Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Cần phải nói ngay cho rơ, chợ hoa ngày Tết tôi sắp mô tả ra đây, không có ǵ giống với chợ hoa người ta thường nhắc đến với ḷng yêu chuộng và thích thú đi dạo mỗi độ xuân về...

Và cũng xin nói chút ít về ḿnh, một người sinh ra và lớn lên ở Ninh Hoà, lấy chồng xa xứ... măi Phú Yên, và hơn 20 năm nay, đầu tháng chạp là đă bồn chồn tính chuyện đi chợ hoa ngày Tết măi tận Nha Trang.

Chuyện là vầy ...

Ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy... Tuy sống trong cảnh vất vả, khó khăn, nhưng khi ngọn gió đông sắp tàn, đất trời sắp bước vào lập xuân, th́ xóm làng cũng rậm rịch bàn tán làm thế nào để có tiền, để cho gia đ́nh đón một mùa xuân tương đối dễ chịu, nghĩa là có thịt, có bánh, có áo quần mới cho con, và... có mâm cơm cúng gia tiên! Trong ḷng những người mua bán chạy chợ như tôi lại càng lo âu nhiều về chuyện ấy. Kẻ bàn buôn cái này, người tính bán cái kia... Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.

Thường ngày khi tôi đi từ các chợ xa về đến chợ thành phố, th́ được một người bạn hàng nhỏ tuổi dành cho một chỗ ngồi sát bên. Không biết bạn nhỏ ấy nghĩ thế nào mà có cảm t́nh với tôi lắm!

Một hôm hai chị em tâm sự:

- Việc buôn bán của chị lời lăi có khá không?
- Nói thiệt, gia đ́nh chị rất khó khăn, chị ngồi bán thế này chỉ đủ mua một ít cá, mắm, rau. Phải cố gắng tiện tặn để có dư chút ít bỏ vào con heo đất, khi khai trường mua sách vở cho con, hay kiếm cái quần tấm áo cho chúng khi Tết đến.
- Ngó chị là biết ngay chị khổ rồi.
- Ờ th́ ngày nào cũng đạp xe mấy chục cây số đến mấy cái chợ xa, lóc cóc trên những con đường đất gồ ghề, chở lủng củng nào là ốc, cá, trứng gà trứng vịt, rau muống, khoai lang, cả lá chuối, gạo... đủ thứ trên đời. Có khi chở không nổi th́... dẫn bộ!
- Vậy thôi chị chuyển sang mua bán hoa dịp Tết như em đi, em chỉ cho chị đường đi nước bước.

Nghe cô bạn nhỏ nói, tôi thấy mừng quá! Chắc là cái Tết này ḿnh sẽ khỏe v́ không phải chạy vạy mượn lúa, mượn tiền. Những năm đó, Tuy Hoà chưa có trồng hoa, chỉ là hoa từ Đà Lạt về. Nhờ có con em đó mà tôi có hoa bán, từ mồng ba đến mồng mười Tết kiếm được ba mươi ngàn đồng, có giá trị bằng một triệu rưỡi bây giờ. Tôi đưa hết cho ông xă để lo đám giỗ cho cha chồng. Cả nhà tôi mừng húm. Ôi, từ năm 75, chưa bao giờ đám giỗ cha có một số tiền lớn như thế. So với người ta th́ không đáng là bao, nhưng với gia đ́nh tôi th́ quá to tát! Ông xă tôi và hai người em họ tự đi chợ mua sắm nấu nướng đăi được ba mươi người trong họ tộc, vui quá vui!

Qua năm sau Tuy Hoà bắt đầu trồng hoa và tôi nghĩ ngay đến việc mua hoa đi bán chợ thành phố xa, v́ hoa Tuy Hoà rẻ hơn hoa Đà. Lạt nhiều, hợp với túi tiền của giới b́nh dân. Nhớ tới con em gái được một người bên chồng đă đi nước ngoài cho mượn căn nhà ngay đường Độc Lập, tôi quyết định mang hoa đi bán ở Nha Trang. Bán hoa chợ khuya ba ngày, từ 25 đến 27 tháng chạp năm đầu tiên dễ dàng, tôi lăi được hai triệu đồng tính theo tiền bây giờ. Số tiền quá ít oi với người ta, nhưng cả một gia tài với tôi. Đây là lần rất hiếm hoi gia đ́nh tôi đón xuân không nợ nần, mua đủ gạo ăn cho tháng giêng, không phải độn sắn độn khoai, lại c̣n gói được nồi bánh chưng cho cả nhà ăn Tết.

Những năm sau, tôi lại rất vất vả, v́... ham bán thật nhiều! Mỗi lần Tết đi Nha Trang tôi mang tám hoặc mười bó hoa layơn nhung màu đỏ thắm, mỗi bó nặng khoảng năm mươi kư. Nghĩ lại tôi nể ḿnh thiệt, thân cây sậy mà khi lơ xe bỏ từ mui xuống từng bó, tôi lanh lẹ đưa vai vô vác đi liền, làm một hơi c̣n hơn mấy tay đàn ông bốc vác chuyên nghiệp ở bến xe, gọi là băng bang bù, nên họ rất cay cú tôi. Thực ra tôi đâu muốn "cạnh tranh nghề nghiệp" với họ, chẳng qua phải ráng chắt bóp mới có đồng lời mà thôi!

Tôi bán hoa dạng sỉ, nên khi có người kêu mua là tôi lẹ làng "bợ" ngon ơ nguyên bó nặng chừng 50 kư chạy giao vèo vèo. Tôi đâu có sức vóc mạnh mẽ ǵ cho cam, chẳng qua là bao nhiêu sự mong chờ ở nhà thúc đẩy tôi: "Má đi mua bán Tết sẽ có tiền mua áo mới cho con, mua thêm giày dép nữa, và sách vở... Rồi có tiền sửa xe đạp cho con đỡ khổ. Rồi gạo, mắm, thịt thà, giỗ quảy... ". Ôi thôi biết bao nhiêu thứ chất chồng trên đôi vai ốm yếu!

Năm tiếp theo, dân làm vườn Tuy Hoà bắt đầu biết đi Đà Lạt mua hoa giống về trồng. Có ông bác trong xóm tôi trồng thử hoa lan, và kêu tôi mang theo một ít hoa vào Nha Trang chào bán. Hành tŕnh bán hoa này cũng thật gian nan. Cũng cần nói thêm là mới trồng chưa có kinh nghiệm, chưa đi sâu vào bí quyết trồng hoa, nên nhà vườn Tuy Hoà chưa biết canh cho hoa nở đúng yêu cầu ngày Tết. Nhà nào có hoa nở sớm đều kêu tôi mua rẻ vào Nha Trang bán lại. Hoa nở sớm th́ bán sớm chớ sao! Hoa đẹp và rẻ thế nào cũng bán được thôi, tôi mừng khấp khởi.

Thế là ban đêm tôi bán sỉ hoa layơn, c̣n ban ngày bán lẻ hoa lan. Tay cầm sô hoa lan, tôi lang thang trên đường phố Nha Trang. Người người rộn ràng, hàng quán tấp nập, phút chốc tôi quên thân phận ḿnh, tưởng như ḿnh cũng như người ta đang dạo Tết.

C̣n nhớ lần đó tôi đi qua một tiệm vàng rất sang trọng, bất chợt nh́n vào, tôi thấy "bao nhiêu là tôi" đang soi bóng trong những tấm tủ kiếng lộng lẫy. Tôi cũng không kịp nhận ra tôi: một chị quê mùa cao kều ốm nhom, đen nhẻm... thật là lam lũ và xấu xí! Chưa kịp nở nụ cười méo mó thương cho thân ḿnh và oán trách số phận, tôi đă chuyển tông sang nụ cười rạng rỡ với ư tưởng chợt đến: hoa lan chưng trong tiệm này th́ thật là trên cả tuyệt vời. Tôi vào tiệm vàng cho ngay cây hoa nở và mời mua cây hoa búp (sau cùng được trả tiền cả hai cây). Bà chủ tiệm kêu tôi mang đến thêm, bà mua bằng giá cả hoa nở và hoa búp. Tôi mừng rơn, và nói thiệt, cũng dạt dào cảm xúc khi ngắm hàng trăm cành lan rực rỡ khoe sắc trong tiệm vàng hào nhoáng. Tôi muốn đến bên chậu hoa, vuốt ve nâng niu vài cánh hoa, nhưng nh́n vẻ mặt bà chủ, thấy bà có vẻ không ưng, nên tôi lặng lẽ đứng nép bên cửa nh́n vào, thầm nghĩ: "Trong cái sô nhôm hồi năy, những cành lan nghe chừng gần gũi với ḿnh, vậy mà giờ đây trong chiếc chậu hoành tráng ấy, những cành lan như kiêu hănh bước nhanh vào thế giới vương giả, hoàn toàn không có ḿnh trong đó!".

Triết lư quèn chút thôi, rồi tôi lại hăng hái tiếp tục đi dạo phố phường, tay cầm sô hoa lan, mắt săm soi các cửa hàng, miệng nở sẵn nụ cười... cầu tài!

Cứ thế, năm đầu tôi chỉ dám mang độ hơn trăm cây lan, năm sau năm trăm cây, và năm sau nữa cả ngàn cây, đủ loại lan: phong lan, địa lan... trồng ở vườn và cả lấy từ trong rừng.

Những năm sau tôi không phải đi bán dạo nữa, mà chỉ cần loanh quanh ngay ngă bảy, v́ đă có nhiều khách quen. Một thời gian dài bán hoa Tết, tôi đă biết rành cách chọn hoa đẹp và nhất là nở đúng mồng một Tết. Cứ đến 25 tháng chạp, là tôi đă được lắm người chờ đợi và săn đón... hoa của tôi. Thậm chí có mấy vị cao tuổi ngâm nga:


 "Mỗi năm hoa đào nở
 Lại thấy ông đồ già
 Bày mực tàu, giấy đỏ
 Bên phố đông người qua"

 ( Ông Đồ - Vũ Đ́nh Liên )


Và tôi cũng cao hứng nhại theo:
 

 Mỗi năm hoa lan nở
 Ḿnh vất vả ngược xuôi
 Trách ḷng không rộng mở
 Để mơ mùa xuân tươi!

 
Thơ thẩn chút xíu thôi, bây giờ Kệ c̣n phải lo chất mấy giỏ hoa lên xe đ̣ vô Nha Trang cho kịp sáng 25 Tết. Năm nay Kệ mong ngóng Tết và thấy ḷng vui lắm, biết đâu ở cái chợ hoa ấy Kệ lại được gặp vài người quen cũ ! Và vội th́ vội, Kệ cũng xin tặng mọi người cành hoa lan đẹp nhất :


 Năm nay lan lại nở
 Dù vất vả ngược xuôi
 Nhưng ḷng ta rộng mở
 Để mơ mùa xuân tươi...

 

 

 

NGUYỄN THỊ K
Nha Trang, chợ hoa Tết Ất Mùi
Nguyễn Thị Kệ, cựu nữ sinh trường Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Hoà, niên khoá 1963-1970

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương