Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nên kiêng cử để tiết kiệm. 

 

"KIÊNG" Tất Niên

Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng,
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền.
Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên.
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên
Ô hô ! đă vậy đừng sắm sửa
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.

hahaha! chí lư chí lư!

Vậy th́ bàn cúng sẽ trống không,
Chỉ cần b́nh lọ với bó bông.
Dưa th́ cũng sợ dây dưa măi
Bánh tét sẽ bị rách cả năm
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ
V́ ngại năm mới sẽ bị xiêng
Sầu riêng càng nên không dám rớ
Măng cụt th́ bị ngẹt ngơ ra
Ngoài ra cần cử trái thanh long
Bởi lo vận số sẽ long đong
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy
Bế tắc mọi điều xui cả năm
Bánh ít không được ăn ngày Tết
Cử ǵ đây nữa hỡi người ơi!!!

Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết
Đỡ lo bánh trái, mừng ra phết.
Thôi th́ ta chưng hoa với quả
Cầu Dừa Đủ Xài khỏi lo xa!

 

Hà Thị Thu Thủy

Sưu Tầm

 

 

HÓA GIẢI NÓNG GIẬN

 

LỜI TÁC GIẢ

 

Nhuận Thành là một thầy thuốc, nên hiểu được nóng giận là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm. Khi tuổi cao và tương đối hiểu đời, Nhuận Thành hiểu ra rằng về mặt tâm linh, nóng giận không chỉ nguy hiểm cho sức khỏe và đạo đức mà con cực ḱ nguy hiểm cho tương lai, cho kiếp sau

Hiện nay ai cũng đă biết rằng con người chết không phải là hết mà phải luân hồi theo nghiệp lực ḿnh tạo ra “Gieo nhân nào gặp quả ấy”. Quy luật nhân quả là quy luật đúng tuyệt đối mà nóng giận c̣n là nguyên nhân của biết bao tội lỗi.


Chính v́ vậy bằng kiến thức hạn hẹp nhưng rất chân thành, Nhuận Thành muốn qua cuốn sách nhỏ này nhắn gởi tới những độc giả nào có duyên đọc được sẽ bớt và đừng nóng giận.

 

Khi cơn nóng giận bùng lên, th́ biện pháp nào phù hợp và thuận tiện nhất dễ dập tắt được nó, ta nhanh chóng áp dụng. Ví dụ: Uống một ly nước lạnh, hít thở thật sâu, nuốt nước miếng, đọc tên một người, tên Phật, tên Thánh, một câu thơ v.v…đều được.

Đừng quá cứng nhắc và máy móc.

 

Chúc cho những ai đọc được cuốn sách này đều không nóng giận và khi cuộc sống có gặp phải những điều bất lợi: ốm đau, bệnh tật, sẽ biết đối diện với sự thật bằng tinh thần tích cực và lạc quan nhất.

Xin chúc tất cả mọi người đều khỏe mạnh và hạnh phúc!

 

Nhuận Thành

 

1.HÓA GIẢI TÍNH NÓNG GIẬN

Ai trong cuộc sống của chúng ta cũng có lúc buồn bực, nóng giận, đau ốm và bệnh tật. Có những cơn giận làm cho ta muốn nổi điên lên, muốn đập phá một cái ǵ đó cho hả giận. Khi tan cơn giận th́ mọi chuyện đă rồi hối không kịp nữa, chỉ c̣n lại nỗi ân hận triền miên.

Có những người bị bệnh tật, cơn đau nhức hành hạ suốt ngày đêm không lúc nào ngớt, đau đớn tưởng chừng không thể sống nổi.

 

Nếu không có phương pháp để đối trị cơn nóng giận, sẽ vô cùng bất lợt cho sức khỏe và đạo đức.

Khi ta nóng giận, mạch máu co lại, chất độc tiết vào máu và tích ở gan. Nếu cơn nóng giận thường xuyên xuất hiện, chất độc tích ở gan nhiều, gan không kịp thải trừ, lâu dần sẽ gây nên các bệnh về gan rất nguy hiểm. đặc biệt là ung thư.

 

Người ta đă thí nghiệm: Lấy hơi thở của người đang nóng giận cho đông lạnh và sau đó tiêm cho chuột, chuột sẽ lên cơn co giật và chết.

Có người mẹ sau một cơn giận dỗi với chồng, cho con bú, đứa bé bị tím tái và chết v́ chất độc tiết vào sữa.

Y học đă tổng kết, con người từ 40 tuổi trở đi, mỗi năm mạch máu co hẹp dần lại tứ 1-2%. Tuy nhiên, nếu xuất hiện cơn nóng giận mạch máu sẽ co lại nhiều hơn. Có những trường hợp quá tức giận dẫn đến tặc mạch máu gây tai biến, bán thân bất toại, thậm chí gây tử vong.

Thường khi nóng giận ta hay chửi bới người khác. “Sẩy chân th́ dễ, sẩy miệng th́ khó”. Những câu nói thốt ra từ miệng lúc này sẽ làm tổn thương người khác một cách ghê gớm!

“Dao đâm có lúc lành thương tật,
Lời nói đâm nhau hận cả đời”.

 

Xin hăy chuyển những câu chửi mắng thành chữ A, chữ A Di Đà Phật, A la, hay một câu hát vv…để tránh những hậu quả đáng tiếc, không lường xảy ra.

Kinh Phật dạy rằng: Một niệm sân hận khởi lên sẽ thiêu cháy cả rừng công đức. Công đức chúng ta làm được có đáng bao nhiêu?

 

Vậy có cách nào hóa giải những t́nh huống nóng giận trên?

Cách đó là ǵ?

 

Hăy nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi và gọi liên tục tên người thân yêu nhất của ḿnh hoặc niệm tên Chúa, tên Phật, tên Quán Âm Bồ Tát, tên Thánh, một câu thơ, một câu hát vv… Câu nọ nối câu kia và không nghĩ tới bất kỳ điều ǵ khác. Cứ hăy tưởng tượng mọi buồn phiền đau đớn, bực bội như là ngọn cỏ dại đang vươn lên, h́nh dung những câu này như những viên đá, dùng những viên đá này đè nặng ngọn cỏ nóng giận xuống. Mỗi một tiếng niệm là một viên đá, nhiều viên đá đè măi xuống th́ cỏ nóng giận, đau đớn nào c̣n mọc lên được nữa? Ta dùng câu Thánh hiệu Phật hiệu để đè mọi vọng tưởng, tâm ta sẽ an. “Tâm b́nh thế giới b́nh”. Sống về mặt tâm linh th́ những câu này có những ư nghĩa hết sức đặc biệt.

 

Ví dụ trong đạo Phật: Khi ta nhiếp tâm, thành kính niệm A Di Đà Phật th́ mỗi một câu A Di Đà Phật sẽ trừ được tám mươi ức kiếp tội sinh tử từ muôn kiếp trước.

 

Những tội từ vô lượng kiếp ấy gậy cho ta bệnh tật, sân hận, phiền muộn và bất hạnh trong cuộc sống.

Ai có tính nóng giận hăy áp dụng phương pháp này, kiên tŕ đừng nản chí, lúc nào cũng niệm, không nhất thiết khi cơn nóng giận bùng lên mới niệm.

Trừ khi phải làm việc bằng trí óc hoặc khi đang nói, ngoài ra nên niệm thầm liên tục A Di Đà Phật, A la, Giê su, một câu thơ vv… không được lúc nào ngớt tiếng niệm trong đầu.

 

Ta niệm tên Phật, tên Thánh, tên Chúa đều được, v́ đạo nào cũng hướng con người tới những điều tốt đẹp, đừng nên phân biệt.

 

Khi ta niệm liên tục th́ trong tâm ta không có điều kiện cho các vọng tưởng: buồn bực, đau khổ, giận hờn, và các vọng tưởng thiếu lành mạnh xen vào. Tâm ta sẽ trong sáng yêu người, yêu đời hơn. Khi ta yêu đời yêu người cuộc sống sẽ đáp trả lại cho ta nhiều hơn rất nhiều.

 

Về mặt khoa học khi ta có t́nh yêu bao la với tất cả mọi người, mọi loại, cơ thể ta sẽ tiết ra những hormone có lợi: Serotonin, Oxytonin vv…những hormone này giúp ta phấn chấn, yêu đời, tăng sinh lực, giảm bệnh tật.

 

Xin ví dụ cũng với mọi sự kiên như nhau nhưng một nơi là thiên đường một nơi là địa ngục, mà tất cả chỉ do cách xử sự của con người

.

Pḥng thứ nhất: Địa ngục 

Trên bàn ăn rất nhiều món ăn ngon cùng với những đôi đũa rất dài. Khi chuông báo ăn vang lên, mọi người ùa vào gắp, v́ đũa quá dài nên thức ăn đổ vung văi rất khó gắp. Không hề biết nhường nhịn, mọi người xô đẩy tranh nhau gắp, gây nên những trận cải vă và ẩu đả dữ dội, thức ăn, tiếng la hét, và những bộ mặt đầy sát khí tràn ngập pḥng, cuối cùng chẳng ai ăn được ǵ.

Quả đúng là địa ngục.

 

Pḥng thứ nh́: thiên đường

Vẫn những thức ăn như trên và những đôi đũa dài quá khổ. Khi chuông vang lên mọi người im lặng vào bàn ăn. Thay v́ gắp thức ăn cho ḿnh, họ nhẹ nhàng gắp thức ăn để bón cho người bên cạnh, họ vui cười chăm sóc cho nhau ai cũng no và ai cũng vui.

Đúng là thiên đường.


Tất cả do tâm tạo. Đừng nóng giận, biết tha thứ, biết sống v́ mọi người cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu!

Ai muốn thành đạt trong kinh doanh, trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống xin đừng nóng giận!

 

 

Bài viết sưu tầm

Hà Thị Thu Thủy

2/2015 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương