Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dẫn nhập 

 

Xuân và Nghệ thuật thường đi đôi với nhau trong những dịp Tết mừng Xuân.  Tôi xin sơ lược vũ điệu Hula và lời chào Aloha của người Hạ Uy Di (Hawaii) mà có một vài người thường lầm lẫn giữa 2 từ Hula và Aloha, và nghệ thuật văn hóa Hula được biểu diễn trong các lễ hội hay các chương tŕnh văn nghệ.

 

Lời chào Aloha

 

Hạ Uy Di (Hawaii) trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 1959, có thủ phủ là Honolulu. Hạ Uy Di là một quần đảo bao gồm 132 ḥn đảo lớn nhỏ, trong đó có 8 đảo lớn nhất: Kauai, Yuchang, Maui, Wahu, Maluokai, Nihao, Lanai, và Rahuoaolawui… Nhờ vị trí nối liền giữa bờ Tây Bắc Hoa Kỳ với Úc Đại Lợi (Australia), Tân Tây Lan (New Zealand) và từ kênh đào Panama đến Viễn Đông, Hawaii được công nhận như là một địa điểm thuận lợi cho cả giao thông đường hàng không và đường thủy trong khu vực Thái B́nh Dương.


 
Bản đồ Quần đảo Hạ Uy Di

Trong thế chiến lần thứ 2, quần đảo Hạ Uy Di là một cứ điểm chiến lược quan trọng trong đó phải kể đến Trận Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) mà phi đội Thần Phong của Nhật Hoàng gồm 300 chiếc phi cơ đă tung trận đánh bất ngờ vào căn cứ hải quân Mỹ vào ngày 7/12/1941 đến nay vẫn c̣n dấu tích.

 

Trong số những núi lửa của Quần đảo Hạ Uy Di đă từ lâu không hoạt động có ngọn núi lửa Mauna Kea (cao 4.169m) và Mauna Loa (cao hơn 4.000m) đă hoạt động trở lại từ nhiều năm qua được nhiều người biết đến. 

 

Hạ Uy Di gồm người bản xứ và những sắc dân có nguồn gốc từ các đảo ở nam Thái B́nh dương như Tonga, Fiji, Samoa, Tahiti hay Maori, Polynesia v́ thế Hawaii có một nền văn hóa đặc thù qua ngôn ngữ, nhạc vũ và ẩm thực. Dân số Hạ Uy Di khoảng hơn 1 triệu người nhưng ngót 3 triệu du khách đặt chân lên xứ này mỗi năm nhờ vào không khí trong lành, cảnh đẹp thơ mộng, nước biển trong xanh tận đáy, và sự thanh b́nh ở Hawaii.

 

Khi du lịch đến Hạ Uy Di, du khách có cảm giác được sống trong không khí thiên đường. Mỗi khi chào khách cũng như lúc tạm biệt khách, các thổ dân luôn luôn nói “Aloha” (tiếng của người ở đảo Maui) kèm theo nụ cười. Aloha mang rất nhiều ư nghĩa như “Xin chào”, mà cũng có nghĩa là “Tạm biệt” hoặc “Cám ơn” được thể hiện qua cung cách thân thiện và niềm nở của người bản xứ với sự lạc quan và t́nh thương. Aloha cũng c̣n có nghĩa là “hăy chia sẻ với nhau hơi thở của sự sống” thường được xuất hiện trong câu nói phổ thông khi mọi người gặp nhau. 

 

Tiểu bang Hạ Uy Di c̣n được người dân tại đây gọi là tiểu bang Aloha, thậm chí nhiều bảng số xe hoặc cửa hiệu ghi là “Aloha State” v́ đó là một niềm tự hào của họ. Đi đâu trên Aloha State hầu như tôi đều thấy những nàng tiên xinh đẹp hết sức gợi cảm trong vũ điệu Hula hiện diện khắp nơi trên các ḥn đảo.

 

Xuất Phát Của Vũ điệu HULA

 

Có lẽ khung cảnh xinh đẹp và êm ả đă tạo ra tính cách hồn nhiên của người dân Hạ Uy Di nói chung và điệu múa Hula nói riêng. Vũ điệu Hula được xem như là linh hồn và là nét đẹp văn hóa truyền thống của Hạ Uy Di. 

 

Hula là điệu nhảy của dân cư sống trên quần đảo Hạ Uy Di từ xa xưa. Điệu nhảy tượng trưng cho lời cầu nguyện thiêng liêng mà họ mong muốn gởi đến đức thần linh, tượng trưng cho cuộc sống ấm no và ngợi ca tộc trưởng bộ lạc. Đầu thế kỷ thứ 20, vũ Hula bao gồm những người cầu nguyện, lễ nghi, người học múa và dạy múa. Ngày xưa điệu Hula được nhảy trên nền nhạc truyền thống, nhưng sau khi gia nhập vào Hollywood giữa thế kỷ 20, vũ điệu Hula thay đổi rất nhiều chủ yếu phục vụ cho khách du lịch thưởng lăm và phim ảnh nên được kết hợp với đàn guitar, đàn ukelele (đàn Hạ Uy Di 4 dây) và nhiều loại nhạc cụ hiện đại khác.


Các vũ công nhảy điệu Hula truyền thống sẽ mặc bộ váy rất đặc biệt kết bằng cỏ, kèm theo rất nhiều trang sức rực rỡ trên người và không thể thiếu một ṿng hoa ở cổ tay và một ṿng hoa sứ đeo vào cổ. Trên mái tóc của các các vũ công được cài với những cánh hoa hibiscus, đó là một loài hoa dâm bụt đặc trưng của Hạ Uy Di. 

 Nguồn h́nh: www.ascendingstardance.com/node/748

 

Mỗi bước nhảy, cái lắc mông, ánh mắt đưa t́nh, cử động ngón tay...chuyển động của cơ thể đều có ư nghĩa; tựu chung là những ngôn từ yêu thương, thân thiện và phản ảnh nguồn gốc của người Hạ Uy Di chứ không khêu gợi, khêu tục như nhiều người lầm tưởng hay đánh giá sai. Các động tác thân ḿnh trong vũ điệu Hula truyền thống rất tao nhă nhưng đ̣i hỏi khắt khe về h́nh thể. Về cơ bản, các vũ công Hula diễn đạt một câu chuyện thông qua các chuyển động của cơ thể và bàn tay và kết quả là vũ điệu Hula hứa hẹn một mô h́nh nghệ thuật và văn hóa rất quan trọng để xem.Nguồn H́nh:

www.afrojacks.com/news/5-news/913-talula-does...

Mùa lễ hội Merry Monarch của những vũ điệu Hula quyến rũ và nóng bỏng lớn nhất được tổ chức trên đảo Hilo khi mùa Xuân đến. Lễ hội được đặt tên là Merry Monarch v́ sau khi vị vua cuối cùng của Hawaii (1874-1891), David Kalakaua qua đời, ông đă được người dân nơi đây tôn sùng và mến chuộng đặt tên “Merry Monarch” (Monarch có nghĩa là đức vua) bởi ông thích du lịch, lễ hội, lại yêu âm nhạc và khiêu vũ. Vua Kalakaua được dân chúng tin yêu và tôn thờ v́ ông đă có công làm sống lại vũ điệu Hula và phong cách cũ Hula có cơ gần như biến mất trong các lễ hội v́ bị những người truyền đạo Cơ đốc giáo đến Hạ Uy Di cấm chỉ vào năm 1820. 

 

 

Nguồn h́nh:

www.hulashows.com/

 Lễ hội Merry Monarch đă góp phần không nhỏ trong công cuộc truyền bá ư nghĩa đích thực của vũ điệu Hula trên toàn cầu. Chân dung của vua luôn được treo trên sân khấu tŕnh diễn vũ điệu Hula tại lễ hội như một sự tưởng nhớ đến người có tạo dựng lại vũ điệu này lần thứ hai.

 

Kết luận:

 

Tóm lại, phong tục hiếu khách của người thổ dân Hạ Uy Di là lời chào Aloha mến khách quen thuộc và những điệu múa Hula trong tiếng nhạc rộn ràng.

 

Vũ điệu Hula đượm nét văn hóa, ngôn ngữ và nghệ thuật không những chỉ múa lắc mông mà đặt nặng về kỹ thuật tŕnh diễn như tư thế, dáng điệu, nét mặt, sự uyển chuyển và các động tác trong lúc múa và nhất là ư nghĩa nội dung của các điệu múa. Mỗi bước chân phải theo nhịp điệu, sự uyển chuyển của hai bàn tay phải thể hiện những điều vũ công muốn diễn đạt chẳng hạn nếu chụp hai bàn tay lại có nghĩa là bông hoa, hai cánh tay giơ lên đầu th́ biểu tượng mặt trăng….Điệu nhảy Hula và bài thánh ca mới đang được thế hệ trẻ người Hạ Uy Di sáng tạo. Những học sinh trẻ ở Hạ Uy Di đều được dạy những vũ điệu này với hàng trăm trường dạy múa Hula. Và nhiều vũ trường Hula đang được mở trên các thành phố ở nước Mỹ và Nhật Bản. Vũ điệu Hula của người Hạ Uy Di v́ thể phát triển khắp mọi nơi trên thế giới và trở thành vũ điệu quốc tế. Xem vũ điệu Hula biểu diễn nét đặc thù văn hóa của thổ dân Hạ Uy Di, bất cứ ai dù khó tính đi chăng nữa cũng đều có thể cảm nhận được tính chất văn nghệ, ḷng nhiệt t́nh và hiếu khách của người dân Hạ Uy Di luôn luôn có lời chào Aloha với nụ cười tươi trên mặt.

 

Người thưởng lăm nên có đầu óc phóng khoáng chấp nhận nền văn hóa đa chủng và nghệ thuật đa dạng của Văn Nghệ tự do của thế giới hầu giữ ǵn Hula, tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của người Hạ Uy Di trong các lễ hội hay trong các chương tŕnh Văn nghệ.

 

 

 

Tham khảo:

(Trích đoạn bài của cùngTác giả Nguyễn Văn Thành,
đă được đăng trong Văn Nghệ Tự Do tháng 12/2009) 

www.ascendingstardance.com/node/748 

http://www.huladancehq.com/hula-dancing-history.html 

http://www.alohamagazine.com/en/hula.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hula 

http://www.ivivu.com/Du_lich/
Thoi_su_du_lich/0701/Thien_duong_Hawaii/

http://www.dep.com.vn/modules.php?name=
News&file=print&sid=1998

www.aitutakicookislands.info/cultureaitutakic...

www.hulashows.com/ 

www.afrojacks.com/news/5-news/913-talula-does...

 

 

NGUYỄN VĂN THÀNH
2/2015

 

 


 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương