Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Thơ Xun NGUYỄN BNH

(Tr Bửu NGUYỄN THỪA)

 

 

...Năm mới thng ging mồng một tết
Cn nguyn vẹn cả một ma xun... 

 Đ l ấn tượng tuyệt vời của nh thơ Nguyễn Bnh đ để lại cho mỗi chng ta. Nguyễn Bnh sinh vo cuối xun Mậu Ngọ (1918) v từ gi ci đời trong một chiều 29 Tết Bnh Ngọ (1966), năm ấy khng c ngy 30, cn phơi phới sức xun ở tui 49, ci tuổi tứ thập nhi bất hoặc thi nhn đ để lại cho đời nguyn vẹn cả một ma xun 

1.- Nguyễn Bnh (1918-1966)

 Nguyễn Bnh tn thật l Nguyễn Trọng Bnh (1918-1966) sinh tại xm Trạm, thn Thiện Vịnh, x Đồng Đội (nay l x Cộng Ha), huyệnVụ Bản, tỉnh Nam Định. l một nh thơ lng mạn nổi tiếng của Việt Nam. Thơ ng phần lớn l thơ tnh nhưng mang sắc thi qu ma, dn d ring biệt. Cng với Xun Diệu, ng được mệnh danh l Vua thơ tnh.

 Cha Nguyễn Bnh l Nguyễn Đạo Bnh, lm nghề dạy học, mẹ ng l b Bi Thị Miện, con gi một gia đnh kh giả. ng b sinh được ba người con trai l Nguyễn Mạnh Phc (Trc Đường), Nguyễn Ngọc Thụ v Nguyễn Bnh. Nguyễn Bnh mất mẹ sớm khi ng mới sinh được ba thng.

 B cả Giần l chị ruột của mẹ Nguyễn Bnh, nh giu, nn b cng ng Bi Trnh Khim l cậu ruột của Nguyễn Bnh đn ba anh em Nguyễn Bnh về nui cho ăn học. Nguyễn Bnh lm thơ từ b.

 Năm 13 tuổi Nguyễn Bnh được giải nhất trong cuộc thi ht trống qun đầu xun ở hội lng với sng tc:

Anh đố em ny:
Lng ta chưa vợ mấy người ?
Chưa chồng mấy ả, em thời biết khng
Đố ai đi khắp ty đng,
Lm sao kiếm nổi tấm chồng như chng anh đy?
Lm sao như rượu mới say,
Như giăng mới mọc, như cy mới trồng ?
Lm sao như vợ như chồng ?
Lm sao cho thỏa m hồng răng đen

 Lm sao cho tỏ hơi đn ?
 Lm sao cho bt gần nghin suốt đời ?
 Lm sao ? anh khen em ti ?
 Lm sao ? em đp một lời lm sao ?

Một thời gian sau, Trc Đường thi đỗ thnh trung (đp-lm) vo loại giỏi ở H Nội, rồi dạy học trong một trường tư thục ở H Đng, Trc Đường bắt đầu viết văn v lm thơ. ng đn Nguyễn Bnh ln v truyền đạt cho Nguyễn Bnh văn học Php. Cuộc đời của Nguyễn Bnh gắn b với Trc Đường cả về văn chương v đời sống.
Từ năm 1940, Nguyễn Bnh bắt đầu nổi tiếng với số lượng thơ kh dy, đề ti phong ph, trong đ chủ yếu l thơ tnh nhưng cũng c những bi thơ Xun thật độc đo.

Trước thm năm mới Xun Qu Tỵ xin giới thiệu cng bạn đọc bi thơ Nhạc xun Nguyễn Bnh sng tc năm Canh Thn (1940) cch nay hơn nửa thế kỷ:

2.- Bi thơ Nhạc Xun (Nguyễn Bnh)

Ma xun năm Canh Thn ( 1940 ) ở xm Trạm, Nguyễn Bnh đ viết một bi thơ di, treo ln tường như một bức tranh trang tr Tết. Bi thơ Nhạc xun như những lời tm sự của cc c gi quen của ng đ lấy chồng hoặc tha phương cầu thực. Tuy nhin, nh thơ nhớ th cứ nhớ, cố nhn đi th cứ đi, khng thể ngăn cản được bước chn của Huyền Trn về với chồng. Người đi rồi chỉ cn cnh hoa đo rơi như đệm thm vo nỗi buồn của thi sĩ::

Hm nay l xun, mai cn xun
Xun đ sang đ nhớ cố nhn
Người ở bn kia sng cch trở
C về Chim Quốc như Huyền Trn ?

Mở đầu bi thơ Hm nay l xun, mai cn xun. Xun đ sang đ nhớ cố nhn Ma Xun với thi nhn l vĩnh cửu l bất tận. Chẳng những hm nay, ngy mai m c lẽ l mi mi.:

Điệp khc: Hm nay l xun, mai cn xun được lập đi lập lại nhiều lần v đặt ở đầu mỗi khổ thơ như khẳng định xun cn mi với nh thơ. Thật đng l:

Xun khứ, xun lai, xun bất tận.
 Xun đi xun lại mi cn xun

 (Du xun Lữ Lin)

Thật l tuyệt vời

Hm nay l xun, mai cn xun
Một cnh đo rơi nhớ cố nhn

Qua l th v cũng rất bất ngờ ở đy c sự hội ngộ kỳ diệu của nh thơ Nguyễn Bnh v Thi Hộ, hai nh thơ hai thế hệ cng một tưởng với cố nhn:

Nhn diện bất tri h xứ khứ.

Đo hoa y cựu tiếu Đng phong

(Năm nay hoa nở người đu thấy

Chỉ cn hoa đo cợt gi đng)

Hơn nửa thế kỷ đi qua đọc lại bi thơ Nhạc xun chng ta khng khỏi bồi hồi xc động :

 Năm mới thng ging mồng một tết
 Cn nguyn vẹn cả một ma xun.

Nh thơ Nguyễn Bnh sinh vo cuối xun Mậu Ngọ (1918) v từ giả ci đời trong một chiều 29 Tết Bnh Ngọ (1966), năm ấy khng c ngy 30, cn phơi phới sức xun ở tui 49, ci tuổi tứ thập nhi bất hoặc thi nhấn đ để lại cho đời nguyn vẹn cả một ma xun

C lẻ đy cũng l sự trng hợp ngầu nhin m th vị của cuộc đời nh thơ với thời gian định mệnh ci duyn kỳ ngộ, ta cng c quyền để cho sự lin tưởng được đẩy đi xa hơn nữa Giai thoại Nguyễn Bnh kể: một người bạn của Nguyễn Bnh l Trần L Văn cho rằng tc giả Lỡ bước sang ngang đ tin liệu trước sự ra đi của mnh ngay từ thời viết mấy cu thơ trong bi Nhạc xun:

Năm mới thng ging mng một tết
Cn nguyn vẹn cả một ma xun.

Chng ta c thể khng hon ton cảm nghĩ như Trần L Văn song phải cng nhận l giữa Nguyễn Bnh với ci thời khắc trời đất giao ho ny, đng l c mối duyn nợ thầm kn no đ

Nh thơ Hong Tấn, một người bạn thn của Nguyễn Bnh nhớ lại trong Hồi k: Nếu với thơ, Bnh kỹ lưỡng đắn đo suy nghĩ c khi đến qun ăn qun ngủ v một từ, viết nhp nhiều lần, sửa chữa kỹ lưỡng từng cu từng chữ, trước khi đưa in viết sạch sẽ r rng nắn nt bao nhiu, th trong cuộc sống Bnh bạt mạng bung thả bấy nhiu. Tnh thch khi hi, giu c tưởng tượng, thng minh nhanh nhẹn, ứng ph mau lẹ như n Anh, Bnh thường hay chm chọc bạn b. Ci m Bnh th ght nhất l những bi thơ dở, cũng như những người lm thơ khng hay. Đưa cho Bnh coi một bi thơ m Bnh cho l dở, th lập tức khng nể g tc giả đang đứng trước mặt, dng những lời lẽ cay độc để ch bai khiến tc giả đỏ mặt, nhiều khi tự i pht khng. Lại cn tnh kiu kỳ khinh bạc nữa. Ngay cả với những người cưu mang Bnh, khi thất thố điều g l Bnh thẳng cnh mất mặn mất nhạt. Nhưng đặc biệt lạ lng l sau một cuộc đấu khẩu nảy lửa gay gắt dẫn đến việc phải xa nhau, chỉ một thời gian sau gặp lại Bnh lại vui vẻ niềm nở như khng. Ring về thơ, Bnh tự cao tự đại qu quắt, ch thơ người ny non, người kia dở, kể cả những thi sĩ c người cn nổi tiếng hơn cả Nguyễn Bnh. Những cu thơ của ai được Bnh khen hay (khuyn son), l một điều hn hữu. Người m Bnh phục ti v "Nguyện suốt đời l người học tr nhỏ" l thi ho Nguyễn Du. Chẳng thế m Truyện Kiều Bnh thuộc lu v lấy lm sch gối đầu giường. 

Đọc bi thơ Nhạc xun nhn dịp Xun về, Tết đến. Ma xun khng lựa chọn, khng phn biệt một ai. Bởi thế, từ em nhỏ ngy thơ so mu o cho đến những chng thư sinh mơ ước chuyện mai sau, từ những c thục nữ yu kiều, thao thức chờ mong, đến những ng gi tc bạc say chn rượu đo đề thơ, đn Tết. v cncn nữa:

 Những b tc bạc hiền như Phật.
 Sắm sửa hnh trang trẩy hội cha

 Tất cả, tất cả đ lm nn một khng kh tươi vui, rộn rịp, phấn khởi, hạnh phc của ma xun: ma Xun vĩnh cữu cho đời. 

Đy cả ma xun đ đến rồi
Từng nh mở cửa đn vui tươi
Từng c em b so mu o
Đi m hồng ln nh nhảnh cười

 (Thơ xun Nguyễn Bnh)

 

 

 

Trước thềm năm mới Xun Qu Tỵ -2013

Tr Bửu
NGUYỄN
THỪA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương