Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Khi tôi đang viết những ḍng chữ này, có lẽ trong những ngày này, gia đ́nh và bạn bè tôi tại Việt Nam đang xôn xao sắm Tết, chuẩn bị cho những ngày đầu năm. Tôi, như mọi năm, ăn Tết tại Úc, và cũng như hàng năm, tôi sẽ đi làm như thường lệ.

 

          Trải qua những cung điệu của cuộc sống, trải qua những ngày Tết ở Nha Trang khi c̣n thơ ấu, đến Ninh Hoà vào thời niên thiếu, rồi về lại Nha Trang, rồi nước Úc, tôi có dịp chiêm nghiệm những thang bậc của ḷng ḿnh vào những mủa Tết. Tết năm nay, một chút tản mạn về những cái Tết trôi qua ở xứ người!  Trong khi Tết Việt nam là mùa xuân, th́ tết nguyên đán thường rơi vào khoảng tháng 2 Dương lịch, những ngày này ở Úc là mùa hè, rất nóng, và cũng là mùa mưa.

 

Tết tại Townsville

 

          Nhớ lại năm đầu đón tết tại Townsville tôi nhớ da diết về gia đ́nh, người thân, thèm không khí quê nhà, thèm những món ăn Việt. Ngày ấy internet vẫn chưa phổ biến rộng răi tại Việt nam nên tôi chỉ có thể liên lạc với gia đ́nh bằng điện thoại. Dù đă biết không được khóc trong ngày tết nhưng buông điện thoại thế nào cũng có vài giọt nước mắt rơi. Năm đầu tiên tôi không quen với người Việt nam nào nên tết trôi qua lặng lẽ. Năm thứ hai tôi tự gói ba đ̣n bánh tét gói bằng giấy bạc. Hồi c̣n ở Việt nam tôi chẳng bao giờ gói bánh nhưng là chân chạy vặt cho Bà Nội, Má, và chị Hai, nên công thức gói bánh tôi rành lắm. Nói là đ̣n bánh cho oai chứ mỗi đ̣n chỉ bằng cổ tay bé chút của tôi thôi và nấu trong cái nồi nhỏ xíu khoảng 4, 5 giờ đồng hồ. Bánh tét cắt ra nhợt nhạt nhưng ăn vẫn thấy ngon.

 

          Trải qua thêm vài ba năm sống ở xứ người th́ đă quen với cuộc sống, có thêm bạn, Mỗi lần Tết về, mấy người bạn Việt nam thường tụ tập lại để kiếm lá chuối và cùng nhau gói bánh tét. Một chị bạn của tôi rất khéo tay nên gói nhiều đ̣n bánh tét xinh dẹp. Những đ̣n bánh này được nấu bằng củi lượm trong vườn. Những buổi chiều mùng một hay mùng hai của năm mới, chúng tôi tụ tập lại để cùng nhau ăn những món ăn truyền thống như bánh tét, thịt heo kho, thịt đông, bún, bánh tráng cuốn thịt... Những câu chuyện rôm rả làm quên đi nỗi nhớ tết quê nhà. Hơn nữa tôi về Việt nam hàng năm, v́ công việc tôi không thể về Việt nam vào dịp Tết, nhưng thường hay về vào dịp Noel, Tết Tây nên cảm giác nhớ nhà cũng không nhiều lăm!  

 

Tết tại Brisbane

 

          Chuyển về làm việc ở Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Queensland, tôi lại ăn Tết một ḿnh trong 6 năm qua! Là một thành phố với một phần tư dân số sinh ra ở nước ngoài và hơn 17 phần trăm các hộ gia đ́nh nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Brisbane là một thành phố đa văn hóa. Thế nên Tết Nguyên Đán ở Brisbane khác hoàn toàn với tết tại Townsville.

 

          Hàng năm, Hội Đồng Thành Phố Brisbane tổ chừc Lễ Hội Châu Á Brisbane (BrisAsian), chào mừng các kết nối văn hóa châu Á đa dạng của Brisbane với một chương tŕnh các sự kiện sôi động.  Năm nay, theo lịch tŕnh sẽ diễn ra từ Thứ Sáu ngày 6 tháng 2 đến Chủ Nhật ngày 1 tháng 3 năm 2015. Dân chúng được trải nghiệm các nền nghệ thuật truyền thống và đương đại châu Á và các sự kiện văn hóa trên toàn thành phố, thưởng thức các món ăn Châu Á và giải trí với các tác phẩm của các nghệ sĩ địa phương, các buổi chiếu phim và chương tŕnh nhạc của các dân tộc Á Châu. Dân chúng có dịp đón Tết Nguyên Đán và kỷ niệm đầu năm được tổ chức tại Chinatown với các lễ hội đầy màu sắc như múa lân, pháo nổ, âm nhạc và vũ công truyền thống, các buổi biểu diễn vơ thuật, nhiều màn ngoạn mục … Khu vực người tàu (Chinatown - Fortitude Valley) gần trung tâm thành phố Brisbane. Tiếng là Tết Nguyên Đán, nhưng số người đến xem toàn là người Úc! Những nhà hàng quanh đó đông nghẹt dân Úc. Họ đến để thưởng thức món ăn và xem những màn tŕnh diễn.

 

          Những Lễ Hội Châu Á Brisbane thường tổ chức gần trung tâm thành phố. Nơi tôi làm việc là tại trung tâm thành phố, thế nên vào những ngày cận tết, vào 30 phút nghỉ trưa hàng ngày, chỉ cần đến Queen Mall là tôi có thể xem múa lân hay ca nhạc rồi. Nhà tôi gần trung tâm thành phố và Chinatown, thế nên vào dịp tết Nguyên Đán, nếu thích tôi cũng có thể đi đến xem múa lân vào những buổi tối cuối tuần. 

 

          V́ sống gần trung tâm thành phố (8km), nên tôi lại ở cách xa nơi có nhiểu cộng đồng người Việt (50km). Thế nên vào dịp Tết, tôi lại không có dịp đến hội chợ Tết Việt nam. Năm 2012, tôi điện thoại hỏi thăm anh Xanh về ngày giờ và nơi hội chợ.  Đây là năm đầu tiên tôi dự hội chợ Việt nam, tôi có dịp nghe ca nhạc Việt nam và xem múa lân. Tôi hy vọng ḿnh sẽ mua được một đ̣n bánh tét hay mứt kẹo, nhưng lại không có v́ trước đó trời mưa tầm tă kéo dài hàng tuần, thế nên những cửa hàng Việt nam đă sợ không dám gói bánh, làm mứt. Hơi buồn! Nhưng bù lại, nhân  dịp gặp bà cựu thủ hiến (Premier) Úc (đảng Lao Động) Anna Bligh và ứng cử viên của Đảng Liberal Campbell Newman đang đi vận động tranh cử, tôi có chụp h́nh ké với cả hai vị. Ông Campbell Newman trước đây là Lord Mayor của thành phố Brisbane, người tôi có dịp chụp h́nh chung vào năm 2010 khi trao giải "The Lord Mayor's Award for Excellence" cho tôi. Ông Campbell Newman là người đắc cử Premier năm 2012 nhưng lại thất cử vào năm nay, 2015.

 

          Năm nay, cách đây 2 ngày tôi gọi điện thoại đến cộng đồng Việt nam tại Brisbane, hỏi thăm ngày giờ, và nơi hội chợ Tết Việt nam : 8pm tối thứ sáu 20/02/2015 và và ngày thứ bảy 21/02, chủ nhật 22/02. Tôi được biết công đồng đă gởi thơ mời Lord Mayor (thị trưởng) Brisbane đến đọc diễn văn mở đầu buổi lễ hội nhưng chưa nhận được sự trả lời. Chắc là các nhân viên của Lord Mayor đang xem xét thời gian biểu thích hợp cho việc Lord Mayor đến khánh thành những lễ hội chợ Tết Việt Nam tại Inala và Tết Tàu tại China Town.

 

          Về phần tôi, tôi vẫn chưa biết được ḿnh sẽ  đi hội chợ nào? Hội chợ Tết Việt nam cách nhà tôi 50 km hay hội chợ Tết người Tàu cách nhà 5km. Nhưng tôi biết một điều là tôi sẽ thức dậy sớm sáng thứ năm 19/02/2015 để gọi điện về chúc Tết gia đ́nh. Sau đó là một ngày trôi qua với công việc tại sở làm!

 

 

THÙY TRANG
05/02/2015

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương