Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ,  bài vở,  h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng,  xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Lại một mùa Xuân đến…

Bao mùa Xuân đến và đi đă để lại trong tôi những kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời. Nh́n di ảnh đă gợi nhớ những mùa Xuân tươi trẻ của thân phụ tôi khi Người c̣n tại thế. Những ḍng lưu bút trong tập Gia Phả của ḍng họ Nguyễn,  Phước Sơn đă ghi lại sự nghiệp của thân sinh tôi thời bấy giờ.

 

 

 Thân Phụ trên bục giảng

 

Sau khi đậu bằng Primaire năm 1944,  Cha tôi được bổ dụng đi dạy học tại ngôi trường đầu tiên Tiểu hoc Tuần Lễ,  Vạn Thọ,  Vạn Ninh. Tuy xa nhà nhưng v́ sinh kế, Cha tôi đă theo đuổi nghề nghiệp để nuôi vợ và các con c̣n nhỏ dại.

Với ḷng yêu nghề thương trẻ, vui với phấn trắng bảng đen, Cha tôi đă miệt mài trải qua nhiều mùa Xuân ở ngôi trường nhỏ bé xa xôi này. Có thể nói, những chuỗi ngày, những năm tháng đầu tiên phục vụ nơi đây là những quăng thời gian tươi đẹp nhất trong đời Cha tôi. Với lứa tuổi c̣n xuân trẻ, đầy nhiệt huyết, sức sống tràn trề,  Cha tôi đă ra sức phục vụ cho ngành giáo dục,  truyền thụ kiến thức cho mầm non thế hệ trẻ.  

 
 Trường TH Thôn Tuần Lễ

Tuần Lễ là một làng nhỏ nằm về hướng Đông Tu Bông. Từ Quốc lộ 1,  nh́n theo hướng mặt trời mọc,  ngôi trường Tuần Lễ nằm trên mảnh đất nhỏ trong làng. Muốn đến Tuần Lễ,  có thể đi bằng ghe đ̣,  mỗi ngày có chuyến chuyên chở hành khách qua lại nhờ đoạn biển thông thương. Có con đường nhỏ từ đèo Cổ Mă, Quốc lộ 1 nối liền với Tuần Lễ, xe cộ có thể lưu thông hằng ngày. Thời ấy chỉ có xe đạp, xe kéo, xe ngựa là phương tiện duy nhất của người dân trong sinh hoạt đời sống. Có lẽ người thầy giáo, Cha tôi chỉ có chiếc xe đạp cũ để đi lại mỗi khi cần. Như vậy cũng khá đủ tiện nghi trong nghề nghiệp. Đôi khi người dân phải đi bộ từ làng này đến làng khác hay ra phố thị để mua sắm. Khi

ấy tôi c̣n rất nhỏ, tuổi mới lên hai, chưa biết rơ và nhớ ǵ cả.

Lúc sinh thời nhất là thời gian hưu trí, thân sinh thường kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời nhà giáo với những thăng trầm trong cuộc sống như muốn nhắc nhở cho chúng tôi biết và hiểu rơ rằng luôn có tinh thần cầu tiến, lúc nào cũng cần phải vươn lên trong cuộc sống, cố gắng chăm chỉ học hành để thành đạt, tạo một sự nghiệp tương lai vững chắc, góp phần xây dựng xă hội, giúp ích cho quốc gia dân tộc.

 

Những lời răn dạy vàng ngọc ấy là những mùa Xuân tươi đẹp đă đến trong tôi.

Thắm thoát thời gian trôi qua, ba năm đánh dấu ba mùa Xuân sống xa nhà, cũng đă đủ thâm niên công vụ, Cha tôi xin thuyên chuyển về trường Thạnh Mỹ, Ninh ḥa là ngôi trường Cha tôi tiếp tục giảng dạy.

 

Dạy học là một nghề rất thanh cao được phụ huynh và các cấp làng xă nể trọng. Với thiên chức người thầy truyền thụ kiến thức cho con trẻ, khai thông trí tuệ như mang đến niềm tươi vui hân hoan trong cuộc đời tựa những mùa Xuân ánh vàng rực rỡ, chim chóc ca hót véo von, một bức tranh đầy sức sống.

Với tinh thần hăng say phục vụ, thân phụ tôi làm việc không mệt mỏi. Ngoài thời gian đi dạy, vào cuối tuần, Cha tôi đă ra sức làm nương rẫy ruộng vườn tại làng quê Ngoại Ninh Ích, nơi Mẹ tôi đang sinh sống với đàn con dại trong thời gian Cha tôi vắng nhà. Những thửa ruộng khai khẩn do bàn tay Cha Mẹ tôi tạo dựng nên đă góp thêm chén cơm chiếc áo cho gia đ́nh.

 

Tuổi đời dần khôn lớn, nh́n lại thành quả hiện có với bao công sức và mồ hôi của Cha Mẹ tôi đă tạo dựng nên, quả thật là một dày công đáng kể. Công ơn Cha Mẹ thật vô vàn ! Những chuỗi ngày Xuân mang sắc thái quê hương bên lũy tre cánh đồng lúa thơm ngát ngọt ngào đă len lỏi vào tâm tư tôi mỗi khi chợt nhắc nhớ đến. Mỗi lần Tết đến Xuân về, gia đ́nh sum họp, các anh chị em chúng tôi quây quần bên mâm cơm với tràn đầy niềm vui và nhắc nhớ lại những thành quả to lớn ngút ngàn và công ơn của Cha Mẹ như trời cao biển rộng, không ǵ sánh bằng!

 

Thế rồi chiến cuộc lan tràn, miền quê Ngoại mất an ninh, Cha Mẹ tôi dời gia đ́nh về Vĩnh Phú, từ lúc tôi mới tập tễnh đi học.

Do nhu cầu công vụ, Ty Giáo dục đă bổ nhiệm thân phụ tôi về giảng dạy tại trường Tiểu học Phong Phú với chức vụ Hiệu Trưởng. Qua nhiều năm giảng dạy với tinh thần phục vụ hăng say,  yêu nghề mến trẻ, tất cả v́ học sinh thân yêu, Cha tôi nhận được văn bằng thăng thưởng: Bội Tinh Văn Hóa Giáo Dục do Bộ Giáo Dục cấp phát.

 

Đây là niềm rạng rỡ và tự hào,  những mùa Xuân tươi vui đă đến trong cuộc đời nhà giáo của Cha tôi và sự hănh diện vô ngần của gia đ́nh.

 

Tiếp tục sự nghiệp giáo dục trải qua mười lăm năm tại ngôi trường làng Phong Phú, Ninh Ḥa, Cha tôi làm việc hăng say trong tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng ngôi trường càng khang trang rộng lớn hơn xưa, tạo xung quanh trường một vườn cây tươi mát, sạch sẽ, tổ chức ngăn nắp, quy củ. Trường ốc phát triển, chất lượng giáo dục nâng cao. Trải qua thời gian hơn một phần ba thế kỷ, tôi c̣n nhớ rất rơ, nhiều lần tôi đă chiêm ngắm được quang cảnh trường với Thầy tṛ chụp chung ảnh lưu niệm thật đẹp,  nhưng tiếc thay thế sự đổi dời h́nh ảnh quí hóa này đă bị thất lạc.

Mỗi khi nhắc nhớ đến là cả một ấn tượng mùa Xuân tươi mát c̣n lưu măi trong tâm trí tôi.

 

H́nh ảnh thân phụ tôi với chiếc xe đạp đ̣n dong to bánh, chiếc cặp táp da đă sờn bạc màu đựng dụng cụ dạy học vắt ngang bên đ̣n hông xe, kèm theo xách cơm Mẹ tôi chuẩn bị sẵn phần ăn trưa, treo lủng lẳng trên guidong, ngày ngày Cha tôi đạp xe đi dạy, đă ghi măi vào kư ức tôi mỗi khi nhắc nhớ đến.

Từ nhà đến trường Phong Phú khá xa, khoảng năm cây số đường dài, ngày hai buổi đi về, Cha tôi vẫn miệt mài làm việc. Mỗi ngày phải qua lại chiếc cầu Dinh lịch sử, nắng gió mưa nguồn. Trải qua lộ tŕnh những con đường đất gồ ghề, khúc khuỷu của làng quê,  những ngày lụt lội, băo táp mưa sa…Cha tôi vẫn kiên tŕ chịu khó và chăm chỉ làm việc không ngừng.  

 
Thầy giáo NVN & Học sinh trong lớp học

 Những lúc tan trường, Cha tôi là người về sau cùng. Thời gian lưu lại đây là những lúc để lo toan bao quát trường ốc, nghiên cứu sắp xếp những việc ǵ có thể làm được, giải quyết xong mọi việc trong ngày. Trong tâm trí luôn có suy nghĩ làm việc chăm chỉ để hầu cải trang trường sở mỗi ngày một phát triển,

xinh đẹp hơn. Tinh thần tận tâm và trách nhiệm với chức nghiệp,  đi sớm về trễ là phương châm hàng đầu trong phương cách làm việc phục vụ công tác giáo dục mà thân sinh tôi hằng theo đuổi. Đây là một tấm gương tốt của người điều hành mẫu mực Cha tôi đă luôn thực hiện hầu hướng dẫn và d́u dắt đàn con cháu noi theo.

 

 
Thân Phụ & Đồng nghiệp

 

Nhớ đến việc làm tốt đẹp và gương mẫu của thân phụ tôi để đạt kết quả mỹ măn tạo nhiều niềm vui như cả một trời Xuân hiện về trong tôi.

 

Công việc dạy học của Cha tôi cứ êm đềm trôi, tiền lương trang trải nuôi gia đ́nh. Cha Mẹ tôi đă lo cho các anh chị em chúng tôi ăn học. Với đồng tiền lương cố định, Mẹ tôi đă chắt chiu tiện tặn. Ban đầu lúc mới tản cư lên làng Vĩnh Phú, tạm trú tại căn nhà nhỏ bên bờ sông Dinh, dần dà Cha Mẹ tôi tậu được căn nhà khang trang rộng răi ở phía mặt đường lộ chính, tạo điều kiện thuận tiện hơn để cho các con ăn học. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ công lao của Cha Mẹ tôi thật to lớn vô vàn !

Đây là một niềm hạnh phúc vô biên của gia đ́nh. Mùa Xuân tươi vui thật sự len lỏi trong tâm tư của những người con đang sống dưới mái gia đ́nh ấm cúng của Cha Mẹ tôi.  

 

 
Chị Thư & Cháu thăm nhà Ninh Ḥa

 

Sống trong điều kiện thuận tiện để ăn học, các anh tôi được Cha Mẹ cho vào học trường tỉnh thành Nha Trang sau khi hết bậc Tiểu học. Ăn ở trọ tại nhà hai Bác Trương Vỹ, bạn thân chí cốt của thân sinh tôi từ thuở hàn vi. Gia đ́nh hai Bác Trương Vỹ rất tốt, luôn giúp đỡ Cha tôi hầu tạo điều kiện thuận tiện cho các anh tôi ăn ở học hành. Cả đến những người anh, con Bác Cả cũng được tá túc nơi đây để tiếp tục con đường học vấn.

Nh́n h́nh ảnh lưu niệm, gợi nhớ mùa Xuân tươi vui và hạnh phúc có được trong cuộc đời giữa hai người bạn thân được sinh ra và lớn lên hơn một thế

kỷ qua. Thật diễm phúc và quí hóa không ǵ bằng ! 

 

 
Thân Phụ & Bác Trương Vỹ
 

 
Bác Trương Vỹ

 

Bác Trương Vỹ & Phu nhân

 

Cha Mẹ làm việc cực nhọc chỉ mong cho con ăn học nên người. V́ thế người anh Cả của tôi kể cả anh con Bác đă sớm vào nghề, tiếp bước nghề giáo như thân sinh tôi đă đi trước để giúp một tay với Cha Mẹ và tạo điều kiện cho các em tiếp tục học hành.

Những chuỗi ngày Xuân êm đẹp trong cuộc đời thư sinh của anh em chúng tôi tại tỉnh thành Nha Trang vẫn tiếp nối măi với nhiều sự giúp đỡ của quí nhân…!

Chúng tôi vô vàn tri ân những bàn tay ngọc ngà và những tấm ḷng vàng đă hết ḷng v́ tương lai thế hệ trẻ thương yêu!

Thắm thoát thời gian trôi qua tôi đă học hết Tiểu học và được trúng tuyển vào Đệ Thất trường Trung học Vơ Tánh Nha Trang năm tôi lên mười một tuổi. Cuộc đời của tôi được đổi mới từ đó…

Thật là hạnh phúc đă đến với gia đ́nh tôi. Một mùa Xuân rạng rỡ đă về trên mảnh đất nhỏ bé Ninh Ḥa. Tôi vô cùng mừng rỡ và sung sướng là một học sinh bé bỏng của trường Trung học Tỉnh thành Nha Trang.

Tôi cảm nhận được trước mắt tôi là cả một trời Xuân tươi vui rộn ră! Ánh nắng hồng bừng sáng khắp nơi nơi. Chim muông tưng bừng nhảy nhót tận

lưng trời. Trong ḷng tôi như trỗi lên nhịp điệu vui tươi tràn đầy nhựa sống.

 

Thế nhưng năm ấy tôi không được may mắn ở chung với các anh để ăn đi học v́ nhà Bác Vỹ đă hết chỗ ở. Do đó Cha tôi đă cố gắng t́m mua một nhà nhỏ để tạo chỗ ở và đươc người Chị gái lo cơm nước để giúp anh em chúng tôi ăn ở đi học. Thế là tôi phải sống xa nhà, xa Cha Mẹ từ đây. Thời gian này tôi rất nhớ Cha Mẹ,  như một đứa bé mới rời sữa mẹ. Dần dà tôi đă làm quen với nếp sống mới, ngôi trường mới, thầy bạn mới. Từ đó tôi cảm thấy ít nhớ nhà, bớt nhớ Cha Mẹ hơn. Tôi tự nhủ ḷng cần phải chăm chỉ học hành để được đỗ đạt thành danh như ư nguyện của Cha Mẹ tôi hằng mong ước… 

 

 
Chị Thư & Em Thi sau căn nhà NBK- NT

 

Từ đó gia đ́nh tôi sống một cảnh hai quê. Cha Mẹ tôi vẫn c̣n ở lại Ninh Ḥa.

Vốn yêu nghề thương trẻ, thân phụ tôi vẫn miệt mài với ngôi trường Phong Phú Ninh Ḥa ngót trên mười lăm năm trong nghề.

Cha Mẹ tôi cố gắng làm ăn, dành dụm tiền nuôi con ăn học. Thỉnh thoảng những ngày cuối tuần Cha Mẹ tôi về thăm quê Ngoại Ninh Ích để trồng trọt thêm củ khoai, cái sắn trên mảnh đất hiện có mà Cha mẹ tôi đă khai khẩn trước đây để đổi lấy thêm gạo, rau cải, tăng lượng cho bữa cơm gia đinh. Ngày đến tối về, Cha Mẹ tôi đă nhờ người Cậu, anh của mẹ ở cuối làng gần đường lộ lui tới trông chừng.

 

 Cuộc đời trăm nỗi khó khăn,

 Thành tài danh phận nhớ dành ơn xưa!

 

Các anh tôi học rất giỏi, quyết chí thành đạt theo tấm gương ngời sáng của Cha Chú. Thời gian hè thường dạy kèm cho nhau học thêm kiến thức. Nhất là người Anh, con Bác đă thật sự đầu tàu gương mẫu, yêu thương và giúp đỡ đàn em rất nhiều, đă làm vai tṛ người thầy son trẻ mới vừa học đệ tam thời ấy, có khả năng hiểu biết, truyền thụ kiến thức Toán học cấp hai cho các em học tập. Sau này các anh đều đỗ đạt và có danh vọng cao trong xă hội.

 

Sau vài năm gia đ́nh sống một cảnh hai quê, thân sinh tôi xin được thuyên chuyển về Nha Trang để gần gũi với con cái và tạo điều kiện dễ dàng cho các con ăn học.

Hơn mười lăm năm gắn bó với trường lớp, làng xă địa phương, phụ huynh, học sinh tại trường Tiểu học Phong Phú,  ngày rời nhiệm sở Cha tôi không khỏi se ḷng !

Ngày về nhận nhiệm sở mới tại trường Tiểu học Vĩnh Hải Nha Trang, Cha tôi vẫn giữ chức vụ Hiệu trưởng. Từ Quốc lộ 1 dọc theo hướng Bắc, qua hai

chiếc cầu mưa sa gió táp Hà Ra, Xóm Bóng, Cha tôi cũng đă miệt mài mỗi ngày đi dạy học trên đường dài ba cây số. Thiên Y Thánh Mẫu đă phù hộ cho thân phụ tôi tránh được mưa nắng dăi dầu nhất là qua hai chiếc cầu dài một cây số nối trục Bắc Nam vào những ngày Đông lạnh lẽo, mưa gió thất thường.

Cha tôi phục vụ ở ngôi trường Vĩnh Hải ngót mười năm, luôn với tinh thần:

 “ Tất cả v́ học sinh thân yêu, v́ mầm non thế hệ trẻ…! ”

Thế nên Cha tôi rất được học sinh, phụ huynh thương yêu quí mến, các cấp làng xă nể trọng.

Đây là những nguồn vui bất diệt đă đến với Cha tôi trong suốt thời gian làm việc và suốt quăng đời làm nghề giáo trong công việc phục vụ công tác giáo dục.

 

Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần tôi được tập tễnh đứng trên bục giảng, làm quen với đám học sinh thơ ngây c̣n thơm mùi sữa mẹ. Nhờ thế tôi được quen dần không khí trường lớp và cảm thấy dạn dĩ sau này khi tôi bước chân vào nghề giáo, nối tiếp sự nghiệp của Cha Anh.

Sống dưới mái ấm gia đ́nh ở Nha Trang, Cha Mẹ tôi đă ổn định và quyết tâm làm lụng cho các con ăn học và dành dụm tiền xây cất ngôi nhà khang trang rộng lớn hơn, gồm hai gian tạo điều kiện thuận tiện trong việc ăn ở và học hành cho con cháu.

 

Cha Mẹ tôi cũng đă giúp đỡ cho các anh chị, con của Bác và con Cô cùng con của bạn thân cùng quê vào đây ở trọ để ăn học. Có nhiều thế hệ con cháu tiếp nối nhau trải qua suốt những năm ở bậc trung học tại ngôi nhà ấm cúng này. Có thể nói ngôi nhà của Cha Mẹ tôi thời đó là trụ sở để cho nhiều con cháu từ Ninh Ḥa, Vạn Giă vào Nha Trang để ăn ở học hành.  

 


Chị Thư_Căn nhà NBK-NT

 

Anh Thự_Căn nhà NBK- NT

 

Cha Mẹ tôi luôn có tấm ḷng rộng răi, thương yêu và giúp đỡ cho con cháu, muốn tạo điều kiện thuận tiện cho các con cháu trong việc ăn học nên người.

Mong con cháu được thành đạt để có nghề nghiệp vững chắc hầu nuôi thân và gia đ́nh.

 

Ḍng đời trôi hơn nửa thế kỷ, trải qua biết bao mùa Xuân, khi gặp lại nhau chúng tôi thường tṛ chuyện và nhắc nhớ kỷ niệm thời dĩ văng đă ghi sâu vào tiềm thức,  đôi lúc được khơi dậy nhất là những dịp Tết đến, chúng tôi thường gợi lại chuyện xưa. Trong ḷng tôi không khỏi bùi ngùi nh́n di ảnh bậc Song Thân,  thương Cha nhớ Mẹ vô cùng…!

 

Thời gian dần trôi, tuổi đời khôn lớn, tôi trải qua các lớp đệ nhất cấp,  đệ nhị cấp, được ăn ở dưới mái nhà ấm cúng này. Những người anh tôi học hết các cấp trung học tại trường tỉnh thành Nha Trang và lần lượt bước vào nghề, có anh đậu tuyển vào trường chuyên khoa, rời nhà vào Sai Gon để tiếp tục con đường học vấn. Riêng tôi sau khi thi đậu văn bằng Tú Tài I, Tú Tài 2, tôi cũng được nối gót các anh theo học vài năm Đại học Sai Gon hầu mở mang thêm kiến thức. Đại lộ Cộng Ḥa là con đường quen thuộc tôi đă được đặt chân lui tới trong cuộc đời sinh viên sống xa nhà.  

 

Thân sinh tôi vẫn theo đuổi công tác giáo dục, sau ngót mười năm đảm nhiệm chức vụ điều hành trường Tiểu học Vĩnh Hải Nha Trang, Cha tôi đă đến tuổi hưu trí, sống an vui dưới mái ấm gia đ́nh tại Nha Trang đến ngày cuối đời.

 

Nh́n lại quăng thời gian đă đi qua,  thời vàng son huy hoàng của gia đ́nh, các anh em đă tốt nghiệp thành tài và có sự nghiệp vững vàng. Ba anh em chúng tôi đă đi vào nghề giáo, tiếp tục sự nghiệp của thân sinh trong việc giáo dục và hướng dẫn mầm non thế hệ trẻ.  

 
Anh Th́m                               Anh Thử

Suốt cuộc đời Cha Mẹ tôi đă tận tụy và dày công chăm bón, săn sóc và gầy dựng để tạo đàn con trẻ được nên người.

 

Lúc sinh thời thân phụ tôi thường kể lại những câu chuyện về kinh nghiệm sống, những thăng trầm dâu bể mà Cha tôi đă trải qua trong đời. Người luôn tấm tắc và nghĩ về công ơn Tổ Tiên, các cụ Tiền bối, nhất là công ơn trời biển của Ông Bà Nội đă dành cho Cha tôi những điểm son của cuộc đời ! Cha tôi với vóc dáng cao lớn, oai nghiêm, trông vẻ hào hoa phong nhă, lại thêm học hành đỗ đạt thành tài,  đặc ân cao dày Cha tôi được thọ hưởng.

Cha Mẹ tôi luôn sống với tấm ḷng bao dung thương người vô độ lượng được ḍng họ yêu thương quí mến.

 

Tôi rất tự hào và hănh diện có được một người Cha gương mẫu, một người Mẹ hiền thục, cả cuộc đời sống hy sinh v́ con cái !

Theo Gia Phả ḍng họ Nguyễn Tộc, Phước Sơn, tôi được biết rơ hơn về sự nghiệp cao vời của thân sinh tôi là người có bằng cấp cao nhất trong gia tộc thời bấy giờ. Một phước ân to lớn của Tổ Tiên đă dành cho thân phụ tôi ! 

 
Anh Nguyễn Chức Thực hiện

Tôi xin được gởi tấm ḷng tri ân vô hạn đến những người Anh, người Chị và tất cả ḍng họ đă trải rộng nhiều t́nh thương yêu…!

Tri ân đến Anh Nguyễn Chức,  con Bác Cả trong gia tôc, người Anh thật quí mến, đă dày công nghiên cứu tựa ví Tŕnh Luận Án Tiến Sĩ, biên khảo tập Gia Phả Nguyễn Tộc, Phước Sơn để lưu lại thế hệ mai sau.

 

Chúng tôi đă có những chuỗi ngày Xuân thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc vẫn c̣n sống măi trong ḷng con cháu và ḍng họ…!

 

Lúc c̣n tại thế, một điều đặc biệt Cha Mẹ tôi sống bên nhau rất hạnh phúc đến những ngày cuối cuộc đời.

Lứa tuổi xuân th́, Mẹ tôi là một cô gái quê thùy mị, hiền lành, được Cha tôi để ư thương yêu trong những dịp gặp nhau giă gạo hát hội trăng rằm.

Thời gian Cha tôi đi dạy học, vắng nhà. Mẹ tôi chịu thương, chịu khó nuôi dưỡng các con c̣n nhỏ dại. Thời gian trôi, tuổi đời dần khôn lớn, tôi sống bên cạnh Cha Mẹ. Có thể nói, một điều khó ai có thể làm được, Cha Mẹ tôi với quan niệm sống

 “ Thuận vợ, thuận chồng tát bể Đông cũng cạn…”

Cha tôi, một người hào hoa phong nhă, thường được các bà ngấp nghé, lân la lui tới. Mẹ tôi một mặt sống kín đáo, khép ḷng. Có lẽ nhờ đức tính này, Cha tôi đă đội trời chung với người bạn đời muôn thuở. Về sau Mẹ tôi không may bị bệnh, mất sớm. Ṛng ră mười năm đến ngày cuối đời, Cha tôi vẫn một ḷng thương nhớ người vợ hiền, trong tư tưởng không hề có suy nghĩ “ bước thêm bước nữa” và sống vui vầy bên đàn con cháu.

 

Có lần nhắc đến người t́nh chăn gối, mặn ngọt ấm nồng,  bao năm sống bên nhau trong hạnh phúc tràn đầy, Cha tôi đă gạt nước mắt khóc thầm cho người

vợ suốt đời thương yêu đă quá văng !

 

T́nh chung thủy bền lâu của nhị vị thân phụ mẫu là tấm gương phảng phất sáng ngời tựa những chuỗi ngày Xuân tươi đẹp luôn măi len lỏi trong ḷng các con cháu !

        

 
Hai Bậc Song Thân   

 

Vui Xuân này nhớ Xuân xưa…

 

Nhân dịp Xuân về nhắc nhớ bao kỷ niệm trải qua trong đời tôi hằng ghi nhớ.

T́nh thương là cội nguồn, là gốc rễ của sự gắn bó bền chặt trong cuộc sống.

Đức tính là tấm gương soi sáng lương tâm được trí tuệ soi xét.  


Hồi Tưởng dĩ văng …………

 Những ngày Xuân êm ả biểu hiện t́nh thương yêu chan ḥa như những đóa hoa hồng nồng thắm yêu thương giữa bầu trời Xuân trong mùa lễ Valentine.!

 

  

THITHI
Xuân Valentine 2015
SJ. Sat. Feb. 14

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương