Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ng Tm đang ngồi với ấm tr cn nng vừa mang từ bếp ln, trời sng nay coi bộ se lạnh rồi đ, ma Xun đang đến rất gần rồi m, ng Tm đang bần thần suy nghĩ th đ nghe tiếng dp lẹp xẹp ở cửa, b Tm đ thức dậy v ra vườn từ sớm, b ln tiếng ngay khi chn vừa chạm cửa:

- Tui cắt mấy luống rau cải, đem ra chợ sng nay ng , n tươi mơn mởn, cng với mấy chục trứng g vừa nhặt chiều qua v mớ xoi ng hi nữa, chắc cũng được kha kh tiền sắm tết ng hả?

 

ng Tm chẳng đp, v mải nhn ra cội mai trước ng, ng nhớ đến thằng t, cứ mỗi độ Xun về, chẳng ai bảo ai, ng b Tm lại lặng lẽ thương thằng t, nh c mnh n, nhập ngũ mấy năm, m c Tết no n được về đu. Trời gần Tết, gi cng thổi hy hy, buổi sng người gi cứ phải mặc o len v đội khăn, mới l đủ ấm. Thấy chồng khng ni g, b Tm lại đi xuống nh sau chuẩn bị quang gnh ra chợ. Đu đ thỉnh thoảng vọng đến tiếng pho lẹt đẹt của mấy đứa con nt đốt.

 

Cn c một mnh, ng Tm lại loay hoay ra vườn xới miếng đất trồng thm bng, năm no cũng thế, ng b trồng mấy luống bng thm vo ma Tết, đất nh ng khng biết sao n tốt lắm, cứ trồng cy tri g cũng ln ầm ầm, chẳng bn phn g ro trọi, ng nhn ra xa xa, mấy nh hng xm chung quanh cũng đang rậm rịch Tết, hm nay đ l 20 m lịch rồi, chỉ con mươi bữa nữa thi.

 

ng lm đến nỗi qun rằng nh nắng đ ln kh cao, vẫn chưa thấy b Tm về, bước v nh, rờ v ấm tr th thấy n đ nguội lạnh, ng Tm lọ mọ xuống bếp thay ấm tr mới, trng sơ ci ấm, bỏ nhm tr v chế nước si v, ng từ tốn bưng ấm nước đi ln, bất chợt khi quay trở ln nh trn, ng thấy bng người lnh thấp thong ngay ngoi ng, chưa kịp ln tiếng hỏi, đ nghe thấy gọi to: 

-Ba m ơi, con về n.

ng hấp tấp chạy ra, nhn thấy thằng t, ng reo ln:

- Cha by! trong bộ qun phục, trng by lớn bộn rồi đ, Ba nhn khng ra by lun. Mẹ by đi chợ chưa về, cht thế no bả cũng mừng lắm đy. 

 

Hai cha con ngồi ni chuyện với nhau, t kể cho ba nghe những chuyện vui buồn từ khi nhập ngũ, những kỷ luật khắt khe để rn giũa nn tinh thần của một người Lnh, vừa lắng nghe, ng vừa gật g v nhm nhi chn tr trn tay. Đến xế trưa, th b Tm quang gnh rủng rỉnh đồ đạc, vừa nhn thấy thằng t b trn mắt:

- Chng ơi, được về ăn Tết với ba m sao con?

Chẳng đợi thằng t trả lời, b quy quả hỏi:

- By chắc đi hung rồi ha? Để m xuống lm cơm trưa, rồi gia đnh mnh hn huyn nghen con.

Thằng t đứng ln theo b xuống bếp, ci thằng thiệt tnh, lớn bộn vậy rồi m ng bộ vẫn cn bm hơi mẹ lắm, b mỉm cười một mnh với nghĩ đ, chẳng phải b cũng vẫn nghĩ thằng t của b từ bao lu nay vẫn l thằng b đi đu cũng nhớ mẹ, ci g cũng phần cho mẹ v mở miệng ra l mẹ sao?

B nhớ hoi, những năm thng lc thằng t cn nhỏ, lng qu yn bnh lắm, vo ngy 24, 25 l b con trong xm rủ nhau nấu bnh tt, b v b Ha nh gần nhau nn lc no cũng rủ nấu chung cho vui, thằng t nh b v thằng Lun nh b Ha ginh nhau coi bnh chưng, vậy m cứ nửa đm tỉnh giấc ra chm thm nước v củi cho nồi bnh l b đ thấy hai thằng ngủ chỏng chơ trn ci chiếu gần nồi bnh chưng từ lc no. B lẩm bẩm:

-Đng l con nt, dnh cho được, thằng no cũng đi l người c cng với hai b mẹ, vậy m cuối cng, đứa no cũng lăn ra ngủ tuốt.

Sực nhớ thằng t đang đi sau lưng, b Tm quay lại:

- t n, by về được mấy hm? Để M biết M cn tnh, nếu by ở ăn Tết th thi, cn nếu by đi sớm, M phải gi bnh sớm cho by đem v đơn vị ăn Tết ở trển nữa chứ.

t cười tươi:

- M ơi, th M cứ biết hiện giờ thằng t của M đang c mặt ở đy l được rồi, chừng no phải đi, con bo m biết trước một vi bữa, được khng M?

N khng muốn lm mẹ n buồn trong lc ny, thằng t vẫn cn nhớ như in, ci ngy n nhập ngũ, cả đm m n khng ngủ, b thương thằng con, thương như lc n cn nhỏ xu trong vng tay của b, giờ n như con chim tung cnh ha nhập với bầy đn, m b sợ n cn non dại qu, c bay kịp theo chng, theo bạn khng. Rồi sng đ khi n khac chiếc ba l sau lưng ci cho ba m, mắt b Tm đỏ hoe, b rng km nước mắt, n ra đi v Tổ Quốc, v Danh Dự v Trch Nhiệm như n đ từng học dưới mi trường m, mnh phải hnh diện chớ, b tự nhủ lng như vậy. Mới đ m thấm thot mấy năm rồi.

B Tm lại quay ra sau hỏi tiếp:

- By đ để ai chưa? M coi c Hồng, con b Hường cuối xm được lắm, hm no m dẫn by xuống đ chơi nghe.

t cười cười:

- M ơi, đời lnh chiến, ry đy mai đ, sống chết lc no cn chưa hay, lấy người ta về, lỡ c g người ta khổ suốt đời sao M?

B Tm li từ trong giỏ ra thức ăn của mấy ngy Tết, b cứ sắm từ từ, mỗi ngy một t, vừa đỡ mang nặng lại vừa mua được rẻ. Rồi b li cc thứ chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nh.

ng Tm từ nh trn đi xuống:

- t , ngy mai ra nhặt l mai phụ ba ha con, từ dạo by đi, Tết đến một mnh ba nhặt l mai vừa buồn vừa nhớ by nữa.

 

t đang ngồi xổm cạnh mẹ để phụ b nhặt rau, dạ lớn một tiếng, n biết ba m n đang vui lắm, niềm vui m chắc chẳng g c thể thay thế được, vậy mới biết tnh cha mẹ dnh cho con lun bao la rộng lớn như bi học n được học từ lc cn ở Tiểu Học.

 

Bữa cơm trưa ấm cng của những ngy xa xưa thanh bnh khi chiến tranh chưa c trn qu hương của n lại quay về với n vo ngy hm nay, thực ra n chỉ được lấy php c mươi bữa thi, rồi lại phải đi, nhưng n chưa muốn ni ngay cho ba m, n muốn cả nh tận hưởng trọn vẹn ci khng gian vui vẻ của những ngy đan tụ. Khi mặt trời đứng bng ngoi bờ tre, b Tm lệ mệ bưng khay thức ăn ln, thằng t đi sau lưng mẹ bưng nồi cơm, bữa cơm trưa với t canh c r đồng nấu cải xanh v đĩa c bống kho tộ nng hổi, thơm ngon.

 

Buổi chiều, quẩn quanh với mấy luống rau, luống hoa ngoi vườn, sửa chữa chuồng g, v mấy thứ lặt vặt xong, m trời đ sập tối, mi cỏ thơm quyện vo khng kh. Trăng đ ln, ngoi vườn, tiếng dế, ễnh ương ku vang cả một gc. 

 

Sau khi cơm nước xong, b Tm bưng rổ đậu phọng luộc ra ngoi hin, rồi gọi với vo trong:

- ng , ra ăn với con cho vui ng n.

B ngồi xuống cạnh thằng t, nắm bn tay con, b cứ nắm hoi như sợ vuột ra l n lại xa b mất, một lc vẫn chưa thấy ng Tm ra, b tự lẩm bẩm một mnh:

- Thiệt khng biết lm ci g ở trỏng, bộ ổng mệt sao ka?

Vừa lc đ, ng Tm bước ra, lững thững tiến đến, ngồi sệp xuống ci chiều trải ngoi sn, ng ht thở mi cỏ thơm ngai ngi của đồng qu rồi sau đ ng hướng mắt về pha thằng t:

- By đ tnh chuyện vợ con g chưa? M by đang để c no cho by ở cuối xm đ, M by biểu chờ by về, hỏi coi c ưng thuận th M by đnh tiếng với người ta. By đi suốt, ở nh c hai ng b gi lủi thủi, đi ra đi v, ng bộ cũng buồn, mong by yn ổn, c cht chu cho ba m đỡ tủi ci tuổi gi.

t buồn buồn đp:

- Hồi chiều m hỏi, con c trả lời rồi ba , by giờ chưa thể được đu, đợi Ha bnh con sẽ nhất định lm ba m vui.

N lại nhớ đến bi ht: 

"Đợi hai, ba năm nữa, qu mnh thi khi lửa, mời Xun đến với ti.

Giờ cn nặng hai vai, thn tha hương hồ hải, hỏi Xun c g vui..."

Đng l ma Xun đến, n lun lun nhớ về qu hương, đến ba m n, đến những ngy thng xưa m đềm biết mấy, m n th đang nơi trận tiền, với những phin gc đm, nhn trời mnh mng m nhớ qu.

 

Buổi tối qua mau, ba m n cũng khng nhắc đến chuyện vợ con của n nữa, ng b cũng hiểu chiến tranh m, lm sao bắt n lm theo mnh được, để rồi lm lỡ một đời con gi người ta sao?

 

Sng hm sau, thức dậy từ rất sớm m n đ nhn thấy ba n đang li hi ở ngoi vườn với my cy mai. Nhn ba, tự nhin n thấy c lỗi, ba gi rồi, m n th chẳng ở cạnh để chăm sc cho ba, n vươn vai, bước ra. ng Tm hiền từ bảo:

-Dậy chi sớm vậy con, by khng ngủ thm cht nữa đi, b lại mấy ngy trong qun ngũ, by đ phải thức sớm theo giờ giấc quy định rồi.

t lẳng lặng m lấy ba, n ni:

- Con dậy bứt l mai với ba, con vẫn nhớ ci thi quen ny mỗi khi Xun về m ba, với lại, mấy năm rồi, con mới được về thăm nh ngy gần Tết như vầy.

ng Tm chỉ tay ra mấy cội mai gi nhất của mảnh vườn pha trước rồi ni:

- Đm mai đ, Ba tnh bứng gốc ln, trồng v chậu, thời tiết lỡ c thay đổi th mnh mang v nh, chăm theo , để n ra hoa đng ngy, bng của n tới tm cnh, qu lắm đ con. Những cội mai đ Ba đ kịp tuốt l sớm hơn vi ngy so với mấy bụi mai thường ny rồi, giờ mnh chỉ cn tuốt l mấy bụi mai năm cnh ny nữa thi l xong xui con .

 

Thằng t liếc nhn theo tay Ba n, một dy cội mai m Ba n ni nằm ngay hng, thẳng lối dọc theo con đường xi măng đi v nh, đ thấy những nụ hoa nhỏ xu xiu, đang e ấp dưới nắng vng. 

 

N nhn quanh, mấy luống hoa cc vng, hoa hồng đỏ v hoa lay-ơn đẹp qu, chng cn đang dấu mặt sau đi hoa chờ ngy vươn vai nở rực. Bụi tre sau nh tiếng chim ht sớm, thanh thot nhẹ nhng, gi thổi đung đưa những luống rau đang ln xanh non mơn mởn trong vườn, những cy bưởi trĩu quả, đm dưa hấu lăn lc nằm dưới đất như những ch heo con, đn g cục tc gọi nhau ới kiếm ăn, miền qu của n trong lnh qu, n thương lắm mỗi khi nhớ về nơi chốn bnh yn ny.

 

Mấy hm nữa, n quay về đơn vị, để lại qu ngho với ba mẹ gi v những bữa cơm thiếu vắng n, n nghe lng chng lại, cn đu những ngy" trng bnh chưng chờ trời sng, đỏ hy hy những đi m đo.."

Cy mai trước ng đ được ngắt trụi l để chờ ngy đơm bng, nh bnh minh của một ngy mới l dạng, đy đ đ nghe tiếng người ni lao xao, b con qu n đi chợ sắm tết đy m, i những hnh ảnh thn thương của tuổi thơ n lại hiện về...

 

N nhớ mi ci ngy xưa, mỗi lần Tết đến, trẻ con trong xm được nghỉ trước tết vi bữa, vừa khng phải học, vừa c rất nhiều việc để gip gia đnh, đứa no cũng hăng say lm, sau đ khi xong việc, lại tụ tập chơi đ banh giữa ci nắng chiếu trn đỉnh đầu, cho đến khi được gọi về ăn cơm, chỉ c mấy ngy thi, khng phải chỉ đm trẻ con mới vui mừng , m cc b mẹ cũng tươi cười khng km d bận rộn, nh ny gặp nh kia l hỏi han tu tt.

 

N v thằng Lun cứ chiều đến l vc đm lư đồng ra ngồi đnh bng, hai đứa cn nhổ cỏ cho đm rau trong vườn v thay phin nhau xay bột để mẹ n gi bnh t. Mấy ngy Tết đến, hai đứa rủ nhau đi suốt ngy, khng thấy mặt mũi, chỉ khi no đi qu, hai đứa mới m về, xuống bếp lục nồi thịt kho trứng v đĩa dưa gi ra ngồi ăn với nhau, xong lại đi mất dạng. Tụi n cn đi lượm những vin pho chưa kịp nổ, về ngồi cạnh đường đốt. Tiếng pho của tụi con nt đốt cứ vọng xa gần, tự nhin n cảm nhận được ci khng kh khng thể no tm thấy khi chưa đến Tết. Vậy m ci thời xa xưa đ đ qua đi, giờ ny n v thằng Lun mỗi đứa mỗi nơi, nghe đu thằng Lun đang đng qun ở Đ Lạt. Hm sang thăm b Ha, mẹ Lun, b cứ nhn n v thở di v nhớ thằng Lun, lm n cũng chạnh lng.

 

Mấy ngy sau đ, b Tm n cần nấu những bữa cơm ngon để thằng t vui vầy với cha mẹ trong mấy ngy, b biết n sẽ quay lại đơn vị sớm trước Tết chứ khng thể ở lại với ng b, lm trai thời chiến m, n phải chấp nhận hy sinh những niềm ring tư để bảo vệ qu hương " ...chạnh v non nước ti, đang cn lửa khi, i xt xa đầy vơi.."

 

Thằng t khoc ba l ln vai, n ci xuống m ba m, nhn vo mắt, n biết ba m n buồn lắm, trong ba l sau lưng nặng trĩu những n tnh của m n, bnh chưng vừa gi hồi hm, mứt dừa, mứt gừng, tự tay m n ngồi lụi cụi sm, ba n lại cn bỏ vi gi thuốc l để lm qu cho bạn b n ngy trở lại...

Ma Xun đến l ngy mọi người hn hoan đn nhận, nhưng với những người Lnh xa nh như n, th chỉ gửi tm hồn vo những bản nhạc trong những đm gc, ngước nhn trăng m lng bồi hồi, thấy hoa mai rừng nở, để biết Xun đ về g cửa khắp nơi.

 

 

 

 

 Canada, thng 12 năm 2012

 VN ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương