Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

( Viết ngắn – nhân xem trực tiếp truyền h́nh

Lê Uyên hát ở Việt Nam)

 

 Trong lịch sử loài người các cuộc chiến xẩy ra triền miên. Kẻ thắng giết chết, cầm tù kẻ bại trận cũng đă nhiều. Nhưng bên thắng cuộc cấm dân chúng hát những bài hát được sáng tác từ những nhạc sĩ sống ở phần đất của bên thua cuộc th́ chắc chỉ có ở đất nước tôi trong cuộc chiến gọi là “giải phóng miền Nam”.

 

Sau năm 1975, tất cả các đĩa hát, băng nhạc phát hành trước 1975 bị cấm lưu hành. Nhạc trước 1975 bị gọi là nhạc Vàng. Ngay cả nhạc ḥa tấu cổ điển, bán cổ điển cũng bị cho là sản phẩm của tư bản, cấm nghe.

 

Để bù lại, trong nhà trường, trên nông trường, trong các buổi biểu diễn văn nghệ các bài hát “cách mạng “ được gọi là nhạc đỏ được hát vang một cách say sưa.

Các em bé hồi đó rất ưa bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo:

 

“cắc cụp cum, cắc cum cum cụp cum

Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa

Sóc Bom Bo rộn ră tiếng chày khua…”

 

Mặc cho cái đói kéo đến kèm theo cái rách là bạn đồng hành, các đội văn nghệ xung kích được các thanh niên trong phường khóm, thôn làng hưởng ứng nhiệt t́nh.

Cũng vui vẻ, mới lạ đấy chứ.

Đề tài lao động được ưa chuộng nhất.

 

“Tay anh phá đá, tay em đào sỏi

Ngồi trong xe ủi em nhớ những ngày hè…”

.(Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ- Nguyễn Văn Tư)

 

Không được phép nghe, không được phép hát, không được phép sáng tác, ḍng nhạc vàng lặng lẽ bị chôn vùi trong huyệt mộ thời gian.

Những ca sĩ hát nhạc vàng, các nhạc sĩ sáng tác nhạc vàng bị hất hủi, xa lánh như tội đồ. Nhạc sĩ Trúc Phương tác giả những câu ca đau buốt tim gan :

 

“Đường thương đau đầy ải nhân gian

Ai chưa qua chưa phải là người

Trong thói đời cười ra nước mắt…”

 

đă nằm chết c̣ng queo trên manh chiếu rách trong một nhà trọ tồi tàn không một người thân bên cạnh.Những người yêu nhạc của ông đă phải quên ông, quên những ca khúc nói lên nỗi đau khổ, bất hạnh trong cuộc đời này.

 

Unhappy trong xă Hội Chủ Nghĩa là điều cấm kỵ.

Hai chữ “tự hào” được nhắc đến rất nhiều trong nhạc đỏ.

 

Cái không khí âm nhạc hừng hực tinh thần” cách mạng” được bùng cháy mạnh mẽ trong một thời gian dài.

Một hôm, bất ngờ như những cây bồ đề mỏng manh, bé xíu mọc ra từ những vách nứt của ngôi nhà cũ kỹ , một vài ca khúc t́nh cảm nhẹ nhàng len lén ra đời và được mọi người ngấm ngầm ủng hộ.

 

“Này cô bé có chiếc răng khểnh

Sao thừa một cái chắc để làm duyên

Làm ḷng anh từng đêm ngơ ngẩn

Để mộng mơ sao nhớ quá nụ cười..”

(Nguyễn Thiết Hùng)

 

Thật là động trời. Cái răng khểnh th́ có ích chi cho Xă Hội Chủ Nghĩa? Nhưng dường như bài hát đó đă lọt lưới kiểm duyệt .Có lẽ nhà nước đang lo làm kinh tế và nhu cầu vót chông giết “Mỹ cọp beo” không c̣n bức thiết.

 

Nh́n trước nh́n sau không thấy Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh bị phê b́nh, Thế Hiển cho ra đời ca khúc “ Cô Bé Có Mái Tóc Đuôi Gà”

 

“Này cô bé có mái tóc đuôi gà

Đạp xe trên phố, phố đông người qua

……………………………………

Tóc em…đuôi gà… la là la”

(Tóc Em Đuôi Gà)

 

Một hôm, như trời nắng hạn đổ xuống cơn mưa rào mát rợi, một ḍng nhạc Boléro xuất hiện làm thổn thức những trái tim cằn cỗi. Ḍng nhạc ấy có cái tên rất lạ “Nhạc G̣ Công”. Và khi Bảo Yến với chất giọng trầm rất riêng, cất tiếng hát “Chiều Hạ Vàng” người ta lập tức hiểu ngầm rằng nhạc “Cắc cụp cum” đă phai mờ trong tâm hồn trữ t́nh của người miền Nam chưa bao giờ hiếu chiến.

 

Sau 1975 nhạc Trịnh Công Sơn bị xếp vào đội ngũ Nhạc Vàng. Nhạc của ông không được chính thức hát trên truyền h́nh cho đến khi ông mất năm 2001.

Tội nghiệp cho ông. Sau khi ông qua đời , bỗng dưng những đêm nhạc Trịnh Công Sơn được các bầu sô ưu ái “tưởng nhớ” . Rồi các ca khúc của Văn Cao được phép hát. Phần lớn dân chúng không được nghe những Suối Mơ, Bến Xuân, Cung Đàn Xưa …của ông từ lâu lắm rồi, có người tưởng ông là nhạc sĩ trẻ. Một MC đă giới thiệu : “Nhờ ca sĩ Ánh Tuyết, các ca khúc của Văn Cao được mọi người biết đến”.

Phạm Duy được cho phép về biểu diễn ở Việt Nam là một thông tin chấn động.

Như nước vỡ bờ, người dân miền Nam lại được tắm gội trong ḍng âm thanh thân quen ngày nào

Làm sao không rơi nước mắt khi hơn ba mươi năm rồi mới được nghe câu hát :

 

Tôi yêu tiếng nước tôi

Từ khi mới ra đời người ơi”

Đối với riêng tôi, Phạm Duy là ông Hoàng của tiếng Việt.

Nếu các ca khúc của Phạm Duy biến mất như tro bụi trên cơi đời này th́ đó là điều tôi tiếc nuối khôn nguôi.

 

Rồi Lệ Thu, Khánh Ly, Bạch Yến , Lê Uyên lần lượt xuất hiện trên sân khấu của đất nước tưởng chừng ngh́n trùng xa cách. Các cô bị phê phán nhưng tôi thích câu trả lời của Lệ Thu “Tôi muốn hát ở nơi nào có người muốn nghe tôi hát”

Những đêm nhạc của các ca sĩ đă gần 70 lúc nào cũng đông khán giả.

 

Người miền Nam không phải đi nghe nhạc.Họ muốn đến để sống lại xôn xao một thời kỷ niệm, để “Chạnh nhớ câu thề tim tái tê.”

 

Dù phục trang rất đẹp, trang điểm khéo , các giọng ca dĩ văng không dấu được nét phai phôi trong tia nh́n, trong giọng hát .Dầu sao, ḷng bao dung và yêu mến các cô của người miền Nam vẫn như ngày nào. Khán giả, hầu hết là những mái đầu bạc trắng, những người ngồi đó, đă từng sống với các cô chỉ vài năm trong bầu trời được hát ca rất tự do của miền Nam , và đă xa các cô đến gần 40 năm, nhưng gặp lại nhau mắt vẫn c̣n có đuôi. Những đuôi mắt ấy không phải là đuôi mắt t́nh tứ của ông già Phan Khôi.Những đuôi mắt ấy là những vết chân chim đă hằn lên v́ những giây phút tuyệt vọng, v́ những tháng ngày gian nan đau đớn, tủi cực. Những đuôi mắt ấy bây giờ đă nhấp nhem nhưng nh́n ngắm lại người xưa đang đứng kia, trên sân khấu, đuôi mắt cũng đă nhập nḥa, chẳng cần cô hát hay hay dở, họ cũng vẫn bồi hồi thương nhớ lắm những tháng ngày xưa cũ, những tháng ngày tự do rung động, yêu thương những ǵ trái tim mách bảo.

 

“Giờ này c̣n gần nhau

Gần thắm thiết trong môi sầu

Gần bối rối biên giới từ niềm đau

………………………………….

Ngày mai ta không c̣n thấy nhau”(*)

 

Tội nghiệp cho người dân miền Nam. Để một lần “thấy nhau” để một lần nghe lại một Lệ Thu say đắm mà trầm tĩnh, một Khánh Ly bạt mạng nhưng cô đơn, một Bạch yến tiếng hát như “Mây xám về ngang lưng trời”, một Lê Uyên nồng nàn thắm thiết họ đă phải chờ đợi từ thuở tóc c̣n xanh.

 

(*) Cho Lần Cuối, ca khúc của Lê Uyên Phương.

 

         

 

LƯƠNG LHUYỀN CHIÊU
2/2015

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương