Mục Lục
 

 Trang B́a
     
 Ban Biên Tập
 Lá T Xuân
     
Phương Hiền
 Táo Quân Chầu Trời
     
Tuyết Hồng
 Câu Đối Tết
     
Việt Hải
 Câu Đối Tết
     
Vinh H
 

 

Mừng
N
ăm Mới
 

 Chúc Tết - Được Lời
     
Liên Khôi Cơng
 Chúc Xuân
     
Vinh H
 
Xuân t Mùi 2015
      Nguyên Kim
 
Chúc Xuân 2015
     
Nguyễn Thị Kính
 Ngọ, Mùi Giao Mùa
     
Bạch Líên
 
Xuân V
     
Nguyễn Thị Lộc
 Tháng Giêng, Anh Đă Thấy
     
Xuân VHay Chưa?

     
Tiểu Vũ Vi


Xuân
Q
N
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Thị K
 Đầu Xuân Ngắm Mai
     
Quách Giao
 
Mâm CNgày Tết Của
     
Người Dân Ba Miền

     
Hoàng Bích Hà
 
Xuân Xưa
     
Lê Văn N
 Tấm Ḷng...Của Người Cha
     
Minh Tâm
 Tản Mạn Ngày Xuân
     
Huỳnh T́nh
 
Nét Xuân Xưa
     
Tiểu Vũ Vi
 Tản Mạn
    
  Lê Khánh B́nh Yên

 

Xuân
Đ
ất Khách Tết Giữa Mùa Đông
     
Đinh Thị Lan
 
Hoa Đào Hồng Thắm
     
Bạch Liên
 
Tản Mạn Du Xuân Little
     
Sài G̣n 2015

     
Việt Hải
 Tản Mạn VTết
     
Nguyễn Thùy Trang


 

Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Của Trang Mạng
     
Ninh Ḥa 2014

     
Nguyễn Vũ Trâm Anh
 
Cùng Nhau Đi Thăm Thầy
     
Cô Giáo

     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
Kư c Tuổi T
     
Lê Thị Ngọc Trang
 H́nh nh SlideShow
     
Nhóm Đồng Hương

 

H́nh nh Tết
 


 Cắm Hoa Trang T
     
Lê Thị Lộc
 Hoa Xuân Ngày Tết
     
Lê Thị Lộc
 H́nh nh Tết Ninh Ḥa
     Hiếu Minh
 

Chùm T
X
ướng Họa
 

Bài Xướng

 Xuân t Mùi T Cảm
      Tư Nguyên

Bài Họa


 
t Mùi T Cảm
     
Phạm Văn Khả
 Nỗi Ḷng Ngày Xuân
     
Song H
 Sắc Xuân Đồng Nội
     
Vinh H
 Tết
     
TKim Huy
 Bàn C Thế
   
  Kiều Lam
 T Vân
     
Lê Văn N
 Tâm Tư Xuân
     
Nguyễn Thị Thanh T

 

Năm Mới Nhớ
 Chuyện Cũ
 

 Những Thứ GTrị Nhất
     
Loan Anh
 Những Ngày Đầu Tiên
     
Vân Anh
 
B́nh Dân Trong Kư c
     
Lê Ánh
 Tết Cao Nguyên PLEIKU
     
Lê Ánh
 
Tết Trong Tuổi TTôi
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Lặng LXuân V
     
Quách Giao
 
Cuối Năm Nh́n Lại Dĩ Văng
     
Và K Niệm...

     
Việt Hải, Los Angeles
 KNiệm Một Thời Làm "Thợ
     
Săn" Tiền Nhuận Bút Báo

     
Nguyễn Hiền
 
Mộng Xuân
     
Phương Hiền
 Tết Vui Tuổi Nhỏ QTôi
     
Ngọc Hương
 Chùa Xưa Bạn Cũ
     
Trương Thị Kẻo
 
Vui Buồn Cùng NGỌ
     
Bạch Líên
 Trên Đường VNhớ Đầy
     
Trương Thanh Sơn
 Ḍng Thời Gian
     
Trần Hà Thanh

 

Linh Tinh
 

 Mười Năm Sinh Hoạt Của
     
Nhóm Bạn C3 Tại M

     
Trâm Anh
 
Mănh Lực Đồng Tiền
    
  Trương Khắc Nhượng
 Tiếng Hát Thu Thủy
    
  Trần NPhương
 Phiên Ṭa Đầu Năm
     
Topa Panning
 Tùy Bút
     
Nguyễn Thùy Trang

 


Ca Hát/Nhạc

     
  TXuân Hải Ngoại
     
Lan Đ́nh
  Xuân VMột Niềm Mong
    
Lư H
  Loài Hoa Không V
     
Hà Thu Thủy
 

 

TVi


 Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
Đàm Quang Hưng
 TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 

 

Tôn Giáo


 T́m V T Tánh Di Đà
     
Mục Đồng
 
Văn Cảnh Chùa T Sắc T
     
Minh Thiện

     
TBửu Nguyễn Thừa


 

Năm t Mùi
N
ói Chuyện Dê  

 Năm Mùi Nói Chuyện Dê
     
Nguyễn Chức
 
Tản Mạn Chuyện Năm Mùi
     
Trần Việt Hải
 
DÊ QTôi
     
Nguyễn Xuân Hoàng
 
DÊ Trong Văn Hóa Tín
     
Ngương Của Một S Nước

     
Vinh H
 
Năm DÊ, Xem Tranh THẦN
     
Dê Của Âu Châu

     
Vinh H
 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Cách Chuyển Đổi Sang AL
     
 Đàm Quang Hưng
  Liêu Trai C D
       Đàm Quang Hưng
 
Nỗi Buồn Của Nguyễn Du
       Lê Phụng
  Lăo TThắng Kiện
     
 Nguyễn Quang Tuyến
 
TVi Phong Thủy Năm
     
t Mùi 2015

     
Phạm Kế Viêm
 


m Thực


 Hến Chế Biến Nhiều Món
     
Ngon

     
Hoàng Bích Hà
 c Len Xào Dừa
     
Hoàng Bích Hà
 

 

Kinh Nghiệm Sống

 T́nh Người
     
Mai Thị Hưng Hồng
 Ưu Phiền Khép Lại
     
Bạch Liên
 
Đu Xuân Tâm T́nh Chuyện
     
Đạo Hiếu

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Đầu Năm...Khai Báo
     
Topa Panning
 Cô Bé Giúp Việc
     
Nguyễn Thùy Trang
 Sưu Tầm
     
Hà Thị Thu ThủyDu Lịch
 


 Đại Hàn
     
Lê Ánh
 Nhật Bản
     
Lê Ánh
 
Tour Grand Canyon Sidewalk
     
And Red Rock Canyon

     
Nguyễn Thị Lộc
 Du Lịch LHội Tháng Giêng
     
Vơ Hoàng Nam
 
Aloha Và Vũ Điệu Hula Của
     
Người Hawaii

     
Nguyễn Văn Thành


 

Biên Khảo
 

 Nhu Cầu Năng Lượng
     
Liên Khôi Cơng
 
Năm 2015: GVàng Bắt
     
Đầu Dao Động

     
Liên Khôi Cơng
 Thái Dương HDẫn Chứng
     
Thuyết Bảo Ḥa

     
Liên Khôi CơngViết v
ninh-hoa.com Những Mùa Xuân Internet
    
 Lương LHuyền Chiêu
 Thời Tu
     
Minh Tâm
 

 

Văn Học
Lịch Sử/Địa Lư
 


 
Chữ Hiếu Trong Đời Sống
     
Văn Hóa Dân Tộc

     
TBửu
 
Có Người Con Gái Buông
     
Tóc Thề

       Lương LHuyền Chiêu
 Bắc Hành Tạp Lục (58-59)
     
Dương Anh Sơn
 
Mùa Xuân Nói V Cây Tre
     
Cây Nêu Trong Văn Học

       Trần Ngọc Chánh
 
Nhắc Chuyện Tết Với T
     
Vũ Đ́nh Liên

     
Trần V́ệt Hải
 Dê Chúa Lên Ngôi
     
Vinh H
 Nỗi Lo Nàng Đào
     
Bạch Liên
 Hoa Mai Linh Hồn Của Mùa 
     
Xuân Phương Nam

     
Vơ Hoàng Nam
 
Văn Miếu Diên Khánh Là
     
Văn Miếu Cấp Huyện/Tỉnh?

     
Nguyễn Văn Nghệ
 Tết Việt Nam
     
Lê Văn N
 
Thái Sư Trần Thủ ĐTrong
     
SNghiệp Cứu Nước

     
Trần Nhu
 Phụ NViệt Nam...Trong
     
Văn Học

     
Minh Tâm
 Trăng Thu D Khúc
      Tiểu Vũ Vi
T Bếp Lửa Ngày Tết
     
Vân Anh
 
Nàng Xuân
     
Hoàng Bích Hà
 Ly Rượu Cuối Năm
     
Nguyễn Hiền
 
Biển Nhớ - Biển Thương
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Nghe Sông K
     
Nguyễn Văn Ḥa
 Xuân Ơi
     
Lư H
 
Xuân Hướng Phật
     
Xuân L Phật

     
Ngọc Hương
 Này Mai
     
Nhất C Mai
 Nơi Dịu Dàng Xuân Tới
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 Gặp Lại
     
Đặng Tuyết N
 Nguyện Xin Đức MLaVang
     
Phan Phước Huy
 Hương Xuân QN
     
Vơ Hoàng Nam
 Mùa Xuân Ḷng Người
     
Lê Văn N
 TƠn Em
     
Thụy Nguyên
 Ơi À...Dốc Lết - Dốc Lết
     
Phố Nhỏ
 
Xuân Nhớ Q
     
Nguyễn Thị T
 Ba Đă Đi Rồi
      N Trưởng Tiến
 
Hương T́nh Xuân Chín
     
Tiểu Vũ Vi
 Hương T́nh Xuân
      Tiểu Vũ Vi
 
Bây Giờ Nơi y Đang Mưa!
     
Lê Khánh B́nh Yên
 


Văn

 

 Làm Sao VĐược Mùa Đông
     
Loan Anh
 
Những Lời Đầu Xuân
     
Trần Thị Chất
 
Ngày Mai Ta Không C̣n
     
Thấy Nhau

       Lương LHuyền Chiêu
 
Bà Chúa Hời
     
Khuất Đẩu
 Một Cành Xuân
     
Quách Giao
 Gà "Ngủ TMi"
     
Nguyễn Hiền
 
CNgỡ Đă Quên
     
Bạch Liên
 
Mùa Xuân Nhớ Ngoại
     
Phan Phước Huy
 
Kịch Bản Giết Người Trong
     
Đêm Cuối Năm

     
Topa Panning
 Hồi Tưởng
     
Minh Tâm
 T́nh o
     
Mai Thái Vân Thanh
 Giấc Mơ Của Chàng Lính
     
Biển

     
Nguyễn Văn Thành
 
Những Chuỗi Ngày Xuân
     
Trong Đời

     
ThiT
 Mối T́nh Đàu
     
Nguyễn Thùy Trang
 Lá TUPU
     
Nguyễn Thị Thanh T
 
Đại Dương Trong Ḷng Con
     
c Nhỏ

     
Lê Khánh B́nh Yên
 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Trên đường đời hay trên đường lộ đều xảy ra nhiều diễn biến mà ta dễ quên hay ta khó quên. Gịng đời có nhiều biến động làm ta ngất ngư chao đảo v́ đôi khi khúc rẽ đời đến quá bất ngờ như cái nháy mắt mà ta chưa kịp có ư nghĩ ǵ để phản ứng kịp. Đó cũng có thể là sự việc tự nhiên bày ra trên sân đời và tầm ảnh hưởng của người chung quanh, vô t́nh kéo ta vào cuộn chỉ rối nùi này. 

 

Thời gian lững lờ chảy như con nước ngầu đục của một gịng sông mà thôi. Phù sa là điều kiện ắt có và đủ để tạo nên màu hồng đỏ hay màu chàm lục của con nước bềnh bồng, thích đùa giỡn, gờn gợn lăn tăn như một qui luật tự nhiên của ánh b́nh minh ló dạng vào buổi sớm mai và hoàng hôn tím buồn vào buổi chiều tà. Mực nước sông lên xuống cứ xoay ṿng từng ngày trôi qua, xuôi gịng hay ngược gịng đều do sự chuyển động nhịp nhàng “tự có” của mực thủy triều mà không ai có phép mầu nhiệm nào để làm thay đổi cục diện hiển nhiên trong thế gian này.

 

Nếu chúng ta thẫn thờ ngồi tư lự ngắm đời trôi, ta sẽ nhận thấy, “tất cả quá là tuyệt vời trong muôn sắc màu.” Mọi sự dàn trải trong biển người, trong từng con người hay nói đúng hơn là “số mệnh” của từng ngôi sao lung linh trong bầu trời vừa được sinh ra. Tôi tin chắc:

 

- Bàn tay bề trên, đấng thiêng liêng đă an bày sắp đặt cho từng kiếp nhân sinh, rạng ngời lấp lánh hay nhạt nḥa mờ phai từ khi ta mở mắt chào đời.

 

Tôi vu vơ tự hỏi:

 

- tại sao ḿnh may mắn được uốn nắn thành con người mà không là bất kỳ thứ ǵ khác?

 

- Ta không thể chọn nơi ḿnh sanh ra, cũng như không thể chọn làm con người mà lại là người Việt, tóc đen mà không là người ở quốc gia khác?

 

- Ḿnh không là bất cứ con vật nhỏ bé hiền lành hay to xác hung dữ ?

 

- Ôi…..có quá nhiều điều, nhiều thắc mắc mà trí óc nhỏ bé của tôi không thể nào có đủ kiến thức để trả lời cho chính ḿnh.

 

Bao điều vu vơ, ngẩn ngơ trải dài theo ư nghĩ bâng quơ của tôi với những câu hỏi do chính tôi đặt ra và suy diễn khi tôi nghe cô bạn nhắc nhớ đến vài kỷ niệm đă in hằn trong kư ức của cô. Cô bạn tưởng chừng ḿnh đă quên lăng mẩu chuyện xảy ra trong đời ḿnh, nhưng vô t́nh một h́nh ảnh trong vài hàng chữ, chợt hiện về giây phút xa xưa. Cũng may, dấu ấn đó là những điều dễ thương và h́nh ảnh anh cảnh sát lại quanh quẩn trong gịng hồi tưởng khi cô bạn đọc bài.

 

Tôi lơ tơ mơ tự hỏi chính ḿnh nữa :

 

- Sao ḿnh không là anh cảnh sát kia mà ḿnh lại là người được anh giúp đở?

 

- Cơ duyên nào đưa đẩy đến sự trùng hợp khi mà khoảnh khắc xảy đến cho ḿnh, nhằm đúng lúc, đúng vào thời điểm mà anh cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ của ḿnh trên đoạn đường ḿnh gặp nạn.

 

- Từng chi tiết li ti bé nhỏ như chuyện đi chùa, hết xăng…lại có thể lôi kéo anh cảnh sát lạ hoắc vào cuộc…thật vui ! Có phải, sợi dây quen biết vô h́nh đă đưa đẩy hoàn cảnh xảy ra cho cô bạn để khi cô bạn đang lúng túng, loay hoay xoay trở th́ anh cảnh sát này lại xuất hiện…làm người hùng?

 

- Nghĩ cũng lạ, v́ không là anh khác trong khi có biết bao nhiêu là chàng cảnh sát đang túi bụi chạy bon bon trên đường để làm tṛn phận sự của ḿnh. Nếu là anh khác th́ sự việc có tốt đẹp như thế chăng! Ngộ ghê !

 

H́nh ảnh chiếc xe cảnh sát ngừng lại hỏi han người đi đường cũng đă xảy ra cho tôi vài lần. Kỷ niệm vẫn c̣n vương trong tôi cũng như trong cô bạn, để hôm nay, cả hai đứa cùng « con cà con kê, » ngồi cười tủm tỉm, kể lể một trong những giây phút tưởng chừng mờ phai trong kư ức, nhưng lại hiện về.

 

Một buổi chiều, hai đứa tôi chạy bon bon trên freeway hướng về Little Saigon. Hoàng hôn mây trời dịu êm, không chói chang lóe mắt. Điệu nhạc du dương đang th́ thầm phát ra lời bài ca trữ t́nh. Cả hai im lặng lắng nghe và h́nh như chỉ biết cầm tay lái cho an toàn mà thôi.

 

Chợt ngay phía sau lưng ḿnh là một chiếc xe cảnh sát đang chớp đèn xanh đỏ lung tung trong t́nh huống khẩn cấp. Tôi quay cổ lại nh́n th́…ôi thôi, có cái loa ló ra rừ cửa sổ. Lúc đó, tôi mới mở cửa kiếng ra coi chuyện ǵ mà ghê rợn đến thế.

 

Khoảng cách hai xe quá gần nhau nên tôi nghe lồng lộng, tiếng anh cảnh sát oang oang muốn bể một góc trời:

 

- Rẽ vào exit và ngừng lại.

 

- Trời đất ơi, hồn vía hai đứa tôi bay lên mây hết trơn. Sợ gần chết !

 

- Điều mà tụi tôi lo lắng là cái ticket chứ không phải chiếc xe v́ xe vẫn an toàn phon phon trên xa lộ và thanh lịch trên đường phố mà! Tickets ở Cali ai cũng biết nó đắc giá kinh hoàng lắm, mắc hơn tất cả các tiểu bang khác trong khắp nước Mỹ.

 

Xe ngừng lại, hai đứa ngoan ngoản ngồi im trong xe. Cái mặt của tôi lúc đó chắc giống y chang con thằn lằn bị đứt đuôi quá?! Anh cảnh sát hỏi :

 

- Bộ quư vị không nghe c̣i báo hiệu sao mà chạy hoài vậy ?

 

- Ủa, vậy ông đă theo tụi tôi lâu rồi sao?

 

- Đúng vậy, xe tôi chạy theo xe hai vị gần mười phút rồi.

 

- Ư trời đất ơi, cái tội mê nghe nhạc mà không c̣n biết trời đất đang quay cuồng, điên đảo chung quanh ḿnh.

 

- Lỡ lầm một lần này và « tởn » tới già luôn v́ ôm một cái ticket nhớ đời.

 

Gịng sông thời gian cuộn chảy theo gịng sông trường đời. Biết bao dấu ấn vui cũng như buồn cứ đan chặt vào nhau cho tôi một chuỗi kỷ niệm… không bao giờ quên.

 

Nước sông cuộn theo phù sa màu mỡ cùng đám lục b́nh bồng bềnh trôi theo.

 

Những con đường lộ có khác ǵ những nhánh sông chảy trên cạn đâu nào. Phù sa ḥa nhập tạo màu hồng đỏ tươi thắm hay màu lục chàm đục ngầu cũng như những tấm vé phạt tạo nên những bài học đáng nhớ trong gịng xe tuôn chảy trên trái đất tṛn xoay. Những gịng xe cứ ngày đêm bấn loạn lăn quay cũng như ḷng người đang ngập tràn trong những cơn say :

 

- Say xe trên đường khi bị ngừng chận bất v́ ḿnh lỡ làm lỗi.

 

- Say mưa khi thân ḿnh ướt đẫm và run lạnh đến phát bịnh cảm luôn.

 

- Say nắng dưới bầu trời nóng hổi chói chang cho đến nổi không c̣n thấy ǵ.

 

- Say sóng khi ta lênh đênh trên chiếc ghe con trên mặt đại dương nhiều ngày.

 

- Say đất khi ta bước chân lên đất liền sau bao ngày điên đảo « mộng du » bởi cơn say sóng trùng khơi.

 

C̣n biết bao cơn say khác đă tạo nên sân đời mà con người chúng ta là những nhân vật chính trong cái cuồng quay của tạo hóa ? 

 

 

Cứ Ngỡ đă Quên  

 

Nhớ, quên là chuyện b́nh thường

Không ai nhớ măi khúc đường chạy qua

Hí trường vừa diễn, xảy ra

Bay theo gió thoảng, cho ta nhẹ ḷng

 

Lục b́nh xuôi ngược trên sông

Trổ hoa tím biếc, mây hồng cũng ghen

Thủy triều lên xuống bao phen

Lục b́nh chẳng ngại đêm đen…trôi hoài

 

Tôi mơ…là lục b́nh say

Nhớ, quên, quên, nhớ, tỉnh, say…yêu đời

Nắng, mưa thong thả đan trời

Bao giờ mưa măi, buông rơi không ngừng ?

 

Thôi th́ ta cứ xoay lưng

Nên quên những chuyện đă từng xảy ra

Chuyện vui khơi lại trong ta

Chuyện buồn cất giữ…thật thà nên quên

 

 

Bạch Liên

 

***

 

BCH LIÊN
2/2015

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
www.ninh-hoa.com

Trang XUÂN 2015- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương