Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 Đ l lần cắm trại nơi hoang đảo. Hoang đảo đ như đơn đc giữa biển cả mnh mng. Chuyện xẩy ra cch nay hơn bốn chục năm. Năm thng lần ra khơi đ c thể mờ dần trong k ức của chng ti. Song chuyện xẩy ra trong hnh trnh khng phai mờ v đ l những kỷ niệm những ngy vui một thời nơi miền đất thanh bnh Ninh-Ha Dục Mỹ.

 

Gần đy Thầy Phạm văn Trai v một số cựu học sinh như Minh Nguyệt, Hương Bnh tnh cờ nhắc lại chuyến đi biển cắm trại lần đ. Hai con tu thuộc Duyn Don 25 Hn Khi đưa thầy tr chng ti đến một hoang đảo ngoi khơi. Tu nhổ neo rời bến giữa lc trời trong biển lặngTu gần đến bến th sng to gi lớn, tu phải thả neo xa bờ phng khi thủy triều rt tu khỏi mắc cạn nn thầy tr phải lội xuống nước trong đm tối, thầy tr di chuyển vất vả phần phải cng trn vai mấy nữ sinh say sng phần th chn d từng bước l vo bờ. Trong đm tối v sng ầm ầm dồn dập vo bờ như đại dương đang cơn thịnh nộ, chng ti mong c nh sng từ những hỏa chu. Mỗi pht trng chờ sao m di thế. Cuối cng th nh hỏa chu soi sng cả vng trờichng ti đ vo đến bờAi nấy nằm lăn ra trn ct, khi tỉnh dậy th trăng l dạng đầu non, người khỏe hẳn ln, kiểm điểm th hnh trang cắm trại, lương thực khng bị ẩm ướt hay thất thot, thế l ngy vui cắm trại bắt đầu . Tiếng đn lời ca dưới nh lửa trại bập bng khiến người ta qun đi phong ba khi tu đến đch mấy giờ trước đy .

Hm nay thầy tr hồi tưởng những ngy vui đ qua m tưởng như đang tưởng như đang cng tham dự chuyến hải hnh năm đ. Do chuyến đi nhiều ngy v nghỉ qua đm nn chng ti tổ chức chu đo. Chng ti kiểm điểm số người tham dự, hnh l, lương thực thuốc chống say sngHai con tu chở chng ti khởi hnh khoảng 1 giờ chiều. Hai con tu rời bến-Bộ Chỉ huy Duyn đon 25 Hn Khi- hướng về pha đng đại dương. Lc nầy th trời trong xanh biển lặng, chng ti được đưa đi du ngoạn vi hải đảo c người ở như Khải Lương. Mi vui chơi vi nơi như thế nn chng ti tới hoang đảo lc hong hn. Lc nầy gi bắt đầu thổi mạnh, sng dồn đập v cao đập mạnh vo thn tu, chiếc tu lắc lư mạnh. Đối với những người lnh hải qun từng nhiều thng lnh đnh trn đại dương th đ l chuyện xẩy ra bnh thường, cn với thầy tr chng ti chưa quen đi xa bờ th gi v sng biển đều bị say sng. Hm đ gặp ngy trăng ln muộn, giữa biển cả trong đm đen chng ti được tin my truyền tin cho biết tu khng thể tiến thm vo bờ được : người ta dự phng khi thủy triều xuống tu sẽ mắc cạnCũng nn biết nếu l tu gỗ loại 6 lốc đi đnh c nếu khng may mắc cạn th tu sẽ nghing khi thủy triều ln nhiều người hợp sức c thể đưa tu ra v lấy lại vị tr cũ đồng thời tiếp tục ra khơi đi đnh c. Cn loại tu phải thả neo xa bờ nếu khng may tu mắc cạn tu nghing thnh tu sẽ chạm mặt ct, thn con tu sẽ vỡ v sức nặng v con tu khng thể sử dụng được nửa-người bạn sĩ quan hải qun ni với chng ti như thế.

Tu khng tiến thm vo bờ được c nghĩa l thầy tr chng ti phải nhảy xuống nước v lội vo bờĐối với những người lnh hải thuyền hay dn chi th trong những hon cảnh như thế họ nhanh như sc tiến vo bờ, cn chng ti đa phần say sng cũng phải du nhau xuống nướcDưới mn đm đen như mực le li nh đn pin, thầy Trai vừa đn đốc những nam sinh cn khỏe t bị say sng- du dắt cc bạn đang bệnh, vừa cng trn vai một nữ sinh đ ngất đi. Nữ sinh đ l Minh Nguyệt. Sau nầy Nguyệt kể lại khi tỉnh dậy th thấy mnh nằm trn bi ct trong nh lửa trại bập bng v theo lời Hương Bnh th kể Thầy Trai trn vai th cng Minh Nguyệt vừa la ht đn đốc những nam sinh cn đủ sức đưa cc bạn vo bờ. Tiếng go tht của thầy như cố t đi tiếng sng gầm của đại dương. Thầy Nguyễn Khoa Thanh đứng trn boong tu tiếp sức cc học sinh rời tu đồng thời đếm kỹ số người, sau khi thấy đủ số người khi rời bến ở Hn Khi, thầy mới xuống sau cng Trong lc đ từ một con tu chỉ huy từ hướng no đ trn biển cả đang tiến vo bờ, Thiếu T HChỉ Huy Trưởng Duyn Đon ra lệnh cho Bộ Chỉ Huy ở Hn Khi đưa một chiếc tu khc đến ko chiếc tu chuyn chở học sinh sắp mắc cạn về căn cứ. Sau ci lệnh đ anh em hải thuyền cng vất v hơn, phần th gip đỡ thầy tr chng ti vo bờ, phần th lo tu mắc cạn trong khi chờ đợi tu từ căn cứ đến. Trong lc đ trn con tu chỉ huy Thiếu T H Chỉ Huy Trưởng bn chiếc my truyền tin theo di tin tức về ton học-sinh ln bờ an ton, nghe bo co con tu đến ko đi đến đu v gần đến con tu c thể mắc cạn hay chưa. Điều m Thiếu T Chỉ Huy lo by giờ l học sinh đến bờ được an ton, ng ta mắt th chăm ch vo hải đồ, la bn, tai th nghe my truyền tin bo co tnh hnh, miệng th pht lệnh Ti c cảm tưởng cuộc hnh qun đổ bộ đang diễn tiến. Qua m thanh pht ra từ my truyền tin ti nhận biết gi đng nam cn thổi mạnh, ti bắt đầu lo khng biết thầy tr đi trn con tu bn kia đ vo đến bến chưa. Nhn lc my truyền tin đang tạm ngưng đối thoại, ti xin php được lin lạc với thầy tr ở con tu bn kia . Lc đầu ti gọi như cch gọi điện thoại thng thường khng ai trả lời, về sau phải nhờ người phụ trch truyền tin gọi gip ti mới lin lạc được với Thầy Nguyễn khoa Thanh. Sau nầy ti mới hiểu ra ti khng biết dng thuật ngữ truyền tin nn bn kia người bn kia my mới khng trả lời. Thuật ngữ truyền tin như Tư lệnh hay cấp chỉ huy th gọi l đại bng hay hải sư, con tu thi gọi l knh ngư, nghe r trn my khi lin lạc th đp trả :ti nghe r 5/5 . Như ti kể ở trn thầy tr chng ti cng tiến gần bờ chng ti cng bước lắc lư như người say m thật chng ti đang say m say sng v nếu người khng say th đi khng vững do phải cng hay du người say sng hoặc đưa cao hnh l trnh những đợt sng dng cao gần vai. Dưới mn đm thầy tr chng ti vừa bước đi quờ quạng vừa mong c tri sng soi đường để thấy đch l bờ. Cuối cng trn khng trung c tiếng nổ bm rồi nh hỏa chu bng sng, rồi vi pht sau nhiều tri sng lin tiếp tỏa ra chng ti nhn nhau r mặt nhau như ban ngy. Khi nh hỏa chu vừa tan biến, nh trăng dần dần tỏa khắp khng gian, sng biển vỗ nhẹ vo bờ. Trong khng gian tỉnh mịch v thanh bnh đ vi nh lửa lập le từ những trại sinh tỉnh giấc, rồi ngọn lửa bập bng tỏa sng một gc hải đảo, nơi nầy th c tiếng đn ca đằng kia người ta bắt đầu bữa cơm tối

nh hỏa chu đầu tin vừa rực sng th nơi tu chỉ huy Thiếu T Hcũng như chng ti thở pho nhẹ nhỏm sau khoảnh khắc vi giy ln ruột. Như chng ti vừa kể thầy tr chng ti mong c tri sng song tri sng do tu chỉ huy pht ra. Qua điện đm chng ti biết tu bn kia đang cần nh sng soi đường cho học sinh ln bờ, nn Thiếu T H ra lệnh bắn tri sng, người ta rọi đn pin vo kho tận dưới hầm để lấy tri sng, dưới nh đn pin lập le như đom đm nơi kho vật liệu tối đen như mực, người ta đưa tri sng tới, Thiếu T Duyn Đon Trưởng ra lệnh rp vo ống phng. Tri sng vừa phng đi, th Thiếu T hỏi anh lấy tri sng ở thng no, hai thng đặt gần nhau đ. Cấp dưới khng kịp trả lời v lo sợ th hỏa chu tỏa sng cả một gc trời. Dường như ai nấy thở pho nhẹ nhỏm :Tri Sng chứ Khng Phải Đạn Phng Lựu được phng đi, h va thật rồi chng ti nghe Thiếu T ni tiếp đem thng tri sng ra đy ngay. Bấy giờ th dưới căn hầm tối tăm kia chỉ cn thng đầy đạn phng lựu. By giờ chng ti mới r nơi hầm kho thng chứa đạn phng lựu v thng chứa tri sng đặt gần nhau. By giờ th rất cẩn thận hơn, nhiều đn pin rọi vo thng tri sng xem thật kỷ.

By giờ th nhiều tri sng lin tiếp phng ln khng trung soi đường cho chng ti ln bờ. Tới nơi rồi trăng ln cao gần đỉnh đầu, chng ti đi thăm cc nhm trại sinh đang ca ht vui chơi bn, đn ca bn nh lửa bập bng, dường như ai nấy như qun đi những giờ pht sng gi ngoi biển cả

Mặt trăng ngả dần về ty nh trăng nghing chiếu chnh chếch rừng cy l gần đ, lửa trại tn dần đ đy r rầm tiếng ni của trại sinh, tiếng r rầm nhỏ dần như ru ngủ hay xy mộng đẹp trong giấc mơ.

Thế rồi nh nắng ban mai tỏa khắp khng gian v đại dương, tiếng sng vổ mạnh vo vch đ lẫn tiếng vui đa thức giấc chng ti. Một ngy mới bắt đầu. Chng ti bắt đầu buổi sinh hoạt trại theo chương trnh dự định. Đy l lần thử nghiệm cắm trại để chuẩn bị một cuộc cắm trại qui m hơn cho ton trường trong tương lai gần. V thnh phần tham dự hm nay chỉ gồm cc ban Văn nghệ v Thể thao. Tuy nhin khng v thế buổi cắm trại km phần ho hứng sống động, Nắng ln cao bầu trời trong xanh khng gợn t my xa xa nơi chn trời Hn Ho sừng sững che khuất đồng ruộng bt ngt, qu hương chng ti Xế chiều đy con tu sẽ đưa chng ti về chốn cũ bỏ lại hoang đảo chiều hm tỉnh mịch, biết c cơ hội no trở lại đy. Trong nỗi bi ngi khi tu rời bến chng ti qun đi những chuyện say sng hm qua khi tu sắp cập bến.

Hm nay chng ti khng tm được hnh ảnh hay kỷ vật về chuyến đi năm đ, song khi Hương Bnh nhắc đến chuyện cũ th chng ti nhớ r thầy tr trong ban văn nghệ thể thao đ tham dự. Giờ đy họ cn sống ở qu hương, Australia, Bắc Mỹ v cả Chu u nữa. Những lc nhn về qu hương qua đại dương bao la họ nhận ra ngay Hn Ho rồi hoang đảo năm xưa. Đừng nghĩ chng ti sống với ảo gic trong nghn trng xa cch. Với thời đại tin học thế giới gần nhau như hng xm lng giềng nhịp tim chng ti như ha với nhịp tim của qu hương khi nhớ về cố quận Đ l bi biển ct trắng trong ln gi nhẹ đầu ma hạ : nơi nầy tiếng ht trầm ấm của anh Duyn Đon Trưởng ha nhịp tiếng đn guitare của Thầy H. S Đằng kia tiếng n đa của những trại sinh bơi lội tt nước vo nhau, ngoi xa chiếc tu sắt neo đậu, hai bn thn tu treo đầy những chiếc phao cấp cứu, trn boang tu anh em hải thuyền, người th dng ống nhm quan st những trại sinh xa bờ kẻ th đảo mắt khắp nơi trong tư thế sẵn sng cứu hộ khi cần Khung cảnh thật sống động. . . Nếu Thầy H. Scn đy chng ti sẽ nhờ Thầy ấy vẽ bức tranh đ. Nay Thầy đ bỏ chng ti. Xin tưởng nhớ Thầy : mỗi lần đi tắm biển nhn tận chn trời nhớ nt mặt thư sinh của Thầy v như nghe được tiếng đn của Thầy lần đi trại năm đ.

Sau cng chng ti xin gởi lời thăm hỏi Thiếu T H Duyn Đon Trưởng đang ở nơi no đ trn Đất Nước Hoa Kỳ nầy. Từ năm 1975 đến nay chng ti chưa c cơ hội ti ngộ cng anh. Anh đ cho chng ti cơ hội vui chơi ngoi đại dương giữa thời chinh chiến. Chng ti nhớ mi lời anh ca Từ khi anh thi học đại dương cn . Từ đ hoi niệm về anh v lớp trai trẻ cng trang lứa chng ti. Họ sớm từ giả mi trường khot o chinh y dấn thn vo đại dương bt ngt. Họ lnh đnh ngoi biển cả hng thng trời để đem thanh bnh cho miền đất sau rặng ni xanh kia. Xin tri n họ.

 

 

 

California, Jan / 14 /2013

THANH TRẦN

Cựu Gio Sư Trung Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương