Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Đọc bài viết " Những người yêu thương ta...mới dạy dỗ ta nên Người ".

Tôi đọc đi đọc lại bài viết ấy, để hiểu ư tác giả muốn nói cái ǵ.?

Báo doanh nhân, thường có chủ đề về kinh tế, nhưng cũng có nhiều bài viết, nói đến "cách sống, sự giáo dục gia đ́nh."
Những đề tài đó, nhắc nhở, chúng ta phải soi xét lại bản thân ḿnh, từ đó sửa đổi khuyết điểm..
Con người sinh ra " Nhân chi sơ, tính bổn thiện ".

Nhưng phải có sự giáo dục của gia đ́nh, nhà trường, th́ họ mới thành Người..
Người thầy đầu tiên của tôi, chính là bố của tôi. Ông là Ánh thái dương chiếu sáng, để các con tiếp bước theo sau.

Trong kho tàng văn học, từ ngàn xưa đến nay, có nhiều tác phẩm, thơ văn, cũng nói rất nhiều : "Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha "
hay " Cây xanh th́ là cũng xanh.

 Cha mẹ hiền lành để đức cho con "

Tôi nhớ măi thời niên thiếu của ḿnh.Tôi đă sống & lớn lên dưới mái nhà thân yêu ấy như thế nào.

Người ta nói " C̣n cha gót đỏ, như son.
 Một mai cha mất, gót con lấm bùn "
hoặc " " Con không cha, như nhà không nóc.

 Con không cha, như ṇng nọc đứt đuôi."

Ai cũng có thể nuôi con được, những để thành Người, hoac thành Tài rất khó.. Cho nên  vai tṛ  người cha quan trọng vô cùng.. Người Cha phải chịu cực khổ, hướng dẫn, chăm sóc các con ḿnh, là người có ích cho xă hội.

Vài con th́ dễ, nhưng nếu họ có đông con th́ saqo ? Người cha lo cho con ḿnh từ thuở sơ sinh, cho đến khi chúng trường thành, mới tạm an tâm.

Ông bà thường nói " Cha mẹ sinh con, trời sinh tính nết "
 hoặc " Cha là thầy, con đốt sách "

Tôi may mắn có cả cha mẹ đều là người nhân hậu..

Bài học nhân ái, cha tôi thường nhắc nhớ đến là Ông cố tôi, ông là người giàu có, với tấm ḷng nhân ái..Ông giúp đỡ người nghèo, và người làm của ḿnh.
 Ông đă dạy dỗ, ông nội tôi như thế, và sau này cha tôi cũng vậy.

Cha tôi ngoài thời gian đi làm, c̣n lại đều dành hết cho con cái.
 Cha tôi thường kể chuyện về tổ tiên, về Ông cố đă đứng lên, kêu gọi mọi người " Giặc đến nhà, mọi người đều phải đánh "
 Cha tôi kể " ông tắm rửa, đi ngủ.....và ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản.
Cha tôi thường kể chuyện, để các con ḿnh biết sự đóng góp của ông bà, đối với tổ tiên..

Người ta nói đúng " Con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh. ", thật là đúng, chúng tôi đều chịu ảnh hưởng nhiều, từ sự giáo dục của ông bố đáng kính..

Tôi nhớ, những lần giờ ông nội, cha tôi đốt nhang xong, đứng khóc rất lâu trước bàn thờ.

Sau này, cha tôi kể lại, v́ cho con ăn học, nên cha tôi phải xa ông bà.

Cứ mỗi lần Tết đến, cha bắt tất cả anh em chúng tôi, phải cùng cha gói bánh chưng., v́ đó là phong tục tốt từ ngàn đời.

Cha tôi làm về kỹ thuật, nên gia đ́nh phải nơi đây mai đó.
Khi về thành phố, cha chọn lựa lắm, quyết định mua căn nhà này.

Tôi không thích, v́ nó ở trong ngơ cụt...nhựng sau, tôi mới biết cha chọn v́ có đất, để trồng cây xanh.Trước nhà, có cây Bàng cổ thụ,, quanh năm che bóng mát cho gia đ́nh tôi, cũng như cả đời cha, che chở cho cái con ḿnh được êm ấm, hạnh phúc.
Lúc đó, tôi tự hào về cha.Ông giỏi đủ thứ, mọi người xung quanh, thường chạy qua nhà, nhờ cha tôi, khi tắt lửa tối đèn.
 Khi ông chỉnh sửa, ánh sáng của mọi nhà đều được thắp sáng.
Trong nhà, mẹ tôi lo cho con cái, cái ăn, cái mặc, c̣n cha th́ là người thầy tại gia của chúng tôi.Cha thường coi lại tất cả bài vở, để khuyến khích các con học đều tất cả môn..

Nhờ có cha, em gái út của tôi, là học sinh xuất sắc mấy năm liền, của trường, nữ sinh ÁO TÍM (trường Gia Long ).

Em trai tôi cũng vậy, đâu vào trường Chu văn An ( trường Bưởi ), mà không cần phải đi học thêm. Các con ông c̣n lại cũng vậy,,,,,đều là trường công.
Lúc đó, học trường công là niềm tự hào của cha mẹ, và cha tôi đỡ phải lo tiền học phí.

Khi chúng tôi đă lớn, cha tôi mới nói với mẹ tôi, sang sap kim chỉ, nút áo. ở chợ Ḥa hưng,, để chị em tôi ra buôn bán.
 Ông giải thích, người phụ nữ bây giờ phải biết buôn bán, để sau nầy chồng con được nhờ. Ông nói " Trai khôn t́m vợ chợ đông ".

Lúc ra buôn bán, tôi mới thấy kiếm đồng tiền cực nhọc như thế nào.

Là người làm dâu trăm họ đă khổ, mà c̣n khổ hơn, khi phải chiều ḷng các Nữ thượng đế !!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

MINH TÂM
2/2015

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương