Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

Tôi dính vào cái nợ ‘viết lách’ khi c̣n khá trẻ. Năm 1965, 16 tuổi, tôi đă có thơ đăng trên Tạp chí Thứ Tư cùng với lời nhắc nhở của cha tôi “Học không lo học... ở đó... mà thơ với thẩn”. Cha tôi la cũng phải. Tôi học hành lơ ngơ, từ đệ thất cho tới đệ tứ, năm nào cũng phải thi lên lớp. Năm đó tôi đang học lớp đệ nhị, vài tháng nữa là thi tú tài I.

Tôi bỏ thơ bỏ thẩn và cuối cùng cũng lận lưng được mảnh bằng tú tài II để bước chân lên Đà Lạt...

Đà Lạt lạnh và buồn. Tôi lang thang một ḿnh, ngồi cafe Tùng, gặm bánh ḿ baguette, hút thuốc Basto xanh...và có thêm một số bài thơ đăng trên tạp chí Đối Diện, Quần Chúng, rồi truyện ngắn đăng trên Tuổi Ngọc... Có điều, hồi đó khi gửi bài cho các báo, thấy bài được đăng là ‘dzui’ rồi đâu có biết c̣n cái gọi là tiền nhuận bút để trả công cho người viết.

Rồi sau ngày 30 tháng tư đen năm 75 chạy ‘tán loạn’, tôi dạt về Sài G̣n, ngày ngày bám chợ trời kiếm cái ăn, đêm ngủ vỉa hè, bến xe, nhà ga..., rồi dạt về quê được cha tôi ‘chân truyền’ nghề đan lát không phải để kiếm cơm mà cho có công ăn việc làm kiểu hết ngày hết giờ, và cuối cùng là dạt về lại Nha Trang sau gần 20 năm ra đi, cái nợ ‘viết lách’ tưởng như đă trả xong  không ngờ nó lại dai như đỉa...

Năm 1996, sau 21 năm không đụng tới cây viết, c̣n nhu cầu đọc chỉ là tờ báo TT xuất bản định kỳ mỗi tuần 3 lần vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu và số báo chủ nhật. Cái thời buổi đói chữ, đói tin đă đành mà ngay cả chuyện mua được tờ báo cũng không phải dễ bởi nó được chuyển từ Sài G̣n ra bằng xe lửa chạy không đúng giờ với số lượng hạn chế trong khi người có nhu cầu đọc báo th́ nhiều, v́ vậy không phải lúc nào cũng có thể mua được tờ TT.

Hồi đó như tất cả những người nghiện đọc khác, cầm tờ báo lên là tôi đọc cho ‘hết chữ’, đọc không sót một mục nào, ‘đọc cho đáng đồng tiền bát gạo’ chớ không giống như bây giờ sách báo, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết ê hề trên mạng không có thời gian để đọc.

Và tôi đă đọc một bài viết về ‘Bảo hiểm’ trên báo TT của một tác giả c̣n non tay so với chút kiến thức tôi có được trước năm 75, vậy là viết moi móc một số ‘ngón nghề’ của ngành Bảo hiểm c̣n non trẻ tại VN lúc đó và gửi đi. Vài ngày sau, bài đăng, cùng với tờ báo biếu là ‘phiếu lĩnh tiền 120.000đ’ tại Bưu Điện, một số tiền khá lớn vào thời điểm đó. Và là số tiền nhuận bút đầu tiên trong đời tôi nhận được từ cái nghiệp ‘viết lách’.

Có bài đăng báo và quan trọng hơn là có tiền nhuận bút, tôi hăng hái viết thêm một bài nữa, khai thác một số góc tối của bảo hiểm để người tham gia bảo hiểm ‘biết và tránh’. Lần này, tôi nhận tới 200.000đ tiền nhuận bút.

Tôi không hiểu sao hồi đó báo TT lại hào phóng trả nhuận bút cao đến như vậy bởi so với lần cuối cùng tôi nhận được tiền nhuận bút cách đây 2 năm (2013) cho một bài viết trên một tờ báo lớn là KTNN chỉ có 250.000đ và một truyên ngắn là 500.000đ. 

Cái ǵ khai thác riết cũng cạn kiệt hoặc trở nên nhàm chán, hết ư về bảo hiểm, tôi chuyển sang  viết về du lịch nhưng lâu lâu mới rặn ra được một bài. Rồi tôi gia nhập đội ngũ đi lấy tin cho một tờ báo ở Hà Nội có văn pḥng đại diện tại Nha Trang nhưng cũng họa hoằn ‘rằm, mùng một’ mới có được một tin lên báo.

Một lần nữa, cái ‘nghiêp viết lách’ tưởng chừng đứt đoạn th́ t́nh cờ tôi ‘lượm’ được một mẫu tin lạ bằng tiếng Anh của đứa em gái,  thấy hay hay và nảy ra ư định dịch gửi đăng báo. Hồi đó mảng dịch báo là ‘cánh đồng mẫu lớn’ màu mở dành cho một số dịch giả ‘tên tuổi lớn’ có thể đếm được. C̣n tôi, thú thực vốn liếng tiếng Anh thời trung học không được mấy chữ và sau hơn 20 năm ‘văn không ôn’, chữ nhớ chữ quên vậy mà tính dịch báo đúng là gan đầy ḿnh.

Tuy nhiên, tôi gặp may bởi cái mẫu tin chừng 20 chữ này có hơn một nữa là những chữ tôi đă ‘biết rồi’. Vậy là cặm cụi dịch tới dịch lui nhưng phải mất cả đêm tôi mới ‘dịch-diệt’ được sang tiếng Việt. Và sau khi đọc lại nhiều lần thấy không đến nỗi nào, tôi quyết định chọn mặt gửi vàng ‘đứa con dịch-diệt’ đầu tiên của ḿnh cho tờ Kiến Thức Gia Đ́nh.

Và sau gần nữa tháng đợi chờ... lại may, nó không bị quăng vào sọt rác mà c̣n mở ra cơ hội đưa tôi bước vào con đường ‘dịch giả báo’ kiếm cơm. Và 15.000đ là số tiền tiền nhuận bút đầu tiên tôi kiếm được từ nghề mới: “nghề dịch báo”.

Cũng nên nói thêm rằng, lúc đó, đứa em gái tôi đang chuẩn bị đi Úc và hàng tuần nó nhận được cả gói tư liệu được cắt từ một số tờ báo như The Australian, The Guardian, The Independent... do một người bạn bên Úc gửi về giúp nó trau dồi thêm tiếng Anh. Đây là nguồn tư liệu vừa đa dạng vừa phong phú từ kinh tế, chính trị, xă hội, khoa học, y học... và kể cả chuyện lạ bốn phương không dễ ǵ t́m ở VN trong thời buổi ‘đói tin’. Sau này, hàng tháng tôi có thêm tờ Reader’s Digest do một người bạn của cha tôi ở Mỹ gửi về.

Như vậy, so với nhiều dịch giả thiệt, dịch giả ‘dỏm’ tôi có lợi thế hơn là khỏi phải mất công t́m kiếm nguồn tư liệu nhưng khổ nổi mớ tiếng Anh ‘trời ơi’ của tôi mới cầm những mảnh báo cắt rời đă thấy tối tăm mặt mày chớ đừng nói chi tới chuyện chuyển ư, chuyển ngữ sang tiếng việt.

Nhưng đây là chuyện ‘cà phê, thuốc lá’ chớ không phải chuyện giỡn chơi... 

Và trong lúc khó khăn, tôi kiếm được ly cà phê, gói thuốc... mỗi ngày có thể nói là tôi chịu ơn nền giáo dục của miền Nam trước năm 75 không bắt học sinh học thêm học bớt như hiện nay tạo điều kiện cho tôi, một kẻ học hành lơ ngơ có thời gian đọc sách báo, đọc truyện... lượm lặt được một chút kiến thức phổ thông và bây giờ có dịp lôi ra xài.

Trở lại chuyện ‘dịch-diệt’, bước đầu, tôi chọn những mẫu tin ngắn nhưng ‘lạ và độc’ để dịch. Tôi cần mẩn như con ong thợ, tra tự điển từng chữ ngay cả chữ biết rồi cũng tra, và sau khi đă hiểu sơ sơ cái ư tôi bê nguyên xi cái nghĩa vừa tra xong vào cái gọi là ‘bản dịch’  để rồi đọc lại tôi thấy đó là ‘tiếng ǵ’ chớ không phải tiếng Việt.  

Không chịu thua, tôi dịch đi dịch lại, dịch cho tới khi đọc không c̣n thấy ‘tiếng ǵ’ mà là tiếng Việt ‘chăm phần chăm’ mới thôi. Cuối cùng là viết lại cho thật sạch, cho vào bao thư rồi ra bưu điện gửi. Hồi đó, máy vi tính để bàn là cả một đống tiền đâu phải ai cũng có tiền để mua đâu giống như bây giờ laptop chạy đầy đường từ thành thị tới thôn quê. 

Và cũng xin cám ơn 3 tờ báo tôi cộng tác đầu tiên là Kiến thức Gia Đ́nh, Kiến Thức Ngày Nay và Tuổi Trẻ Chủ Nhật đă không ném vào sọt rác những mẫu tin ngắn mở ra cơ hội để tôi chen chân vào làng dịch báo.

Sau một thời gian chừng 3 tháng ăn ngủ với tự điển và những mẫu tin ngắn, làm quen với tiếng Anh nhiều hơn cũng là lúc cô em gái tôi lên đường sang Úc, ‘của cải’ để lại cho tôi một là ‘đống báo tiếng Anh’ cùng lời hứa qua bên đó sẽ gửi tư liệu về cho tôi tha hồ dịch. Và nó đă giữ đúng lời hứa cho tới khi ‘cánh đồng mẫu lớn’ dịch báo bạc màu v́ thời gian.

Rồi từ những mẫu tin ngắn chuyển sang dịch nhưng bài báo dài hơi, tôi gặp không ít những khó khăn với những thuật ngữ chuyên ngành. Và tôi cần nhiều hơn những quyển tự điển như Tự điển Sinh học, Y học, Khoa học và Kỹ thuật, Tin học... và kể cả tự điển tiếng Việt.

Lúc này, tôi đă kiếm được cái máy đánh chữ gơ lạch cạch nên cũng đỡ mỏi tay.

Từ cái thuở ban đầu dịch kiếm cà phê, thuốc lá, tôi bước thêm một bước nữa là dịch kiếm cơm ăn áo mặc. Cánh đồng mẫu lớn dịch báo màu mở bây giờ có thêm tên của một người là tôi. Và tờ báo tôi ăn chịu là tờ Kiến Thức Gia Đ́nh không nhớ bao lâu cho tới một ngày t́nh cờ quen với một anh bạn Họa sĩ Biếm.

Cũng giống như tôi, anh chàng họa sĩ biếm này là tay ngang, không tốt nghiệp trường lớp hội họa nào mà chỉ vẽ theo năng khiếu. Lúc đó, ngoài tiền ‘lương tháng’ lănh của tờ Tuổi Trẻ Cười, anh c̣n cộng tác cho rất nhiều báo trên cả nước và là một chuyên gia săn lùng giải thưởng các cuộc thi vẽ tranh biếm họa với đặc thù  “ở đâu có cuộc thi là ở đó anh có giải thưởng”.

Cà phê, tán dóc ít lâu, anh bạn họa sĩ chê tôi thật thà, không biết cách kiếm tiền nhuận bút,  kêu tôi nên ‘nhân bản vô tính’ các bài dịch và gửi cho nhiều tờ báo khác nhau. Anh khẳng định “Báo hàng trăm tờ... ai hơi sức đâu kiểm tra...” rồi đưa cho tôi danh sách địa chỉ của hàng trăm tờ báo trên khắp nước.

Tôi trở thành thợ săn tiền nhuận bút từ đó. Và đúng như lời của anh bạn họa sĩ ‘báo này không đăng th́ báo kia đăng hoặc nhiều báo cùng đăng một bài cũng chẳng ai thắc mắc. Tệ hơn nữa, có một lần tôi phát hiện bản dịch của tôi đă đăng trên số đặc biệt của tờ Giáo Dục & Thời Đại kỷ niệm “ngày Nhà giáo VN 20/11) bị chôm chỉa đăng trên số báo Xuân của tờ CAND (hay QĐND?), tức quá, tôi gửi thư hỏa tốc tới TBT mất hết hơn hai chục ngàn mà không có được một lời xin lỗi. Sau đó, tôi phát hiện thêm nhiều bản dịch khác của tôi được đăng trên một số tờ báo khác với cái tên cũng khác luôn, tôi coi như chuyện đă rồi, không muốn mất thêm tiền tem và bao thư gửi đi khiếu nại làm ǵ.  

Và ở đời, có sinh có diệt, đó là quy luật tất yếu. Internet bùng nổ. Cánh đồng mẫu lớn dịch báo không những bị bạc màu mà c̣n teo dần. Đầu tiên là TT CN bỏ 2 trang chuyện lạ bốn phương, rồi tới tờ KTGĐ bỏ hẳn phần đất dịch và lần lượt hết báo này tới báo khác cũng nối gót theo sau, chỉ c̣n lại hai tờ báo là TGM và KTNN là c̣n đất nhưng quá chật chội, một bài dịch phải rồng rắn xếp hàng tới mấy tháng trời mới được đăng.

Năm 2004, tôi chính thức bỏ nghề ‘dịch báo’ kiếm cơm. Thật ra, với hơn 6 năm từ năm 1998 đến 2004, từ một kẻ vốn liếng tiếng Anh ‘ba rọi’, tôi sống vui buồn với nghề dịch báo, săn tiền nhuận bút cũng đủ lắm rồi. Và trong nghề dịch báo với hàng trăm bài được đăng trên các tờ báo lớn nhỏ, kể cả báo ngành, tôi chỉ mắc có một lỗi nhỏ đó là một mẫu tin đăng trên tờ KTNN với cái tên viết tắt của ‘Hiệp hội cầu thủ bóng đá nhà nghề Úc’ nhưng tôi đă dịch sai thành ‘Hiệp hội Lao động’. Lỗi này do một độc giả phát hiện và ông TBT báo đă gửi thư nhắc nhở tôi.  

Viết lách phải chăng là cái nghiệp?

Sau năm 2004, tôi không c̣n mặn mà với chuyện viết lách và đến năm 2007, một lần nữa tôi dạt về quê đuổi gà, cuốc cỏ vườn tưởng là không c̣n phải ‘nặn ra chữ’ để kiếm cà phê, thuốc lá... nhưng giờ đây trong không khí trầm lắng của những ngày cuối năm năm Giáp Ngọ, tôi lại lên kế hoạch chuẩn bị cho năm Ất Mùi với một vài cái truyện ngắn...

 

 

                                                                        NGUYỄN HIỀN
2/2015

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương