Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Tôi biết trang www.ninh-hoa.com, do cô em út giới thiệu. Có rất nhiều báo, mỗi báo đều có cái hay riêng.

 

Tôi thích trang này, trong đó có nhiều bài viết của các nhà văn nghiệp dư, viết về t́nh cảm giữa con người với nhau. Họ nói về nỗi ḷng của những người con xa xứ. Dù ở đâu, đi đâu, họ cũng hướng về mảnh đất thân thương, mong sao người dân ở đây, cố gắng làm giàu trên mảnh đất này, để quê hương ngày càng giàu đẹp. 

 " Quê hương tôi...là chùm khế ngọt " của nhà thơ Đỗ Trung Quân "

C̣n với tôi, nó là những băi cát trắng hàng dương, nơi có những ngư dân sống hiền ḥa với biển cả. Ở đó có vịnh biển xinh đẹp nhứt thế giới.

Cha tôi chọn vùng đất này, bởi ở đây khí hậu mát mẻ, gió biển mang đến không khí trong lành cho mọi người.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển, nên tôi yêu những ǵ thuộc về thiên nhiên.

 

Cha tôi thường đánh thức các con ḿnh dậy sớm. Điều đầu tiên là tôi chạy ra biển, để ngắm mặt trời mọc lên như thế nào.

Tôi thích trầm ḿnh dưới nước, để nước cuốn trôi mệt mỏi, rồi phơi ḿnh dưới bầu trời trong xanh hoặc đi dọc theo băi biển, để ngắm cảnh mặt trời lặn như thế nào.

Khi tôi buồn, tôi thường đứng trước biển hàng giờ, để ḷng ḿnh trăi dài ra băi cát để nghe sóng vỗ về yêu thương, để sóng cuốn đi những nỗi buồn phiền.

Tôi lớn lên từng ngày, trong sự yêu thương dạy dỗ của cha.

Ông đă cho tôi một tuổi thơ êm đẹp, hạnh phúc.

 " C̣n cha gót đỏ như son.

 Một mai cha mất, gót con lấm bùn ".

 Ông là người thầy đầu tiên dạy dỗ cho tôi học nói, học lễ nghĩa.

Người ta nói " Đi suốt cuộc đời, không ai khổ bằng cha ".

 

Rất đúng, rất sâu sắc. Tôi kính mến & thương cha, v́ suốt đời ông đă hy sinh cho con cái.

 

Cha đi làm về, dành hết thời gian cho các con. Cha thường kể chuyện tổ tiên cho các con nghe Chuyện ông Cố, đă đứng lên kêu gọi dân làng đánh giặc như thế nào ?.Thời đó mọi người tôn kính ông, v́ ông sống chan ḥa với mọi người, giúp đỡ cho họ khi đau ốm, túng thiếu.

Đến khi ông đi, ông đi rất nhẹ nhàng thanh thản.

Rồi đến ông nội cũng vậy, đối xử tốt với mọi người.

Ông bà ta nói rất đúng " Con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh "

Và cha tôi cũng vậy, ông được thừa hưởng những đức tính tốt : giản dị, chân thật, và khiêm tốn.

Hàng xóm thường chạy qua nhờ cha, khi tắt lửa tối đèn.

Lúc đó tôi cứ thắc mắc, tại sao những vật dụng đơn giản như thế, mà họ cứ chạy qua chạy lại mượn nhau hoài.

Nhà nào có việc, họ đều xúm lại, cùng nhau làm và chia đều quà cáp cho nhau vào dịp lễ Tết.

Cha tôi bắt tất cả anh em tôi cùng gói bánh chưng. Rồi cả nhà thức đêm tṛ chuyện, để cạnh nồi bánh chưng. Cha tôi gói rất nhiều, để biếu bà con dùng và cúng mấy ngày Tết.

Cha nói, đó là tục lệ tốt, phải được duy tŕ cho con cháu.

Tôi phục cha, cha chọn những ǵ hay th́ phát huy, không phải cứ bắt chước theo lời sống Tây mà mất gốc.

Cha dạy chúng tôi, phải lễ phép chào hỏi người lớn, kính trên nhường dưới..

Khi ai nhờ đến cha đều vui vẻ, không phàn nàn, không tính toán. Cha chỉnh sửa điện, th́ nhà nhà thắp sáng.

Mẹ tôi lo cho con cái, cái ăn, cái mặc.

 " Đi suốt cuộc đời, không ai khổ bằng cha "

Cha lo cho chúng tôi việc học, cha thường xem xét tập vở, sổ liên lạc của từng đứa con.

Cha khuyên tôi, học đều các môn, nhứt là môn toán.

Tôi cứ vâng vâng, dạ dạ cho cha yên tâm, nhưng tôi không tài nào giỏi về môn đó được.

Tôi nhớ măi bài thơ " Quê hương, của nhà thơ Giang Nam 

 " Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao 

 Những ngày trốn học......."

 

Cha tôi buồn v́ con đông, nhưng chỉ có út gái và cậu em tôi ham học.

Cha thuơng út gái, v́ em tôi rất thông minh và chăm học.

C̣n tôi, không c̣n ngồi dưới gốc cây, để mà " mơ theo trăng & vơ vẩn cùng mây ".

Tôi phải theo cha vào thành phố, v́ nơi đó thiếu người.

Cha chuyển công tác, cả nhà phải theo cha.

Tôi buồn, v́ phải rời xa vùng troi kỷ niệm, rời xa cây Bàng của nhà tôi.

Tôi không c̣n dịp nô đùa cùng em gái trên cát nữa.

Tôi nhớ những đêm rượt đuổi nhau, tôi chụp được em tôi & đè nó xuống đất.

Em gái tôi vùng vẫy và cụm vào đầu tôi đau điếng, tôi đau quá kêu to " chị thua rồi, ối đầu ǵ cứng như đá, phải mổ ra xem trong đó chứa ǵ "

Em tôi là to lên, cả 2 lăn ra cười, nằm trên cát. Tôi đọc thơ cho em tôi nghe, khi đọc đến đoạn : " Không ngó anh răng nh́n xuống đất

Đất có chị đẹp đẻ mô ṇ

Theo nhau từ hôm nọ hôm tê

Anh hỏi măi rằng O không nói ?"

 

 Tôi béo mạnh vào đôi mà phúng phin của nó, khi nó nghẹo tôi " Không ngó anh răng nh́n xuống đất ".Nó ôm mặt la to " Tay có chi, mà tay như thép....."

Tôi thọc lét,,,nó mới ngừng cười.

Ôi thương quá thuở ngây thơ khờ dại......

Vào thành phố, em tôi đậu vào trường nữ sinh Áo Tím ( Gia Long )., c̣n tôi th́ trợt, nên chỉ vào trung học công lập Nguyễn Du.

Cha tôi tự hào về út gái, bởi em tôi học giỏi và xinh đẹp, nhưng quan trọng nhứt là nhân hậu.

Mọi người đều hy vọng vào sự học tập của em, nhưng lời bài thơ " Cỏ hoa cần gặp của nhà thơ Đỗ Trung Quân "

 " Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng

 không mọc nữa đêm rằm "

Em tôi đă từ bỏ mơ ước của ḿnh, trở thành nhà khoa học, để trở về bảng đen phấn trắng. Tôi tiếc vô cùng, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi làm chị nhưng không lo cho em ḿnh được.

Anh em th́ đông, chỉ tội cho em út của tôi..Các anh chị th́ may mắn, c̣n những em kể tiếp không được sung sướng.

Cả chúng tôi cũng vậy, đa số theo nghề " Trồng người ", có lẽ đúng như nghiệp mà bên ngoại tôi để lại chăng ???

 

 

 

 

MINH TÂM
2/2015

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương