Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

Lối lo ngại của con người hiện nay là vấn đề năng lượng, các nhà khoa học ước đoán những năng lượng hóa thạch sẽ cạn kiệt trong ṿng 60 năm tới.Hiện nay, có vài quốc gia lợi dụng sự cần thiết này để chèn ép chính trị gây nên xung đột giữa quốc gia với nhau, tạo nên những cuộc chiếm đất chiếm đảo, bành trướng thế lực quân sự dựa trên sức mạnh cường quốc có "Vũ khí hạt nhân" nằm trong "Giấc Mộng Dân-Tộc" để che mắt nhân dân các nước nhược tiểu, khuyến khích dân-tộc tự trị nhưng che dấu ư đồ Thực-Dân nhầm thống trị toàn cầu.Năng lượng là đầu mối của xung đột chính trị.

 Con người trên địa cầu chỉ mới xử dụng nhiên liệu dầu thô, khí đốt không đầy 300 năm mà đă gây ra nhiều sự bất ổn trên toàn cầu, thiên tai, hạn hán, lụt lội, động đất, sóng thần, gây nên ô nhiểm hệ sinh thái, tạo lên bầu khí quyển và trái đất nóng dần, các nhà khoa học quy trách nhiệm do sự thải khí carbonic (CO2) bởi các kỹ nghệ dùng nhiều nhiên liệu hóa thạch, ngày nay với triển vọng trong nguồn năng lượng mới:Băng cháy.Helium-3, Nhiệt Mặt trời, Sức gió, Sức sóng biển và cả Điện Hạt nhân sẽ làm giảm lượng CO2 thải ra từ các nhà máy kỹ nghệ.Trong bài này tôi chỉ muốn đưa lên quan điểm về Băng cháy, Helium-3 và Điện Hạt nhận để có cách nh́n trung thực về 3 nguồn năng lượng mới này.

 

 Băng cháy 

 Băng cháy là nguồn năng lượng lư tưởng trong tương lai, cứ 1m3 băng cháy phóng ra khỏang 164 m3 metan (CH4), v́ là Hydrate đông lạnh nên ít tạp chất, băng cháy có nhiều màu sắc như trắng vàng nâu đỏ sám và xanh da trời.

 Băng cháy có tên khoa học là Natural Hydrate hoặc Gas Hydrate là loại khí thiên nhiên như methan, ethane, propan ḥa lẩn trong nước ở điều kiện áp suất cao (30 atm và dưới 0 độ C).Băng cháy thường tồn tại ổn định trong điều kiện thềm biển sâu ít nhất 300m, các đảo ngầm đại dương và các vùng băng tuyết vĩnh cữu dưới dạng như trái banh tuyết nhỏ, như thế con người đă t́m được nguồn năng lượng mới mà các nhà khoa học quyết đoán đây là nguồn năng lượng khổng lồ đủ để xử dụng 2, 000 năm nữa.

 

 Tuy nhiên các nhà khoa học môi trường cho rằng:"kỹ thuật khai thác băng cháy bằng phương pháp bẻ găy thủy lực (fracking) sẽ đe dọa nguồn nước và có thể là nguyên nhân dẩn đến nhiều thảm họa như động đất, sóng thấn.Các quốc gia như Pháp và Bulgari đă cấm hoạt động này, Anh và Ba-lan cũng đang đối mặt với phong trào phản đối mạnh mẽ trong việc sử dụng phương pháp fracking để khai thác băng cháy.(tin đài VOA).

 

 Helium-3 

 Helium-3 là đồng vị của Helium có rất ít trong môi trường thiên nhiên của địa cấu, nhưng lại có nhiều trên mặt trăng.Theo lư thuyết, He-3 là nhiên liệu lư tưởng cho các ḷ phản ứng nhiệt hạt nhân, tạo ra nguồn năng lượng sạch gần như vô tận.Địa cầu chỉ có khoảng 10 tấn khí Helium-3, nhưng trên mặt trăng có khỏang 1 triệu tấn khí He-3.

 Để đáp ứng nhu cấu năng lượng Trung-Quốc chỉ cần 8 tấn khí He-3 (tương đương 229 triệu tấn dầu hoặc 1 tỷ tấn than) và trên Địa Cầu chỉ cần 200 tấn He-3 cho một năm xử dụng.

 

Helium-3 mà trái đất chúng ta có được (khoảng vài trăm kg với giá bán khoảng 1.000 USD cho một gam) là do gió mặt trời mang tới sau khi “chiến thắng” được lực cản của từ trường trái đất. Hàng năm, Mặt trăng thu nhận khoảng 1 triệu tấn Helium-3 từ gió mặt trời và chúng nằm dưới dạng các hạt băng nhỏ rải đều trên bề mặt của khu vực có tên gọi “Biển mặt trăng”. Hàm lượng quặng tại đây cao gấp 5 lần so với các loại quặng có chứa nguyên tố này t́m thấy trên Địa Cầu.

 

 A-Mặt Trăng:Nguồn cung cấp Helium-3

 Theo dự tính để có "dư thừa" nguồn năng lượng thế giới cho tới năm 2050, mổi năm chỉ cần khai thác ít nhất 800-1000 tấn He-3 trên Mặt Trăng, với trử lượng 500 triệu tấn He-3 sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng trên thế giới trên 15, 000 năm.

 Để biến chế Helium-3 thành điện năng phải qua 3 giai đoạn công nghệ:

1.-Chế tạo ḷ phản ứng hạt nhân để tạo He-4 cùng với sản phẩm cuối cùng là điện năng.

 Hiện nay con người đang chế tạo một ḷ phản ứng trong pḥng thí nghiệm tại Cadarache-Pháp, gọi là ḷ phản ứng nhiệt hạt nhân Quốc tế" (ITER).

2.-Phải dùng tàu con thoi có sức chở lớn từ Mặt Trăng về Địa Cầu, Nasa cùng càc tập đoàn tư nhân được chính phủ Mỹ khuyến khích đang đi vào nghiên cứu.thiết kế, thử nhgiệm các thế hệ phi thuyển mới với mục đích du lịch vũ trụ, Nga cũng đang tiến hành nghiên cứu thiết bị vận chuyển mới này. 

3.-Công nghiệp vũ trụ trên Mặt Trăng.

Để có được 1 tấn He-3, cần phải có 100 triệu tấn đất mặt trăng trong lănh vực khai thác 20km2 và sâu 3m, quặng sau khi khai thác được đun nóng 700độ C, sau đó hóa lỏng tách ra những đồng vị mong muốn.Công nghệ tách chiết Helium nhờ sử dụng các ḷ năng lượng mặt trời có trang bị các gương lơm lớn nhằm tập trung ánh sáng mặt trời hội tụ vào một điểm, đó là "Ḷ luyện quặng".

 

 B-Cuộc khai thác Helium-3.

 Một tàu con thoi có thể mang 40 tấn He-3 hóa lỏng trở về Địa Cầu, có thể đủ cho các ḷ phản ứng hạt nhận chạy bằng He-3 hoạt động để đáp ứng nhu cầu điện năng của Mỹ trong 1 năm.Năng lượng nhiệt hạt nhân chạy bằng He-3 sẽ thay thế vào nhiên liệu hóa thạch (nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính và khí hậu ấm lên, và gía càng ngày càng cao), đồng thời thay cho nguồn năng lượng điện hạt nhân hiện tại (gây lo ngại về nguy cơ phát triển bom nguyên tử và rác thải phóng xạ).

 Tạp chí luật quốc tế Fordham (Mỹ) ước tính nguồn He-3 trên mặt trăng đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng trên địa cầu trong nhiều năm tới, một nguồn tin hấp dẩn khiến các cường quốc khác cũng tranh đua mưu t́m nguồn tài nguôn He-3 dồi dào trên Mặt trăng, theo bài báo xuất bản ngày 14/01/2010 trên Tân-Hoa Xă, ông Ouyang-Ziyuan, nhà khoa học chỉ huy "Dự án Tàu thăm ḍ Mặt Trăng" của Trung-Quốc cho biết "trên mặt trăng có khỏang 1 triệu tấn khí He-3 trên bề mặt Mặt Trăng, về mặt lư thuyết:"Năng lượng He-3 gấp 10 lần năng lượng của tất cả than, dầu, khí gas đang dùng hiện nay.

 

  C-Cuộc đua giữa các cường quốc.

 Hoa-Kỳ đang tiến hành dự án cựu phi hành gia Harrison-Schmitt, người đổ bộ lên mẵt trăng 1972 bằng tàu Apollo 17, với chi phí khoảng 15 tỷ USD để khai thác He-3 vận hành nhà máy điện hạt nhân công suất 5 GW trong tương lai.Trong khi đó Nga cũng tiết lộ:"Công ty không gian RKK Energiya có cớ hoạch khal thác He-3 trên mặt trăng vào năm 2020, theo Giám đốc Viện Nghiên cứu hạt nhân Nga (chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm nguyên tử năng Kurchatov), Valentin-Smirnor tuyên bố:"Nếu năng lượng He-3 bắt đầu được xử dụng để sản xuầt điện năng th́ không những chỉ làm thay đổi bản đồ năng lượng thế giới mà c̣n thay đổi vị trí siêu cường của quốc gia".

 Để khẳn định vai tṛ năng lượng He-3 trong tương lai, Giám đốc Viện Địa-hóa và Hóa học Hoa-Kỳ, GS Erik-Galimov phân tích:"Cuộc cách mạng khoa học nhầm khai thác He-3 trên mặt trăng sẽ thay đổi măi măi nền văn minh của nhân loại.Một đất nước vượt hẳn các quốc gia khác trong cuộc chạy đua triển khai tổ hợp công nghệ trên mặt trăng sẽ trở thành nhà lănh đạo toàn cầu duy nhất trong tương lai".Trong vài năm gần đây Hoa-Kỳ, Trung-Quốc, Nga và Ấn-Độ đua nhau công bố kế hoạch thiết lập căn cứ trên Mặt Trăng, lư do là để khai thác He-3 mang về đất liền nhầm thỏa măn nhu cầu năng lượng quốc gia.Mỹ, Nga, Trung Quốc, châu Âu và Ấn Độ là những thành viên tích cực nhất trong cuộc chạy đua đưa robot lên mặt trăng và lập cơ sở trên đó nhằm tiếp cận nguồn He-3 khổng lồ. Trong bối cảnh đó, vấn đề pháp lư lại được đặt ra: Liệu các cường quốc có được quyền khai thác mặt trăng theo ư muốn không?

Sản xuất điện bằng ḷ phản ứng nhiệt hạch đ̣i hỏi phải thu giữ những plasma ion hóa ở nhiệt độ cực cao. (Nguồn: quantum.physik).

 

 Điện hạt nhân  

Hiện nay tất cả điện do nhà máy điện hạt nhân cung cấp đều dùng kỹ thuật phân hạt (fission). Nhiên liệu cơ bản là Uranium.

 Uranium là nguyên tố thường thấy trên địa cầu.Uranium gốc tại các ngôi sao cố nổ tung và cát bụi của sao tụ tập thành ĐỊA CẦU.Uranium có nhiều đồng vị, U-238 có thời gian hơn 4 tỷ 500 triệu năm, v́ thế U-238 chiếm 99/100 uranium trên trái đất, U-235 chiếm 0.7/100 và U-234 th́ c̣n ít hơn.U-235 được dùng trong các nhà máy nguyên tử cũng như trong các bom nguyên tử tùy theo độ tinh chất.Dùng trong các nhà máy nguyên tử th́ khoảng 3/100 nguyên chất c̣n dùng trong các vơ khí nguyên tử phải trên 90/100.Muốn tinh chất Uranium th́ dùng máy ly tâm (centrifuge).

  

Một nguyên tử Uranium-235 bị bắn bởi một trung ḥa tử Neutron th́ Uranium này bị tách ra thành những bụi nhỏ hơn gọi là hạt phụ thuộc nguyên tử (sub-atomic particle). Xác suất của U-235 nhận được trung ḥa tử th́ rất cao, sau khi bị phân hạt th́ lại phóng ra các trung ḥa tử tại hạt nhân ra bên ngoài và chạm vào các nguyên tử Uranium khác và sinh ra phản ứng dây chuyền.Thời gian kể từ lúc nhận được Neutron và nguyên tử chi phân hạt rất nhanh chóng, tính theo thời gian là picosec (1 pico-second = 1 second/10 lũy thừa 12).Khi một nguyên tử phân hạt th́ nó phóng ra nhiệt và tia gama.Các hạt phóng ra từ một nguyên tử U-235 th́ khối lượng ít hơn nguyên tử U-235.Hiệu số của sự sai biệt khối lượng nguyên tử ban đầu và các hạt kế tiếp là m có năng lượng sẽ được tính theo công thức E=mC b́nh phương (C là vận tốc ánh sáng=300, 000 km/sec).Nhiệt năng do các phản ứng nguyên tử vừa kể làm nước biến thành hơi và hơi nước làm quay turbine và sản xuất ra điện năng.

 Các ḷ phản ứng đặt trong các nhà máy được bảo vệ bởi các bức tường thép giữ chất phóng xạ, để bảo vệ an toàn không cho chất phóng xạ thuộc dạng khí hay lỏng thoát ra bên ngoài.

 

 Nhà máy được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt và bảo đảm an toàn cho dân cư sống chung quanh nhà máy.Trong qúa khứ đă có tai nạn nguyên tử tại Chernobyl-Ukraine (ngày 26/4/1986) phát nổ, phóng xạ bao trùm miền Tây Liên-Xô, Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu và miền Bắc nước Mỹ.Măi đến năm 2006, Hiệp hội Nguyên tử Quốc tế và tổ chức Sức khỏe Quốc tế báo cáo có khoảng 47 công nhân nhà máy chết và 9 trẻ em bị ung thư chết, Ngoài ra ước chừng 4, 000 chết v́ ung thư và 6.6 triệu người bị nhiểm độc.

 

 Bên Mỹ có tai nan nhà máy nguyên tử tại Trimile-Island ở Pennsylvania (ngày 28/3/1979), ḷ phản  ứng Trim 2B (meltdown) từ cái lỏi (core), Tai nạn này là tai nạn về biến cố kiểm soát áp suất hoặc tai nạn liên quan đến bộ phận giàm nhiệt, tuy nhiên không gây chết chóc cho một ngưới nào nhưng người Mỹ vẩn xem như một biến cố nghiêm trong cho kỹ nghệ điện nguyên tử của Hoa-Kỳ và ảnh hưởng đến việc phát triển điện hạt nhân, bị ngưng trệ măi đến năm 2000 khi gía dầu càng ngày càng tăng Mỹ mới tiếp tục tái xây dựng các nhà máy nguyên tử trở lại. (NVT Ninh-ḥa.com).

 

 Ngày 11/3/2011 tại Fukushima động đất ngoài khơi biển Nhật-Bản, sóng thần làm ngưng hoạt động nhà máy điện hạt nhân, gây nên sự nổ nhà máy, thật ra sự nổ nhà máy do con nhạy (delay) tự động cúp điện làm ngưng máy bơm điều ḥa nhiệt độ nước trong vơ ngoài của ḷ tạo áp suất trong máy, đây là pḥng kín không ngỏ thoát hơi khi bơm nước không hoạt động,  (pḥng này kể như là ngăn cách nhiệt, insulation), v́ năng lương phát ra do hạt nhân rất cao (2-3 ngàn độ C), áp suất tăng vọt, v́ áp suất qúa cao làm nổ ḷ nung nước và phóng xạ bay khắp mọi nơi, điều chúng ta nhận biết đó là "Phóng xạ H+" chứ không phải là "Phóng xạ U-235".Qua sự giới thiệu 3 nguốn năng lượng trên, các chuyên gia chuyên về năng lượng cho đây là nguồn năng lượng lư tưởng tương lai, nhưng giới bảo vệ môi trường th́ có những cảnh báo tai hại trong việc sản xuất 3 nguồn năng lượng này, đây là vấn đề chúng ta cần phải suy xét một cách kỷ càng hơn.

 

 Năng lượng trong tương lai

 Qua những bài viết trên, chúng ta thấy:"Băng cháy là loại khí thiên nhiên (hydrate gas) gồm methan, ethanol, propan và nườc trong điều kiện áp suầt cao (30 atm và dưới 0 độ C), băng cháy vẩn là những khí có chứa carbon (C) nhưng rất ít, có thể nói nhiên liệu này rất lư tưởng cho nguồn năng lượng trong tương lại, nhưng việc khai thác nhiên liệu này có trở ngại trong vấn đề kỹ thuật để khai thác (v́ cần phá vở nó dưới độ sâu 300m vùng biển băng lạnh).

 Ngày nay Hoa-Kỳ tăng cường sản xuất dầu thô và khí thiên nhiên bằng nguồn năng lượng mới, Shale oil, là loại dầu thô khí đốt trong cát và đá tại North Dakota, Wyoming, Colorado và nhiều tiểu bang khác.Mặt khác Mỹ tăng cường dùng xe Hybrid và các dụng cụ hiệu suất cao làm giảm năng lượng tiêu thụ nhiên liệu.

 Trong nhiệm kỳ 2 Tổng thống Barack-Obama  đă đề cử tân Bộ trưởng Năng lượng giáo sư Ernest-Jeffrey Moniz thay giáo sư Chu, chủ trương dùng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo đồng thời khai thác thêm khí thiên nhiên và xuất cảng khí thiên nhiên hóa lỏng để công dân Mỹ có thêm công ăn việc làm, như thế Mỹ bớt phụ thuộc vào dầu thô nhập cảng và trở thành nước xuất cảng năng lượng hàng đầu vào năm 2020, năng lượng đó không những là dầu thô và khí đốt mà c̣n là những hổn hợp (H2CO3 + H2) có thể chế biến thành nhiên liệu, Tiến sĩ Heathe Willauer thuộc Hải quân Hoa-Kỳ cho biết thí nghiệm đă thành công nhưng cần đến điện từ máy điện hạt nhân.

 Theo quan điểm của Tiến sĩ Heathe Willauer, LKC viết:

  2.H2CO3 + 8.H2 cho ra 2.CH4 + 6.H2O

  2.CH4 + 6.H2O  có thể viết H2O + 2.CH4 + 5.H2O

Vậy kết qủa hổn hợp 2.H2CO3+8.H2 là hổn hợp của Bảo-ḥa (H2O+2CH4) + 5.H2O

 Muốn tách rời hổn hợp này chúng ta có thể dùng "bức xạ".Đây là quan điểm riêng của LKC từ nhận thức về sự thành h́nh "Thái Dương Hệ" : v́ "bức xạ" chỉ có tính mang những hổn hợp Bảo ḥa có mang một khí cháy", đây là hiện tượng rơ ràng trong sự phóng các hành tinh từ Mặt Trời.Chúng ta cần nghiên cứu thí nghiệm hiện tượng "bức xạ" này để tách rời Bảo-ḥa (H2O+2CH4) trong nước, v́ năng lượng ban đầu của bức xạ cực mạnh và trong "bức xạ" lại có nguyên từ và lượng tử, con người có thể tính được năng lực đó để liên tục mang chất  Bảo-ḥa ra khỏi một dung dịch.

 "Năng lượng" trong tương lại sẽ là "Băng cháy".Đó là:

 H2O+2CH4 ((methane+nước).

 C2H2+8H2O (Acetylen+nước).

 C3H6+24H2O (Propan+nước).

 Như đă nói trong bài viết "Thái-Dương Hệ dẩn chứng Thuyết Bảo-Ḥa" qua sự quan sát một chụm lửa than đang cháy, khi chúng ta quạt gío vào, chụm than bên ngoài như b́nh thường, nhưng chụm than bên trong giữa những cục than cháy bùng lên, điều này nói lên :"khi không khí vào giữa những cục than đang cháy, Bảo-Ḥa (O2+4N2) bị bẽ găy, hiện tượng bẽ găy một hợp chất, một phân tử, một nguyên tử đều sinh ra nhiệt năng, như thế Oxygen trong không khí đă giúp cho sự cháy càng mạnh thêm.Điều này nói lên với "Băng cháy" trong dạng Bảo-Ḥa cho xuyên qua giữa ngọn lửa (có thể là ṿng cháy đỏ), dạng Bảo-Ḥa sẽ bẽ găy, phân tử H2O cũng bị bẽ găy cho ra Hydrogen và Oxygen, v́ electron trong nguyên tử Hydrogen rất nhỏ và dễ bị tách rời, từ đó sinh ra nhiệt, tiếp nối dây chuyền đánh vỡ phân tử H2O trở thàmh Hydrogen và Oxygen.

 Bởi thế trong năng lượng nguyên tử (LKC không dùng từ Hạt nhân, v́ hạt nhân của nguyên tử rất bền, số proton trong nhân không thể nào tách rời được, Vũ-Trụ này thành h́nh bởi nhưng Hạt-Nhân cố định vĩnh viển đă có hằng tỷ năm) người ta tách rời electron của Hydrogen trở thành H+ (cái nhân của hydrogen chỉ có 1 proton) để kết với U-235 (chất rắn có tính phóng xạ cao trong thiên nhiên) cũng như He-3 (nguyên tử helium mất đi một electron) đều thuộc năng lượng nguyên tử mang tính "Phóng-xạ", dù rằng He-3 không ảnh hưởng nhiều đến trong cơ chế sinh hóa của vạn vật trên Địa cầu nhưng Helium có thể có liên quan đến nhiều hệ thái trên trái đất (bằng chứng trong tháng 9/2014 con tàu Vũ-trụ Maven của NASA cho biết trên Saturn (Hỏa tinh) là một hành tinh nơi vi trùng có thể đă sống mà trở thành "Thế giới lạnh lẽo và trơ trụi như một sa mạc", khoa học đă có nghi vấn không an toàn trên Saturn, trong bài "Thái Dương Hệ dẩn chứng Thuyết Bảo-Ḥa" LKC có đề cập không khí trên Saturn và Mặt trăng là Bảo-ḥa của (O2+24He2) , cũng nhầm để thận trọng He2 trên Mặt trăng, phóng xạ He-3 sẽ có nhiều hệ lụy đến sinh thái của Địa cầu).(So sánh tỷ số Bảo-ḥa của (O2+24He2) và Bảo-ḥa của (O2+4N2) là 1/6, con số này đă nói lên khí áp trên Mặt trăng bằng 1/6 khí áp trên Địa cầu, đủ để nói lên không khí trên Mặt trăng là Bảo-ḥa của một thể tích Oxygen kết hợp với 24 thể tích Helium, sự kiện này chỉ có NASA mới có đầy đủ chứng cớ từ Mặt trăng và Saturn ).

 Trong bài viết này LKC chỉ đề cập đến "Băng cháy" là nguồn năng lượng duy nhất trong tương lại, không phải đồng ư quan điểm khai thác "Băng cháy" hiện có trong ḷng đất ở 2 cực Nam-Bắc địa cầu với hy vọng có năng lượng xử dụng 2, 000 năm nữa, một quan niệm qúa lư tưởng của giới khoa-học lợi nhuận.Chúng ta thử nh́n lại :Chỉ khỏang 300 năm khai thác dầu thô, khí đốt trên đất liền, bao gồm khoảng 60 năm khai thác tại vùng biển sâu mà Địa cầu bị nhiều thiên tai thế này, ngày nay lại có kế hoạch khai thác khối "Băng cháy" với hy vọng 2, 000 năm năng lượng kế tiếp, có phải là một lư tưởng ảo huyền không ?.Ở đây LKC chỉ muốn nói về quan điểm "xử dụng Năng Lượng Tái Tạo", như trong phát biểu của Tiến sĩ Heathe Willauer cho chúng ta biết :"Hổn hợp H2CO3 và Hydrogen có thể chế biến thành nhiên liệu và thí nghiệm đă thành công, nhưng cần đến điện năng từ nhà máy "Điện Hạt nhân", nên cần khoảng 15 năm nữa "Kỹ nghệ xử dụng Năng lượng tái tạo" mới tiến hành một cách hoàn tất , "Băng cháy" là nhiên liệu thích hợp nhất, "Băng cháy" sẽ thay thế các nhiên liệu trong động cơ phản lực.Trước mắt chúng ta thấy: 

 2(H2CO3)+8(H2) cho ra 2(CH4)+6(H2O)

 2(CH4)+6(H2O) có thê viết H2O+2(CH4)+5(H2O)  

Hổn hợp Bảo-ḥa (H2O+2.CH4) và 5(H2O) có thể tách rời bằng phương pháp đông lạnh, nhưng v́ nước qúa nhiều nên chúng ta phải dùng "bức xạ" để mang Bảo-ḥa (H20+2.CH4) ra khỏi nước.V́ hiện tượng Bảo-Ḥa là hiện tượng chuyển động có thu năng lượng, c̣n "bức xạ" là hiện tượng phát sinh năng lượng từ "Nóng" tiến dần "Lạnh" do sự giao tiếp th́nh ĺnh giữa 2 nguồn "Nóng-Lạnh" ngược chiều với nhau, độ chênh lệch giữa nhiệt độ càng lớn th́ sự "Bức xạ" càng khũng khiếp, bởi vậy khi hợp chất Bảo-Ḥa tiếp thu nguồn năng lượng khởi đầu của "Bức xạ" th́ bị "Bức xạ" sẽ kéo theo "Hợp chất Bảo -ḥa" ra khỏi nước.Trong bài viết "Thái Dương Hệ dẩn chứng Thuyết Bảo-Ḥa" LKC có nói :"Bức-xạ chỉ mang những Chất Bảo-ḥa có mang khí cháy được", nhưng trên lư luận về chuyển động của Thuyết Nguyên Tử th́ rơ ràng "Bức-xạ" mang đi tất cả Chất Bảo-ḥa có chuyển động, v́ trong bứx xạ có nhiều nguyên tử và lượng tử.

 Trên lư luận này, chúng ta sẽ thấy trong tương lại con người sẽ dùng nước biển chế biến thành nước uống, một nhu cầu rất cần thiết cho nhân loại trên Địa cầu này, thật ra nước biển chính là "Bảo-Ḥa của muối và nước", dựa theo hệ thức M(A+B)=a+(a-b)b chúng ta có M(NaCl+H2O)=58.5+40.5(18) nói lên 58.5g muối trong 729g nước, bài toán này cho chúng ta biết 58.5g muối trong 786g nước muối Bảo-Ḥa, nói lên trong nước biển chỉ có khoảng 75g muối trong 1lít (1000g) nước biển.

 Nhưng trong thực nghiệm chúng ta đều biết 360g muối trong 1 lít nước muối, chúng ta thường gọi là nước muối bảo-ḥa và đây cũng là thực tế của thiên nhiên đó là Biển Chết (Death Sea), trong 1lít nước muối ở Death Sea cũng khoảng 360g muối/lít, có phải hiện tượng này mả chúng ta nghĩ rằng "Bảo-Ḥa" có nghĩa là "thấm thấu", chính muối Biển Chết thấm dần làm mặn cả vùng đại dương sao ?Không có hiện tượng thấm thấu này mà chỉ có hiện tượng kết nạp từ 75g muối/1 lít nước biển, muối được dồn dập từ ngoài khơi tấp vào bờ rồi tạo thành Biển Chết (Death-Sea) và những vùng sản xuất muối cũng từ muối đại dương đưa vào.Đại dương không những là một mỏ muối khổng lồ mà c̣n là nơi tồn trử khối lượng khổng lồ của H2CO3 (acid carbonic) và khí hydrogen (thật ra đây là hổn hợp của H2O2 + nhân hydrogen, H+ được viết như sau : M(H2O2+H)=34+33.H có m=2 ).

 Mọi hiện tượng trong vũ trụ đều từ những thể nhỏ rồi dần dần trở thành thể lớn, năng lượng cũng trong quy ước này.Để giải thích quan điểm năng lượng phát sinh từ sự tách rời electron của một nguyên tử qua thuyết Bảo-ḥa như sau :

 Như qua phần giới thiệu "Năng lượng He-3 và Điện Hạt nhân" chúng ta thấy đều nằm trong dạng Điện Nguyên-Tử, cách chuyển hành từ sự phân ly Neutron trong nguyên tử biến thành nhiệt năng rồi phát sinh điện năng th́ trong phần "Điện Hạt nhân" tŕnh bày một cách rơ ràng : Năng lượng nung nước thành hơi, hơi nước trong áp suất cao làm quay turbine máy phát điện, rồi sinh ra điện, chất liệu tạo ra "Điện Hạt nhân" này là do sự phân hạt  Uranium-235 .Qua giáo khoa cũng đă xác định electron chính là Neutron.

 Nhưng trên thực tế chúng ta chỉ thấy có phóng xạ H+ sau một tai nạn về "Nguyên tử lực", v́ Hydrogen là nguyên nhân của tác động phóng xạ H+, v́ ntl (atmw) của H2 lớn hơn 1, (1.0078), trong đó proton chiếm 1.0073 và electron chỉ 0.00054859 như là số tượng trưng, kể như là rất nhỏ, chúng ta có thể coi đây như là electron nhỏ nhất trong các nguyên tử, chính tính electron nhỏ này con người t́m cách tách rời nó khỏi nhân H2 (có chứa 1 proton) bằng cách biến chế Nước-Nặng (H2O2).

 2H2O có thể viết H2O2+H2 

Nếu có khí hydrogen bay lên th́ đó là khí hydrogen, nếu không có khí bay lên th́ đó là 2.H+, tách rời H+ chỉ có Uranium, U-235 là chất có tính phóng xạ cao, hợp chất U-235 và H+ trong máy ly tâm tạo nên Bảo-Ḥa U-235 + 234H+ có m=2 , hợp chất bảo-ḥa này bi đốt cháy trong nồi nước khổng lồ, lúc này bảo ḥa U-235 + 234H+ sẽ gây phản ứng phóng xạ dây chuyền, từ đó sinh ra nhiệt năng, phóng xạ H+ (lúc này chỉ là nhân  có 1 proton) sẽ liên tục tiếp thu electron của hydrogen trong nước.

 Trong thực nghiệm cho biết nguyên tử lượng (atmw) của hydrogen là 1.0078 amu : 

 mass of proton + mass of electron =1.0073 amu + 0.00054859 amu =1.0078 amu 

Trong khi đó khoa học cũng tính được mass của Neutron là 1.0087 amu rồi kết luận đưa ra hệ thức : 

 Số atomic (A) = Số proton (Z) = Số electron 

 Mass Số atm (A )= Số proton (Z) + Số Neutron 

suy ra :

 Số  Neutron = Mass Số atm (A) - Số proton (Z) 

Như vậy chúng ta thấy lư luận trên cho chúng ta biết : " Electron không có trọng khối (no mass), trọng khối Electron là trọng khối của Neutron", rơ ràng khoa học chỉ đề cập đến trung tính (neutral) của electron, trong khi proton văn mang điện tích +1, đây là lư luân không hoàn chỉnh trong nhận thức sự việc, thật là không rơ ràng.V́ trong lư luận cơ bản của một nguyên tử :

 Điện tích tất cả proton là +1 

 Điện tích tất cả electron là -1

 Điện tích neutron là 0 

Điều này nói lên trong một nguyên tử tự nó trung tính (neutral) giữa proton và electron và sự trung tính này được bảo toàn hơn là phải có một Neutron.

 

 Vậy Neutron là ǵ ? 

 Năm 1932 J-Chadwick xác nhân Neutron là "nguyên tử ch́m (subatomic)", trung tính không có tính điện và có trọng khối là 1.0087 amu, điều này nói lên : một nguyên tử có "Sự kết hợp giữa proton + electron trở thành trung tính (no charge), khi trung ḥa của chúng có trọng khối là 1.0087 amu".Con số này lớn hơn atmw của hydrogen 0.0009 amu (1.0087-1.0078), điều này nói lên hydrogen như là một Neutron (sai biệt nhau 1/1000), v́ chưa đạt được 100/100 neutral nên electron của hydrogen dễ bị tách rời, nói cách khác khi nguyên tử hydrogen thật sự là Neutron th́ sự tách rời càng khó khăn hơn.Nói rơ hơn : "Neutron là một nguyên tử ch́m có điện tích bằng không (zero), điện tích giữa nhân và electron tự trung ḥa để trở thành trung tính (neutral).

 Nguyên tử hydrogen kể như là một Neutron gần hoàn chỉnh nên cấu trúc của nó gần như là trung tính (neutral, has no charge), v́ có sự sai biệt trọng lượng 0.0009 amu trong electron của hydrogen, nên sự tách rời electron rất dễ dàng, sự tách rời đó qua sự chế biến nước nặng (H2O2), LKC tin rằng trong sự chế biến này không có hiện tượng khí hydrogen bay lên mà chỉ có H+ ḥa lẩn trong Nước nặng (H2O2).

 Trong chuyển vận ḷ nung năng lượng từ He-3 cũng như sự chuyển vận của H+ trong Điện Hạt-Nhân, LKC nhận thấy kỹ thuật vẩn nung nóng nước để có áp suất cao làm chuyển động turbine chạy máy phát điện.He-3 là chất phóng xạ của He2 (khí helium), như như lư luận trong bảo-ḥa (U-235 + H+), Bảo-ḥa M(U-235 + He-3)=U-235 + 232.He-3 và m=4,  khi bảo ḥa (U-235 + He-3) bị bẽ gẫy, phóng xạ He-3 sẽ tiếp thu electron (0.000054859 amu) hydrogen trong H2O, như thế hiện tượng dây chuyền phát sinh ra nhiệt năng.Vậy như trong vận hành năng lượng He-3 và năng lượng H+ đều cùng một nguyên tắc, khác nhau ở hiện tượng phóng xạ của He-3 và H+, H+ ảnh hưởng trực tiếp với con người và vạn vật có sự sống, c̣n He-3 là hiện tượng ngấm ngầm tác động từ bề mặt hành tinh đến bên trong hành tinh, He-3 sẽ tiếp thu các electron của những nguyên tử khác và tiếp tục nhận electron để trở thành He-2, chính hiện tượng này Helium trên Mars làm Mars thành vùng  sa mạc rộng lớn và trên Moon có biển rộng Helium-3 ăn sâu trong ḷng đất Mặtt trăng koảng 3m .Nói tóm lại He-3 và H+ đều là những phóng xạ có nhiều ảnh hưởng không tốt cho sự sống của Địa Cấu chúng ta.

 Trong lư luận vừa rồi LKC nhận thấy phóng xạ Helium có thể làm tách rời electron ra khỏi một nguyên tử, sự tách rời này gây bởi tính "phóng xạ" của nguyên tử có cở (size) electron lớn hơn sẽ nhận electron có cở size nhỏ hơn.Vậy kích thước của electron lấy ǵ để làm chuẩn, nh́n vào bảng tuần hoàn các nguyên tố chúng ta thấy "proton" là cở size chuẩn, v́ số pronton trong nhânmà định danh cho từng nguyên tử:

Số proton trong nhân là Z, Nguyên tử lượng là A, Số electron là B th́ B = A - Z, (giữa Z và B tỷ lệ nghịch, B càng lớn th́ size càng nhỏ)

He (Helium)    Z=2 A=4.0026      B=2       Z/B=1.00  (1s)

Li   (Lithium)        Z=3     A=7      B=4      Z/B=0.75  (2s)

Be (Beryllium)     Z=4     A=9      B=5      Z/B=0.80  (2s) 

N  (Nitrogen)        Z=7     A=14    B=7     Z/B=1.00  (2p) 

O (Oxygen)     Z=8  A=15.9994   B=8       Z/B=1.00  (2p)

Ca (Calcium)        Z=20   A=40    B=20    Z/B=1.00  (4s) 

    Z/B là cở (size) electron so với proton.

 Sc (Scandium)     Z=21  A=44    B=23     Z/B=0.91  (3d)

 Zr (Zirconium)   Z=40  A=91    B=51      Z/B=0.78   (4d)

 Pt (Platinum)      Z=78  A=195   B=117   Z/B=0.67   (5d)

 Au (Gold)           Z=79  A=197  B=118   Z/B=0.669  (5d)

 Pb (Lead)           Z=82  A=207  B=125   Z/B=0.656  (6p)

    Các nguyên tử có phóng xạ tự nhiên như: 

 Ra (Radium)       Z=88  A=226  B=138   Z/B=0.63   (7s)

 Ac (Actinum)      Z=89  A=227  B=138   Z/B=0.64  (6d)

 Th (Thiorium)     Z=90  A=232  B=142   Z/B=0.63  (5f)

 Pa (Protactinium) Z=91  A=231  B=140    Z/B=0.65  (5f)

 U (Uranium)      Z=92  A=238  B=146    Z/B=0.63  (5f) 

(1s) (2s) (2p) (4s) (3d) (5f) (6d) (7s) là ṿng ngoài cùng của nguyên tử có chứa electron, ṿng càng xa nhân (nuclear) th́ lực kết nối với nhân càng yếu, bởi thế các nguyên tử Ra Ac Th Pa và Uranium dễ bị mất electron ở ṿng ngoài mà sinh hiện tượng phóng xạ tự nhiên.

 Hiện tượng phóng xạ tự nhiên sinh ra bởi điều kiện nào ?

 Như đă tŕnh bày trong bài viết :"Thái dương hệ dẩn chứng Thuyết Bảo-ḥa" Tiến sĩ Lưu-lệ-Hằng và thầy đă xác nhận Jupiter và Saturn là hổn hợp khí (He2 + H2) hoàn toàn đóng thành băng đá. LKC dự đoán Mars và Moon có hổn hợp Bảo ḥa (O2 + 24H2) trong dạng khí thiên nhiên, dựa vào báo cáo con tàu vũ trụ Maven, chúng ta có thể nhận ra Helium vẫn đang tiến hành hiện tượng sinh hóa trên Mars, v́ nhiệt độ tại Mars ấm hơn ở Jupiter và Saturn, nhưng trong trạng thái lạnh, nhiệt độ tại Moon ấm hơn Mars và lại nóng hơn Địa cầu trong lúc ban ngày của Mặt trăng (ban ngày Moon gần Sun hơn Earth).Nhiệt độ nóng này làm khí Helium mất đi 1 electron mà trở thành He-3 (chất có tính phóng xạ) và tiếp tục thành He-2 (mất 2 electron) như thế He-2 có tính phóng xạ cực mạnh, v́ lúc này chỉ là nguyên tử có 2 protron trong nhân, trong lúc này "Phóng xạ" He-2 sẽ là nguyên tử có lực mạnh nhất để lấy các electron có cùng cở (size) nhỏ hơn hoặn bằng nó, v́ tính phóng xạ rất mạnh nên He-2 cướp lấy electron Oxygen (cở size electron của Oxygen lớn hơn cở size của Helium cực nhỏ)để trở thành He-3, v́ tính khác thường vật lư này mà He-3 trở thành những hạt nhỏ răi đều trên mặt trăng (Cở size helium Z/B=2/2.0026, v́ A(atmw)He2=4.0026 .Cở size oxygen Z/B=8/7.9994, v́ A(atmw)O2=15, 9994 ).

Vậy Con người có thể dùng phóng xạ Helium tách rời vài electron một nguyên tử để biến dạng nguyên tử đó thành nguyên tử hữu dụng hơn.Hăy nh́n 2 nguyên tử Pb (ch́) và Au (vàng), chúng ta thấy :  

 Pb  có     B=125  Z=82  A=207 

 Au  có     B=118  Z=79  A=197 

Để Pb trở thành Au th́  

 Pb mất  7 electron B1  , 3 proton Z1,  10 atmw A1

Sự sai biệt giữa 2 nguyên tử Pb và Au 

  3 proton Z1 + 7 electron B1 = (7+3) atmw A1 

Được viết gọn theo hệ thức: Z1 + B1 = A1, hệ thức này hầu như là một định luật cho sự thành h́nh của tất cả nguyên tử trong bảng tuần hoàn mà chúng ta đă biết đến, vậy trong lư luận:

 Mass số atm A (atmw) =Số proton Z + Neutron  

   đă nói lên Số neutron = Số electron 

để rồi xây dựng một lư thuyết "Năng lượng phát sinh bởi sự phân hạt trong nhân", nhưng trên thực tế "phóng xạ" được phóng ra đều do bởi những nguyên tử mất đi vài electron như Radium (Ra), Actinium (Ac), Thorium (Th), Protactinium (Pa) và Uranium (U) .

 

 Làm thế nào He-3 kích động điện năng ?

 Đây là nguyên nhân LKC t́m lời giải đáp : He-3 mang từ Mặt trăng về là một dạng helium đặc biệt có 1 electron là electron của oxygen, nên đặc tính He-3 này ở dưới dạng "những hạt băng" như bài viết về He-3 ở phần trên, Helium là chất khí (gas) th́ He-3 thật sự không ở trong dạng một tinh thể (solic), vậy hiện tượng He-3 trở thành tinh thể diển tiến như sau:

 Sự thành h́nh Mặt trăng ban đầu có lớp không khí bao bọc bên ngoài là (O2 + 24He2) và trên Mặt trăng cũng có nước (H2O), nhưng v́ khí áp trên Mặt trăng bằng 1/6 khí áp trên Địa cầu, trong khí áp này nước ở Mặt trăng sôi ở 16-17 độ C, chính cái nóng ban ngày của Mặt trăng qua hàng triệu năm làm bề mặt Mặt trăng không c̣n nước, sự hiện diện He-3 ban đầu trong dạng "H2O2 + He-3 " (tương tự như 2H2O sinh ra H2O2 + H2), khi bề mặt Mặt trăng không c̣n nước, He-3 tiếp tục mất thêm 1 electron trở thành He-2, He-2 tính phóng xạ rất mạnh, He-2 lấy electron từ Oxygen trong H2O2 trở thành He-3, vă lại oxygen cũng nằm gần mặt đất của Mặt trăng.

 Hiện tượng này cho chúng ta thấy: "Trong nguyên tử Helium có một proton cấu trúc tựa như nguyên tử Hydrogen (proton 1.0073 +mass electron 0.00054859 =0.0078 amu), nên mới có thành qủa sản xuất điện như Hydrogen".Hydrogen là 1 Neutron gần hoàn chỉnh (Neutron hoàn chỉnh có trong khối 1.0087amu), điều này cũng nói lên:"tất cả nguyên tử (nguyên tố) đều có một proton cấu trúc như nguyên tử Hydrogen và chỉ 1 mà thôi" (một phân tử có x nguyên tử th́ có x neutron), chính cấu trúc này mới tạo ra neutral cho một nguyên tử gây nên những phản ứng hóa học cực kỳ nhanh chóng rồi sinh ra nhiệt năng tự bẽ gẫy phân tử hợp thành và sinh ra những phân tử mới.Chính "subatomic" này mới trung ḥa tính điện của những phân tử trở nên neutral.

 LKC nhận định : chỉ có một Neutron như nguyên tử hydrogen, hydogen có điện tích cực kỳ nhỏ trong  trọng khối 1.0078 amu đem so với trọng khối một Neutron thật (subatomic) của J-Chadwich 1.0087 amu là 0.0009 amu, điều này đủ để xác định hydrogen (H2)

là một neutron gần hoàn tất.Chính tổng trọng khối (mass) 0.0078 amu sai biệt này (gồm có 0.00054859 amu của electron và 0.0073 amu trong proton) là nguồn căn của sự phát động năng lượng, v́ chúng có đặc tính "di động sang xẽ trọng khối giữa proton và electron nhầm cân bằng điện tích trong một nguyên tử (theo thuyết Bảo-ḥa), c̣n số "1" trong 1.0073 là trọng khối của 1 proton, trọng khối 0.00054859 amu và 0.0073 amu là trọng khối di động để gắn vào proton và electron trong một nguyên tử.V́ Neutron "no charge", không điện tích th́ rất khó gây nên phản ứng hóa-học, sự chứng minh của J-Chadwich cho chúng ta thấy phản ứng hóa-học được dễ dàng bởi v́ mổi nguyên tử đều nhẹ bớt 0.0009 amu (1.0087-1.0078=0.0009), đây là một hiện tượng thật về "Năng lượng" trong vũ trụ này..

 Trong môn Hóa-học Số proton trong một nguyên tử định rơ tính chất cho từng nguyên tử, làm nền tảng cho sự khám phá những nguyên tử mới, diển tiến một công tŕnh hóa-học A+B phản ứng thành C+D (A và B bị phá vở là hiện tượng phát nhiệt, c̣n C và D được kết thành là hiện tượng thu nhiệt, trên căn bản này chúng ta phải thấy rơ trọng khối 1 proton là 1 amu do đó cở (size) của proton trong các nguyên tử đều bằng nhau, v́ điện tích giữa proton là +1 và electron là -1 đối nghịch nhau nên nguyên tử trở thành neutral, để bảo đảm tính neutral của nguyên tử nên nguyên tử phải có một Neutron   . 

Khí đốt thiên nhiên và nhiên liệu lỏng là hợp chất hóa-học giữa H2 và C (carbon) là năng lượng cần thiết phát nổ trong các động cơ, Băng cháy cũng là nguồn năng lượng tương tự, nhưng Băng cháy là hổn hợp "Bảo-ḥa của (CH)n + H2O), đây cũng là nhiên liệu trực tiếp sẽ dùng trong các loại động cơ tương lai.

Trong đại dương có nhiều hồ chứa không lồ chất hydrogen (LKC thấy được đây là hổn hợp Bảo ḥa của H2O2 và H+, nói lên H2O2 là dung môi tốt để giữ các nguyên tử phóng xạ) và CO2 (khí carbonic) ḥa tan trong nước biển dưới dạng H2CO3 (acit carbonic), làm nước biển có nhiều tính acid hơn, sản lượng này ước tính được chiếm gần 36/100 đại dương.

 Vậy nhu cầu năng lượng trong tương lai là:"Băng cháy tái tao từ H2 + H2CO3".Điện Mặt trời, Điện từ sức gío và Điện từ sức sóng biển.Đây là những năng lượng sạch ngoại trừ "Băng cháy" c̣n chứa chút ít Carbon và sinh ra CO2, khoa học ngày nay quy việc Địa cầu bị hâm nóng do sự hiện diên của CO2 trên không.

 Thât sự có phải CO2 là nguyên nhân của sự hâm nóng nhà kính và Địa cầu ?Theo thuyết bảo-ḥa th́ hợp chất bảo-ḥa là thu nhiệt, bảo-ḥa của (O2 + 4.N2) và bảo-ḥa (CO2 +26.H2O) đều thu nhiệt, ngay cả dung nham chuyển động trong ḷng đất cũng thu nhiệt, sự kiện này làm vỏ Địa cầu càng ngày càng nguội dần.

 Vậy nguyên nhân nào làm qủa đất và bầu khí quyển gần chúng ta nhất bị nóng là từ đâu ? Sự nóng này là do sức nóng của dung nham trong ḷng đất, sức nóng này nung nóng liên tục vỏ Địa cầu, 200 năm trước đây (trước năm 1800) không có hiện tượng nóng như thế này, v́ lúc đó khai thác năng lượng chỉ trên thềm lục địa, nhưng từ sau thế chiến thứ II (sau 1945) sự khai thác năng lượng ngay tại ḷng đai dương mới có hiện tượng này, nhất là qua thế kỷ 21 hiện tượng hâm nóng nhà kính và Địa cầu càng nóng thêm, đó là v́ khai thác nhiên liệu tại ḷng đại dương càng nhanh và nhiều hơn bởi kỷ thuật khai thác tiên tiến hơn, nước dưới biển nung nóng nhanh hơn và hơi nước dố dập dầy đặc hơn, độ ẩm không khí càng cao th́ bầu khí quyển càng nóng.Một điều chúng ta không để ư, đó là : "Các nhiên liệu hóa thạch trong ḷng đất là chất cách nhiệt tốt", muốn tránh sự hâm nóng Địa cầu th́ cầm giảm đến mức tối thiểu khai thác nhiên liệu trong ḷng đất".

 Nhu cầu năng lượng tuy cần thiết nhưng sự trong sáng của Địa cầu rất quan trọng v́ đó là sự sống của con người, tương lại của thế hệ tiếp theo cần sự an toàn hơn, cần tránh những thiện tai, hạn hán, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, tai hại phóng xạ H+ và He-3, để cứu rổi t́nh trạng này chỉ có những nhà khoa-học nặng về kinh doanh, những chính trị gia chuyên về lợi nhuận từ bỏ ư đồ khai thác "Băng cháy, He-3, Điện Hạt nhân" quay về phát triển nhiên liệu tái tạo từ "H2 + H2CO3", phát triển Điện ánh nắng mặt trời, Điện từ sức gío, sức sóng biển, những loại năng lượng này là nguồn hy vọng lớn nhất của nhân loại mong muốn : "ĐỊA CẦU ĐƯỢC B̀NH YÊN".

 

 Trong bài này LKC có đề cập đến dùng "phóng xạ Helium" để tách rời electron một nguyên tử v́ : 

1.-khí Helium dễ trở thành chất phóng xạ ở nhiệt độ cao.

2, -Cở size electron Helium hầu như là lớn hơn tất cả các electron khác, do đó phóng xạ He rất dễ dàng nhận những electro có cở size nhỏ hơn.

3.-Cở size electron Pb chỉ bằng 0.656 của size electron He, nên Pb rất đẽ dàng bị He hấp thu 7 electron.

4.-Ch́ (Pb) mất đi 7 electron nhưng vẩn là nhân (nuclear) của Ch́ vẩn 82 proton, vậy đă thừa 3 proton, trong thuyết bảo-ḥa giải thích :trọng khối 3 proton sẽ răi đếu cho 118 electron c̣n lại (3/118 x 125/82 =0.038.), cho thấy nguyên tử Pb trong khới giữa proton và electron tự bảo-ḥa làm cở size 118 electron Pb lớn hơn 0.038, sự lớn hơn này làm electron Pb trong thể Au (Vàng) mới chế tạo là : 0.656 +0.038 =0.694 Điều này cho thấy cở size electron Au làm từ Pb không c̣n gây ảnh hưởng phóng xạ nữa đồng thời chịu tác động của 1 Neutron để hoàn tất nguyên tử Au khi con người xử dụng nó.

 Kết qủa của hiện tượng này chúng ta thấy Pb mất đi 3 proton (Z1) + 7 electron (B1) th́ atmw mất đi 10 (Z1) để trở thành nguyên tử có atmw là 197  (207-10), atmw 197 chính là Au . 

Hệ thức : Z1 + B1 = A1 gần như là một định luật để thành lập một nguyên tử.

 

 

 Được-Lời (LKC) Ngày 09/11/2014

 

 

Liên Khôi Chương
Xuân Ất Mùi 2015

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương