoài pḥng khách chậu mai năm ngoái cũng lác đác trổ bông. Chiều ba mươi, đem những cánh hoa mai vàng rụng, lấp đầy gốc cội mai trong chậu. Búp và tán chan ḥa lẫn lộn.

Sáng mồng một, cúng giao thừa xong, xuất hành mừng năm mới. Trời Nha Trang b́nh yên mây trắng. Biển Nha Trang trong xanh hiền ḥa. Đường Trần Phú người xe rộn rịp trong sắc xuân về. Sóng biển vỗ nhẹ dịu xoa bờ cát trắng. Gió xuân ngọt ngào, tâm hồn người thanh thản.

Trưa mồng một, lặng ngồi ngắm cội mai già. Cành mai khẳng khiu, lá mai phô nơn đậm đà sắc lá xanh non. Tán mai có ba tầng. Hai tầng trên nụ đầy, lác đác vài đóa nở vàng. Cánh mai nở trên tám cánh. Lưa thưa mà duyên dáng.

Dưới gốc cánh hoa mai vàng tràn ngập. Những tưởng rằng mai đă rụng cành.

Gió hiu hiu, nắng vàng lọt qua song cửa làm ấm những xác cánh mai. Đang thiu thiu bỗng nhiên mắt chớp. Những cánh mai rụng đang nằm yên lặng dưới cội mai bỗng nhiên xao động. Nhẹ nhàng như một đợt sóng ban mai xoa nhẹ bờ cát. Đâu phải gió xuân trêu ghẹo những cánh hoa tàn. Những cánh hoa được nâng cao rồi nằm lặng xuống nhẹ nhàng. Bỗng chốc lại lắng yên. Màu vàng thắm vẫn phẳng lặng như tờ. Một lát sau màu vàng lại xao động. Lần này không đồng loạt mà lại lô nhô như sóng vỗ lên gành đá. Rồi lại lặng yên. Những tưởng rằng ḿnh vừa chợp mộng. Nhưng không những gợn vàng xao nhẹ vẫn nhịp nhàng tái hiện. Ḷng trực ngộ phải chăng đây là nhịp thở của đất trước mùa xuân sang. Ôi Mẹ đất, t́nh xuân đă rộn ràng cùng thiên nhiên, hơi thở của Mẹ rung rinh những cánh mai vàng đang nằm ôm nhau nghe mùa xuân nhẹ bước. Những cánh hoa rời cành không đi vào hư không mà trở về cùng đất mẹ để lắng nghe hơi thở Mẹ phả ấm đón xuân về. Những cánh hoa mai vàng như đàn con trở về hội tụ trên đất mẹ rung rinh đùa giỡn dưới cội mai vàng. Trong thiên nhiên, giữa trời đất uyên nguyên vũ trụ thao thức giao ḥa.

Người xưa lượm hoa rụng đem chôn hoa dưới gốc hoa chỉ v́ thương cho kiếp hoa sớm tán tạ như một kiếp người.

 Sáng hôm nay cánh mai rụng lại trở về nằm dưới gốc mai để nghe nhịp đập của Mẹ đất. Ḷng vẫn bồi hồi vừa nh́n được nhịp đập của Mẹ đất. Bên cái tĩnh lặng của buổi sáng đầu xuân tai như nghe được tiếng ngân của giọt nắng rụng bên thềm, của hương thơm cành mai vừa hé nhụy, của bầu trời xanh thẳm bao la mênh mông nhưng ấm đượm xuân t́nh.

Giữa tiếng sóng dịu dàng của trùng dương trong buổi sáng đầu xuân và sự rung động nhẹ nhàng dưới những cánh hoa mai của mẹ đất có một sự giao thoa đầm ấm. Mùa xuân này tôi được đón nhận những âm ba của Mẹ đất, nh́n thấy được sự rung chuyển dịu dàng trong hương sắc mùa xuân mới. Hương thơm và sắc vàng của hoa mai, khiến ḷng ngây ngất. C̣n sự rung động của sắc vàng như âm ba đangchuyển động khiến ḷng tôi bàng hoàng. Sự ḥa hợp giữa đất trời trong gian pḥng bé nhỏ đủ cho cuộc đời hạnh phúc biết là dường nào.

Tuổi đời gần đến tám mươi mà chưa một thoáng thời gian nào ḷng nhận được nhịp vi ba của đất trời. Cảm nhận được qua sách vở, qua lời kinh Địa Tạng qua sự suy ngẫm của tư duy nhưng chưa bao giờ trực giác được t́nh mẹ đất.

Buối sáng mồng hai những cánh hoa mai lại được đổ vun vào chậu mai trong pḥng khách. Buổi trưa đang ngồi tiếp chuyện bạn bè chợt trông thấy lớp cánh mai rung động. Không muốn gây ngạc nhiên cho bạn bè trong những giờ vui xuân tôi lẳng lặng chuyện tṛ cùng bè bạn.

Những cánh hoa mai nằm dày trên mặt đất thỉnh thoảng khẽ chao động như những cánh bèo trên mặt ao thu của thi hào Yên Đỗ. Mặt đất xuân ở đây cũng mênh mông quạnh vắng như mặt ao mùa thu trong thơ văn:

Cá đâu đớp động dưới chân bèo

Một khung cảnh động mà không có tiếng động, chỉ có thị giác mới cảm nhận được mà thôi. Một cánh hoa được nâng lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Mới chợt nh́n những tưởng là cánh hoa vừa mới khẽ cựa ḿnh.

Sang sáng mồng ba, lớp cánh hoa mai lại phủ dày thêm trên mặt chậu mai trước pḥng khách.Sự rung động dường như thưa đi. Đến trưa mồng ba th́ tôi phát hiện ra hiện tượng khiến nệm cánh hoa mai trên nền đất chậu hoa mai rung chuyển:

Th́ ra trong chậu mai có rất nhiều con trùn sinh sống. Lớp cánh hoa mai đủ dày để che kín mặt đất ủ hương thơm của mai vàng. Lũ trùn tḥ đầu ra khỏi mặt đất để thưởng thức hoa xuân làm cho cánh hoa rung động. Trong cái tĩnh lặng của đất có ai ngờ rằng có một loài sinh vật mà chúng ta không hề tưởng đến đang sống động thưởng thức hoa xuân. Trong những cánh hoa mai rơi rụng c̣n thắm đẫm hương xuân mà khứu giác chúng ta không thể phát hiện th́ sinh vật dưới đất kia đă nhạy bén nhận ra và cùng nhau nhô đầu lên thưởng thức. Chúng lặng lẽ, âm thầm đón nhận hương xuân. Không chen nhau, không giành nhau chúng yên lặng tận hưởng hương mai đang cùng với hương mùa xuân tràn lan trên mặt đất, thấm sâu vào ḷng đất. Mẹ đất cũng đang đón mùa xuân với hương hoa mai thấm tận dưới lớp vỏ đất đượm nồng t́nh nghĩa.

Hương xuân, hương mai không chỉ dành riêng cho con người mà c̣n chung cho mọi sinh vật. Những con trùn kia xao động lớp hoa mai nằm trên mặt đất của chậu hoa mai kia đă biểu lộ cảm t́nh của muôn loài với mùa xuân đang đến trên thế gian này.

 

***

 

QUÁCH GIAO
1/2015

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương