Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ĐẦU XUN QU TỴ

TẢN MẠN VỀ RẮN

 

  

   -Rắn l động vật mu lạnh, b st, cng lớp với cc loi c vảy như thằn lằn, tắc k, nhưng khng c chn. Vảy chnh l chn của rắn.. Tổ tin của rắn l thằn lằn.  

 

   -Hai hm của rắn cho php chng mở rộng miệng tối đa để nuốt con mồi, c thể nuốt con mồi to hơn đầu n gấp 10 lần, như con nai nặng 60 k.

 

    -Miệng của người chỉ c thể mở to đến 30 độ, cn rắn th đến 130 độ. Cằm rắn (tức hm dưới) mở rất rộng xuống pha dưới, v đầu rắn nối với mấy ci xương ở cằm, c thể cử động được, khng giống với cc động vật khc l gắn chặt với xương đầu, cố định khng cử động. Khng những xương hm m xương khẩu ci, xương cnh, xương ngang... đều nối với nhau bằng dy chằng rất đn hồi, c thể mở rộng ra hai bn, v vậy miệng rắn khng những c thể mở ra thật to, m cn mở được ra hai bn phải tri.  

 

   -Kiểu miệng của rắn rất kho như thế, nhưng trước khi nuốt thức ăn, n vẫn bp, nặn thnh sợi di, khi nuốt nhờ răng hnh mc cu, gip đưa thức ăn vo họng. Ngực rắn khng c xương mỏ c xuyn tới xương sườn, nn xương sườn c thể cử động, v vậy thức ăn từ hầu đi xuống họng để vo thẳng bụng nơi da c thể phnh to, đồng thời tiết ra rất nhiều nước bọt để lm cho trơn con mồi.

 

   -Rắn ăn thịt chuột, thằn lằn, su bọ, c, giun, trứng chim, th vật. Ring rắn Lục chỉ ăn su bọ, rắn Cạp Nong, rắn hổ Kobra thường ăn đồng loại. Rắn Đui Chung sau khi sinh nở, đ ăn trứng hư v rắn con, giống rắn ci ny c hơn hm v hm ci khng ăn thịt con!  Một số loi rắn c nọc độc giết chết con mồi trước khi ăn. Một số loi rắn khc th siết mồi đến chết, hay nuốt sống con mồi.

 

   -Sau khi ăn, rắn lười biếng, thụ động. Khi đang tiu ha con mồi, nếu bị tấn cng, rắn c thể nn con mồi ra để đối ph. Rắn tiu ha mọi thứ trừ lng v mng của con mồi. C rắn khng ăn uống, ngủ liền một mạch tới  4 năm m vẫn sống, hơn hẳn loi gấu chỉ ngủ qua đng. Rắn ngủ mắt vẫn thao lo v khng c m mắt; c mũi nhưng khng ngửi được bằng mũi m phải nhờ bộ phận khc, khng c tay chn nn phải nuốt trọng đồ ăn; cũng khng c vnh tai; thế m vẫn sống tới 3 hay 40 năm. Tuy vậy rắn vẫn thua loi gin, v gin đầu la khỏi cổ m vẫn sống thm mấy ngy.  

 

   -Da rắn phủ kn bằng lớp vảy v cng cứng. Vảy l chn để rắn trườn b theo hnh chữ S. Khi rắn trườn th những chiếc vảy dựng ln, c st ln mặt đất đẩy rắn b tới. Hầu hết rắn di chuyển dựa vo lớp vảy ny. Vảy cứng nn khng thể pht triển theo thn rắn được. Do đ, cứ vi thng rắn lột da một lần. Rắn lột da để lớn theo chu kỳ, n cọ đầu v mũi vo những vật cứng (như đ) cho tới khi da rch v chng bắt đầu lột để trưởng thnh cũng để loại bỏ k sinh trng. Sự ti sinh ny biểu hiện cho một sự hồi phục.

 

   -C khoảng 160 tới hơn 400 đốt xương sống v xương sườn. Số vảy bụng v hng vảy lưng của n tương ứng với số đốt xương sống. Một số rắn đặc biệt c khả năng lướt nhanh. C rắn c thể bay 15 mt để sang cy khc, nhờ cch uốn mnh trong khng kh. Rắn khng c vnh tai, nn thnh gic km. Mắt ở hai bn đầu, nn nhn cũng hạn chế. Mũi rất tốt. Khi b rắn dng ci lưỡi c chẻ nhnh th ra thụt vo để kiếm mồi. C loi rắn trn đầu c mo, sừng.

  

    -C loi cn pht triển một số cơ quan cảm gic đặc biệt, như những lỗ nhỏ nằm giữa mắt v lỗ mũi, rất nhạy cảm l cơ quan cảm nhiệt của rắn. Trong những lỗ nhỏ ấy c một lớp mng mỏng nối liền với thần kinh ở bộ c rất nhạy. D rắn m mắt hay đang ở trong bng tối cũng pht hiện ra con mồi cch xa nửa mt. Những cơ quan cảm gic nhạy cảm ny đối với loi rắn l điều kiện quan trọng để sinh tồn. Ngoi tc dụng dng để săn mồi v trnh kẻ th, cn l phương tiện để con đực tm con ci giao phối. Rắn khng thể điều chỉnh sinh l như cc loi động vật mu nng (như loi c v, chim). D nhiệt độ bn ngoi thay đổi, rắn vẫn giữ nhiệt độ trong cơ thể. Những vng băng gi ở chu u, rắn phải ngủ trong hang suốt ma đng như gấu. Vng nhiệt đới thch hợp với rắn hơn.

   -Rắn c đủ cc mu sắc, b rất nhanh, khng gy tiếng động, c thể b ngang, thẳng, nửa dưới đất nửa thẳng đứng

 

    -Hầu hết cc loi rắn đều đẻ trứng, chỉ trừ một vi loại đẻ con như rắn Lục, Đẻn Kim, Đẻn Sọc Dưa.

   -Ở Việt Nam c đầy đủ cc loại rắn: rắn lục đầu đen, rắn lục đầu đỏ, rắn lục, rắn cạp nia, rắn cạp nong, rắn đn cn, rắn gi, rắn giun, rắn kh mộc, rắn lai, rắn lục, hoa cải, rắn lục ni, rắn lục sừng, rắn lửa, rắn mi gầm, rắn nước, rắn sọc đốm đỏ, rắn sọc khoanh, rắn v nng, rắn xe điếu, rắn đẹn bụng vng, rắn đẹn cơm, rắn đẹn đui gai, rắn đẹn khoanh, rắn đẹn mỏ, rắn đẹn mm, rắn đẹn vết, rắn đẹn sọc dưa, rắn h ổ đất, rắn hổ lửa, rắn hổ mang, rắn hổ mang cha, rắn hổ tru, rắn rồng

 

   -Đầu năm cầu chc qu đồng hương c nội lực sung mn, bền bĩ, dẻo dai, nhanh nhẹn, uyển chuyển, chịu đựng, kin nhẫn, dĩ nhu trị cương v trẻ mi khng gi như rắn v c sức khỏe l c tất cả.

 

 

 

 

 

 

VINH HỒ
 (Sưu tầm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

             

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương