Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

(Xuân Kỷ Dậu, đầu năm 1969)

 

Xuân đi đi khắp sơn hà,

Tuổi xuân chất mái tóc da đổi màu.

Ngày xuân như gió thoảng mau,

T́nh xuân một khối ai sầu hơn ai?

HMT

 

 Một cái Tết đầu tiên tại Pleiku. Quân y viện nghỉ trong ba ngày Tết. Công việc của Quân y viện do các toán trực điều hành. Để chuẩn bị đón xuân, pḥng tiếp khách cư xá sĩ quan Quân y viện có đặt một b́nh hoa mai lưa thưa vài chiếc bông hoa vàng chớm nở. Không bánh mứt, không rượu, không trà, chẳng có hạt dưa. Chiều cuối năm, Quân y viện thật vắng lặng. Các trại bệnh cũng thưa bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân được đi phép về đoàn tụ với gia đ́nh trong dịp Tết. Một số ít bệnh nhân cần điều trị phải nằm lại Quân y viện. Họ nằm tại giường bệnh, im lặng, như ôn lại những đêm ngày lặn lội đầy hiểm nguy nơi chiến trường, dưới làn tên mũi đạn; hoặc nằm nghĩ đến gia đ́nh, buồn cho thân phận, bệnh t́nh của ḿnh, cô đơn, không được đoàn tụ với người thân trong những giờ phút thiêng liêng của ngày hết Tết đến! Pḥng Ngoại chẩn cũng lưa thưa bệnh nhân đến khám.

          Quân y viện cách phố Pleiku khoảng hơn năm cây số. Bác sĩ Bùi Xuân Nhật lái xe jeep đưa tôi cùng đi với anh thăm vài gia đ́nh ở thị xă Pleiku trong buổi chiều cuối năm. Mọi gia đ́nh chúng tôi đến thăm đều lo chuẩn bị mọi thứ để đón mừng Tết đến. Thấy cảnh bận rộn của mọi người nên chúng tôi cũng rút lui nhanh để trở về Quân y viện. Liên tưởng lại những chiều cuối năm, tại quê nhà, lúc bấy giờ các em và tôi đi học xa gia đ́nh, được nghỉ học, trở về quê đoàn tụ để đón Xuân, đă cùng Mẹ sửa sang mọi việc trong nhà. Mỗi đứa chúng tôi lo mỗi việc, đứa th́ lau chùi bàn thờ, đánh bóng các bộ lư, cặp đèn đồng; đứa lo trang hoàng các câu đối đỏ chúc Tết, đặt các mâm trái cây lên bàn thờ, những quả mứt, cốm và bánh in để chuẩn bị cúng đón giao thừa. Tôi giúp Mẹ sửa soạn nồi bánh tét, nấu qua đêm để có bánh cúng ngày đầu năm mới. Bao nhiêu h́nh ảnh cũ cứ lăng văng trong trí tôi.

 

           Trên đường trở về Quân y viên, chúng tôi đang mang tâm trạng của kẻ sống xa nhà trong những ngày Tết đến. Chúng tôi trở về cư xá trước giờ đón giao thừa, không quên mang theo về một ít bánh mứt, hạt dưa, mua từ chiều ngoài phố.

 

          Cư xá sĩ quan Quân y viện trong những ngày làm việc thật là vui nhộn. Các anh em Y, Nha, Dược sĩ thường họp nhau tại đây, sau những giờ làm việc, để chuyện tṛ vui vẻ. Quân y viện Pleiku cũng là điểm dừng chân của các anh em Y, Nha, Dược sĩ sắp nhận công tác tại các đơn vị, các binh đoàn đồn trú tại vùng cao nguyên Kontum Pleiku. Trước khi ra tŕnh diện đơn vi, các anh em thường ghé lại Quân y viện nghỉ ngơi vài ba hôm, chuyện tṛ cùng với các anh em đang làm việc tại đây. Những lúc đi công tác hoặc đi phép, từ các binh đoàn về, các anh em Y, Nha, Dược sĩ cũng không quên dừng chân tại đây, cư xá sĩ quan quân y viện Pleiku.

 

          Chiều cuối năm, Quân y viện thật yên tĩnh..Một số anh em Y, Nha, Dược sĩ của Quân y viện cũng được phép nghỉ Tết về với gia đ́nh. Một bác si trực ngày đầu năm ở ngoài Quân y viện. Trong cư xá sĩ quan chỉ c̣n lại bác sĩ Bùi Xuân Nhật và tôi.

 

           Bác sĩ Nhật và tôi đón giao thừa tại cư xá sĩ quan Quân y viện. Ngồi trước hành lang cư xá, với một b́nh trà, một đĩa bánh mứt cùng một ít hạt dưa, chúng tôi chuyện tṛ, nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, để nhớ lại những giờ phút thiêng liêng của những cái Tết khi c̣n ở Sài G̣n.

 

Không khí Quân y viện thật vắng lặng. Không một tiếng pháo. Vài tiếng súng nổ từ xa xa vọng về. Càng về khuya, những trái hỏa châu từ tứ phía lần lượt bay cao tít lên không gian, bục nổ tung ra, sáng cả ṿm trời. Những tiếng súng lại nổ nhiều hơn ở những vùng xa xôi. Tiếng hoả châu nổ xen vào những tiếng súng vang lên từ đâu đă tạo nên cảnh đón giao thừa rộn ràng ở tận chân trời xa.

 

          Hồi tưởng lại cái Tết năm ngoái, Tết Mậu Thân 1968, tôi đang làm việc tại Bệnh viện B́nh Dân Sài G̣n, và đă đón giao thừa trong súng đạn và máu lửa. Tết Mậu Thân nhiều tiếng súng nổ, thỉnh thoảng vài trái hoả châu tung lên soi sáng cả thành phố Sài G̣n, vùng Chợ Lớn. Tang thương, chết chóc đă đến trong đêm giao thừa và phá tan những giờ phút thiêng liêng trong những ngày Tết của mọi người dân trong thành phố.

 

          Trưa ngày mồng một Tết, chúng tôi trở ra phố Pleiku để xem quang cảnh Tết của thành phố cao nguyên. Thời tiết ở đây quá khô ráo và không có cảnh “chiều Pleiku quanh năm mùa Đông...” như một nhạc sĩ đă từng phổ một bản nhạc. Có thể nói thời tiết Pleiku mỗi năm có hai mùa: 6 tháng nắng ráo với “bụi mờ” và 6 tháng “mưa bùn”... Cỏ cây hai bên đường phủ lớp bụi đỏ mờ. Trên các nẽo đường thỉnh thoảng vài chiếc xe nhà binh chạy thoáng qua để lại sau đám bụi mờ màu đất đỏ. Các cửa tiệm tại khu phố chính, đường Hoàng Diệu, đường Phan Bội Châu, đường Quang Trung,... đều đóng cửa trong ngày mồng một Tết. Người đi bộ rải rác, phần đông là quân nhân. Pleiku đúng là một thành phố của lính.

 

          Ngồi trên chiếc xe jeep chạy chầm chậm, chúng tôi đưa xe dạo qua vài đường phố vắng bóng người, cố t́m cho được cảnh sinh hoạt trong ngày đầu xuân nơi phố núi. Mới nh́n qua nhóm người trước rạp chiếu bóng Diệp Kính, chúng tôi có cảm tưởng đây là một phiên chợ chiều thưa bạn hàng miền thôn dă.

 

          Rạp chiếu bóng Diệp Kính mở cửa. Đây là vùng trung tâm thị xă Pleiku, phố xá của một tỉnh vùng cao nguyên. Phía trước rạp chiếu bóng, người người chen chúc mua vé để vào rạp xem xuất chiếu bóng trong ngày đầu xuân. Vài tiệm ăn bên cạnh rạp chiếu bóng mở cửa. Năm bảy thực khách toàn dân nhà binh. Vài chiếc xe đẩy bán thức ăn lưu động dừng lại trước sân rạp chiếu bóng, người bán hàng rung chuông leng.. keng.. mời khách. Năm ba bạn hàng buôn gánh bán bưng, mỗi người bày ra trước mặt rổ hàng toàn đồ chơi của giới trẻ. Các em bé mặc quần áo mới tụ năm tụ ba vui đùa bên các món đồ chơi: đứa mua cái trống rung, rung lên lum..tum.., đứa mua con gà đất gáy óet ét. Năm ba em lao nhao vây quanh xe kem để mua kem, mỗi em cầm lấy một cây kem trên tay, tươi cười rộn ră. Tiếng rao bán hàng, xen lẫn tiếng reo vui của trẻ em tạo nên cảnh tưng bừng của ngày Tết tại đây.

 

          Đậu xe lại trên một góc đường vắng, chúng tôi lội bộ lại đám đông người trước rạp chiếu bóng Diệp Kính, rồi lững thững qua “bùng binh” công viên, phía trước rạp chiếu bóng, để xem độc nhất một ṣng “bầu, cua, cá, cọp” dưới bóng mát cây cổ thụ. Phút chốc, một luồng gió nhẹ thổi phớt qua, một làn bụi mờ đất đỏ tung lên không gian. Mọi người vẫn tỉnh bơ ngồi tại chỗ và cuộc chơi vẫn tiếp tục như họ đă quen với không khí miền”nắng gió, bụi mù” này. Đi giáp ṿng trung tâm phố Pleiku không đầy năm phút, chúng tôi đă trở về góc đường nơi xe đậu, lặng lẽ lên xe để trở về Quân y viện. Phố Pleiku quả thật quá nhỏ bé, đúng như một nhà thơ đă từng thốt lên:

 “Đi dăm bước đă trở về lối cũ.”

 

          Lần đầu tiên xa gia đ́nh, lại trong dịp Tết tại phố núi Pleiku, tôi muốn ḥa đồng với những mừng vui, náo nhiệt nơi đây, mong để t́m lại những hương vị của cái Tết cổ truyền của những năm về trước, nhưng tôi cảm thấy ḷng ḿnh thật bồi hồi xa vắng. Ngồi bên cạnh bác sĩ Bùi Xuân Nhật đang lái xe, tôi không biết ǵ để nói. Chỉ có tiếng động cơ xe nổ đều. Hai chúng tôi đồng chia xẻ cho nhau nỗi buồn xa gia đ́nh trong những ngày hết Tết đến, chẳng khác nào tâm trạng của những kẻ lữ hành viễn xứ.

 “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!

 ND

 

          Về đến Quân y viện, chúng tôi cũng chẳng có câu chuyện ǵ để tâm sự. Một giấc ngủ đến với chúng tôi để tạm quên nỗi buồn của cái Tết xa nhà!

 

          Những ngày tiếp theo, chúng tôi vào các pḥng trại bệnh để thăm viếng các anh em thương bệnh binh c̣n nằm lại Quân y viện trong ba ngày Tết. Chúng tôi cũng mang theo một ít bánh mứt để cùng các anh em thưởng thức chung vui trong ngày đầu Xuân. Các anh em thương bệnh binh rất vui mừng đón chào chúng tôi. Qua thăm hỏi, chúng tôi cảm thông được những nỗi khó khăn, cực nhọc của các anh thương bệnh binh đă từng trải qua những ngày chinh chiến. T́nh h́nh bệnh tật làm đau đớn thể xác, nỗi buồn không được đoàn tụ với gia đ́nh trong những ngày Tết thiêng liêng dày ṿ tâm cang, cuộc sống của anh em thương bệnh binh thật là tội nghiệp. Khi khỏe mạnh th́ xông pha ngoài chiến trường, bất chấp hiễm nguy, thế mà anh em nhận thấy cuộc sống đầy ư nghĩa, các anh em đă sống vui trong t́nh đồng đội mà can cường chiến đấu. Chúng tôi được nghe các anh kể lại nhiều trận đánh đă từng xảy ra ở các tiền đồn xa xôi Pleime, Ben Hét, ở vùng biên giới Việt Miên Lào. Những trận chiến vang lừng Đắc Tô Tân Cảnh, vùng núi rừng Kon Tum. Các anh em thương bệnh binh chuyện tṛ, hớn hở, kể chuyện các trận chiến hào hùng như quên hết mọi đau đớn của bệnh t́nh, của các vết thương trên cơ thể. Giờ đây, các anh em cũng không c̣n nghĩ đến nỗi quạnh hiu cô đơn trong cảnh xa nhà trong những ngày đầu Xuân tại Quân y viện vùng cao nguyên “đất đỏ bụi mờ” này. Chúng tôi cũng cảm thông được hoàn cảnh hiện tại của anh em thương bệnh binh và san sẻ được niềm vui của các anh em để cùng nhau vui hưởng những giờ phút thiêng liêng của những ngày Tết xa nhà.

 

          Sau ba ngày Tết, Quân y viện trở lại cảnh sinh hoạt b́nh thường. Chúng tôi bắt đầu làm việc lại. Pḥng Ngoại chẩn vẫn đông bệnh nhân như những ngày trong năm. Trực thăng tản thương vẫn thay nhau đáp xuống băi trực thăng trước cổng Quân y viện. Các thương bệnh binh từ các tiền đồn xa được đưa về. Trong những ngày Tết, tiếng súng vẫn c̣n nổ đó đây. Không khí chiến tranh vẫn thập tḥ ŕnh rập rải rác khắp mọi nơi quanh vùng cao nguyên Pleiku Kontum.

 

          Công việc ở Pḥng Ngoại Chẩn lúc nào cũng bề bộn. Bận rộn trong công việc hằng ngày, thời gian qua mau, măi đến tháng 4/1969, tôi trở về Sài G̣n tŕnh luận án Bác sĩ Y Khoa. Sau đó, trở lại Pleiku, tôi tiếp tục công việc ở Pḥng Ngoại Chẩn. Mỗi lần, các bác sĩ có pḥng khám bệnh ngoài giờ đi phép hoặc đi công tác, tôi được nhờ thay thế làm các pḥng mạch ấy. trong thời gian các bác sĩ vắng mặt, như một “Đại Sứ lưu động”....

 

 

***

 

LÊ ÁNH
1/2015

  Trích từ "NHẬN NHIỆM SỞ MỚI" trong tập HỒI KƯ trên ninh-hoa.com.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương