Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Trước thềm năm mới xin knh chc qu Thầy C, qu Đồng hương & Thn hữu cng Độc giả ninh-hoa.com sức khỏe dồi do, vạn sự như v thn tm an lạc.

 

Xun năm nay, lẽ ra nếu c thể chng ta phải đốt pho hoa để ăn mừng mới phải : Xun Qu Tỵ - L Xun rất ư đặc biệt - Xun mừng thọ Trang Mạng Ninh Ha - Xun đn mừng Đặc San 4 kỷ niệm 10 năm thnh lập nữa chứ. Vui qu phải khng qu vị ? Chng ta tha hồ m dạo bước Vườn Xun, tha hồ m thưởng ngoạn Đặc San Kỷ Niệm. i Trời! Chắc l phải một phen mỏi cả chn, mờ cả mắt đy.

 

Trước hết xin mời qu vị hy cng ti chc mừng Trang nh đ vượt bao gian kh để được trưởng thnh v rạng rỡ như hm nay

 

MỪNG XUN MƯỜI NĂM KỶ NIỆM

Ninh Ha Trang Web bắc nhịp cầu

Đồng hương Thn hữu khắp năm chu

Vườn Tuệ QU HƯƠNG cng gp bt

Khơi khc TNH YU đ cất su

Với bao KỶ NIỆM thời thơ dại

Cứ mi đong đầy k ức nhau

Mười năm Qu Mẹ Hoa Lng nở

T thắm Đặc San đẹp một mu.

Vng, mới ngy no Trang Mạng Ninh Ha vừa sơ khai, vậy m Xun ny đ l Xun Kỷ Niệm 10 năm rồi đ! Vườn Hoa Nghệ Thuật của Qu ti đ trải qua một chặng di gian kh đến hm nay đ vững bước trn mạng lưới ton cầu, đ trưởng thnh hơn trong Vườn Tuệ. Đ cũng l nhờ cng lao & ti đức của người Chủ Vườn đ hy sinh thật nhiều cho Qu Mẹ. V đương nhin chng ta cũng khng thể qun những Đồng hương & Thn hữu đ về đy hội tụ để chung lng gp bt v cng đồng hnh trong suốt 10 năm qua.  

 

Ti nghĩ chắc tất cả qu vị cũng đồng với ti rằng : ngoi những cy viết lo luyện của cc Thầy đ cho đời những bi học v cng qu gi v ngoi một số những ĐH & TH chuyn nghiệp ra, số cn lại tất cả đều l nghiệp dư ( trong đ c ti ). Như l một định mệnh thn thương v hnh no đ đ đưa duyn cho chng ti hội ngộ với nhau trong niềm vui chất ngất.

 

Trước đy chng ti c bao giờ nghĩ l c ngy mnh sẽ ngồi trn NET để viết lch ( m viết cho ai ? viết g ? v viết để lm g ? ). Thế rồi!... một kỳ tch đ xuất hiện trn Qu hương nhỏ b của chng ti. Cnh cửa Khu Vườn Nghệ Thuật xứ Ninh lun rộng mở đn nhận ĐH & TH hội nhập vo thế giới vui tươi v bổ ch ny. Nơi đy chng ti chm vo những giai điệu của ma xưa cũ để c đọng lại một trời thương, một trời nhớ, một trời nuối tiếc...Chng ti thoải mi vẫy vng trong vm trời nghệ thuật, khng g b bởi định kiến : Sang hn Tiền ti địa vị - Bằng cấp thấp cao . Chủ yếu l pht xuất từ sự rung động chn thnh của con tim Đ mới l gi trị đch thực của Văn học. Trải qua bước đầu cn bỡ ngỡ vụng về. Rồi từng bước cố gắng chng ti đ sẻ chia bằng cả chn tnh của tri tim v mong được sự cảm nhận cũng bằng cả tri tim.

 

Dạo bước vo Khu Vườn chng ta đ nghe thấy hương hoa thơm ngt, sắc mu rực rỡ một gc Trời Qu. Mỗi hoa mỗi vẻ v đều c nt đặc trưng của loi hoa đ. Nơi đy Đồng hương & Thn hữu đ bơi lội trong dng sng k ức của thế giới tuổi thơ để vẽ lại gc trời QU HƯƠNG với nỗi niềm da diết trong hồn người lữ thứ Rồi cũng bng khung tm về với gc nhỏ yu thương, nơi cất giấu TNH YU ngy thơ trong sng của thời ngu ngơ mới lớn V KỶ NIỆM no đ khiến ta rưng rức khi bất chợt khoảng lặng trong ta chm vo qu khứ.

 

Những ai cng xa Qu bao nhiu th nỗi nhớ cng khắc khoải, da diết đến nao lng. C lẽ m vọng của QU HƯƠNG đ theo ta suốt cả dặm di, đ quyện vo hồn người xa xứ ci dng vẻ bnh yn của từng bờ tre gốc rạ - Từng mi l đơn sơ in hnh bng qu nh Từng con đường lng với ng tre hun ht Nhớ dng sng m ả đ cho ta tắm mt tuổi thơ Nhớ tiếng ru hời của mẹ trong khuya thanh vắng cho con trn giấc ngủ Cn nhiều v nhiều lắm nỗi nhớ khng ngui

 

Nhớ đến nỗi một người bạn Qu ti ( xa cch mấy đại dương ) đ phải tm sự bằng những lời thống thiết : Ngy xa Qu l chng thanh nin đầy sức sống. Ngy về mi tc đ điểm sương Duy chỉ c giọng ni đặc th Ninh Ha vẫn khng thay đổi. Sao ti lại yu v cng giọng ni chn qu ấy! N hiện hữu trong ti, hằn su trong con tim, trong khối c v cho con chu mnh .

 

Trời ơi! Mắt ti cay x, cổ họng ti nghn nghẹn. Vậy m, c người v tnh đ chế nhạo tiếng Qu ti v chnh bản thn ti cũng đ bị người chế nhạo. Họ cho l qu ma qu! Nhưng ti đ khng buồn, ti lun bảo vệ v giữ mi Phương ngữ của Qu mnh.. Ti khng bao giờ đổi giọng ny nọ bởi ti cũng yu v cng ci giọng rặc NINH QU : Dzị hửng Ni qui - Ủa, đi đu dzị Sao dzị h - Ni n vv. Ti mi mi yu ci giọng ni chn qu ấy. Bởi n mộc mạc lm sao! N dễ thương lm sao! V n như c ci g đ mơ hồ nhưng rất thing ling để ta đi nhớ - về thương .

 

Dng đời th cứ chảy đi, chảy điqua bốn ma thay l, thay hoa, thay cả vạn vật v thay mi đời ta. Chng ta ai rồi cũng bỏ lại sau lưng những năm thng hồn nhin thơ mộng, những dấu yu một thuở. V giờ đy đứng bn hin đời nhn lại th lng khng khỏi tiếc nuối bng khung, thấy nhớ qu chừng thng ngy vụng dại. V ai đ!? đ từng ấp ủ một TNH YU ngy thơ trong sng của thời cắp sch đ cất giấu nơi gc nhỏ tri tim, để bất chợt lc no đ cũng xn xao trong k ức

 

Nhớ cnh phượng hồng bay trong gi

Ve vuốt tc ai lc tan trường

Cho người len ln qua tc rối

Ngơ ngẫn nhn xuyn để nhớ thương

 

Cũng c khi thn thiết hơn, gần gũi hơn :

 

Đến giờ tan lớp cng snh bước

E ấp sau vnh nn nghing nghing

Mặc cho tc rối đa trong gi

T thắm thm đầy nt hồn nhin

 

Cn KỶ NIỆM l thứ cng kh qun, n cứ mi theo ta suốt cả cuộc đời, n thắm su trong huyết quản, n quyện chặt vo tim, để c lc thấy lng nhoi nhi khi thước phim qu khứ lần lượt hiện về.

 

V cc bạn ơi! Ti đ nghẹn ngo xc cảm, rưng rức cả buồng tim. Sao m cay đắng qu! Sao m chua cht đến t lng! Nước mắt ti đ rơi khi đọc lời sẻ chia của cc bạn về khoảng đời thơ ấu. Ti khc cho cc bạn v cũng khc cho ti đ c một tuổi thơ khng may mắn. u đ cũng l nghiệp duyn từ kiếp trước. Thi th, hy bỏ lại sau lưng tất cả v qun đi ci qu khứ tối tăm cc bạn nh! Hy vui hưởng hạnh phc với phần đời cn lại m  ta đ được may mắn ha mnh vo thế giới văn minh. Vậy l Tạo ha đ b trừ cho chng ta rồi đ!

 

Xin cm ơn đời, cm ơn người đ tạo nn bng mt của Vườn Hoa Nghệ Thuật cho chng ti thấy bớt đ c quạnh khi đ xao xc bng chiều rơi . Nơi cầu nối yu thương ny đ lm sống lại biết bao kỷ niệm đ chm su vo k ức. Nơi đy chng ti được tận hưởng sự diệu kỳ của cuộc sống Được sẻ chia những điều bnh dị nhưng thật ấm p tnh người - Được nếm trải biết bao cung bậc cảm xc.

 

Mỗi người l một bng hoa t điểm sắc hương cho Vườn Tuệ Xứ Ninh ngy cng rạng rỡ hơn trn mạng lưới ton cầu. Xin hy lun gp mặt trong mảnh đất ph sa ny m gợi nhớ - gợi thương về một thời dấu i để t đậm thm sắc mu cứ mi lung linh cho Khu Vườn hạnh phc m ta đang c v xua tan đi những giọt buồn tm ngắt.

 

V ninh-hoa.com ơi! Hy sống mi với thời gian khi cn c thể. Hy mi như l dng suối mt lun chảy vo lng người những giai điệu ngọt mềm su lắng, hy chảy vo tim những Niệm Khc Tnh của Qu Hương Tnh Yu Kỷ Niệm để ta thấy cuộc đời cn nhiều nghĩa, cn nhiều mến thương v cn nhiều điều đng trn qu biết bao!

 

Xin trn trọng knh cho qu Thầy C, qu Đồng hương & Thn hữu cng Đọc giả thn mến.

 

  

 

HẢI LỘC

Nha Trang Việt Nam

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương