Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

HÀN QUỐC

 

Hàn Quốc hay Đại Hàn Dân Quốc, Cộng Ḥa Triều Tiên c̣n gọi là Nam Hàn..

 

Nam Triều Tiên hay Đại Hàn là một quốc gia thuộc Đông Á, nằm ở nửa phía nam của bán đảo Triều Tiên. Phía Bắc giáp với Bắc Triều Tiên. Phía Đông Hàn Quốc giáp với biển Nhật Bản, phía Tây là Hoàng Hải. Thủ đô của Hàn Quốc là Seoul, một trung tâm đô thị lớn thứ hai trên thế giới và là thành phố toàn cầu quan trọng. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới và địa h́nh chủ yếu là đồi núi. Lănh thổ Đại Hàn trải rộng 100.032 km2. Với dân số 48 triệu người, Hàn Quốc là quốc gia có mật độ dân số cao thứ ba trên thế giới (sau Bangladesh và Đài Loan).

 

Những chứng cớ khảo cổ học cho thấy bán đảo Triều Tiên đă có người sinh sống từ Thời đại đồ đá cũ. Lịch sử Triều Tiên bắt đầu khi nước Cổ Triều Tiên thành lập 2333 TCN bởi Đàn Quân. Sau thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên, Triều Tiên trải qua triều đại Cao Lệ (Goryeo) và triều đại Triều Tiên (Joseon) trong một đất nước thống nhất cho đến cuối Đế quốc Đại Hàn năm 1910, khi đó Triều Tiên bị Nhật Bản sát nhập. Sau khi được giải phóng và bị chia cắt vào cuối Đệ nhị Thế chiến, quốc gia này trở thành hai nước là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

 

Hàn Quốc được thành lập năm 1948 như một nền dân chủ. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng hiệp định ngưng bắn. Kinh tế Hàn Quốc phát triển vượt bậc và trở thành một nền kinh tế lớn.

 

Hàn Quốc hiện là một nước dân chủ khiếm khuyết và theo chế độ cộng ḥa tổng thống bao gồm 16 đơn vị hành chính. Hàn Quốc là một nước phát triển có mức sống cao, có nền kinh tế phát triển theo phân loại của Ngân hàng Thế giới và IMF. Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới. Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, tập trung vào hàng điện tử, ô tô, tàu biển, máy móc, hóa dầu và rô-bốt. Hàn Quốc là thành viên của Liên Hiệp Quốc, WTO, OECD và nhóm các nền kinh tế lớn G-20. Hàn Quốc cũng là thành viên sáng lập của APEC và Hội nghị cao cấp Đông Á và là đồng minh không thuộc NATO của Hoa Kỳ. Gần đây, Hàn Quốc đă tạo ra và tăng cường sự phổ biến văn hóa đặc biệt ở châu Á, c̣n được gọi là Làn song Hàn Quốc.

 

Lịch sử Hàn Quốc-

 

Thời Nhật Bản thống trị Triều Tiên từ năm 1910 đến 1945 chấm dứt cùng với Thế chiến thứ 2. Năm 1945, Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền. Liên bang Xô viết chiếm đóng miền bắc cho đến vĩ tuyến 38 và Hoa Kỳ chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 về nam. Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết không thể đồng thuận về việc áp dụng Đồng ủy trị ở Triều Tiên.

 

Vào tháng 11 năm 1947, Hội Đồng Liên hiệp quốc đă đề ra một giải pháp tiến hành tổng bầu cử tại Hàn Quốc dưới sự hỗ trợ của một Ủy ban Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, Liên bang Xô Viết đă khước từ việc tuân theo giải pháp này và từ chối những ảnh hưởng của Ủy ban Liên hiệp quốc đối với nửa phía Nam của bán đảo.

 

Hội đồng Liên hiệp quốc sau đó đă đưa ra một giải pháp khác kêu gọi bầu cử tại các địa phương với sự giúp đỡ của Ủy ban Liên hiệp quốc. Những cuộc bầu cử đầu tiên tiến hành vào ngày 10/5/1948, tại những tỉnh nằm phía Nam vĩ tuyến 38. Vĩ tuyến này đă trở thành đường chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai miền nam và bắc Triều Tiên. Điều này dẫn tới việc thành lập các chính phủ riêng biệt ở miền bắc và miền nam. Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía bắc và Cộng ḥa Triều Tiên ở phía nam, mỗi bên đều tuyên bố ḿnh là chính phủ hợp pháp của toàn bộ lănh thổ Triều Tiên.

 

Căng thẳng tăng lên giữa hai chính phủ ở miền bắc và miền nam, cuối cùng dẫn tới Chiến tranh Triều Tiên, khi ngày 25 tháng 6 năm 1950, Quân đội Nhân dân (Bắc) Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38, buộc tội miền nam đă vượt qua trước, và tấn công- Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc hậu thuẫn Nam Hàn, c̣n đứng đàng sau Bắc Hàn là Liên Xô và Trung Quốc. Cuộc chiến kéo dài tới ngày 27 tháng 7 năm 1953, khi lực lượng Liên hiệp quốc và Quân đội Nhân dân Triều Tiên cùng Quân t́nh nguyện Nhân dân Trung Quốc kư kết Thỏa thuận đ́nh chiến Chiến tranh Triều Tiên. Vùng phi quân sự Triều Tiên phân chia hai nước, và bán đảo Triều Tiên bị chia cắt cho đến ngày hôm nay.

 

Gần 3 triệu người thiệt mạng hoặc bị thương và hàng triệu người khác mất nhà cửa hoặc chia ĺa những người thân trong gia đ́nh trong cuộc chiến tranh này.

 

Sau đó Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thống nhất đất nước trên cơ sở lập luận “một Triều Tiên”, không công nhận chính phủ ở miền nam và chọn con đường thống nhất đất nước bằng cách mạng xă hội chủ nghĩa, c̣n Hàn Quốc coi chính phủ của ḿnh là thực thể hợp pháp trên bán đảo Triều Tiên và sự thống nhất là sự mở rộng chủ quyền quốc gia. Những quan điểm cứng nhắc, không nhân nhượng này khiến cho quá tŕnh ḥa giải giữa hai bên không thể thực hiện được cho đến tận thập niên 1960.

 

Đến thập niên 1970, quan hệ hai bên dần được cải thiện. Hai bên Triều Tiên công nhận chính phủ của nhau. Năm 1991, cả hai nước được cả hai phe công nhận để chính thức gia nhập Liên hiệp quốc cùng một lúc. Hàn Quốc đă đầu tư kinh tế và là nước chủ yếu viện trợ lương thực giúp người dân Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt qua nạn đói thập niên 1990 làm chết 2 triệu người thông qua chương tŕnh lương thực Thế giới WEP của Liên hiệp quốc. Hiện nay dân tộc Triều Tiên là dân tộc c̣n lại duy nhất trên thế giới có đất nước bị chia cắt do ư thức hệ sau Chiến tranh Lạnh và là dân tộc đang cố gắng giải quyết trạng thái đối lập ư thức hệ bằng con đường ḥa b́nh, ḥa giải dân tộc.

 

Năm 1948, Lư Thứa Văn (Syngman Rhê) giành thắng lợi trong bầu cử ở khu vực nam bán đảo Triều Tiên và trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ông giữ cương vị này cho tới năm 1960. Chính phủ kế nhiệm của Trương Miễn (Chang Myon) bị tướng Phác Chính Hy (Park Chung-hee) lật đổ vào năm 1961, năm 1963 Phác Chính Hy trở thành Tổng Thống. Năm 1979, Tổng thống Phác Chính Hy bị ám sát, một chính phủ tạm thời được thành lập, đất nước bị thiết quân luật.

 

Năm 1980, Toàn Đẩu Hoán (Chun Doo-hwan) được một hội đồng bầu cử bầu lên làm tổng thống. Tới năm 1987, hiến pháp được sửa đổi, theo đó nhân dân Hàn Quốc lại được quyền trực tiếp bầu ra tổng thống. Các tổng thống tiếp theo là tướng Lô Thái Ngu (Roh Tae-woo) (1987) và Kim Vinh Tam (Kim Young-sam (1992). Năm 1997, Tổng thống Kim Đại Trung (Kim Dae-jung) được trao giải Nobel ḥa b́nh v́ những nổ lực của ông trong việc b́nh thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Năm 2003, học tṛ của ông, Lô Vũ Huyễn (Roh Moo-hyun) kế nhiệm chức tổng thống Hàn Quốc.

 

Sau Chiến tranh Triều Tiên, kinh tế Hàn Quốc phát triển với tốc độ phi thường, đến giữa thập niên 1980 đă trở thành một trong những nước công nghiệp hóa mới (NICs). Năm 2004, GDP của Hàn Quốc là 680 tỉ USD, đứng thứ 12 trên thế giới. Thành công trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc được gọi là “Kỳ tích sông Hàn”.

 

Tái thống nhất (Tongil) với Bắc Triều Tiên là một chủ đề chính trị đang được bàn luận ở Hàn Quốc hiện nay, nhưng vẫn chưa có hiệp định ḥa b́nh nào được kư kết. Luật an ninh quốc gia Hàn Quốc hiện vẫn không cho phép người dân tiếp nhận bất cứ thông tin nào từ phía CHDCND Triều Tiên. Tổng thông Lô Vũ Huyễn đă nghĩ tới việc dỡ bỏ luật này, nhưng hiện tại nó vẫn chưa được thực thi.

 

Năm 2000, hai chính phủ đă chính thức gặp gỡ với nhau. Cuộc gặp gỡ này được xem như thắng lợi của chính sách ánh dương (Sunshine policy) trong việc b́nh thường hóa quan hệ hai miền Triều Tiên.

 

Du khách tập trung tại Princess Theater, deck 7, lúc 8:00 AM. Ra khỏi tàu, lên xe bus 200 A8 khoảng 8:30 AM.

Thới tiết hôm nay vào buổi trưa. Nhiệt độ ngoài trời 62 độ 6 F. Nhiệt độ ngoài biển cả 66 độ 2 F. Sky Overcast.

 

Từ bến cảng Busan lên Downtown Busan-

 

Nam hướng dẫn viên người Đại Hàn cho biết Đại Hàn vào mùa thu và tiết trời mát mẻ dễ chịu.

 

Xe bus chạy từ cảng Busan, Cruise Terminal đến Downtown khoảng 20 phút. Đảo Busan nối liền với bán đảo qua chiếc cầu. Nhiều nhà cao tầng, thưa thớt hơn ở Nagasaki, có núi cây xanh tươi. Xe bus băng qua cây cầu thứ 2 dài 24.000 foot Gwangan Grand Bridge. Xe dừng lại tại bến xe bus, du khách đi lên đường dốc đến tận mé đồi. Đồi cây thông rậm rạp, đường xe chạy quanh đồi. Du khách dừng lại trên mé đồi, bên cạnh băi biển. Bên cạnh đài hải đăng, du khách nh́n ra biển mênh mông, bên trong là núi đồi. Ven chân đồi, dọc theo băi biển là nhà cửa san sát nhau. Một ṭa nhà mái ṿm tṛn cao lớn ngay cạnh chân đồi, bên ngoài là băi biển. Đây là APEC House, xây dựng từ năm 2005 APEC Economic Leader’s Meeting. Những cây thông xanh đẹp vây quanh đồi. Trở lại điểm hẹn tại băi đậu xe, 10:00AM, xe bus đưa du khách đến Haedong Youngguagsa Temple. Hai bên đường là những dăy rừng thông, đôi lúc xe băng qua các phố, nhiều nhà cao tầng. Lác đác cũng có những căn nhà trệt xen lẫn. Đường sá khá tốt nhưng không được sạch sẽ như ở Nagasaki.

 

Haedong Younggungsa Temple tọa lạc bên băi biển. Du khách phải đi xuống khoảng 100 bậc cấp để đến chùa.


 Haedong Younggungsa Temple tại Busan, Hàn quốc

Chùa gồm có chánh điện và hai ngôi nhà bên cạnh. Giữa chánh điện và hai ngôi nhà có tượng Đức Di Lặc Tôn Phật (Buddha Golden of Mercy) thếp vàng bóng loáng, to lớn đồ sộ, uy nghi. Chánh điện thờ 3 vị Phật. Lúc du khách đến, một nhà sư cùng với một số phật tử (khoảng 15 người) đang hành lễ Phật tại chánh điện.

 

Trở lại điểm hẹn vừa đúng 11:40 AM, đoàn du khách được đưa đi đến Gukje Market, một International Market. Trung tâm buôn bán ở dưới basement. Xuống Escalator roulant để vào trung tâm. Hàng hóa khá nhiều, hầu hết là quần áo. Quần áo Đại Hàn nổi tiếng hợp thời trang. Trở lại điểm hẹn, xe bus đưa du khách về tàu. Bữa ăn trưa trễ đến gần 1:30 PM.

 

Tất cả các tour về lại tàu cùng một lượt nên pḥng ăn hôm nay thật là đông đúc. T́m một bàn 4 người ngồi cũng khá vất vă. Cuối cùng t́m đến pḥng ăn đối diện với bên thường ăn hằng ngày Horizon Court, deck 14. Cả 4 người cùng ngồi ăn vui vẻ. Hôm nay có thêm các loại trái cây như nhản, hồng ḍn, thanh long,,...

 

Một giấc ngủ trưa đến 4:00 chiều. Thức dậy, viết lại cuộc viếng thăm sáng hôm nay, Haedong Youngguagsa Temple.

 

Bữa ăn chiều xong, đến Princess Theater, deck 7, xem tŕnh diễn văn nghệ. Đến trễ lúc 8:20PM, buổi tŕnh diễn đă bắt đầu. Không c̣n một ghế trống. Đành phải ngồi tại bậc cấp ra vào rạp. Vứa ăn xong bữa ăn chiều quá no, ngồi lâu tức bụng. Phải ra sau cùng rạp, đứng tựa vào tường cuối rạp để xem hết chương tŕnh. Về đến pḥng khoảng 10:00PM. Tập Dịch Cân Kinh trước khi đi ngủ. Một giấc ngủ ngon đến 4:00 sáng hôm sau. 

 

Ngày 11/11/11

Dậy sớm, 5:30 AM, đi ăn điểm tâm đẻ chuẩn bị đi tour 7:15 AM. Tập trung tại Wheelhouse Bar, deck 7. Group 965 E1. Ra khỏi tàu khoảng 8:00AM.

Từ Busan, Đại Hàn đến Tianjin, Trung Quốc, Diamond Princess phải vươt qua 702.8 hải dặm (Nautical Miles) trong cuộc hải tŕnh. Tổng cộng quảng đường hàng hải từ Singapore đến Tianjin, Diamond Princess đă vượt qua 4.296 Hải dặm (Nautical Miles) tương đương với 7956.19 Kilometers.

Diamond Princess cặp bến tại cảng Tianjin, Trung Quốc.

Khí hậu hôm nay vào buổi trưa. Nhiệt độ ngoài trời 60 độ 8 F. Nhiệt độ ngoài biển 59 độ F. Bầu tṛi 6/8 phủ mây.

 

 

LÊ ÁNH
1/2015

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương