Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Phát triển nhận thức Thái Dương Hệ

 

 Tôi có nói về một hệ thức: M(A+B)=a+(a-b)b, A và B là 2 nguyên tố hợp thành hổn hợp bảo ḥa M có phân tử lượng (nguyên tử lượng) là a và b, A và B vẩn giữ đặc t́nh của A và B, nhưng hổn hợp bảo ḥa M có phận tử lượng (nguyên tử lượng) m=b+1, chúng ta có thể xem đây là nguyên tố mới (hay chất mới).

 A là nguyên tố có điện tử lớn, B là nguyên tố có điện tử nhỏ. Hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b tôi gọi là "Nguyên-lư bảo ḥa". Để chứng minh sự hiện hữu "Nguyên-lư Bảo-Ḥa", tôi xin tŕnh bày "Thuyết Bảo-Ḥa" từ sự nhận xét "Hệ Mặt Trời" qua bài giới thiệu nhà Thiên-văn học Việt-Nam Lưu-lệ-Hằng với bài viết như sau:

 Sự khám phá mới về Thái-dương-Hệ cho nhân loại hiểu biết thêm về Hệ Mặt Trời, đây là cuộc cách mạng về vũ trụ trong nhận thức loài người. Các nhà thiên văn không ngừng tiếp tục trên lănh vực này để cống hiến kiến thức phong phú thu thập được trong nhiều thế kỷ qua và đă góp thành những hiểu biết mới bằng những phát minh đặc biệt làm thay đổi nhận thức về vũ trụ không gian bao la ḿnh đang sống.

 Khoảng mươi năm trước, cấu trúc của Hệ Mặt Trời vẫn c̣n được h́nh dung đơn giản so với bây giờ (xem h́nh số 2).

 

Thái Dương Hệ được mô tả là một hệ các hành tinh, Mặt Trời nằm ở chính giữa và bao bọc bên ngoài bởi 9 thiên thể chịu sức hút của Mặt Trời, gồm 8 hành tinh chính và 1 hành tinh “phụ”, hợp thành 3 nhóm.

 Nhóm I ở vùng trong cùng, gồm 4 hành tinh nhỏ: Thủy tinh (Mercury), Kim tinh (Venus), Trái đất (Earth) và Hỏa tinh (Mars), đây là những hành tinh nhỏ, rắn chắc, cấu tạo chủ yếu bởi các loại đá và kim loại, có mật độ cao và thành phần tương đối giống nhau nên có tên gọi chung là "Nhóm các hành tinh đá".

 Nhóm II ở vùng ngoài, gồm 4 hành tinh khí khổng lồ có khối lượng lớn hơn rất nhiều so với 4 hành tinh nhóm I. Trong đó, 2 hành tinh lớn nhất, Mộc tinh (Jupiter) và Thổ tinh (Saturn), có thành phần chủ yếu từ heli và hyđrô; và hai hành tinh nhỏ hơn, Thiên vương tinh (Uranus) và Hải vương tinh (Neptune), có thành phần chính từ băng (như nước, amoniac và mêtan). Chúng có kích thước rất lớn nhưng mật độ thấp và v́ vậy có khi c̣n được gọi là nhóm các hành tinh băng đá “khổng lồ”.

 Nhóm III trong nhiều năm trước được cho rằng chỉ có một ḿnh Diêm vương tinh (Poluto). Măi đến cuối thế kỷ 20 vẩn chưa giải thícg được tất cả thông tin do các thiết bị khảo sát thiên văn hiện đại thu thập về cấu trúc Thái-dương-Hệ. Một nhận thức mới được đưa ra bởi Lưu-lệ-Hằng và thầy Davis Jewitt cùng nghiên cứu theo khoa học hiện đại nhầm khảo sát các vật thể di chuyển chậm (Slow-Moving Objects) ngoài Hệ Mặt Trời :

 Họ tiến hành nghiên cứu chứng minh về sự tồn tại một vành đai gồm vô số hành tinh lớn bé phân bố từ bên ngoài quỹ đạo của Hải Vương tinh (Neptune), vượt qua Diêm vương tinh (Pluto) và ra xa hơn. Vành đai này có tên là vành đai Kuiper (Kuiper Belt) do hai nhà thiên văn Edgeworth và Kuiper đặt ra trong tưởng tượng từ giữa thế kỷ 20. Miệt mài 5 năm làm việc, Lưu và Jewitt sử dụng các phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất ở Trung tâm nghiên cứu MTT và Đại học Harvard, ở các cơ sở thiên văn Kitt Peak (thuộc Arizona) và Mauna (thuộc Hawai), năm 1992 Jewitt và Lưu-lệ-Hằng t́m ra được thiên thạch đặt tên là 1992 QB1 có đường kính 280 km bằng 1/8 Diêm-vương tinh (Pluto), và tiếp theo là hàng chục khám phá nữa của nhóm nghiên cứu này và hàng trăm khám phá khác của đông đảo cộng đồng thiên-văn trên toàn thế giới.

 Tất cả đều chứng tỏ ở không gian bên ngoài quỹ đạo của Hải vương tinh (Neptune) tồn tại các vật thể lớn bé có thành phần cấu tạo nhẹ như nước, amoniac, mêtan. Đó là hàng ngh́n thiên thể nhỏ bé có kích cỡ khác nhau, từ sao chổi, centaurs đến bụi liên hành tinh. Trong số đó có 5 thiên thể có cở lớn như Ceres, Haumea, Makemake, Éris và cả Pluto (Diêm-vương-Tinh) nữa. Các hành tinh này có dạng tựa như h́nh cầu chịu ảnh hưởng chính lực hấp dẩn của ḿnh, nhưng do độ xốp cao và tổng khối lượng vẩn bé nhỏ, nên kể từ tháng 8/2006 nhóm hành tinh này được mang tên là "Nhóm hành tinh lun". Ngày nay Nhóm "Hành tinh lùn" này được ghép vào Nhóm III mà trườc đây chỉ có một ḿnh Pluto (Diêm-vương-Tinh).

Vậy là sự tồn tại trong thực tế vành đai Kuiper mà Jewitt và Lưu theo đuổi thực hiện đă được minh chứng. Phát minh này có ư nghĩa rất lớn, nó mở đầu cho một kỷ nguyên mới về nhận thức đầy đủ hơn về cấu tạo Thái Dương Hệ và góp phần hoàn chỉnh học thuyết h́nh thành vũ trụ. Sự tồn tại vành Kupler cũng không có ǵ đáng nghi ngờ v́ sự tồn tại một Vành đai tiểu hành tinh khác nữa nằm giữa Hỏa tinh (Mars) và Mộc tinh (Jupiter), tuy thành phần cấu tạo khác hơn với phần lớn là đá và kim loại, cũng đă được xác định trước đó.

 Năm 1991, Lưu-lệ-Hằng nhận bằng Tiến sĩ, không lâu sau Hiệp hội Thiên Văn Mỹ đă trao Giải thưởng Annie J. Cannon Award Thiên văn học cho Tiến sĩ Lưu Lệ Hằng trong việc tham gia khám phá hơn 30 thiên thạch và gọi đó là Asteroid 5430 Luu.

 Đặc biệt, tháng 3 năm 2012, tại thủ đô Oslo Na Uy, Quỹ Kavli đă công bố Giải Kavli với số tiền thưởng 1 triệu USD cho 3 nhà thiên văn đă khám phá ra nhiều vật thể lớn trong vành đai Kuiper, đó là David Jewitt, Jane X. Luu (tức Lưu Lệ Hằng), và Michael Brown. Tiếp theo, tháng 5 năm 2012, tại Hồng Kông, Quỹ Shaw lại trao Giải Shaw Thiên văn học 2012 cho Tiến sĩ Jane X. Luu cùng với Giáo sư David C. Jewitt, Giám đốc Viện nghiên cứu thiên thể (Institute for Planets and Exoplanets), Đại học California – Los Angeles, Hoa Kỳ. về những đóng góp trong việc định danh “các vật thể ngoài Hải Vương tinh” (Trans-Neptunian Objects), viết tắt là TNOs.

 

 Từ những khám phá trên chúng ta có sự nhận định rỏ hơn về Thái-dương-Hệ một cách đơn giản: Mặt trời nằm ở chính giữa và bảo hộ bởi 9 hành tinh bay xung quanh ở bên ng̣ai theo 9 qũy đạo cố định, cùng chịu sức hút của Mặt Trời.

 Tính từ mặt trời ra chúng ta thấy:Nhóm I gồm 4 hành tinh đá:Mercury (Thủy tinh), Venus (Kim tinh), Địa cầu, Mars (Hỏa tinh). Nhóm II gồm 4 hành tinh khí gồm có 2 hành tinh Jupiter (Mộc tinh), Mars (Thổ tinh) đều thành h́nh bởi khi Helium và Hydrogen, 2 hành tinh khác nhỏ hơn là Uranus (Thiên-vương-tinh), Neptune (Hải-vương-Tinh) được thành h́nh dưới dạng băng đá của nước, khí mêtan và khí amoniac. Nhóm III không những chỉ một ḿnh Pluto (Diêm-vương-Tinh) mà c̣n có Ceres, Haumea, Makemake và Éris cũng trong dạng băng đá như Uranus và Neptune, v́ Nhóm III có dạng thái đặc biệt nên qũy đạo có gốc độ khác hơn với qũy đạo của 8 hành tinh kia (theo h́nh minh họa 2), điều này xác định rơ qũy đạo Pluto là giới hạng của Thái-dương-Hệ và Vũ trụ bên ngoài, trạng thái đóng thành băng đá của Uranus, Neptune và Pluto nói rơ mức lạnh Thái-dương-Hệ đến độ này là giới hạng độ lạnh bên ngoài vũ trụ, đồng thời cũng nói lên năng lượng âm đi vào Mặt Trời có sự điều tiết bởi Hệ Thái Dương.

 

 Từ đây chúng ta thấy Thuyết "Ngũ hành tương sanh tương khắc" người Trung-Hoa được giải thích trong sự thành h́nh Thái-dương-Hệ : Thủy (băng đá) khắc Thổ (Saturn), Thổ (Saturn) khắc Mộc (Jupiter), Mộc (Jupiter) sinh Hỏa (Mars), Hỏa sinh Thổ (Địa cầu), Thổ (Earth) sinh Kim (Venus), Kim sinh Thủy (Mercury), Hỏa (Sun) khắc Thủy (Mercury). Mặt trời tính thuộc Hỏa nhưng chất thuộc Kim, nên có biểu tượng Kim sinh Thủy (Mercury), rồi Hỏa (Sun) sinh Thổ (Saturn), sự "sinh khắc" ở đây mang ư nghĩa của sự cung cấp (sinh) và sự nhận (sự hấp thu), cường độ sự hấp thu phải chậm hơn sự cung cấp, bởi thế sự hấp thu có thể xem là "khắc" với nguồn cung cấp (sinh)), nói rơ hơn "khắc" có nghĩa là giảm bớt năng lưc của "sinh". Để tường tân hơn, chúng ta cần suy luận trong quan điểm sẳn có ngày nay trong sự phát sinh ban đầu của Thái Dương Hệ là hiện tượng bắn tung ra những hành tinh vừa kể ở trên trong dạng cực nóng của từng tinh cầu, trải qua hằng triệu năm mới có hiện tượng như ngày hôm nay.

 

 Theo lư luận động lực học, chúng ta có thể suy đoán khối lượng cùa Mercury phải nặng nhất, lần lượt xa hơn là hành tinh Pluto phải nhẹ nhất, đó là lư luận chuyển động Brown đối với vật thể nổi, nhưng theo thuyết Brown trong lư luận Nguyên tử Albert Einstein có nói : Hạt càng nhỏ, chuyển động càng kịch liệt, hấp thu năng lượng càng cao. Vậy chúng ta thử xét lại 2 nhóm hành tinh Jupiter, Saturn (hợp thành bởi helium+hydrogen) và hành tinh băng đá Thiên-vương-tinh, Hải-vương-Tinh, Diêm-vương-Tinh (hợp thành bởi H2O, NH3, CH4 đóng băng ), như thế 3 hành tinh ngoài cùng đi ngược lại với luận cứ tự nhiên của vũ trụ, v́ H2O, NH3, CH4 không có trong Mặt trời mà chỉ có những nguyên tố thiên nhiên như C O2 N2 H2, vậy H2O, NH3, CH4 ở trong nhóm O2+30H2, N2+26H2 và C+10H2, đây mới là vật thể ban đầu có thật trong Uranus, Neptune và Pluto trong dạng Bảo-Ḥa theo hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b và m=b+1 . Nh́n lại 4 nhóm Bảo-Ḥa trong 5 hành tinh ngoài cùng của Thái-dương-Hệ chúng ta thấy:

1-M(He2+H2)= 8 + (8-2)2=20

suy ra m của M(He2+6H2) là 2. 857

(v́ trong thực nghiệm các phân tử khí có cùng thể tích là 22. 4 lít, nên phân tử khí ở dưới dạng 2 nguyên tử lượng). Trong cách tính này chúng ta có: 

2-M(O2+H2)=32+(32-2)2=92 

suy ra m của M(O2+30H2) là 2. 967

3-M(N2+H2)=28+(28-2)2=80 

suy ra m của M(N2+26H2) là 2. 963 

4-M(C+H2)=12+(12-2)2=32 

suy ra M(C+10H2) là 2. 909 

 Tất cả nhóm này đều có trị số m gần bằng nhau, điều này nói lên lư luận chuyển động Brown vẩn đúng, nhưng không đúng bằng Thuyết nguyên tử Albert Einstein, v́ có Thuyết nguyên tử con người mới nghĩ đến Thuyết bảo-ḥa, Theo LKC suy luận:"3 nhóm bảo-ḥa tạo thành H2O, NH3 và CH4 được bao bọc bên ngoài lớp không khí M(He2+6H2), như thế từ Jupiter ra đến Saturn, Uranus, Neptune và Pluto đều được bao bọc lớp Bảo-Ḥa M(He2+6H2) đều cùng m=2. 857, vậy vật thể nào nhẹ nhất sẽ bay xa nhất.

 Nh́n lại 3 hành tinh ngoài cùng hoàn toàn bị đóng thành băng đá do sự hợp thành của H2O, NH3, CH4, bởi sự đóng băng này nên năng lượng từ Vũ trụ vào không c̣n dồi dào như lúc ban đầu, năng lượng âm (để gọi năng lượng từ ngoài vũ trụ vào Mặt Trời, như thế năng lượng từ từ nóng dần khi gần Mặt Trời, vậy "tương sinh" trong khí âm là nhiệt độ càng lúc càng tăng) vào đến ṿng đai Pluto th́ bắt đầu chậm lại, bởi thế không đủ năng lượng cho sự Bảo-Ḥa (O2+30H2), (N2+26H2) và (C+10H2), nên hiện tượng Bảo-Ḥa bị vỡ để trở thành H2O, NH3 và CH4, vật thể hiện có của trái đất này, như thế chúng bị liên quan đến điều kiện vật lư của địa cầu mà bị đóng thành băng đá, bởi thế chúng ta mới có kết quả như tŕnh bày theo các nhà Thiên-văn học ngày nay.

 

 Tại sao Uranus, Neptune, Pluto giảm tiếp thu năng lượng? 

 Để giải thích hiện tượng này LKC, viết tắc của LucKy-Cham (Sao may mắn), đùa cho vui thôi, đó là tên viết tắc của tôi, vợ tôi thường nói :tôi chỉ mang may mắn cho người ta thôi, tôi trả lời:người ta đang đói diện với tôi đây này, có làm phiền em không ?Thật ra cũng đă gần tuổi "thất thập lai hy" nên suy nghỉ cũng có nhiều trục trặc, nếu có sai th́ lổi ở LKC không được may mắn. Theo LKC ghi nhận, chúng ta sẽ cùng thấy một hiện tượng hầu như đă phơi bày tất cả trước mắt: 

 Tất cả những hành tinh trong Thái-dương-Hệ đều được bao bọc bởi một lớp khí Bảo-Ḥa xung quanh, luôn luôn trong t́nh trạng chuyển động và có hiện tượng thu năng lượng (đây là yếu tố chinh trong hiện tượng Bảo-Ḥa), không những 9 hành tinh phía ngoài mà ngay cả Mặt Trời cũng trong t́nh trạng Bảo-Hoa, LKC cũng nhắc nhở trong các khí Bảo-Ḥa đó đều có một khí "Cháy" rất dễ dàng. Với những ghi nhận này, chúng ta nh́n lại sự báo cáo của nhà thiên văn học Jane X Lưu và Davis C Jewitt cho biết : Jupiter, Saturn là hổn hợp của He2 (helium) và H2 (hydrogen) (khí cháy). Uranus. Neptune, Pluto là hổn hợp của NH3, H2O, CH4 (khí cháy), trong 3 hành tinh này, LKC ghi nhận H2O và CH4 cũng trong t́nh trạng Bảo-Ḥa như sau: 

 M(H2O+2CH4)=18+2(16)=50 suy ra m=16. 66 .

 Điều này nói lên hợp chất đóng băng H2O, CH4 và NH3 đồng thể trong dạng một phân tử mới có phân tử lượng m gần bằng 17 và chuyển động cân bằng trên qũy đạo của chúng. Qua ghi nhận LKC, cập hành tinh Saturn (thổ tinh) và Jupiter (mộc tinh), tương khắc theo quan niệm ngủ hành Đông phương, . Thổ khắc Mộc, Saturn và Jupiter đều bao bọc M(He2+H2) bên ngoài, do bởi đồng M(He2+H2) nên đẩy lẩn nhau, bởi Saturn nhẹ hơn, nên Saturn chạy nhanh hơn Jupiter để tiếp thu năng lượng nhiều hơn. Trong lư luận này, cặp Sun (Mặt trời) và Mercury (Thủy tinh) cũng tương khắc với nhau, Hỏa khắc Thủy, nên LKC nhận rằng lớp khí bao bộc bên ngoài của Sun và Mercury phải cùng loại khí như nhau và đẩy lẩn nhau :

 Sau đây là dự đoán "phân tử Bảo-Ḥa M" cho từng tinh thể : 

-Sun (mặt trời) th́ có Ne2(neon) + 2F2 (fluorine). (ghi nhận bởi LKC).

-Mercury th́ có Ne2 + 2F2. (ghi nhận bởi LKC)

-Venus th́ có F2 (fluorine) + 6O2 (oxygen). (ghi nhận bởi LKC).

-Earth (địa cầu) th́ có O2 + 4N2 (nitrogen).

-Moon (mặt trăng) th́ có O2 + 24 He2 (helium). (ghi nhận bởi LKC).

-Mars (hỏa tinh) th́ có O2 + 24He2. (ghi nhận bởi LKC).

-Jupiter (mộc tinh) th́ có He2 + 6H2.

-Saturn (thổ tinh) th́ có He2 + 6H2.

-Uranus (thiên-vương-tinh) th́ có NH3+H2O+2CH4.

-Neptune (hải vương tinh) th́ có NH3+H2O+2CH4.

-Pluto (diêm-vương-tinh) th́ co NH3+H2O+2CH4.

Cả 3 hành tinh Uranus Neptune và Pluto đều có NH3+H2O+2CH4 (chúng ta có thể nhận ra H2O+2CH4 trong dạng Bảo-Ḥa M(A+B)=18+2(16) và m=16. 66 gần bằng ptl của NH3 là 17), chúng bị đóng thành băng đá v́ hiện tượng bảo ḥa ban đầu của M(N2+26H2), M(O2+30H2) và M(C+10H2) giảm tiếp thu năng lượng từ không gian bên ngoài qũy đạo của chúng, v́ thế những thể bảo ḥa trên từ từ phân hóa và thải ra năng lượng, kết qủa trở thành NH3, H2O, CH4, v́ hợp chất bào-ḥa M(N2+26H2), M(O2+30H2), M(C+10H2) là bảo ḥa không bền, chúng được phóng ra tận ngoài cùng của Thái-dương-Hệ là nhờ có lớp Bảo-Ḥa M(He2+6H2), như thế chúng ta thấy :lúc ban đầu Jupiter Saturn Uranus Neptune và Pluto đều có M(He2+6H2), nhưng bảo-ḥa của M(He2+6H2) chỉ bền vững ở ṿng đai Saturn và Jupiter mà thôi, nên M(He2+6H2) bị vỡ ở 3 ṿng đai ngoài, bảo-ḥa M(N2+26H2), M(O2+30H2) và M(C+10H2) bị phân hóa trở thành NH3, H2O và CH4, trong lúc này Saturn lại chạy qúa nhanh, v́ sức đẩy của Jupiter, v́ chạy nhanh nên cần năng lượng nhiều hơn, nhận năng lượng từ ngoài vào và năng lượng giữa ṿng đai Saturn và Jupiter vă lại Jupiter có tính hấp thu (bởi mộc khắc thổ) năng lượng từ Saturn, v́ chuyển động năng lượng ngoài ṿng Saturn qúa nhanh làm lạnh đóng băng vùng qủy đạo Uranus, Neptune, Pluto, nên những H2O, CH4, NH3 bị đóng băng thành đá, đồng thời Saturn cũng làm giảm vận tốc năng lượng từ ṿng Saturn đến Jupiter, công năng này nói lên ṿng đai Saturn là ṿng đai Bảo-Ḥa cho năng lượng âm từ ngoài vũ trụ vào Mặt Trời và năng lượng dương từ Mặt Trời ra ngoài vũ trụ.

 Những nhận thức về cấu trúc của Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune và Pluto do 2 nhà thiên văn học Davis Jewitt và Lưu-lệ-Hằng phát hiện, c̣n về Địa cầu th́ chúng ta đă biết rơ ràng, 1 Oxygen + 4 Nitrogen, tôi viết hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b và m=b+1 từ nhận thức bầu không khí chúng ta đương sống, tôi đă áp dụng hệ thức này để ghi nhận lớp không khí cho Mặt Trời, Mercury, Mặt Trăng và Mars, điều để chúng ta lưu ư nhất là : "Không khí ở Mặt Trăng gồm 1 Oxygen + 24 Helium, trong khi đó Địa Cầu gồm 1 Oxygen + 4 Nitrogen, có phải đây là câu trả lời. Áp suất khí quyển trên Mặt Trăng bằng 1/6 áp suất khí quyển trên Địa cầu (4/24).

 Về phần Mercury cũng có tác động tương tự là chạy rất nhanh, v́ Mặt trời (Sun) và Thủy tinh (Mercury) có cùng M (Ne2+2F2) bên ng̣ai, nên đẩy nhau, Mercury nhẹ hơn nên bị đẩy và chạy nhanh hơn các hành tinh khác, cũng chính sự nhanh này nên Mercury không những tiếp thu năng lượng dồi dào (hiện tượng tương sinh từ Venus) vào qũy đạo của chính ḿnh mà bên trong vẩn c̣n tiếp nhận năng lượng của Mặt Trời, v́ chất của Mặt Trời thuộc Kim (do các nguyên tố hợp thành, Kim sinh Thủy), như thế ṿng đai Mercury là ṿng đai nóng chuẩn bị đưa năng lượng âm vào Mặt Trời do sự hấp thu của Mặt Trời chứ không trực tiếp cung cấp cho Mặt Trời. Nói về năng lượng từ Mặt Trời phóng ra ngoài vũ trụ, như vừa nói ở trên là do Mặt Trời cung cấp thẳng cho Mercury, nên nhớ rằng năng lượng tứ Mặt Trời đưa ra ngoài vũ trụ là năng lượng với nhiệt độ giảm dần, như thế "tương sinh" của năng lượng dương từ Mặt Trời phóng ra ngoài vũ trụ càng xa càng lạnh thêm. Vậy ṿng đai Mercury là ṿng đai Bảo-Ḥa năng lương đi vào Mặt Trời cũng như năng lượng từ Mặt Trời đi ra. đồng thời cũng là ṿng đai chuẩn bị đưa năng lượng dương ra ngoài vũ tru.

 Dựa vào 2 nguồn năng lượng này trong tương quan "Ngủ hành tương sinh tương khắc", chữ "sinh" ở đây là sinh tồn, chữ "khắc" có nghĩa là không trọn vẹn, để hiểu rơ về lư thuyết này, tôi lấy ví dụ như sau:"Tôi gọi điểm sinh là 10, th́ điểm khắc có thể là 7 hoặc 8 hay là 11. . . 12. v́ hiện tượng âm dương không thể bị triệt tiêu một mà phải cần Bảo-Ḥa lẩn nhau.

1-Mặt trời tính nóng thuộc Hỏa, nên Hỏa khắc Thủy nói lên Mặt Trời hấp thu năng lường từ Mercury vào (yếu hơn), chứ không do Mercury cung cấp thẳng vào Mặt Trời (để tránh hiện tượng bức xạ ban đầu khi Thái-dương-Hệ chưa thành h́nh). .

2-Mặt khác chất của Mặt Trời là những nguyên tố nên chất thuộc Kim, Kim sinh Thủy nói lên Mặt Trời cũng cung cấp (mạnh hơn) đầy đủ năng lượng dương để Mercury phóng ra cho các ṿng đai bên ngoài Mercury. Năng lượng dương (hỏa)từ Mặt Trời ra là năng lượng giảm dần nhiệt độ, nên khi năng lượng đến ṿng đai Venus (Kim tinh), Hỏa khắc Kim, nên Venus hấp thu năng lượng, tại ṿng đai Venus năng lượng dương vẩn nóng hơn năng lượng âm, nên sự giao hợp của chúng gây nên "bức xạ nhẹ", chính "bức xạ" mang năng lượng tiếp tục ra ng̣ai.

-Kế đên là Địa cầu (thuộc thổ), Hỏa sinh Thổ nói lên năng lượng dương cung cấp đầy đủ cho Địa cầu, Hỏa sinh Thổ, nói lên năng lượng đến Địa cầu được an toàn và đặt mức "tương sinh", không có hiện tượng "bức xạ".

-Kế đến là Mars (Hỏa tinh), cùng tính Hỏa với nhau, nên năng lượng cân băng, do đó giữa ṿng đai Địa cầu và Mars năng lượng dương vẩn nóng hơn năng lượng âm, sự giao hợp của chúng sinh ra "bức xạ".

-Kế đến là Jupiter (Mộc tinh), Mộc sinh Hỏa, nói lên khi năng lượng dương qua khỏi Jupiter năng lượng mới tăng lên dồi dào, trước khi năng lượng dương đến Jupiter năng dương vẩn nóng hơn năng lượng âm, nên sinh ra "bức xạ", chính "bức xạ" là chất dẩn của nhiệt và ánh sáng là chất dẩn của "bức xạ", nên khi năng lượng dương qua khỏi Jupiter, năng lượng tăng lên dồi dào, nghĩa là nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

-Kế đến là Saturn (Thổ tinh), Hỏa sinh Thổ, nói lên năng lượng càng tăng thêm dối dào, có nghĩa là nhiệt độ giảm xuống đột ngột để cân bằng nhiệt độ của năng lượng âm từ vũ trụ vào, đây là ṿng bảo-ḥa bên ng̣ai của Thái-dương-Hệ. .

 Vậy ṿng Saturn là ṿng đai Bảo-Ḥa nhiệt độ lạnh của 2 nguồn năng lượng, "dương" từ Mặt Trời đưa ra và "âm" từ ngoài vũ trụ đưa vào Mặt Trời.

 Nh́n chung chúng ta thấy Hệ Mặt Trời đă hoàn tất sự Bảo-Ḥa cho chính Mặt Trời và bảo toàn được năng lượng của chính Mặt Trời phóng ra. Ṿng ngoài th́ có Saturn chạy rất nhanh thu năng lượng âm từ vùng Uranus, Neptune và Pluto. Ṿng trong th́ có Mercury chạy rất nhanh tích trử năng lượng dương Mặt Trời, cũng là ṿng đai Bảo-Ḥa nhiệt độ nóng của 2 nguồn năng lượng, "dương" từ Mặt Trời đưa ra và "âm" từ ngoài vũ trụ đưa vào Mặt Trời.

 Nh́n tổng quát qua sơ đồ h́nh 2 (cấu tạo Thái Dương Hệ) để xác nhận sự tương quan giữa Saturn và Mercury. Nhiệt độ tại Saturn tính lạnh thuộc Thủy, nhiệt độ tại Mercury tính nóng thuộc Hỏa, Hỏa khắc Thủy, năng lượng từ ngoài vào do Mercury hấp thu. Thực chất Mercury (Thủy tinh) thuộc Thủy, Saturn (Thổ tinh) thuộc Thổ, Thủy khắc Thổ, năng lượng từ Mercury đi ra do Saturn hấp thu, điều này nói lên năng lượng nóng từ Mercury chuyển ra rất chậm, v́ năng lượng lạnh đi vào rất nhanh, nên ṿng giao nhau giữa 2 nguồn nóng lạnh này nguồn khí nóng vẩn cao hơn, do đó có hiện tượng "bức xạ", chính nhờ năng lượng "bức xạ" tiếp sức, năng lượng từ Mercury mới đạt đến Saturn trong cái nhiệt độ Bảo-Ḥa quy định, trong diển tiến như thế cho chúng ta một cảnh tượng, "bức xạ" đang bao trùm khắp cả vùng không gian từ ṿng đai Mercury đến Saturn theo chiều giảm dần ra đến ngoài vũ trụ, như vậy quan niệm "Trẻ Ǵa" của con người trong quan niệm này là "càng ít bị BỨC-XẠ" th́ sự lăo hóa càng chậm". Để tường tận quan điểm biến chuyển này, chúng ta cần biết sự có mặt của Mặt Trời.

 

Sự thành h́nh của Hệ Mặt Trờ́ .

 Ban đầu Mặt Trời chỉ là một h́nh cầu rất lớn, lớn hơn cái h́nh cầu hiện có ngày nay, nhưng không có ánh sáng, chỉ chứa toàn những "Nguyên tố" mà ngày nay chúng ta biết được:Đó là những "Nguyên tử" trong bảng tuần hoàn của môn học hóa-học. Albert Einstein đă tŕnh bày rơ trong Thuyết nguyên tử" hạt càng nhỏ chuyển động càng kịch liệt, hấp thu năng lượng càng cao, trong lư luận này chúng ta thấy khối cầu Mặt Trời càng lúc càng thu nhiều "năng lượng âm" để trở thành khối cầu nóng dần rồi phát ánh sáng, trải qua thới gian rất dài mới có ánh sáng như ngày nay (có thể hàng triệu năm tính theo thời gian chúng ta đang dùng.

 Ánh sáng (năng lượng ?) phát ra khắp vùng vũ trụ với những sóng ánh sáng mang từ trường phân bố đều ở chung quanh, có cường độ từ trường mạnh từ gần Mặt Trời ra xa th́ càng yếu hơn, chính bởi hiện tượng này, năng lượng âm từ ngoài vũ trụ dồn dập tới tấp theo sóng từ trường của ánh sáng đi về Mặt Trời, khối năng lượng âm này cực lạnh, do đó khi chúng th́nh ĺnh nhập vào Mặt Trời, một hiện tượng tiếp diển mạnh hơn từ bên trong Mặt Trời, đó là "Phóng-Xạ", v́ chính trong Mặt Trời vẩn c̣ rất nhiều ion điện tử chưa kết thành nguyên tố, đó là những proton (+) và electron (-).

 Chính hiện tượng phóng xạ bên trong Mặt Trời và hiên tượng khối năng lượng âm th́nh ĺnh đập vào khối năng lượng dương Mặt Trời, gây nên hiện tượng "Bức xạ", chính Bức xạ trong thời gian tic tắc phóng đi các "Nguyên tố Bảo-Ḥa" có sẳn trong Mặt Trời, được bao bọc bởi Khối khí Bảo Ḥa bên ngoài như đă tŕnh bày ở trên, v́ hổn hợp bên ngoài đều mang đặc tính điện từ riêng biệt nên được phân bố trên những qũy đạo thích nghi, điều cần chú ư ở đây là "bức-xạ" mang các hành tinh đều có lớp không khí bên ngoài là "hổn hợp bảo-ḥa" có một khí "cháy" được, nên LKC ghi nhận: "Bức xạ" chi kéo theo những "hổn hợp Bảo-Ḥa có 1 khí cháy được", đây là quan điểm riêng LKC nhận được từ sự thành h́nh Thái-dương-Hệ.

 Nh́n vào bảng dự đoán "Phân tử Bảo-Ḥa) của các hành tinh chúng ta sẽ thấy: 

-Mercury (thủy tinh) có Ne2+2F2 nên m=39 (đt).

-Venus (kim tinh) có F2+6O2 nên m=33 (đt).

-Earth (Địa cầu) có O2+4N4 nên m=29 (đt).

-Moon (mặt trănng) có O2+24He2 nên m=9 (đt).

-Mars (hỏa tinh) có O2+24He2 nên m=9 (đt).

-Jupiter (mộc tinh) và Saturn (thổ tinh) đều có He2+6H2 nên m=3 (đt).

 Riêng về Uranus, Neptune và Pluto, thiên văn học ngày nay ghi nhận là hổn hợp đóng băng của H2O, CH4 và NH3, nhưng chúng ta cũng biết rằng H2O, CH4, và NH3 không có trong Mặt Trời, vậy sự phóng ra ban đầu của Uranus, Neptune, Pluto phải là hổn hợp khí Bảo-Ḥa của (O2+30H2), (N2+26H2), (C+10H2), những hổn hợp khí Bảo-Ḥa này đều có m=2. 857 đó là hộn hợp Bảo-Ḥa M(He2+6H2) bao bọc bên ngoài các hổn hợp khí bảo ḥa kể trên. . ,

 Bởi tính ban đầu của hổn hợp khí tạo thành Uranus, Neptune, Pluto nhẹ và nhỏ hơn Jupiter Saturn nên bị đưa ra xa ṿng ngoài cùng của Thái Dương Hệ. Những dữ kiện này cũng đủ cho chúng ta thấy mảnh lực của "bức-xạ), và nghiệm lại công thức E=MC² . chúng ta thấy ánh sáng thật là chất dẩn của bức xạ.

 Trong tiến tŕnh tạo lập Thái-dương-Hệ, chỉ có năng lượng "Bức xạ" mới đưa các hành tinh Mercury, Venus, Địa cầu, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune và Pluto vào qũy đạo của chúng mà không do sự nổ của Sun như chúng ta thường tưởng, v́ lớp khí Bảo-Ḥa bên ngoài không thể tồn tại được trong sức nóng có lửa bao bọc xung quanh, đó là điều chúng ta thấy rơ trong cuộc sống, không khí thổi qua ngọn lửa th́ lừa tắc, nhưng không khí đi trong ngọn lửa th́ lửa cháy bùng lên, nói lên không khí bị phá vở, oxygen được tiếp vào sự cháy. Điều này cũng nói lên hổn hợp Bảo-Ḥa M(H2O+2CH4) cũng có thể bị phá vở khi chúng xuyên qua một sự cháy, khi đó CH4 bị cháy đồng thời H2O cũng bị phân ly trở thành Oxygen và Hydrogen, như thế năng lượng cháy mạnh hơn bội phần. LKC nhận được trong tương lại chúng ta sẽ có một loại động cơ mới dùng cho hổn hợp nhiên liệu Bảo-Ḥa của H2O+2CH4, đây là thời đaị dùng nước để trở thành năng lượng trợ sức cho nhiên liệu .

 Sự kiện phát hiện của Tiến sĩ Thiên văn học Lưu-lệ-Hằng và David Jewitt cho biết hổn hợp đóng thành băng đá của NH3, H2O và CH4 có sự Bảo-Ḥa trong cuộc sống chúng ta, đồng thời cũng cho chúng ta biết trong tương lai con người sẽ ứng dụng nguyên tắc Bảo-Ḥa của (C+10H2) và (O2+30H2) để tạo thành năng lượng.

 Điều mà con người hiện tại mong muốn là làm thế nào dùng nước trợ giúp trong nhiên liệu hắng ngày th́ sự kiện M(H2O+2CH4) là ấn tượng rơ ràng nhất, ngoài ra chúng ta c̣n có thể có M(C2H2+8H2O), 1phân tử acetylen bảo ḥa cùng 8 phân tử nước sẽ tạo thành năng lượng cực mạnh hơn CH4 (mêtan).

 Những sự kiện tŕnh bày theo LKC chỉ là dự kiến trong tương lại, nên chỉ tŕnh bày một cách ngắn gọn ở đây để qúy đồng môn Hóa-Học TTPT/SG cùng góp ư kiến, v́ bài viết không thể nào viết đầy đủ những suy nghĩ và lời cũng khó tŕnh bày hoàn tất một suy nghỉ của cá nhân, mà phải cần góp sức bàng luận th́ mới đạt kết qủa mỹ măn.

 

Quan niệm Trung-Hoa trong Thái Dương Hệ.

 Như trên đă tŕnh bày Saturn và Mercury chạy nhanh hợn các hành tinh kia trên quỹ đạo của chúng, nghĩa là Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto có cùng vận tốc di chuyển trên qũy đạo chúng bằng với vận tốc di chuyển của Địa cầu trên qũy đạo Earth, chỉ riêng Mercury và Saturn có vận tốc nhanh hơn. Như vậy nhanh hơn là bao nhiêu ?Chúng ta nh́n vào quan điểm Vũ trụ của người Trung-Hoa, Mộc tinh chạy quanh Mật Trời một ṿng, th́ Địa cầu chạy quanh Mặt Trời 12 ṿng, 12 ṿng Địa cầu tương ứng với 12 "chi" của các cung định tuổi cho từng năm mà chúng ta thường gọi "Địa chi" và 10 "can" gọi là "Thiên can", Saturn ứng với thập can" trong lư luận này.

 Trời cao hơn Đất, Saturn cao hơn Jupiter, do đó LKC nhận định, một ṿng quanh Mặt Trời của Saturn tương ứng với 10 ṿng quay Địa cầu quanh Mặt Trời, v́ chạy qúa nhanh, nên Saturn nhân năng lượng âm cực mạnh, tạo vùng bên ngoài Saturn càng lạnh thêm, nên các vật thể H2O, CH4, và NH3 thành băng đá, như thế Uranus, Neptune, Pluto như là trạm điều ḥa nhiệt độ âm đi vào Mặt Trời. Ṿng đai Saturn (thổ tinh) kể như là ṿng đất của trời, v́ Saturn chủ là Thổ tinh, trên nữa là Thiên-vương-Tinh, nhưng Saturn cũng chủ về trời (thiên can, thập can trong khoa tử vi) của Đất (earth), vậy ṿng đai Saturn là ṿng đai Bảo-Ḥa bên ngoài của Hệ Mặt Trời, làm giảm năng lượng lạnh từ vũ tru vào bởi lực hấp thu của Saturn Thổ tinh, Thủy khắc Thổ, Jupiter Mộc tinh tiếp tục hấp thu năng lượng từ Thổ tinh, Mộc khắc Thổ, chúng ta thấy năng lượng âm đi vào Mặt Trời qua 2 ṿng Saturn và Jupiter trong dạng được hấp thu, điều này nói lên ṿng đai Saturn bắt đầu ṿng Bảo-Ḥa cho Jupiter, Mars, Địa cầu, Venus và Mercury (Thủy tinh), khí lạnh từ vũ trụ vào Mặt Trời dần dần nóng lên khi đến gần Mặt Trời, sự tương sinh từ Mộc tinh đến Hỏa tinh, Địa cầu, Kim tinh đến Thủy tinh (Mercury) là hiện tượng nhiệt độ tăng dần.

 Mercury là sao gần Mặt Trời nhất, có đặc tính nhận năng lượng nóng từ Mặt Trời, Kim sinh Thủy, v́ Mặt Trời bản chất vẩn thuộc về Kim (gồm các nguyên tố). Nhưng Mặt Trời thật sự là nóng, tính thuộc Hỏa, Hỏa khắc Thủy, nên năng lượng lạnh vào Mặt Trời do Mặt Trời hấp thu vào để tránh hiện tượng "Bức-xạ" như ban đầu. Điều này cho chúng ta thấy:Ṿng đai Mercury là ṿng Bảo-Ḥa năng lượng giữa khí lạnh từ ngoài vũ trụ vào và khí nóng từ Mật Trời ra ngoài vũ tru.

 Những chuyển lưu khí lạnh từ ngoài vũ trụ vào Mặt Trời và khí nóng từ Mặt Trời ra ngoài vũ trụ được định bởi những ṿng đai Bảo-Ḥa của các hành tinh trong Thái-dương-Hệ, khi 2 nguốn Nóng và Lạnh cùng gặp nhau trên ṿng đai có hiện tương "tương sinh" th́ ṿng đai đó có hiện tượng Bảo-Ḥa, nghĩa là không có sự "bức xa" trên ṿng đai này, ngoài ra hầu hết các trường hợp khác đều có hiện tượng "bức xạ" xẩy ra.

 "Bức xạ" là hiện tượng phát sinh giữa 2 nguồn năng lượng "Nóng Lạnh" giao tiếp không cùng nhiệt độ an toàn cho nhau, "Nhiệt độ an toàn cho nhau" là nhiệt độ thích nghi cho sự giao hợp cho 2 thái cực âm dương, người Trung-Hoa định rơ từng điểm Bảo-Ḥa trên những ṿng đai thích hợp cho sự tích điện của từng hổn hợp khí Bảo-Ḥa, cho nên họ có những định danh cho từng hành tinh có liên quan đến sự tiến hành thời tiết trên Địa cầu để mọi người thấy rơ vũ trụ đang tiến hành tựa như sự tiến hành thời tiết trên qủa địa cầu này.

 Chúng ta nhận thấy khí lạnh đi vào Mặt Trời qua 2 vóng đai Saturn và ṿng đai Jupiter trong t́nh trạng "hấp thu", nhưng từ ṿng đai Jupiter đến ṿng đai Mercury th́ trong t́nh trạng "tương sinh", nói lên năng lượng từ ngoài vào được ổn định trên các qũy đạo Mars, Earth, Venus và Mercury, c̣n năng lượng nóng từ Mặt Trời ra như thế nào?Từ ṿng đai Mặt Trời ra đến Mercury th́ có "sinh", v́ Chất Mặt Trời thuộc Kim, Kim sinh Thủy, tại ṿng đai Mercury là ṿng Bảo-Ḥa của khí "nóng" và khí "lạnh" vào Mặt Trời (Kim tinh sinh Thủy tinh). Trong cách truyền năng lượng từ Mặt Trời ra ngoài như thế nào ?Đây là hiện tượng cần lưu ư : "V́ tính Mật Trời th́ nóng, thuộc Hỏa, ra đến ṿng đai Venus Kim tinh, Kim khắc Hỏa, nói lên năng lượng do Venus hấp thu vào, nghĩa là năng lượng chưa đến Venus th́ tính "nóng" vẩn nóng hơn tính "lạnh" từ Venus đến nên có "bức xạ nhe " xẩy ra, chính "bức xạ" mang năng lượng dương ra dần đến Saturn, bức xạ là chất dẩn của nhiệt, ánh sáng là chất dẩn của "bức xạ". Đến ṿng đai Địa cầu th́ năng lượng đạt đến điểm "sinh", Hỏa sinh Thổ, tại ṿng đai Địa cầu cũng là điểm "sinh" của nguồn năng lượng "lạnh" từ ngoài vào, Hỏa sinh Thổ, Hỏa tinh sinh Địa cầu, điểm này nói lên ṿng đai Địa cầu không có hiện tượng "bức xạ"cũng nói lên ṿng đai Địa cầu là ṿng đai Bảo-Ḥa ổn định thích hợp cho những hiện tượng sinh hóa có liên quan đến Carbon, Oxygene, Nitrogene và Hydrogene. Địa cầu là trung tâm phát triển sự sống muôn loài trên trái đất này.

 Trong cách nh́n này của hơn 4 ngàn năm trước, người Trung-Hoa suy luận:"Vũ trụ bắt đầu bằng một cảnh tối đen và lạnh biểu thị tính Âm, từ Âm sinh ra Dương, đó là Mặt Trời biểu thị cho sự Sáng và Nóng. Có Âm Dương sinh ra tứ tượng, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ nằm ở giữa, Âm là Mặt Trăng Dương là Mặt Trời là tiến tŕnh mới cho sự sinh sôi nẩy nở trên Địa cầu, tạo ra Xuân Hạ Thu Đông.

 Phong mộc mùa xuân sinh huân hỏa. Huân hỏa đầu hạ, "tướng hỏa" cuối hạ, "thử hỏa" chính hạ sinh ra thấp thổ. Thấp thổ đầu thu sinh táo kim. Táo kim cuối thu sinh hàn thủy. Hàn thủy mùa đông tự sinh hóa đi ṿng trở lại từ đầu xuân hạ thu đông. Xuân đến băng tan (thủy), cây cỏ sinh trồi, khí trời ấm áp (huân hỏa), vạn vật tốt tươi. Mùa hạ nắng ấm giữa mùa (thử hỏa) và cực nóng (tướng hỏa) cuối mùa làm cây cối khô cằn trở thành thấp thổ (đất trên không) rơi rụng xuống đất, trở thành táo kim (các nguyên tố hóa học trong lá cây), lá khô mục nát ḥa lẩn trong cái lạnh của mùa đông (hàn thủy) thắm vào cùng đất, bồi dưởng đất ph́ nhiêu, tuần hoàn thế măi bước qua năm khác, đó là khí hóa của đất, đất là điểm khởi đầu của thảo mộc cũng là điểm cuối cùng chôn vùi cây lá qua Xuân Hạ Thu Đông, cũng như Saturn (thổ tinh) trong Thái-dương-Hệ là Đất của Trời (không gian từ Saturn ra ngoài vũ trụ), nhưng Saturn (chủ 10 thiên can) là Trời của Đất (địa cầu), từ ṿng đai Saturn vào đến Mặt trời, th́ có Mộc tinh (chủ 12 địa chi), Hỏa tinh (mars), Địa cầu (earth), Kim tinh (venus), Thủy tinh (mercury) đều có hiện tượng tương sinh (năng lượng âm nóng dần). Từ điểm này chúng ta thấy, "Năng lượng Âm" từ ng̣ai vũ trụ vào th́ được Mặt Trời hấp thu vào, Thủy khắc Hỏa và "Năng lượng Dương" từ Mặt Trời ra th́ do Mặt Trời cung cấp đủ cho Mercury, Kim sinh Thủy, do đó chúng ta có thể nói ṿng đai Mercury (thủy tinh) là ṿng Bảo-Ḥa của "Khí Âm và Khí Dương" bên trong của Mặt Trời. Những điều này nói lên Thuyết Bảo-Ḥa nằm trong Thái-dương-Hệ. Năng lượng âm đi vào Mặt Trời th́ do sư chuyển động nguyên tố trong Mặt Trời mà gây nên. Năng lượng dương từ Mặt Trời ra th́ do những hiện tượng "bức xạ nhẹ" đưa dẩn ra ngoài vũ trụ. (năng lượng dương có t́nh giảm dần nhiệt độ, nên "tương sinh" ở trong dạng nhiệt độ giảm dần).  

 

 Kết luận.

 Bảo-Ḥa trong nghĩa quân bằng giữa tính âm và tính dương, giữa cái mạnh và cái yếu để được cân sứng với nhau, nhầm để tồn tại chứ không để hũy diệt, "sinh" nghĩa là bồi thêm đầy đủ, "khắc" là giảm bớt hay tăng thêm, sinh sinh hóa hóa tương trợ lẩn nhau, biến đổi không ngừng nhầm để được "sinh", đó là ư nghĩa của sự Bảo-Ḥa. Tôi đưa lên hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b cũng chỉ nhầm thức tỉnh quan niệm về sự thật của cuộc sống, hệ thức này nói lên một định luật cân bằng vật thể cũng như bản chất để ổn định sinh tồn, do đó có hiện tượng sang xẽ điện tử giữa O2 và N2 để địa cầu chúng ta có bầu không khí trong lành, có số phân tử lượng (ptl) m riêng cho hổn hợp 1 phân tử Oxygene và 4 phân tử Nitrogene, số 4 chính là số sai biệt ptl O2 và N2 (32-28=4), Nitrogen có t́nh đến gần Oxygen rồi Oxygen sang xẽ điện tử cho Nitrogen, cuối cùng hổn hợp hoàn tất như là một nguyên tố mới, đó là Không khí có ptl = 29 (kết qủa của ptn N2+1), sự dẩn chứng từ vùng Ozone toàn là Nitrogen mà không có Oxygen trong đó, đem lư luận này để trị các tế bào ung thư (gây bởi t́nh trạng ox́t hóa), th́ chúng ta chỉ dùng những thuốc có tính Nitro hữu cơ nhẹ, v́ càng nhẹ th́ sự oxít hóa từ bướu ung thư sẽ phân bố rộng trên những Nitro hữu cơ bao bọc nó, như vậy tính gây bệnh yếu dần, bướu sẽ nhỏ lại dần dần đến chổ gần như bị tiêu diệt, chính sự hiện hữu của vết bệnh nho nhỏ này là mầm phát sinh cơ năng phát triển và sức khỏe chúng ta dồi dào.

 Tôi đă gọi hệ thức trên là "Nguyên Lư Bảo-Ḥa", v́ công năng của "Nó" qúa rộng lớn, Nó có thể hướng dẩn chúng ta làm những hợp kim đặc biệt (bảo-ḥa giữa kim loại), để trui đúc kim loại bền chắc (bảo ḥa kim loại và N2), làm những viên tuốc không gậy phản ứng phụ, tôi cũng đă dùng nguyên lư này gỉai thích hiện tượng Thời tiết hiện nay, v́ có chùm mây CO2+26H2O có nhiệt độ làm mưa rất thấp (khỏang 14-15 độ C) nên gây nên hạn hán và lụt lội. Ngày nay khoa học phát hiện biển cả là nơi dồi dào H2CO3 (CO2+H2O) là kết qủa của những trận mưa bởi mây CO2+26. H2O mà tôi gọi đây là những trận "Mưa thế kỷ 21".

 Tiến sĩ Heathe Willauer (Sĩ quan Hải quân Hoa-Kỳ) cho biết các đại dương c̣n có những hồ chứa khổng lồ Hydrogen, Bà cho biết khi chúng ta chiết xuất H2 và H2CO3 và biến chúng thành nhiên liệu hóa lỏng, tiến tŕnh này đ̣i hỏi rất nhiều điện năng, cần để tiết kiệm, chúng phải dùng nguồn điện rẻ tiền như nhà máy điện hạt nhân.

 Đây là một quan niệm tái xử dụng CO2 thải ra từ các kỹ nghệ để chế biến nhiên liệu, nhưng phải dùng điện từ nhà máy điện hạt nhân, nếu đem so với kết qủa của Hệ Mặt Trời với năng lượng "bức-xạ" đă đưa CH4 và H2O ra tận ngoài ṿng đai Uranus, Neptune và Pluto, chúng ta biết CO2 + 2H2O là kết qủa của sự cháy hoàn tất của CH4 và 2O2.

 Trong phát hiện mới của Tiến sĩ Heathe Willauer cho chúng ta biềt hổn hợp H2CO3 và Hydrogen có thể chế biến, nhiên liệu và thí nghiệm đă thành công, nhưng cần đến điện từ máy điện hạt nhân, theo quan điểm của Tiến sĩ Heathe Willauer chúng ta viết: 

 2. H2CO3+8. H2 cho ra 2. CH4+6. H2O

 2. CH4+6. H2O có thể v́ết H2O+2CH4+5. H2O 

Vậy kết qủa hổn hợp H2CO3+H2 là hổn hợp của Bảo ḥa (H2O+2CH4) + 5. H2O muốn tách rời hổn hợp này chúng ta có thể dùng "bức xạ", v́ "bức xạ" chỉ có tính mang những hổn hợp Bảo-Ḥa có mang một khí cháy, đây là hiện tượng được rơ ràng trong sự phóng đi các hành tinh từ Mặt Trời. Thái Dương Hệ một dẩn chứng cho Thuyết Bảo-Ḥa và đă cho chúng ta thấy qua trong cấu trúc không khi của Địa Cầu, một nguồn sống mọi sinh vật, điều này đủ để chúng ta thấy Hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b với m=b+1 là hiện thân của "Nguyên-Ly Bảo-Ḥa".

 

Liên-khôi-Chương (LKC) Ngày 28/9/2014

 

 

 

Liên Khôi Chương
Xuân Ất Mùi 2015

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương