Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NHẬT BẢN

 

Nhật Bản- cũng được gọi tắt là Nhật, tên của một quốc gia hải đảo h́nh ṿng cung có diện tích tổng cộng là 379.954 km2, nằm xoải theo bên sườn phía Đông lục địa châu Á. Đất nước này nằm ở phía Đông của Hàn Quốc, Nga và Trung quốc và trải từ biển Okhotsk ở phía Bắc đến biển đông Trung quốc ở phía Nam.

 

Nhật Bản thuộc vùng ôn đới, có 4 mùa rơ rệt. Nước Nhật có 4 đảo lớn theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là: Hokkaido (Bắc Hải Đạo), Honshu (Bàn Châu), Shikoku (Từ Quốc) và Kyushu (Cửu Châu) cùng hàng ngàn đảo nhỏ chung quanh. Phần lớn đảo ở Nhật Bản có rất nhiều núi và núi lửa, tiêu biểu như núi Phú Sĩ, cao nhất ở Nhật Bản.

 

Nhật Bản là quốc gia có dân số lớn thứ 10 thế giới với ước tính khoảng 128 triệu người. Vùng thủ đô Tokyo, bao gồm thủ đô Tokyo và một vài tỉnh xung quanh là vùng đô thị lớn nhất thế giới với khoảng 30 triệu người sinh sống.

 

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học và công nghệ. Được đánh giá là một cường quốc về kinh tế, Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu tính theo tổng sản phẩm nội địa cũng như thứ ba theo sức mua tương đương chỉ sau Hoa Kỳ và Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa; và là đất nước đứng thứ 5 trên thế giới trong lănh vực đầu tư cho quốc pḥng; xếp thứ 4 thế giới về xuất khẩu và đứng thứ 6 thế giới về nhập khẩu. Quốc gia này là thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, G8, G4 và APEC.

 

Lịch Sử:

 

* Từ 15.000 năm trước Công Nguyên, ở Nhật Bản đă có con người sinh sống.

* Từ 13.000 năm trước Công Nguyên, người Nhật đă biết trồng lúa, làm đồ gốm, sống định cư.

* Từ 300 năm trước Công Nguyên đă sử dụng đồ kim khí.

* Từ thế kỷ thứ 3 đến giữa thế kỷ thứ 6, những nhà nước đầu tiên xuất hiện. Thần đạo phát triển khắp cả nước. Nước Nhật bắt đầu có tên gọi là Yamato.

* Từ thế kỷ thứ 6 đến đầu thế kỷ thứ 8, một nhà nước tập quyền được thành lập và đóng đô ở Asuka (gần thành phố Nara ngày nay). Tên nước từ Yamato đổi thành Nhật Bản. Cũng trong khoảng thời gian này, thành lập nhà nước phong kiến Nhật, với cuộc cải cách Đại Hóa do Thiên Hoàng Hiếu Đức đề xướng.

* Giữa thế kỷ thứ 8, Phật giáo đă thiết lập cơ sở vững chắc ở Nhật Bản.

* Từ thế kỷ thứ 9 đến cuối thế kỷ thứ 12, các ḍng họ quư tộc hùng mạnh ở Heian thay nhau nắm sức mạnh chính trị của đất nuớc, lấn át quyền lực của Thiên hoàng. Cuối thời này, tầng lớp vơ sĩ bắt đầu h́nh thành và tranh giành quyền lực với các ḍng họ quư tộc.

* Cuối thế kỷ thứ 12 đến đầu thế kỷ thứ 14, quyền lực thực sự nằm trong tay tầng lớp vơ sĩ ở Kamakura. Vào các năm 1271 và 1281, các vơ sĩ Nhật Bản với sự trợ giúp của băo và sóng thần đă đánh bại hải quân Nguyên-Mông định xâm lăng nước ḿnh.

* Từ thế kỷ thứ 14 đến cuối thế kỷ thứ 16, nước Nhật trong t́nh trạng mất ổn định do nội chiến và chia rẽ, gọi là thời kỳ Chiến quốc. Nhật Bản cũng từng tấn công bán đảo Triều Tiên và Nhà Minh (Trung Quốc) trong thời kỳ này, nhưng thất bại.

* Sau đó, nước Nhật có một thời kỳ thực hiện chính sách đóng cửa ổn định kéo dài ba thế kỷ dưới sự cai trị của Mạc phủ Tokugawa. Kinh tế, văn hóa và kỹ thuật có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Người Tây phương, khởi đầu là người Hà Lan, được phép giao thương với Nhật Bản thông qua một thương cảng nhỏ.

* Giữa thế kỷ thứ 19, với cuộc Minh Trị Duy Tân do Thiên Hoàng Minh Trị đề xướng, Nhật mở cửa triệt để với phương Tây. Chế độ Mạc phủ và các phiên do đại danh đứng đầu bị băi bỏ, quyền lực được tập trung tối cao trong tay Thiên hoàng. Năm 1868,Thiên hoàng Minh Trị dời đô từ Kyoto về Tokyo. Công nghiệp hóa xảy ra mạnh mẽ, đất nước phát triển, xâm chiếm Đài Loan, Lưu Cầu, đánh bại Nhà Thanh, đế quốc Nga trong Chiến tranh Thanh-Nhật và Chiến tranh Nga-Nhật, xâm lược Triều Tiên. Theo Hiến pháp Đế quốc Nhật Bản được ban hành năm 1889, Nhật là nước theo chính thể quân chủ lập hiến với quyền uy tuyệt đối của Thiên hoàng, nắm toàn bộ quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhưng Hiến pháp cũng đă hạn chế ảnh hưởng quyền lực của Thiên hoàng.

* Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Nhật đứng về phe Hiệp ước. Sang Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân phiệt Nhật đứng về phe Trục với Ư và Đức Quốc xă. Lần đầu tiên trong lịch sử, vào năm 1945, Nhật thất bại và phải chịu sự chiếm đóng của nước ngoài.

* Sau chiến tranh, Nhật tập trung phát triển kinh tế nhanh chóng. Cuối thập niên 1960, Nhật hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, trở thành một nước tư bản phát triển. Manh nha những dấu hiệu đ́nh trệ kinh tế đầu tiên sau khủng hoảng dầu lửa đầu thập niên 1970.

* Bước vào thế kỷ 21, Nhật Bản ưu tiên hơn đến những chánh sách quốc gia để gia tăng vị thế về chính trị và quân sự trên trựng quốc tế. Nâng cấp Cục pḥng vệ quốc gia thành Bộ quốc pḥng vào tháng 1 năm 2007.

 

Ngày 08/11/11- Du khách tập họp tại Wheelhouse Bar, deck 7 lúc 8:30 AM để chuẩn bi đi tour Dejima, Peace Memory Park & Atomic Bomb Museum.

 

Từ Matsugar Pier, Nagasaki Harbor
lên Peace Memoral Park-

 

Thời tiết hôm nay vào buổi trưa. Nhiệt độ ngoài trời 62 độ 6 F. Nhiệt độ tại biển 60 độ 8 F. Bầu trời 6/8 phủ mây.

Cảng Nagasaki bao quanh nhiều núi.

Lên xe bus số 100 A3. Xe bus chạy qua con đường dẫn đến Peace Memoral Park.

 
 Peace Memoral Park, Nagasaki, Nhật Bản

  Bắt đầu từ 9:00 AM, xe bus chay qua hầm, tiếp theo, qua một chiếc cầu dài và sau đó xe qua một cài hầm thứ hai khá dài. Đến Peace Memoral Park, gần Ground Zero, nơi quả bom nguyên tử thứ 2 nổ ngày 9 tháng 8 năm 1945 (6 ngày sau quả bom thứ 1 nổ tại Hirhoshima).

 

Tại Peace Memoral Park, chính giữa đầu cùng công trường, một pho tượng một con người ngồi trên khối tường xây. Pho tượng sơn màu xanh, tượng con người tay phải giơ thẳng lên, ngón tay trỏ chỉ lên không gian tượng trưng cho BOM NGUYÊN TỬ, tay trái đưa thẳng ngang qua bên trái tượng trưng cho H̉A B̀NH.

 

Qua khỏi công trường rộng thênh thang, đến phiá trước, bên trái, đài tưởng niệm các em bé tử vong do bom. Các em bé, trước khi chết, than khóc nhiều và đ̣i nước uống v́ khát lắm. Du khách thăm viếng đặt nhiều chai nước uống dưới chân đài cho các cháu bé. Bên phải, có đài tưởng niệm của thành phố St. Paul, Minnesota, USA. Tiếp theo Minnesota, là đài tưởng niệm của Nicaragua, đài tưởng niệm của Turky, Cuba,...

 
Đài tưởng niệm các em bé tử vong do bom nguyên tử
tại Nagasaki, Nhật Bản.

 Viếng thăm Atomic Bomb Museum. Bắt đầu từ cửa vào, nhiều bức ảnh của thành phố Nagasaki trước khi chưa dội bom. Đúng 11:02 sáng ngày 9 tháng 8 năm 1945 quả bom thứ 2 nổ. Nhiều h́nh ảnh biểu tượng những cảnh bị tàn phá, nhà cửa, đường sá, cầu cống sụp đỗ hư nát,... Tiếp đến là hậu quả sức phóng xạ của bom nguyên tử. Bệnh ung thư máu qua nhiều thế hệ.

 
 Viếng thăm Atomic Bomb Museum
tại Nagasaki, Nhật Bản.

Nhiều bức ảnh của những cuộc họp của các nước Đồng Minh sau sự đầu hàng của Nhật hoàng, Những Hiệp ước kư kết buộc Nhật phải hạn chế vũ khí chiến tranh và chịu trách nhiệm những hậu quả cuả chiến tranh do Nhật Bản gây ra.

Sau đó, đến khoảng tháng 5 năm 1972, Hoa kỳ và Liên Xô cũng đă kư Thỏa ước Hạn Chế Vũ khí hạt nhân.


 Tháng Năm năm 1972, Hoa Kỳ và Liên bang Sô Viết
kư Hiệp ước Hạn chế Vũ khí hạt nhân

Sau khi thăm Atomic Bomb Museum, du khách được hướng dẫn vào thăm một cửa hàng tạp hóa. Nơi đây bày bán khá nhiều hàng hóa, nhiều loại đồ sứ, quần áo, nhiều loại dù xếp khá xinh và gọn (loại dù này chỉ bán tại Nhật Bản). Mua mấy cây dù làm qùa cho các con gái và con dâu. Măi theo dơi hàng hóa trong tiệm tạp hóa nên khi ra khỏi tiệm th́ đoàn du lịch 100 A3 đă rời khỏi từ lâu. T́m đến chỗ hẹn nơi pho tượng tại Peace Memoral Park th́ đă đến 12:00 trưa, thay v́ đến chỗ hẹn định vào 11:20 AM. Lại một phen t́m đến bến xe bus và nhờ điện thoại liên lạc với tài xế xe bus 100 A3. Cuối cùng xe bus trở lại bến xe bus và đưa chúng tôi bắt gặp lại được đoàn du khách để cùng đi thăm viếng Dejima Island.

 

Xe bus tiếp tục đưa du khách qua đường phố, qua ngang nhà thờ Urakami Cathedral đă được sữa chửa lại sau vụ bom nổ năm 1945. Du khách cũng nh́n thấy bên đường One Legged Toni Gate, cái cổng vào một khu phố, chỉ c̣n một bên cũng do vụ bom nổ.

 

Tiếp tục đến Dejima Island, qua một chiếc cầu nối qua đảo. Thăm quan Dejima Museum. Khoảng giữa thế kỷ 16 đến 1639, chính phủ Nhật Hoàng bế quan tỏa cảng đối với các nước phương Tây, nhất là các cố đạo Thiên chúa giáo. Tuy nhiên, khoảng năm 1570, hải cảng Nagasaki tiếp nhận người Bồ Đào Nha năm 1571.

 

Năm 1859, Thomas B. Glover đến Nagasaki lập nên cơ sở thương mại. Ông chết tại Tokyo, Nhật Bản.

 

Đến năm 1639 người Dutch vào hải cảng Nagasaki. Lúc bấy giờ, Dejima đóng một vai tṛ then chốt là mối dây liên lạc với khách hàng phương Tây và từ đấy văn hóa và những kiến thức mới du nhập vào Nhật Bản trong 218 năm.

 

Dejima trở thành trung tâm thương mại và cũng là nơi tập trung các thương gia người Dutch, hoạt động dưới hai phương diện là cơ sở buôn bán và nơi trú đóng của các thương thuyền. Các thương gia người Dutch và cả người Nhật Bản đến Dejima không được phép đi lại tự do. Mặc dù là cửa sổ thông thương với thế giới bên ngoài, Dejima tự nó là một khu biệt lập.

 

Trong khoảng thời gian Nhật Bản bế quan tỏa cảng với thế giới, văn hóa và kỷ thuật nước ngoài vẫn du nhập vào Nhật Bản qua cửa sổ Dejima. Và cũng theo chiều hướng đó, Dejima chỉ là nơi để cho Nhật Bản và người Dutch trao đổi văn hóa và thu thập hầu hết các tinh hoa của Nhật Bản và truyền bá rộng rải ra thế giới Tây phương. Dejima đóng một vai tṛ quan trọng trong việc trao đổi quốc tế giữa Nhật Bản và các nước Tây phương.

 

Dejima Museum tập trung hầu hết cơ sở của Nhật Bản-Dutch trong vấn đề thương mại trong hơn 2 thế kỷ. Một ṭa nhà hai tầng. Đi vào pḥng triển lăm ở tầng 2, du khách phải bỏ giày dép bên ngoài, v́ nền nhà tầng 2 đều được trải carpet thanh nhă, trang trọng. Tầng trên trưng bày văn pḥng của Dejima, pḥng tiếp tân quan khách, pḥng ăn khá rộng răi. Quan khách hầu hết là các thương gia Nhật, Dutch. Bồi bàn đi chân trần. Đàn bà không được phép vào pḥng ăn. Quang cảnh pḥng ăn cho thấy h́nh ảnh tượng trưng cho tầng lớp qúi phái của thời xa xưa.

 

Sau khi thăm quan Dejima Museum, du khách được thết đăi bữa ăn trưa tại nhà hàng ANA International.


Bữa ăn trưa tại nhà hàng ANA International
tại Nagasaki, Nhật Bản.

 Bữa ăn trưa của người Nhật trông vẻ sang trọng về phần phẩm nhưng lượng th́ có vẻ ít ỏi. Lội bộ khá nhiều nơi từ sáng đến giờ (9:00 AM- 1:30PM) ai nấy cũng khá mệt và bao tử cũng đă trống rồi, chắc là với bữa ăn nhẹ kư như thế này th́ “lơ lửng” lắm!

Sau bữa ăn trưa, du khách được đưa đi xem Glover Garden. Trước khi lên thăm quan Glover Garden trên đồi cao, du khách dừng chân dưới chân đồi nghỉ ngơi và tiếp đến đi thăm viếng các ṭa nhà lịch sử. Đăc biệt là ngôi nhà cổ từ năm 1863 Glover House, một điển h́nh kiến trúc tây phương cổ kính nhất tại Nhật Bản. Tại đây, du khách nh́n thấy ngôi nhà gỗ nh́n vẻ sang trọng của thời vua chúa vào giữa thế kỷ thứ 19. Cũng có pḥng ăn, pḥng làm việc, pḥng tiếp quan khách,... Pḥng ăn bày biện nhiều món ăn sang trọng tượng trưng cho giới qúi phái của những thế kỷ trước.

 

Lên thăm Glover Garden, du khách phải trèo lên khoảng !28 bậc cấp. Tận gần đến đỉnh đồi, có nhiều thang máy( escalator) giúp sức du khách leo lên đồi. Nhờ đó, du khách cũng tăng phần hào hứng thăm quan. Cây cối trong vườn được cắt xén trông đẹp mắt. Xem qua các công tŕnh chăm sóc vườn cây đ̣i hỏi nhiều khéo léo cùng nhiều kinh nghiệm trong việc băo dưỡng cây cối, hoa quả. Sau khi thăm Gover Garden, du khách trở về tàu. Đường về dốc xuống. Mặt đường lát đá chắc chắn, sạch sẽ.

 

Câu chuyện t́nh giữa Glover và Burterfly. (Theo lời kể chuyện của cô Tour Guide, người Nhật Bản). Thomas B. Glover (06/06/1838—16/12/1911):

 

Câu chuyện của mối t́nh oan trái này được cô tour guide kể như sau:

“”Sinh quán tại Scottland. Glover đến Nagasaki năm 1859, xây dựng nền thương mại tại đây và đă đóng góp rất nhiều vào sự phồn vinh tân tiến cho Nhật Bản.

Trong thời gian lưu trú tại Nagasaki, vào những giờ giải sầu v́ xa xứ, Glover đă t́m đến các hợp đêm để quên đi nỗi cô liêu hiu quạnh nơi xứ người. Qua nhiều lần tại các tiểu quán để thưởng thức tài cầm ca của các mỹ nhân xứ hoa anh đào, Glover đă t́m được người bạn tri kỷ Butterfly. Hai người đă yêu nhau say đắm và xây nên tổ ấm trong những ngày sống đơn côi nơi xứ núi non hải đảo. Họ t́m được bên nhau một t́nh yêu thật đậm đà và cuối cùng họ có với nhau một đứa con trai.

 

Rồi một ngày, Glover trở về Scottland. Khi trở lại Nagasaki, Glover lại mang theo một người vợ của quê hương xứ sở ḿnh. Butterfly, ngỡ ngàng và thấy ḿnh bị lường gạt, nên đă thất vọng tột cùng và lấy cái chết để kết thúc cuộc đời ḿnh! Câu chuyện thật năo nùng làm sao!

 

Sau đó Glover đến sinh sống tại Tokyo và chết tại tư gia. Thi hài của Glover được mai táng tại Sakamoto International Cemetery ở Nagasaki (1911).”

 

 Sau bữa ăn chiều, hơn 8:00 PM, đến Princess Theater xem show Hypnotist Eric Kend. Show time được quảng cáo trên Your daily guide to life at sea PrincessPattter ngày 08/11/11: Interactive Comedy Hypnotist guaranteed to keep everyone laughing! Xem ra không thấy hào hứng mấy. Toàn thể khán thính giả có vẻ như bàng hoàng trong ngái ngủ!

Ngày 09/11/11- Dùng bữa điểm tâm lúc 7:00 sáng để chuản bị đi tour PUS-200 Haedong Younggungsa Temple, Busan, Hàn Quốc.

Từ Nagasaki đến Busan, Hàn Quốc, Diamond Princess phải vượt qua 148 hải dặm (Nautical Miles).

Diamond Princess cặp bến tại Busan, Hàn Quốc.

Từ bến cảng lên đến thành phố, xe bus chạy mất khoảng 20 phút.  

 

 

LÊ ÁNH
1/2015

 

 

   

 

 

 

 

   

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương