Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SẮC BNG ĐẦU XUNKhi ma xun đến, dọc theo bờ biển Nha Trang cỏ cy đều ph sắc mu xanh thắm dưới bầu trời xun biếc. Trn con đường Trần Ph, dy bng từ viện Pasteur Nha Trang đến nh bn đồ lưu niệm trước ta Gim Mục ửng mu sắc đỏ đặc biệt.

Trong hương xun, cỏ cy no cũng mang một mu xanh mơn mởn, duy chỉ c dy bng ny lại khoc một tấm o mu vng hồng đỏ thắm. Ma xun l ma của l bng đổi sắc, ma của sắc đỏ chung vui hội xun với mu vng của hoa mai, hoa cc, hoa vạn thọ v.v Mu đỏ thắm của l bng khng bơ vơ lạc lng trong sắc xun m lại đậm đ hương sắc của ma xun nơi xứ Trầm Hương. Giữa mu xanh bao la của trời xun, của biển thắm, mu đỏ của l bng như một chiếc o di đỏ phơ phất bn những chiếc o di đủ mu sắc trong một bữa tiệc mừng xun. Ngắm mu đỏ của l bng linh động trong sắc thắm đầu năm, người du khch lẫn người địa phương vẫn cảm nhận được sự rung cảm nhẹ nhng v hạnh phc trong buổi hi lộc đầu xun.

Sng nay cy bng khng rụng l từng loạt m lại rơi rụng từng chiếc một. Thỉnh thoảng lại rơi một chiếc. L khng rụng xuống gốc m lại bay đi xa, nhẹ nhng như lửng lơ, như lng đng của bước chn thời gian, hiện thnh mu vng in dấu trn thảm cỏ xanh mịn mng. Thời gian đi qua trn đầu con người, đọng lại sắc trắng trn mi tc, song thời gian tri trn những chiếc l bng lại in hằn những dấu vng đằm thắm gởi trn thảm mu xanh của cỏ non. Sắc vng cng ngy cng thắm đỏ khng gy cho lng người cảm thấy sự tn phai m lại l sự nồng thắm của hy vọng, của một sự chuyển ma tươi đẹp.

Buổi ban mai, l bng rơi nhẹ nhng từng chiếc, chầm chậm, đều đều. Đang nằm yn lặng trn cnh bỗng nhin l chợt la cnh. Cnh cy khng chao động, bng cy khng rung rinh. Cnh l chung quanh như v tư hờ hững

Buổi trưa, gi biển thổi về mạnh. L bng rung rinh pht ra những tiếng ku ro rạt, rồi o o cng nhau rơi rụng xuống đường. Mu vng, mu đỏ phơi phới tung bay khắp nơi, tri theo gi, chạy lang thang dọc con đường ven bờ bể. L bng đồng rơi rụng tập thể, theo từng cơn gi, khi th o ạt, t khi đơn ci.

Vo những lc ban trưa đứng bng, gi chỉ cn hiu hiu th cảnh l la cnh rất lửng lơ v hiu quạnh.

Trong nắng trưa trong suốt, dưới bầu trời xanh thẳm, từng chiếc l bng lẻ tẻ rơi rụng: một chiếc, một chiếc rồi một chiếc. Khng một m thanh rung nhẹ m chỉ c mu vng lung linh trong nắng. Mu sắc cử động thay cho tiếng vọng của m thanh. Mu vng mnh mng, mnh mng trong sắc nắng.

L bng rụng từng chiếc một, đi lc cũng c song đi, cặp ba. Khi l rụng, khng c một hiện tượng nhỏ no bo trước. Nhiều lc, tưởng như chiếc l ny sắp rơi th m thầm v lặng lẽ chiếc l kề bn lại nhẹ nhng la cnh. Sự ra đi của l dường như giống với sự ra đi của con người. Đột ngột với người ny v lặng lẽ với kẻ khc.

Nhn l bng rơi nằm trn thảm cỏ xanh, ti cảm nhận được thời gian tri qua khng hờ hững m chứa đựng những giy pht mong chờ. Sự mong chờ chứa đọng trong từng giy pht khi nhn ngắm từng chiếc l nhẹ nhng rơi Tm hồn ti đang ở trong trạng thi lơ lửng giữa dng thời gian. Nhn l bng rơi m lng bng khung cho thn phận từng chiếc l, m cũng mong cho l rơi mau v lng biết rằng cy đang trong ma thay l

L bng rụng để nụ l cho đời. Mỗi giy pht rụng l, cy bng đều đem đến cho ti một cht hồi hộp, một cht chờ mong v pht giy hạnh phc. Trong cuộc đời ny c biết bao hạnh phc tầm thường nhất đến với chng ta trong những giờ pht tnh cờ nhất. Nếu lng chng ta mở rộng th ta sẽ đn nhận được biết bao cảm gic hạnh phc của thin nhin đem đến, ta sẽ cảm nhận được sự yu đời, yu thin nhin.

Một tuần sau, cũng vo một buổi sng tinh sương ti như thi quen ra biển ngồi. Cy bng vẫn vươn cc cnh trơ trọi hằn nt ln bầu trời. Mu xanh của bầu trời chuyển dần sang hồng nhạt rồi hồng thắm. Mặt trời từ từ nh ln sau ln my trắng lng dng nơi chn trời. Bầu trời rực rỡ những tia hồng tươi nhuộm thắm cảnh vật.

Bỗng nhin, trước mắt ti cy bng rực rỡ như đang trổ hoa. Trn đầu cc ngọn cnh những đốm hoa xanh đang lộ diện. Sau một pht giy sửng sốt, ti nhận thấy r rệt hiện tượng nẩy sinh đang hiển hiện dưới nh nắng ban mai đầu xun. Trn cc đầu ngọn cnh bng đều điểm những nụ xanh. Ton cy bng đều dy đặc nụ xanh. Đy khng phải l nụ hoa m lại l nụ l, cc nụ l nh cao đn nắng bnh minh.

Nụ l bng mỗi ngy một sum thạnh. Nhn ton cảnh cy đơm nụ, ti c cảm gic như đang ngắm một cy mai trổ nụ l trong ma xun. Tuy nhin nơi cy mai, nụ l nhỏ m di, nhưng nơi cy bng th nụ l lại trn trịa v sung mn. Trong nh nắng hồng của ban mai cc nụ l c mu xanh bch ngọc, c hnh dạng như một nụ hoa vươn thẳng ln bầu trời. Trong lc ny ti như được thưởng thức trọn vẹn ci đẹp của một vm nụ hoa hm tiếu. Mỗi ngy nụ l mỗi lớn nhanh v để rồi một hm chng nở bng. L bng hiện r trn nền trời như những chiếc lng chim mu xanh ngọc bch kết lại thnh chm chen nhau trn cc ngọn, đầu cnh trng giống hệt như những chiếc cầu lng mu xanh bch. Gn l lộ r trn từng chiếc l v v mọc nơi đầu ngọn cnh nn trng cc nụ l như những con ong, con ve sầu khổng lồ bay về đậu cắm đầu trn cnh bng. Trong gi xun hiu hiu, ti lin tưởng đến một bầy sinh vật đang vui đa họp mặt trn những cnh cy mụ mẫm. Hạnh phc tự nhin trn đầy. Thin nhin c tnh với ta biết l ngần no! Ma xun thật đ đến bn ta.

 

 QUCH GIAO

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương