Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Bài 58:

 

 

NHẠC VŨ MỤC MỘ

    岳武穆墓
 

Trung nguyên bách chiến xuất anh hùng, 中原百戰出英雄
Trượng bát thần thương lục thạch cung.   
丈八神鎗六石弓
Tướng phủ dĩ thành tam tự ngục,            
相府已成三字獄
Quân môn do tích thập niên công.           
軍門猶惜十年功
Giang hồ xứ xứ không Nam quốc,          
江湖處處空南國
Tùng bách tranh tranh ngạo bắc phong.  
松柏錚錚傲北風
Trường vọng Lâm An cựu lăng miếu,     
悵望臨安舊陵廟
Thê Hà sơn tại mộ yên trung.                   栖霞山在暮煙中
 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

MỘ CỦA NHẠC VŨ MỤC

 

Trung Nguyên trăm trận anh hùng,

Thương thần trượng tám, cung dùng trăm cân.

Phủ đưa “ba chữ” án xong,

Công mười năm tiếc vẫn c̣n trong quân.

Sông hồ khắp, nước nam không,

Xạc xào gió bấc trăm tùng hiên ngang.

Buồn trông lăng miếu Lâm An,

Thê Hà khói tỏa chiều tàn núi non.

DỊCH NGHĨA:

 

Ở Trung Nguyên, Nhạc Phi là anh hung với hàng trăm trận đánh (chống quân Kim xâm lược). Ông thường dùng cây thương thần dài một trượng tam và cây cung nặng sáu thạch. Nơi tướng phủ (của Tần Cối) ông bị xử án tù chỉ với “ba chữ”. Trong quân vẫn tiếc công ông đă luyện quân cả mười năm trời. Những hàng cây tùng, cây bách vẫn xào xạc và ngạo nghễ, hiên ngang trước những cơn gió bấc lạnh lẽo. Buồn trông về Lâm An nơi có lăng miếu của họ Nhạc chỉ thấy khói tỏa ở núi Thê Hà trong lúc chiều tàn.


CHÚ THÍCH:

                                         

 

Câu 1:    tương truyền Nhạc Phi đă đánh nhau với quân Kim khoảng 162 trận và đều dành thắng lợi.
  trượng: tiếng tôn xưng các bậc trưởng thượng, bề trên một cách tôn kính, đơn vị đo lường xưa mười thước bằng một trượng.
  thạch: đá, bia đá, sự chắc chắn bền vững, đơn vị đo lường xưa với một thạch bằng mười đấu tức khoảng 120 cân.
câu 3:   Nhạc Phi là tướng giỏi của Nam Tống chủ trương với một số đại thần xây dựng quân đội vững mạnh để giành lại đất đai mất về tay quân Kim nhưng lại bị phe chủ ḥa của Tần Cối ngăn cản giả lệnh vua gửi liên tiếp 12 thẻ bài về triều làm tội và xử tử. Khi bị ghép tội tử h́nh, Hàn Thế Trung cùng phe với họ Nhạc hỏi Tần Cối: “Có tội ǵ?” Tần Cối đă trả lời: “Mạc tu hữu” (chẳng cần có). Đời sau gọi là “án tù ba chữ” (tam tự ngục).
栖霞 Thê Hà: núi ở Hàng Châu, gần kinh đô Lâm An của Nam Tống. Dưới chân núi có mộ Nhạc Phi.
     

 

 

 

 

 

Bài 59:

 

 

TẦN CỐI TƯỢNG (Nhị thủ)

秦檜像

 

Bài 1                                                            

Điện cối hà niên trùy tác tân,                 殿檜何年椎作薪
Khước lai y bạng Nhạc vương phần.     
卻來依傍岳王墳
Thị phi tẫn thuộc thiên niên sự,             
是非盡屬千年事
Đả mạ hà thương nhất giả thân.              
打罵何傷一假身
Như thử tranh tranh chân thiết hán,        
如此錚錚真鐵漢
Nại hà mĩ mĩ sự Kim nhân?                  
奈何靡靡事金人
Thuỳ vân ư thế vô công liệt?                 
誰云於世無功烈

Vạn cổ do năng cụ loạn thần.              萬古猶能懼亂臣

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

TƯỢNG TẦN CỐI    (Bài 1)

 

Năm nào làm củi cối đền,           

Đến phần mộ Nhạc kề bên dựa vào.

Đúng sai thuộc chuyện ngàn sau,

Đánh nguyên thân giả nào đau đớn ǵ!

Leng keng người sắt cứng chi!

Theo người Kim ấy là v́ cớ nao?

Bảo rằng công có ǵ đâu!

Muôn đời làm khiếp sợ bao loạn thần!

DỊCH NGHĨA:

 

Loài cây tên cối bên đền vua năm nào đă chẻ làm củi rồi. Giờ (tên Cối ấy) lại đến dựa vào gần mộ của Nhạc Vương. Chuyện đúng hay sai thuộc về chuyện của ngàn năm sau. Dầu có đánh đập hay sỉ vả nguyền rủa làm sao đau đớn được cái thân giả này. Tiếng sắt kêu leng keng cứng như người sắt. Cớ sao lại đi theo bọn người Kim? Ai bảo là (Tần Cối) không có công để lại cho đời? Muôn đời sau (h́nh ảnh Tần Cối) vẫn sẽ là nỗi khiếp sợ đối với bọn loạn thần.

CHÚ THÍCH:

                                 

 

câu 1 và 2:   cối là một loại thông gọi là thông cối. Tương truyền cuối đời Bắc Tống khi quân Kim đang ra sức đánh nước Tống, bên cạnh điện của vua Tống Huy Tông có cây cối sinh nấm ngọc. Dân gian cho là điềm Tần Cối sẽ được trọng dụng. Quả nhiên sau khi bị quân Kim bắt giữ rồi tha cho về nam, Tần Cối được cho làm Tể Tướng Nam Tống. Căm ghét cho hành động làm tay sai cho giặc Kim, dân đă cho làm hai tượng bằng sắt của Tần Cối và vợ y là Vương thị quỳ chịu tội gần bên mộ Nhạc Phi. Người đến viếng mộ Nhạc thường sỉ vả đánh đập tượng sắt của hai vợ chồng loạn thần này.
  trùy: chẻ, đập, bửa ra, cái chùy để đánh đập mạnh.
卻來  khước lai: lại về đến.
打罵  đả mạ:  đánh đập và mạ lỵ, sỉ vả, nguyền rủa.
錚錚 tranh tranh: tiếng sắt thép va chạm kêu loảng xoảng, leng keng.
  Hán: xem C.T bài 57.
靡靡  mĩ mĩ: đi theo, thuận theo, lướt theo, đi từ từ.
  liệt: dữ dội, dư thừa, rơi rớt lại, c̣n lại, lửa mạnh, lửa sáng chói.
cụ: sợ hăi, khiếp sợ.
     

 

Bài 2                                                            

Cách Thiên Các hủy, ngọc lâu tàn,      格天閣毀玉樓殘
Do hữu ngoan b́ tại thử gian.            
猶有頑皮在此間
Nhất thế tử tâm hoài đại độc,            
一世死心懷大毒
Thiên niên sinh thiết phụ kỳ oan.        
千年生鐵負奇冤
Ngục trung dĩ tiễn sinh tiền huyết,       
獄中已濺生前血
Giai hạ đồ tru tử hậu gian.                    
階下徒誅死後奸
Đắc dữ trung thần đồng bất hủ,           
得與忠臣同不朽
Tề thiên kỳ phúc thái vô đoan.            齊天奇福太無端

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

TƯỢNG TẦN CỐI    (Bài 2)

 

Cách Thiên lầu ngọc nát tan,

Vẫn c̣n giữa đó kẻ đần gian tham.

Một đời tim chết độc mang,

Ngàn năm khối sắt gánh oan lạ thường!

Sống giam tù ngục máu tuôn,

Dưới thềm kể tội gian c̣n sống đâu!

Cùng người trung chẳng mất nào,

Giữa trời phúc lạ chẳng đầu mối chi.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Gác Cách Thiên và lầu ngọc đều đă tan tành; nhưng giữa chốn này vẫn c̣n (dấu tích) kẻ cứng đầu đần độn và gian manh. Cả cuộc đời trái tim chết chóc của y vẫn chứa những thứ rất độc hại. Khối sắt (mang h́nh thù của y) ngàn năm phải gánh nỗi oan trái lạ thường. Trong chốn lao tù, người trung phải bị vấy máu; c̣n bây giờ dưới thềm có mắng mỏ, kể tội th́ kẻ gian manh cũng đă chết rồi. Cùng với bậc tôi trung, y vẫn c̣n măi măi. Giữa trời, cái phúc kỳ lạ của y chẳng thể biết do đầu mối nào ra?!

CHÚ THÍCH:

                                 

 

格天閣  Cách Thiên Các: lầu gác nhà Tần Cối có tấm biển đề bốn chữ: “Nhất đức cách thiên” do chính Tống Huy Tông đề tặng với ư nghĩa là: cùng một đức sẻ cảm thông được với trời cao (lấy từ Kinh Thư chương Duyệt Mệnh: cách vu hoàng thiên (cảm thông với ông trời).
頑皮    ngoan b́: trẻ con cứng đầu lại đần độn.
死心  tử tâm: ḷng dạ chết chóc, ḷng dạ kẻ ác độc, ḷng quyết chết đi.
  hoài: ôm, mang, bao bọc, đến, quay về…
phụ: gánh vác, cậy vào, dựa lưng vào, dựa dẫm.
  tiễn:  vẩy nước, vấy nước, vấy máu…
tru: kể tội, tội đồ, giết bỏ, cắt bỏ, mắng giết.
不朽   bất hủ: không mất đi, vẫn c̣n măi, chẳng hư thối.
太無端  thái vô đoan: chẳng do đầu mối, manh mối nào cả.
     

 

 

 

 

Dương Anh Sơn

Xuân Ất Mùi 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương