Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

Ngày xưa trước khi quen nàng, tôi là một thanh niên thuộc loại trâu tria dùi đục ăn to nói lớn, rất thực tế, thích thể thao, thích hoạt động ngoài trời, thích con gái tướng tá khỏe mạnh và có 3 ṿng rơ rệt. Nàng th́ thuộc loại tiểu thơ kín cổng cao tường, liễu yếu đào tơ trước sau như một, mơ mộng viễn vông, phi thực tế thường thả hồn theo mây theo gió. Hai đứa tôi phải nói là từ vóc dáng đến sở thích tính t́nh đều khác nhau một trời một vực, chẳng có được một điểm tương đồng nào cả.

 

Những hạt mang điện tích trái dấu sẽ hút nhau theo một định luật vật lư về các hạt cơ bản! Hai đứa tôi hút chặt cho đến nổi gần ba chục năm mà vẫn không rời. Một chặng đường đâu có ngắn. Có đủ hỉ nộ ái ố và đủ cho chúng tôi hiểu nhau mà uyển chuyển dung ḥa với nhau để cùng đi đến cuối cuộc đời. Mọi người quen biết đều bảo chúng tôi là một cặp rất xứng đôi và hạnh phúc.

 

Hút chặt cỡ nào và xứng đôi cỡ nào tôi vẫn chịu chi phối bởi luật “vạn vật hấp dẫn” nên vẫn có một mối t́nh mà tôi gọi là “ t́nh ảo” . Đầu đuôi cớ sự cũng do bà xă rủ rê tôi vào Facebook làm thơ chọc ghẹo nhau về …chị sui. Con trai đầu của tôi đang có bồ ở giai đoạn “thân mật”. Hành động đầu tiên của nó nhằm tiến đến giai đoạn “trăng mật” là thu xếp để hai gia đ́nh có dịp đi chơi chung với nhau. Gia đ́nh bên kia, tức là sui gia tương lai của tôi chỉ có duy nhất “chị sui” vừa góa vừa xinh. Người ta chỉ cần nghe qua điểm thứ nhất cũng đủ để ghẹo tôi, nhưng nguy hiểm là điểm thứ nh́, nó dễ làm cho cái tiết hạnh gần 30 năm làm chồng ngoan của tôi đi đoong. Tôi đâu có nghĩ xa xôi như vậy, lần đi chơi này là “v́ tương lai của con em chúng ta” nên tôi chỉ ra sức làm tṛn trách nhiệm ngoại giao của ḿnh. Thấy chị sui khoái chụp h́nh nên bà xă chỉ thị cho tôi làm phó nháy phục vụ người đẹp. Tôi chụp cho chị sui đủ mọi tư thế, mọi góc cạnh, ngắm nghía cẩn thận để có được những tấm h́nh đẹp. Ngày hôm sau, trên Facebook của tôi xuất hiện tấm h́nh chị sui ngồi nép dưới bụi hoa cười tươi rói làm duyên với… ống kính máy chụp h́nh tôi đang cầm trên tay, c̣n tôi đang lom khom chăm chú ngắm nghía… chị sui qua cái máy chụp h́nh. Kèm theo tấm h́nh là hai câu chú thích:

 

Ngắm hoài con mắt muốn đui

T́nh-h́nh này chắc t́nh sui đang hừng!

 

Vậy là bà xă lén dùng điện thoại chụp, rồi đem tŕnh làng để ghẹo tôi chơi! Tính vợ tôi là vậy, thích chọc ghẹo người khác bất kể là thân hay sơ, là trẻ hay già. Ngay ngày hôm sau, tấm h́nh được các bạn tôi ghi chú b́nh luận tới tấp, cả những tên hồi giờ chưa từng làm thơ cũng xổ thơ ra chọc tôi.

 

Đă có kinh nghiệm với vợ và bạn là hễ ḿnh càng chối họ càng dựng chuyện ra mà ghẹo nên tôi phải to mồm ra phụ họa để họ hết đường thêu dệt. Họ làm thơ chọc ḿnh th́ ḿnh cũng phải trả lễ bằng thơ không thôi thiên hạ coi thường. Tôi lục lọi trong trí nhớ luật bằng trắc của thơ lục bát đă học thời c̣n trung học, vận dụng các từ ngữ để đặt câu sao cho đúng luật. Bà xă chơi chữ T́nh-h́nh có dấu nối ở giữa th́ ḿnh cũng phải dùng chữ này để đáp lại. Sau 1 tiếng đồng hồ toát mồ hôi tôi cũng làm được hai câu thơ đầu tiên trong đời để hù hè lại kẻ đầu têu là bà xă của ḿnh: 

Ḷng hừng nhưng vẫn lừng khừng,

T́nh-h́nh này chắc ngập ngừng không lâu!

Chọc ghẹo qua lại lần lần cả tuần lễ tôi thấy chuyện bốp chát trả lời bằng thơ cũng dễ dàng, và thấy cũng khoái khoái. Kiểu này là lây nhiệm bịnh thơ thẩn của vợ rồi đây! Ba mươi năm gần mực mà không đen mới là lạ! 

 

Bà xă khen:

- Anh có khiếu làm thơ con cóc lắm đó. Câu thơ của anh có duyên và tếu, vần cũng rất chỉnh. Anh mới làm thơ mà đă có triển vọng thành đại thi sĩ con cóc rồi đó nhen.

 

Biết vợ nửa khen nửa chọc ghẹo nhưng tôi cũng khoái khoái v́ biết tính nàng hay nói thẳng chẳng bao giờ khen đăi bôi. Nàng nói thêm:

- Anh dùng chữ nghe là lạ hay hay. Em thích lắm! Con Ngọc bạn em cũng khen nữa đó.

 

Nghe khen ai chẳng khoái. Rồi nàng dụ tôi:

- Làm thơ tục bậy bạ trong Facebook lỡ mấy đứa con cháu của ḿnh đọc được tụi nó cười cho thúi mũi. Nhất là con dâu tương lai đọc được về méc má nó th́ tiêu. Em nghĩ là ḿnh ghi danh vào một trang thơ vui trên mạng để vào đó chọc người ta cho vui nhen. Chẳng ai biết ḿnh là ai khỏi sợ.

 

Sẵn trời mùa đông lạnh lẽo hết làm vườn được nên nghe nàng đề nghị tôi gật đầu chịu để thử cái thú tiêu khiển này xem sao. Đôi khi rảnh rổi tôi có vào một vài trang thơ vui trên mạng đọc các bài thơ vui, thơ bút tre, ca dao chế, ca dao thời đại... Nhiều người làm thơ rất hay và rất có duyên. Nhờ hệ thống thông tin internet hiện đại mà những áng văn tuyệt tác cũng như những vần thơ ngô nghê đều có thể tŕnh làng. Nhất là những vần thơ lư thú, có tính cách thời đại đều được lưu truyền với một tốc độ chóng mặt qua h́nh thức email, facebook….

Đôi khi thiên hạ khoái chí bỏ thêm h́nh ảnh trích dẫn nữa chứ và những bài thơ này cứ ṿng ṿng bay khắp cả thế giới không biết đến bao nhiêu lần và không cần biết ai là tác giả. Cứ chua một câu “Chôm trên mạng” là xong hết. Nhiều khi bản nguyên tác đầu tiên có tên tác giả nhưng lưu truyền ṿng ṿng một thời gian th́ rụng mất tên tác giả là chuyện thường, không rụng mới là chuyện lạ! Bà xă của tôi cũng có được vài bài viết và vài bài thơ bất tử kiểu này được thiên hạ “meo tới meo lui” mà nàng ta rất hănh diện và khoái chí. Tôi chẳng khoái chút nào nếu mấy câu thơ ú ớ của ḿnh được truyền đi nhưng sẵn “ t́nh h́nh” đang thuận lợi tôi muốn tạo ra một mối “ t́nh nghi” từ bà xă, có t́nh nghi tất nhiên ḿnh sẽ được để ư nhiều hơn, được cưng thêm một chút. Tôi là người … thực tế mà!

 

Tôi vào một forum thơ vui, ghi danh, lấy bút hiệu, mở một đề mục rồi làm vài câu thơ chào làng. Vài tiếng đồng hồ sau đă có mấy người gởi lời chào đón lính mới. Có người trả lời bằng văn xuôi, người chào lại bằng vài vần thơ, và cũng có người chỉ chào bằng mấy cái h́nh logo ngộ nghĩnh. Có trả lời là vui rồi.

 

Tôi bị hấp dẫn ngay bởi một người xưng là Cô Phụ. Cô Phụ làm thơ rất duyên dáng và có máu khôi hài. Ngày nào chúng tôi cũng thả vài câu thơ chọc ghẹo nhau. Đă có mục đích rồi nên tôi vừa bốp chát, vừa tán tỉnh Cô Phụ không tiếc lời. Kẻ tung người hứng rất ăn ư. Bà xă tôi thường xuyên đọc thơ của tôi và Cô phụ đă chẳng hề t́nh nghi mà c̣n khen: 

- Cô Phụ làm thơ dễ thương quá, không biết có phải là phụ nữ không? Có nhiều tay chơi nghịch giả giọng thơ người khác phái khó biết lắm.

 

Con người nổi tiếng nhất trong nhà là mơ mộng viễn vông lại đưa ra một giả thiết có vẻ thực tế, c̣n con người được cho là dùi đục chấm mắm nêm lại bắt đầu mơ mộng viễn vông: 

- Không những là phụ nữ mà c̣n là phụ nữ có duyên nữa mới có cái kiểu làm thơ duyên dáng và ư nhị như vậy!

 

Vợ tôi lại thêm: 

- Mạng Internet là một thế giới ảo. Thơ văn là xạo, là hư cấu. Ai tin chết ráng chịu đó nhen!

 

Tôi nói là vợ tôi có vẻ thực tế  thôi, v́ nàng vừa nói một câu rất phi thực tế, tôi nhắc: 

- Em làm thơ chọc ghẹo một thằng bạn học hồi 40 năm trước, nó tin rồi chẳng những không chết mà đọc lại mấy câu mới đây của em trên Net là nhận ra ngay của cùng một người dù em đă lấy tên khác. Dù có hư cấu hoặc giả dạng cho lắm th́ cũng có lúc sơ hở và bộc lộ ra cái tính khí của ḿnh thôi. Với lại nhiều khi cũng phải sống với ảo tưởng cho đời thêm thi vị chứ.

 

Dĩ nhiên bà xă thua tôi v́ về chuyện lư sự cùn th́ nàng đứng thứ nh́ trong nhà này, sau tôi. Tôi lại c̣n khôn ngoan để không phun tiếp ra cái điều mà tôi đang nghĩ trong đầu: “ Thơ văn của anh đâu có xạo, chỉ cường điệu một chút thôi v́ anh đă thấy thích nàng Cô Phụ có duyên này lắm rồi.”

 

Mấy hôm sau một nhân vật mới xuất hiện trong mục thơ tiếu lâm của tôi là “Baby”. So với Cô Phụ th́ miệng lưỡi của Baby sắc sảo và lém lĩnh hơn, giọng điệu ưỡm ờ và phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Tôi hoặc Cô Phụ vừa mới đưa lên mấy câu là lập tức nhận được trả lời. Lời lẽ có sơ hở một tí là bị vạch ra chọc ngay. Để đối phó với người này tôi ngồi ĺ bên màng h́nh Laptop suốt buổi sáng hôm đó và hứng khởi đến nỗi nhắn tin ngay cho bà xă đang ở sở làm: 

- Em mở Web ra coi, có một nhân vật mới xuất hiện. Cao thủ thứ thiệt!

 

Vài phút sau, vừa trả lời cho Baby xong và nghĩ là vợ cũng đă đọc xong mấy câu của Baby, tôi liền gọi: 

- Em thấy Baby thế nào? 

- Wow! Baby này quậy quá! Mới nhập gia mà chẳng kiêng nể ai chọc ghẹo cả chủ lẫn khách.

 

Tôi hứng khởi: 

- Vậy mới vui chứ! Cô nàng này chắc là cao thủ ở đâu lưu lạc tới. 

- Anh này chưa chi đă cho người ta là phụ nữ. Phải chờ sau này mới biết thực hư. Anh có nhớ hồi xưa em lấy bút hiệu “Ba Trợn” chọc ghẹo thiên hạ hết hồn không? Đến giờ cả chục năm mà có người c̣n lầm tưởng em là đàn ông. Đă nói anh là đừng tin thế giới ảo. Thôi để em làm việc chiều về có thời giờ đọc kỹ hơn.

 

Tôi làm ca chiều. Lúc tôi ở sở th́ vợ đang ở nhà. Thỉnh thoảng tôi lại gọi về:

 

- Cưng ơi, Baby có trả lời anh chưa? 

- Chưa. Chỉ có Cô Phụ trả lời thôi. 

- Vậy th́ đọc anh nghe đỡ buồn.

 

Bà xă cười ha ha và nói: 

- Ủa, mới đó mà mê Baby rồi hở? Để em mua cho anh cái i-phone. Anh ở hăng tự đọc thơ rồi trả lời luôn cho tiện nhen. 

- Thôi! Mắt mũi anh giờ kèm nhèm không đọc i-phone được đâu.  

- Th́ mang kính mà đọc.

 

Ai chê quê mùa không dùng i-phone th́ chịu, tôi vẫn dùng cái điện thoại cũ để xem đồng hồ là chính. Họa hoằn lắm mới gọi nói chuyện. Thấy thiên hạ dùng i-phone chat chit, nhắn tin mà tôi phục lăn. Chữ nhỏ xíu, bàn phím cũng nhỏ xíu mà sao thấy đường viết được thật quá hay. Bà xă tôi cũng vậy, cũng dùng i-phone chơi game, viết email và lên facebook thường xuyên mà không cần đeo kính ǵ cả. Ngày xưa cô nàng bị cận thị, đến khi có tuổi mắt không bị viễn thị, đọc gần không cần đeo kính lăo mới hên chứ.  

 

Bây giờ mỗi tối trước khi ngủ những vần thơ đối thoại trên mạng là đề tài chính của vợ chồng tôi. Chúng tôi bàn luận về tính cách của hai nhân vật ảo là Cô Phụ và Baby, vui lắm! Tôi đoán: 

- Cô Phụ lai rai mỗi ngày chỉ trả lời một hai lần, c̣n Baby tả xung hữu đột tới tấp nhưng chỉ trong buổi sáng. Chắc buổi chiều bận đi cày. 

- Em thấy Cô Phụ có vẻ khớp cơ Baby rồi đó. Lúc chưa có Baby nhào vô, anh làm tới đâu cô nàng làm tới đó. Bây giờ chỉ ló mặt vô một chút gọi là.

 

Tôi mơ màng: 

- Baby làm thơ bạo hơn Cô Phụ. C̣n khoe ḿnh c̣n trẻ có cặp dâu tây nghe mà ứa nước miếng. Thường người ta dùng quả cau, trái chanh để chỉ ngực nhỏ. Nhưng dùng cặp dâu tây vừa tạo ra h́nh ảnh tươi mát, màu sắc đẹp vừa vị ngon chua ngọt. Lại chọc Cô Phụ có hai trái bưởi to đùng. So sánh hai h́nh ảnh thấy trái dâu tây hấp dẫn hơn trái bưởi ngay. C̣n Cô Phụ bị gán hai trái bưởi cứng họng hết căi luôn.

 

Vợ tôi khen: 

- Anh cũng chơi lại liền đâu có thua. Mấy câu của anh làm hay đó. Baby khoe:

 

 Baby chỉ có dâu tây
Không đi mỹ viện thế này xài thôi
....cũng làm lắm kẻ tê môi...

 

Th́ anh làm:

 

Baby ơi, hăy giúp tôi.
Ngày mai nha sĩ họ đ̣i nhổ răng
Cho xin trái dâu được chăng ?
Thuốc tê của họ sao bằng dâu tây.

 

Tôi cười ha hả:  

- Baby nhắc đến chữ tê môi làm anh nghĩ ngay đến cái răng sắp nhổ phải chích thuốc tê nên làm trả lời lại trong 30 giây thôi. 

- Anh giờ là cao thủ vung kiếm như chớp rồi đó.  

- Anh thấy Baby này c̣n cao thủ hơn. Em có thấy Cô Phụ vừa ló ra làm hai câu là Baby chơi liền: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, Nàng là Cô Phụ hay là Hoạn Thư? Nếu c̣n gian ác t́nh thù, Kiều chơi acid cho hư mặt liền.”Lấy râu Nguyễn Du cắm vào cằm cụ Nguyễn Đ́nh Chiểu và c̣n nói lên tệ nạn của thời đại hiện nay thật tài t́nh và có duyên hết sức. Haha!

 

Cứ thế mỗi ngày đều có chuyện để bàn luận với nhau một cách hào hứng v́ đối với tôi Baby quả đúng là tuyệt đại cao thủ trong thơ vui và châm biếm. Cô nàng xoay chuyển đủ mọi đề tài khiến không thể chán được. Lúc nhái thơ Hồ Xuân Hương, lúc chế thơ Kiều của Nguyễn Du, chế ca dao tục ngữ để mỉa đời, châm biếm xă hội, và lâu lâu lại cho ra một h́nh ảnh quá ư là hấp dẫn chẳng hạn “Thuyền em be bé…lại trơn” khiến thằng đàn ông như tôi cứ nghĩ đến là…động đạy. Bà xă nghe tôi khen và nhắc Baby nhiều quá nên thắc mắc:

 

- Mê Baby rồi phải không?

 

Có lẽ tôi đă đạt được cái đích của ḿnh là tạo ra một mối t́nh nghi, dại ǵ mà không thú thiệt: 

- Mê rồi! 

- Đúng là đồ bạc bẽo, mới đó đă quên Cô Phụ!

 

Tôi khoái chí, bồi thêm: 

- Làm sao mà quên được mối t́nh đầu trên Net của ḿnh, anh vẫn tán tụng Cô Phụ hết lời không thấy sao! 

- Vậy th́ anh thích ai hơn?

 

Trên mạng tôi vẫn ưỡm ờ với cả hai nàng Cô Phụ và Baby. Đang nằm với vợ nhưng tôi vẫn cảm thấy có mặt cả hai nàng ảo bên cạnh nên nửa giỡn nửa thiệt: 

- Mối t́nh đầu đương nhiên không thể quên dù là t́nh đầu trên mạng. C̣n Baby là một người t́nh sắc sảo như người t́nh đầu của anh ba mươi năm trước cũng không thể nào quên. Tóm lại là mê hết. Đời người có được bao nhiêu lần ba mươi năm mà kén chọn cho đau đầu, đau tim!

 

Vợ thắc mắc: 

- Vậy có khi nào anh nghi ngờ em là Baby không hở?

 

Tôi nói như đinh đóng cột: 

- Chắc chắn là không! Có nhiều lư do. Thứ nhất là Baby dùng nhiều từ ngữ trong thơ có lẽ là dân Bắc kỳ mà em là dân miền Trung chưa hề nói và chưa hề biết; Thứ hai là theo anh đoán Baby làm thơ vào buổi sáng, tức làm việc ca chiều trong khi em cày ca sáng làm ǵ có thời giờ làm thơ; Thứ ba là Baby đanh đá lư sự và bắt bẻ hơn bà xă của anh; Thứ tư là cô nàng Baby thuộc và chế thơ Kiều trong khi em đâu có nhớ thơ; Thứ năm quan trọng nhất là em có bằng chứng ngoại phạm: Buổi sáng cuối tuần hai đứa ḿnh đang ngồi xem phim với nhau th́ Baby lại đăng thơ lên và có buổi sáng sớm anh thấy Baby vừa đăng thơ trên net trong khi em đang ngáy kḥ kḥ.

 

Vợ cười hí hí: 

- Lư do thứ sáu là Baby có dâu tây, có con thuyền bé bé trơn trơn c̣n em th́ không phải không? Biết đâu Baby là bà già 80 tuổi rụng răng có hai trái mướp khô. Người ảo mà!

 

- Em ghen hay sao mà cứ phá hỏng h́nh tượng người t́nh trong mộng của anh vậy? Cô Phụ hay Baby là thế nào ngoài đời anh không cần biết và cũng không muốn gặp. Ngoài đời có em và…chị sui là đủ rồi.

 

Đúng là thời buổi tin học internet liên kết toàn cầu bằng một mạng lưới vô h́nh. Chát chít, t́nh ảo, facebook… đang là cái mốt của thời đại. Ngay cả tiền cũng có tiền ảo nữa mới tức cười. Vừa rồi sàn tiền ảo Bitcoin trên mạng bị phá sản, chủ sàn thú nhận qua một đêm biến mất số tiền ảo trị giá khoảng nửa tỉ đô la Mỹ! Nhiều người mất trắng cả trăm ngàn đô la không thể đ̣i lại được v́ ảo mà, làm ǵ có ngân hàng bảo chứng. Người ảo, t́nh ảo cũng vậy. Quen nhau qua mạng internet, chỉ t́m hiểu qua thơ văn thấy cái ǵ cũng hay, cũng đẹp. H́nh ảnh trao đổi cũng chọn toàn những h́nh đẹp có khi chụp từ mấy chục năm trước. Đến khi gặp nhau mới thấy thần tượng sụp đổ, người ảo và người thật khác nhau một trời một vực. Thôi th́ cứ ngâm câu t́nh chỉ đẹp khi c̣n là ảo cho chắc ăn.

 

Hầu như mùa đông năm nay ngoài giờ làm việc ở sở, tôi dính vào trang thơ vui với Cô Phụ, Baby, và một nhân vật mới gia nhập nữa là Tàn chi Quái Đao. Tay này chắc là đàn ông nên nhảy vào tranh dành tán tỉnh hai nàng t́nh ảo của tôi tận t́nh. Có người tranh chấp càng thêm hứng thú, hào hứng. Dù là t́nh ảo, tôi vẫn quyết giữ chủ quyền hai người đẹp ảo của ḿnh. Tôi ôm cái computer làm thơ với cả ba người suốt cả buổi sáng. Trời tuyết th́ chạy ra ngoài xúc tuyết một chút, vừa xúc vừa suy nghĩ mấy vần thơ trả lời. Chạy vào nhà đánh máy trả lời xong cho mấy đề mục, ấm người một chút th́ chạy ra xúc tuyết tiếp. Rồi lại chạy vào xem có ai trả lời chưa, cứ thế mà thời giờ bay vèo thật nhanh đến giờ đi làm. Đến giờ nghỉ giải lao cũng gọi về nói vợ đọc thơ cho nghe. Vợ chọc:

 

- Anh giờ lậm thơ rồi đó nhen. Yên tâm làm việc để em trả lời thiên hạ cho.

 

- Đừng! Để tự anh làm. Em làm không đúng ư anh đâu. À, Cô Phụ cả tuần nay lặn đâu mất rồi há. Chỉ có tay Tàn Chiêu Quái Đao và Baby là trường kỳ kháng chiến thôi. Tàn chi Quái đao làm thơ cũng siêng lắm, làm từ sáng đến chiều c̣n hơn anh nữa, chắc tay này đă về hưu có nhiều thời giờ. Nhưng hai ngày nay sao hắn cũng mất tăm!

 

- Cô Phụ càng ngày càng đuối yếu cơ hơn hai tay kia thấy rơ. Bây giờ Tàn chi Quái Đao và Baby mỗi người mở thêm vài đề mục mới, em thấy anh đều tham gia hết thảy và làm nhiều quá trời. Bộ bây giờ ở nhà anh ôm computer suốt cả buổi hở?

 

- Đâu có! C̣n xúc tuyết nữa chi! Bây giờ anh làm thơ nhanh lắm. Suy nghĩ cái ư rồi làm thành thơ cái rẹt hà!

 

Vợ tôi kể: 

- Sáng nay em mới nghe tin trong hăng là ông bạn về hưu năm rồi vừa mới bị đem đi cấp cứu. Ổng ngồi suốt ngày với cái computer, vừa đứng lên là té nhào luôn. Mấy người đoán bảo là v́ ổng xem ảnh nóng và phim 5x nên bị lên máu! Anh coi chừng đừng ngồi ôm cái computer suốt ngày mà tiêu đó.

 

Tôi nghi ngờ: 

- Hay ông ấy là Tàn chi Quái đao? Ông bạn em có biết làm thơ không? 

- Có! Chết rồi, sao em không nghi ngờ chứ! Lỡ ông ấy là Tàn Chi Quái Đao thật th́ anh mừng nghe, khi không mất đi t́nh địch. 

- C̣n giỡn nữa! Để vài ngày nữa mà địch thủ vẫn không xuất hiện th́ đích thị rồi.

 

Tàn chi Quái đao chẳng biết thế nào chứ tôi th́ cứ dí đầu vào thơ vui nên làm biếng chẳng tập thể dục ǵ cả. Ra sân xúc tuyết đă mất bớt th́ giờ thơ thẩn rồi nếu tập thêm thể dục th́ làm sao đủ thời giờ làm thơ cho hai người đẹp ảo. Đă vậy cái đầu th́ nghĩ thơ, cái mồm th́ ăn vặt liên tục để bổ xung năng lượng cho năo nên vừa rồi đi khám tổng quát thử máu mới tá hỏa khi lượng đường trong máu quá cao, bác sĩ bắt phải uống thuốc trị tiểu đường. Vợ nói: 

- Anh làm thơ ít bớt đi! C̣n không kéo cờ trắng đầu hàng hai ả tố nga cho rồi. Sức khỏe là chính! 

- Sao được! T́nh thơ đang nồng khi không cắt đứt không được đâu. Để anh ráng bớt ăn vặt thử xem.

 

Bà xă chắt lưỡi: 

- Anh này lậm thật rồi chẳng nghĩ đến sức khỏe ǵ cả. Anh không dừng th́ ….Baby dừng vậy. 

- Em làm như em là Baby vậy. Hay là bạn của Baby?

 

Bà xă cười cười: 

- Bộ anh không tin em là Baby hở? Cá ǵ đi!

 

Tôi chắc ăn: 

- Cá! Em không thể là Baby được. Cá ǵ anh cũng cá. 

- Vậy một tháng làm…nô lệ cho đứa kia nhen. Nếu em là Baby th́ sai ǵ anh cũng phải nghe trong 1 tháng. C̣n nếu không phải th́ ngược lại há. 

- OK. Chứng minh đi.

 

Bà xă móc túi lấy ra cái phone Samsung, bấm bấm một lúc rồi ch́a ra cho tôi xem một bài thơ đang làm dang dở và nói một cách đắc thắng: 

- Nè! Bài thơ trả lời cho anh đang làm nửa chừng nè. Kéo lên trên sẽ thấy tên Login trong trang thơ là BABY phải không! Và nếu anh c̣n không tin th́ xuống nhà mở trang thơ trong computer lên, login tên Baby, password là…..xxxxxx.

 

Tôi lấy cái kính đeo vào nh́n cho rơ ràng. Th́ ra tên Login trong trang thơ này là BABY. Và bài thơ đang làm dang dỡ chính là giọng điệu của Baby. Ối trời ơi là trời! Vô lư thật là vô lư! Mặt tôi thộn ra v́ thấy ḿnh sao ngu quá! Ngu nhất trên đời! Ở với bà xă gần 30 năm trời cứ nghĩ ḿnh đă hiểu vợ hoàn toàn ai ngờ cuối cùng chẳng hiểu ǵ cả! Nhớ lại hôm bữa chọc thằng con ở với Má 21 năm trời mà sao không hiểu Má. Vợ đă hỏi lại vậy anh ở với em 30 năm trời có chắc là hiểu em không vậy? Rồi tôi phá ra cười như điên, chắc là kiểu cười của Chu Du trước khi hộc máu chết v́ sao trên đời đă sinh ra Du mà c̣n sinh ra Lượng! Bà xă Baby cũng cười ha hả khoái chí v́ đă lừa được ông chồng ngây thơ một cách ngoạn mục mấy tháng nay.

 

Sau trận cười gần đứt ruột, tôi nghiệm ra: 

- Hèn chi tối tối ḿnh bàn với bà xă cách đối phó thơ đưa Baby vào tṛng, Baby đều né được hết thật là tài t́nh. Em đúng là Trọng Thủy và anh là công chúa Mỵ Châu ngây thơ!

 

Vợ cười hí hí khoái chí: 

- C̣n khen Baby sao khôn quá, sao hiểu ư ḿnh quá làm người ta mắc cười mà hỏng dám cười! 

- Lại c̣n nói Baby sao có nhiều ư nghĩ giống bọn ḿnh quá. Ngu thật. Cũng tại cái tội quá tin vợ, mà sao lúc anh vào pḥng thấy em ngủ ngáy kḥ kḥ trong khi Baby vừa đăng bài lên 2 phút trước? Tôi thắc mắc. 

- Em làm thơ lúc đi tiểu nửa đêm, rồi lưu để đó trong phone. Đến sáng khi anh thức dậy xuống nhà vài phút em đăng nó lên rồi ngủ lại thôi.

 

Tôi thắc mắc tiếp: 

- Hôm bữa rơ ràng anh với em ngồi bên nhau xem TV, trong khi đó Baby cũng đăng thơ lên. Sao hay vậy? Bộ em nhờ người khác đăng dùm hở? 

- Làm ǵ có ai khác mà nhờ. Anh nhớ lúc đó em có trùm mền không? Em để cái phone trong mền, vừa xem TV vừa bấm thơ vào phone rồi đăng lên. Phải tạo bằng chứng ngoại phạm cho anh tin chứ. 

- Ghê thật. Làm anh tin chắc Baby không thể nào là em nên không một chút nghi ngờ. Mà sao em dùng những từ ngữ miền Bắc và chế truyện Kiều rành rẻ hay vậy?

 

Vợ cười đểu: 

- Th́ khi đă giả dạng phải giả cho hay chứ. T́m mấy từ ngữ địa phương và t́m thơ Kiều trên net chứ đâu. Anh là sư phụ computer của em mà sao hỏi “lúa” dữ vậy?

 

Tôi c̣n thắc mắc: 

- Sao em lại làm thơ buổi sáng mà không làm buổi chiều? Bộ ở hăng chơi không hở?

 

Bà xă than thở kể lể: 

- Nói thật chứ em làm Baby cũng khổ lắm đó. Vừa làm việc vừa len lén mở phone lên xem thơ mấy người đăng lên chưa. Rồi suy nghĩ trả lời xong phải chạy vào pḥng vệ sinh bấm vào phone. Nhiều khi đang bấm nửa chừng có ai gọi đến phone reng lên bài thơ đang bấm lỡ dỡ mất hết trơn phải bấm lại từ đầu. Rồi có khi đọc thơ tức cười quá ngồi cười hi hí tụi bạn trong hăng thấy cứ hỏi có chuyện ǵ xảy ra và tưởng em khùng. Buổi chiều anh đi làm, không làm thơ được  th́ em làm cho ai. Em nói anh mua i- phone để lên hăng làm thơ, buổi chiều em ở nhà rảnh rỗi thoải mái làm thơ trả lời mà anh đâu có chịu. Cuối tuần của anh ở nhà làm thơ vào buổi chiều và tối, em phải làm thơ trả lời lúc nửa đêm. Trước khi ngủ cũng phải suy nghĩ thơ, nghĩ được câu ǵ chạy vào pḥng vệ sinh bấm vào phone ngay. Len lén như ăn trộm. Anh làm thơ công khai, c̣n em phải làm thơ lén lút trong bóng tối khổ lắm chớ bộ. Ngủ th́ ngủ không ngon. C̣n ở hăng có ngày cũng bị xếp cho giấy cảnh cáo cái tội làm hư đồ và dùng phone chat chit trong giờ làm việc. Thôi! Lật tẩy cho rồi kẻo không nàng không chết th́ chàng lại bị thương th́ tiêu!

 

Rồi cô nàng cười đắc chí:

 - Baby mỏi lưng quá nè. Ai thua độ tới đấm bóp dùm tí coi!

 

Vừa “hầu” cho bà xă tôi vừa khóc âm thầm:

 - Baby ơi là Baby! Sao lại hiện nguyên h́nh để ta phải chôn đi mối t́nh ảo của ḿnh???

 

***

Hôm sau tôi không làm thơ mà vẽ trong mục của ḿnh một ngôi mộ với tấm bia đá với ḍng chữ khắc nắn nót:

 

Baby! Nàng thơ tri kỷ!

Tạ thế ngày 30 tháng hai năm 2014!

Tại trang web www.tieulamhoi.com.

 

Chắc Cô Phụ sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy từ nay Baby và tôi biến mất trên chốn giang hồ!

 

 

Mai Thái Vân Thanh
1/2015

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương