Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang

 


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
       Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục
 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 KNiệm 10 Năm Trang Mạng
      
Ninh-HaDOTCom

     
Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Xun
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

GIỌNG KHỔ
Nguyễn Hiền
Cựu học sinh Trần Bnh Trong
NK: 1960-1964


 

 Cục c cucucu. Cục c cucucu. Cục c cucucu

-Cu của aimới gy đ? Cẩm hỏi.

-Của taomới mua hai trăm

-Giọng đi. Nghe quen qu. Mua chi thứ đồ chết bầm đ

Rồi như sực nhớ, Cẩm ni tiếp: của Chn Nhớ phải khng?

-Ừsao biết?

-Sao khng biếtngoi Chn Nhớ ra, đố anh tm khắp thị trấn ny c con giọng đi thứ hai mất g tui cũng mất

Ti khng hiểu. Ti cũng c nui vi con chim như sơn ca, chốc mo, chch che than, lửa, chủ yếu nghe ht cho vui cn cu gy chỉ mới tập tễnh vo nghề đu biết c loại cu chết bầm.

Thấy ti ngơ ngo, Cẩm cười:

-Anh khng nghe n gy sao? Cục c cucucu. Một tiếng cu đ khổ rồi đằng ny cu.. rồi cu, hai lần khổ ai chịu cho nỗi. Nui tốn la, xt muối ớt cho rồi

-Con cu hai trăm ngn đi xt muối ớtbớt giỡncho tao nhờ

-Khng dm giỡn đuAnh đi hỏi hết dn chơi cu coi c phải giọng đi l giọng khổ khng?

Hỏi ai? Ngoi Chn Nhớ v Cẩm, hai đứa em họ, một con d, một con c, ti c quen biết ai chơi cu nữa đu m hỏi. Hơn chục ngy trước, Chn Nhớ gh nh mời đm giổ, nghe lũ chim thi nhau ht, ni sao anh khng nui thm vi con cu cho nh giốngđm rừng. Rồi đồ thm, nui cu dễ lắm, khng giống như chimchỉ cần bỏ nắm laăn mấy ngy. Ti nghe bi tai, sẵn nhờ n kiếm cho một con.

-Tui c con thổ, thổ chiều, thục rồi hai trăm thi, anh em mđể rẻ cho anh chơi

Chơi thứ g rnh thứ đ. Chẳng hạn, với chim th nhn tướng, nghe giọng ht ti c thể biết cht cht con no hay, con no dở. Cn cu, ngay cả những giọng gy cơ bản như đồng, kim, thổti chỉ nghe ni chớ cn tiếng gy ra sao th ti cạc cạc huống chi thổ chiều, thổ sớm.

-Thổ chiều l sao?

-Ờl nước buồn của n khi gy, nhất l vo buổi chiều anh chơi rồi biết, Chn Nhớ giải thch như khng

Chơi rồi biết, hnh như đ l thuật ngữ của dn chơi chim cu c nghĩa l người chơi sau bắt chước nguời chơi trước ni m khng hiểu r nghĩa của n. Chẳng hạn, với chốc mo c tiếng bọng nhưng khng ai giải thch được tiếng bọng l tiếng ku ra lm sao?

V đng như lời Chn Nhớ bn bao, con thổ chiều gy suốt ngy v đặc biệt l nước buồn của n khi trời chập tối nghe buồn lm sao nhưng giờ đy Cẩm đi xt muối ớt.

-Kệ để nghe n gy cho vui, ti phản ứng yếu ớt.

-Vui ci nỗi gKu khổ suốt ngy th c

Cục c cucucu Cục c cucucu Cục c cucucu, con giọng khổ vẫn gy đều, khng hề biết v ci giọng cu rồi cu nữa m số phận của n đang c nguy cơ bị nhổ lng, đưa ln bếp nướng.

Thấy ti đờ mặt ra, Cẩm lm tới:

-Xt muối ớt. Tui với anh lm vi lymai tui mang ra cho anh con một lỡ mới gy vi ba tiếng, hay lắm đđi ba ngy mới bắt đượclấy tiền xăng thi

V Cẩm lm thiệt. N ra cy mng cầu sau h, chỗ ti mc con cu, mở nắp lồng, th tay vo tm gọn

Vậy l c mn nhậu bất ngờ với gi cắt cổ, hai trăm ngn một dĩa thịt cu xt muối ớt nướng thơm phứt được dọn ln cng với vẻ mặt h ha h hửng của Cẩm:

-Cu xt muối ớt m ăn với cơm nguộingon hết c rượu khng?

Cn ti lỡ rồi: C

Đ l hủ rượu ngm với vi con c ngựa v thứ c g đ nhỏ bằng đầu đủa ăn được bẻ vụn thnh từng khc m đứa chu rể đi biển mang về cho, ni, ngm rượu, bảo đảm ng uống b khen. Ti khng biết uống rượu v khng c b để khen. Ngm để đ, hơn một năm v thỉnh thoảng mở nắp ra chỉ để ngửi ci mi hơi tanh tanh mặn mặn của c biển, nhn ci mu nước vng nhạt rồi đng lại nn 5 lt rượu nhứt cn nguyn.

By giờ với cảm gic buồn hụt hẩng v mua phải đồ chết bầm, ti cũng muốn lm một ly.

Cẩm ni nhiều hơn uống. N bị lot bao tử cấp độ 5 do bi ca con c: nam v tửu như kỳ v phong, uống nhiều qu gặp gi lớn, lc đầu cờ cn bay phất phới sau rch tơi tả lun, nằm viện hơn một tuần cng với lời cảnh co của vợ: ng m cn uống nữa tui bỏ ng chết lun. Khng biết Cẩm sợ vợ hay sợ chết nhưng sau ci ngy ra viện, chỉ khi no dzui dzẻ lắm n mới lm một hai ly.

Sau khi ăn một miếng thịt cu rồi cụng một ci lấy trớn, Cẩm bắt đầu v đề bằng giọng ơn nghĩa:

-Khng phải tui ăn thịt cu m ti ăn gim anhci khổ. Ni thiệt với anh, dn chơi cu, nghe ni tới giọng đi l bắt ght rồi, cho cũng khng thm lấy chớ đừng ni l mua... Giọng đi, nghe n khổ lắm (?).

-Khổ lắm l khổ thế no?

-L khổchớ thế no

Lại kiểu giải thch như khng của Chn Nhớ rồi bắt sang chuyện khc:

- Bộ anh tưởng con cu no cũng gy cũng giống nhau chắcCon Chn Nhớ bn cho anh l con thổ chiều, giọng đi. Ngoi ra cn c giọng hụt, giọng một, một lỡ, giọng đi, đi lỡCn thổ cũng c nhiều loại thổ như thổ sấm, thổ đặc, thổ bọng, thổ chiềurồi tới giọng thổ pha như thổ pha đồng, pha kimhay đồng pha, kim phanhiều giọng lắm, ai thch giọng g th chơi giọng đ

Chuyện lan man suốt buổi, bao nhiu vốn liếng hiểu biết, kinh nghiệm về loi cu, Cẩm xổ ra hết. Ti nghe tai ny lọt tai kia, trọn buổi chỉ nhớ mỗi cu m Cẩm đc kết: Giống như mấy ng nhạc sĩ, mấy c ca sĩphải c lổ tai m nhạc, chơi cu cũng phải c lổ tai cu, chỉ cần nghe gy qua một lần biết ngay đ l giọng g, hay hay dở, chơi được hay khng.

 o0o

Mai. Cẩm giữ đng lời hứa. Mới hơn 9 giờ sng n xch cu ra, tự động sang lồng, dặn d: N mới gy vi tiếng, coi chỗ no mc yn đ, chừng no nổi mới đưa ra cyđừng đưa ra cy sớm.

Nổi c nghĩa l con cu đ quen cảnh chim lồng, gy suốt ngy v khi nghe tiếng cu lạ gy, n sẵn sng knh lại.

Ti gửi tiền xăng, Cẩm khng nhận:

-Ni chơi với anhchớanh em mđng s g con cu... Cho anh nui cho vui cũng được

Ti khng muốn nuốt mắc nghẹn ci cục ơn nghĩa anh em, hỏi:

-Lm cht rượu khng?

-Khngtui vềsng nay mắc chuyện

Ni vậy nhưng n khng đi m đứng xớ rớ một hồi v bất ngờ:

-Rượu ngm hm qua anh cn khng cho tui xin một t

-Rượu ngm, hơi ngạc nhin, ti nhn Cẩm, hỏi lại: Sao nghe ni my bị vợ cấm rồi.

-Cấmnhưng lu lu lm một ly cho c vị thuốc

Vị thuốc? Vị thuốc g? Rồi chợt nhớ tới lời thằng chu rể quảng co khi cho c, ti hơi nghi nghi nhưng nghĩ tới con cu ơn nghĩa nn lẳng lặng đi kiếm chai chiết cho n hơn một xị.

 

Hơn chục ngy, con cu ơn nghĩa đổi xị rượu xa nh, lạ chỗ c khi cả ngy khng mất tiếng gy lm ti nhớ tới tiếng gy của con giọng khổ lc trời sập tối. Đng l nước buồn curồicu nghe tri lng nỗi nhớ đất trời bao la, buồn thật. V nghĩ, phải chăng dn chơi cu v nước buồn của n nn đ ruồng bỏ, tẩy chay, thậm ch l thịt con giọng đi, sau khi đ gn cho n ci tn giọng khổ bởi sống m đu c ai muốn buồn, muốn khổ.

Trong lc, ti nghĩ cho c chuyện nghĩ th vừa ưa c tiếng xe Honda ngừng trước cổng, ng ra, ti thấy Cẩm đang bước xuống xe với ci lồng cu trn tay, v một người nữa đang loay hoay dựng ci chn chng xe trng lạ huơ lạ hoắc.

Vừa vo nh, Cẩm đ phn bua:

-Sng nay, hai thằng tnh đi nhử kiếm con bả về nui nhưng tui kẹt cht chuyệnsẵn rủ ra anh chơi

Rồi quay sang người bạn, Cẩm tiếp:

-Mấy bữa trước ảnh bị Chn Nhớ lừa bn con giọng khổ hai trăm

Ở qu l vậy. Chỉ cần bn bậy thứ g l cảhuyện đều biết, mang tiếng cả đời.

Anh bạn ny tn Bảy Mi, hồi nhỏ l bạn học cn by giờ sau khi chữ nghĩa trả thầy trở thnh bạn chơi cu của Cẩm v hơn thế nữa:

-N m cu hơn vợ, Cẩm giới thiệu.

-Anh muốn nui cu sao khng ku Cẩm ni tui một tiếng. Tui cu đầy, hay khng dm ni hay nhưng chơi đượcmua bn g anh l anh của Cẩm cũng như anh tuiĐytui c mang cho anh con mộtchơi được lắmnhử cũng được m nghe gy cho vui cũng đượcRồi quay sang Cẩm:

-My kiếm chỗ no mc ln để ảnh nghe gy thử

Bảy Mi ni một hơi di, cng nghe ti cng khng hiểu g hết, nhứt l ci l do Cẩm v Bảy Mi tới nh ti chơi c cht g đ khng khớp với nhau khi một đằng ni mang cu đi nhử cn một đằng th ni mang cho ti con cu để nghe gy chơi.

Nghĩ vậy nhưng chuyện đu cn c đ, ti mặc kệ Cẩm v Bảy Mi muốn lm g th lm.

Rồi ngồi sau vi tch tr ni chuyện cu, Cẩm gợi nhậu chơi vi ly để tạo khng kh. Ừ nhậu th nhậu. Cẩm gửi Bảy Mi cho ti: Ngồi chơi với ảnh, tao chạy ra chợ mua cht lng heo về nhậu. Chợ x, gần nh nhưng hơi xa ng, chừng 10 pht chạy xe.

Nhậu chơi. Ni nhiều hơn uống. Bảy Mi với sự phụ họa của Cẩm, đ chứng minh cho ti thấy l do anh ta m cu hơn vợ với nghề chơi lắm cng phu: gc cu, một trong 4 ci kh m ng cha ta ngy xưa, qua kinh nghiệm khuyn răn con chu chớ c dnh vo khổ lắm, đ l: lm mai, lảnh nợ, gc cu, cầm chầu.

-Cơm ăn cơm dở, ngồi rnh trong bụi chờ cu ngoi về, c khi bị kiến cắn, muỗi đốtkhng dm cựa quậy nhưng m l m ci giọng gy, tiếng g, thcqua lại giữa hai con, nhứt l khi gặp con ngoi hay

Theo Bảy Mi, tập tnh của loi cu l thch lm cha, thch thống trị một vng theo luật mạnh được yếu thua. V để trở thnh lnh cha ct cứ một phương, cu dng tiếng gy để p đảo, đnh đuổi con đang thống trị hoặc những con lạ c đồ xm lăng lảnh địa của mnh.

-Gặp mấy con cu ny, mồi phải thật hay, đặc biệt l nước lo, nước dậm, giựt chọc tức con ngoi khiến n phải xuống ko, nhảy đ

Rồi từ dẫn dắt ti lạc vo m trận tiếng gy của loi cu, Bảy Mi trở về với thực tế m một người mới tập tễnh như ti phải chấp nhận, đ l để nui được một con cu từ lc mới nhử bắt về đến khi thục (dạn dĩ, mc đu gy đ), ln mồi mất một thời gian di v khng phải dễ. Thậm ch, nhiều con nui tới hai, ba năm vẫn lu lu mới mất một hai tiếng gy nhưng cũng c nhiều con mới bắt về chừng vi ngy đ gy

-Nui cuanh phải kin nhẫn mới được

Ngồi chơi tới trưa trờ trưa trật, cuối cng, l do mới quen m Bảy Mi cho ti con một để gy nghe chơi đ c lời giải khi Cẩm mở lời:

-Bảy Min muốn xin anh một cht rượu ngm

Th thiệt, ngoi lời quảng co của thằng chu rể v trả nợ con cu ơn nghĩa của Cẩm bằng một xị rượu với một cht nghi ngờ, ti khng biết hủ rượu ngm của mnh c đng l thứ rượu ng uống b khen hay khng?

 o0o

Thời gian lại qua đi. Chừng 10 ngy sau, Bảy Mi v Cẩm lại đến, mang theo lỉnh kỉnh bia, mồi, ni : Bữa nay anh em mnh phải say mới được. Say? Tại sao phải say? Ti nghĩ bụng.

V sau vi hồi dzdz cho nng my, ci l do tại sao phải say đ c lời giải. Bảy Mi tnh thiệt kể: Tui cũng khng biết mnh bị bệnh gđương khng, bệnh ngon lnh. Ci cảm gic thm muốn khi nằm bn vợ tự nhin biến đu mấtLc đầu, tui nghĩ chắc tại mnh chn cơm nhưngkhng đng. Tui ln vợ, theo bạn b đi ht karaoke, uống bia mnhưng chẳng ăn thua g. Bạn b, đứa by thuốc ny thằng by thuốc nọ uống cũng như khng. Chn qu, tui nui cu cho vui riết rồi m tiếng gyRồi Cẩm gh chơihai thằng lm vi lon, n ni, anh c mn rượu ngm.

-By giờ sao rồi?. Ti hỏi

-Chạy tốt mới tới anh, Cẩm chen vo.

-Cn mybị lm sao?

-Lật ghe giữa dng Ghe mới ra giữa snglật mẹ n cn đu

Th ra con người cũng c giọng khổ, c điều khng bị xt muối ớt giống như loi cu m cn được thng cảm. Cẩm v Bảy mới ngoi 40 nhưng sớm bị lo ha chức năng lm chồng.

-Vậy l my phải cm ơn Chn Nhớ mới đượckhng c con giọng khổ của nđời my coi như tiu tng rồi

-Đng rồibữa no my phải mời n nhậu một bữa...cho vui, Bảy Mi ha theo ti chọc Cẩm.

Ngồi chơi, thm vi ba cu chuyện cu cuốc dấy l, Cẩm v Bảy Mi mới đi vo chnh đề rượu ngm với những thứ g?. Ti ni, khng c phương thuốc b truyền no hết. Ngm chơi m linh hiển vậy thi. Rồi kể lại chuyện thằng chu rể đi biển mang về cả bao đủ loại c kh ngm rượu, ni ch muốn lấy bao nhiu th lấy.

-My cũng biếttao đu biết uống rượu nn chỉ lấy hai loại c, mỗi thứ một t ngm vừa đủ ra mugiấu my lm g

Cẩm ồ ln một tiếng đầy tiếc nuối:

-N cũng ku tui lấy nhưng tui khng lấyc ngựa ngm rượu ngoi chợ bn đầy, tui mua uống rồithấy cũng như khngcn c g đ, ai m biết Thằng chu rể của ti cũng l chu rể của n.

Đng. Khng ai học được chữ ngờ. V hủ rượu ngm hơn một năm chắc chắn sẽ nằm yn trong x tủ nếu ti khng tập tễnh chơi cu, khng rước con giọng khổ về. Mọi chuyện hnh như đ được sắp đặt sẵn. Kh ni lắm.

Cuối cng cũng đến lc ti tuyn bố đng nắp hủ rượu ngm, sau nhiều lần bnh t cho đi, bnh quy cho lại mới bền v cổ my đn ng của Cẩm, của Bảy Mi đ chạy trơn tru trở lại. Một cht để dnh cho ti mai ny cho d ti đang sống yn thn, yn phận với căn nh giống nhưđm rừng, hết chim ku rồi tới cu gy tối ngy bởi thỉnh thoảng giọng khổ trong ti vẫn ln tiếng, đ l những khi Bảy Mi chở vợ tới chơi, thc giục: Coi chừng rượu ngm lu qu đt, kiếm đại một b no đ về hủ hỉ cho vui.

  

 

 

 

 

Nguyễn Hiền

1/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương