Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

Gi lạnh cuối Đng bất ngờ trn về trn dy phố di ngt mắt. Từng đon xe vt qua, thổi tung đm bụi mịt mờ trải di suốt con đường. Đy đ từng đon người qua lại ở khu vực bến xe ny tm chuyến về qu. Họ kh nhọc, chen lấn nhau mong tm chiếc v để c một chỗ ngồi trn chuyến xe no đ. Nhiều người nằm ngồi lăn lc trn dy hnh lang hay ngoi những gốc cy .

 

Ti cũng chen lấn trong đm người ấy, mong sao c chuyến xe chiều trở về trước vi ngy gip tết. Hai tiếng nữa mới c chuyến tiếp theo. Ti kiếm được chiếc ghế ngay bn ngoi phng v. Nơi đy c thể nhn bao qut cả khu vực bến xe rộng lớn ny.

 

Ti để đến mt c b ốm yếu, gầy nhom ngồi trn bệ xi măng bao quanh gốc cy x cừ to lớn. Nt mặt con b trng rất u buồn, hai tay giử chặt ci giỏ xch đ rch tươm, li cả miếng vải giống như l chiếc o hay quần của c c b đựng bn trong. Con b đu khoảng mười hai, mười ba tuổi, dng gầy, nước da đen nhẻm c lẽ do lăn lộn với mưa nắng trn cao nguyn ny. Trn khun mặt con b tot ln sự hoảng sợ. Ti nhn thấy n do dc cặp mắt đảo khắp nơi, thỉnh thoảng quay mặt về pha phng v. N c vẻ rụt r, lo sợ một điều g đ.

 

Ti đứng dậy tiến đến trước mặt con b, mỉm cười nhn n một hồi rồi ngồi xuống bn cạnh. N ngồi xt ra xa c vẻ ngại ngần. Ti hỏi nhỏ: Chu về đu? N rụt r Dạ, Huế. Ti bật cười v cu trả lời gọn lỏn của n. Xa xứ đ lu nhưng giọng Huế của ti vẫn cn đậm nt, điều ny gip cho ti được con b tin cậy hơn qua chất giọng của mnh. N ci mặt khng nhn ti, hai hng long mi cong vt. Một nt đẹp rất Huế trn khun mặt n. Chu đi c một mnh sao? Dạ, một mnh Chu vo đy lm việc g. Hi c ph . Sao chu khng đi học m bỏ đi lm Nh ngho, khng c tiền. Ba Mẹ chu đu khng nui chu. N ngước cặp mắt trong veo ln nhn ti. Cặp mắt trong suốt nhưng đượm buồn. Lc ny ti c dịp quan st kỹ khun mặt con b. Khun thật đẹp, mặc d nước da sẫm mu v mưa nắng nhưng đi mi n vẫn đỏ hồng, nhỏ nhắn thật xinh. Con b dễ thương qu. Đoạn đường từ đy về đến Huế rất xa, bảy tm trăm cy số liệu n c an ton đến nơi hay khng.Ti bỗng đm ra lo lắng Ba Mẹ đu m khng cng đi với chu. N vẫn nhn ti chăm chăm, khng hề chớp mắt. Ti nhận ra giọt nước mắt bn kho mi của n. Chu khng thể đi như vy được đu Hay l ở lại thm ngy nữa, c gởi xe cho chu về, được khng? Khi ti ni ln ny l muốn con b đi xe của vợ chồng em gi ti chạy tuyến đường Huế mỗi hai ngy một chuyến. Sng mai sớm l chuyến kế tiếp. Ti hỏi lại C muốn c gởi cho chu đi chuyến sng mai khng. Xe nh của người em c, an ton hơn Con b vội lắc đầu. Ti khng muốn ni g nữa. C lẽ con b sợ ti l mẹ mn hay sao đ nn ci gằm mặt xung rồi ngồi xt ra xa hơn. Ti bật cười với nghĩ như vậy.

 

Bến xe đầy người nhưng khng cn một chiếc xe no đậu trong bến. Những ngy ny đn được chuyến xe trở về thật khng dễ cht no. Ti i ngại xoay qua nhn con b đang co ro, thu mnh lại v những cơn gi quất rn rạt vo thn thể gầy yếu của n. Trời cũng dần về tối, khng c cht nh nắng, trời đầy my đen nhưng khng mưa. Đ năm giờ chiều rồi m xe vẫn chưa thấy chiếc no. Ti quyết định quay về lại chờ đi chuyến sớm mai. Trễ thm một ngy cũng chẳng sao. Mọi chuyện trong gia đnh đ c mấy đứa con lo đầy đủ hết rồi, chuẩn bị cho một ci tết sắp đến. Ti rt điện thoại gọi về cho con du : Mẹ đn xe khng được. Mai sớm Mẹ về. Đừng trng nghe con.

 

C chiếc xe từ từ vo bến, Đ l chuyến xe về Nha Trang. Ti quyết định thật nhanh, về hay khng? Mắt liếc qua nhn con b đang mặc chiếc o phong phanh.

Đoạn đường từ đy về nh khng xa. Ti c thể về trn chuyến xe đm nay, nhưng thật lng l lo ngại cho con b người dưng ngồi bn cạnh mnh. Khng biết ci lo ny từ đu ập đến ti cũng khng biết. Nhưng để cho n ngồi một mnh giửa bến xe mnh mng ny, ti rất i ngại cho sự an ton của n. C điều g đ khiến ti phải băn khoăn, lo lắng. Một sự lo lắng theo kiểu ng b hay ni l bao đồng. Nhưng chắc chắn chiều nay ti sẽ khng yn tm v n hận nếu để con b ny ngồi ở đy để tm một chuyến xe. Nhỡ như c điều g xảy ra cho n, c lẽ suốt khoảng đời cn lại phải sống trong n hận.

 

Ti cầm tay n lắc nhẹ : Qun của c gần đy. C cũng đn xe trở về nhưng c lẽ mai đi cũng được. Nếu đm nay chu khng đi, khng c chỗ no để ở hy về với c nh. Đi ra khỏi bến xe, rẽ phải một đoạn. Duy nhất chỉ c một qun của c thi. Chu c thể vo nghỉ ngơi Ti ni một hơi cho con b nghe rồi đứng dậy nhn n: C đi đy. Chu nhớ cẩn thận, đừng tin ai đ nh! Ni rồi ti dợm bước. Vừa đi được một đoạn đ nghe tiếng chn dồn dập pha sau v tiếng gội; C! C ơi! Cho chu về với! Ti dừng lại đợi con b. Hai c chu bước trở lại qun của ti.

 

 Về đến qun, nơi ti thu để bun bn từ nhiều năm, mở cửa trong khi con b đứng khp np bn hng qun. Ti ni Chu vo đi. Ngồi chờ C nấu nước nng cho tắm rửa nh. Ti lấy chiếc ghế đ xếp lại từ trước, đẩy về pha con b : Chu ngồi xuống. Chờ C x nghe.

 

Trong khi con b tắm rửa, ti lm hai t m gi để sẵn. Con b mở cửa phng tắm bước ra, nhn ti ngạc nhin: Sao C tốt dữ rứa. Ti lấy chiếc khăn lau tc cho n, mỉm cười : Chu ăn đi. Dạ, cm ơn C. Hai c chu cng ngồi ăn. Lc ny con b đ tin ti l người tốt. Nhn khun mặt hồng ho trở lại của n lng ti bỗng ấm hẳn ln. Ti gợi chuyện :

Chu vo đy c một mnh thật sao? Dạ, Ba Mẹ mất hai năm trước rồi Ti ngạc nhin: Vậy chu chỉ c một mnh . Dạ. Chu về qu rồi ở với ai? Con b ci gằm mặt : Dạ, với b ngoại. N giương đi mắt đẹp nhn ti : B ngoại gi rồi, ngho lắm. Chu đem tiền về cho b Ba mẹ chu v sao m mất Ti thấy mấy giọt nước mắt của n Thi chu ăn xong rồi đi ngủ. Mai c sẽ gởi xe chu đi. Đừng lo nh.

 

Đm đ ti v con b nằm cạnh nhau. hơi thở n yếu ớt nhưng đều. Thỉnh thoảng n lại xoay mnh, hai tay kẹp dưới chn. Ti ko chăn đắp ln người n cho ấm.

 

Đến khuya ti vẫn trằn trọc khng ngủ được. Nhiều năm rồi, mỗi lần tết đến, được quay trở về nh ti thấy mnh như trẻ con chờ đn tết trong những năm cn b. Ti ngồi dậy nhn vo khun mặt con b. N bằng tuổi ti cch đy hơn bốn mươi năm trước. Tầm tuổi n, ti được sống sung sướng trong vng tay Cha Mẹ m khng phải lo toan bất cứ việc g. Những ngy như thế ny, bọn trẻ chng ti được nghỉ tết, khng phải học hnh g nn chạy nhảy, đa nghịch v ho hức đn tết. Mẹ sai bảo g cũng lm v những việc Mẹ nhờ cũng chỉ lo cho chuyện tết nhứt trong nh. Điều ấy đem lại cho chng ti sự thch th. Vậy m, nhn con b nằm bn cạnh bằng tuổi ti ngy ấy đang phải vật lộn với đời để kiếm miếng ăn. Phải chịu mồ ci trong đm đng lạnh lẽo một mnh giửa chốn đng người tm chuyến xe về thăm b. Ti xt xa nhn n. Khun mặt con b xinh đẹp qu. Lm sao ti c thể yn tm để cho n ngồi một mnh giửa bến xe trong đm khuya được.

 

Mười hai tuổi, lc ấy ti cũng chỉ một con b thơ ngy, trong sng. Suốt ngy chỉ biết học hnh, vui đa v lun được sự chăm sc của Ba Mẹ. Ti nhớ về những ngy xưa cn b l khoảng thời gian hạnh phc nhất đời. Đi đu, lm g cũng được Ba Mẹ chăm lo, săn sc. Nh ti lc ấy c khoảng sn rộng, đằng sau nh l một khu vườn đủ loại cy, chim rủ nhau về ht ca suốt ngy. Buồn nhất l khi ma đng về, hng cy sau vườn ủ rủ, l rụng đầy, khng gian buồn ảm đạm. Lũ chim tr mưa lạnh bay đi đu mất. Khng biết chng n c ci g để ăn hay khng? Hay rủ cnh nằm chết đu đ. Ti lo lắng vu vơ v thương cho bọn chim khng c nơi nương thn, khng gượng nỗi khi ma Đng cứ ko di ra mi. Chng n sẽ sống thế no khi khng kiếm được ci ăn. Thỉnh thoảng vẫn c vi con chim tội nghiệp bay về đậu trn cao. C lẽ chng n đi sau những ngy mưa gi, khng tm được thức ăn nn tiếng ku của chng trng yếu ớt v buồn. Ti hay đem gạo hoặc cơm thừa ra rải đầy dưới những tn cy để dụ lũ chim ko về ăn.

 

Rồi ma Xun về, nắng ấm trn ngập, lũ chim cũng về theo n đa nhảy nht trn những ngọn cy cao rồi từng con một s xuống mảnh vườn rm mt. Chng nhảy ma như reo mừng nắng mới. Ru ra, ru rt quanh ti, sn vườn sinh động hẳn ln khiến lng ti hn hoan, sung sướng. Ba ti khng la mắng khi nhn thấy ti đội chiếc nn l của mẹ đứng dưới trời nắng mai, rải những hạt gạo ra xa, miệng lin tục gọi chip chip. C lẽ hnh ảnh đ rất đẹp trong mắt của Ba nn ng thường khuyến khch ti.

 

Nhiều năm sau, Ba ti cng cả nh chuyển vo Nam sinh sống. Khu vườn như thin đường của ring ti vẫn cứ sống mi trong k ức trẻ thơ, d tuổi tc c chồng chất, nỗi đau khổ của cuộc đời c tn ph thể xc nhưng k ức tuổi thơ cng với khu vườn xanh mt v những ch chim ru rt ấy lun hiện hữu trong ti. Nhất l những khi ma Đng đến hay những ngy gip tết, ti lại nhớ đến thời ấu thơ lăn xăn cng Mẹ dọn dẹp trong nh. Đi khi cng Ba ra sau vườn qut những đm l rơi rụng, lm đẹp lại khu vườn nh mnh, trang điểm cho ngi nh. Kỷ niệm ấy sao m đẹp qu! Tuổi thơ của ti lun long lanh v hạnh phc mỗi khi ti chợt nhớ về n trong qung thời gian đương đầu với bo tố cuộc đời sau ny.

 

Mi min man, nhớ về tuổi thơ m đềm, ti bỗng giật mnh v tiếng m sảng của con b; Mẹ..Mẹ! Tay tri n quờ quạng, với tới trước. Hnh như n muốn chồm đến m lấy người Mẹ của n trong giấc mơ. Ti ci xuống nhẹ nhng m chặt lấy n. Khng hiểu sao, mới gặp n vi tiếng đồng hồ m giửa ti v n như c một sự gắn b tnh cảm v hnh đến vậy. Nhn miệng n vẫn cn lắp bắp, tri tim ti thắt lại. C lẽ n đang c một giấc mơ thật đẹp. C thể n đang mơ cng với Mẹ đang lm một việc g đ hoặc cng nhau đi đu đ, hoặc cng m nhau nằm trn giường, đa giỡn với nhau trong một ma đng rt buốt. Cũng c thể n bị đn v mải m rong chơi m qun đi những điều Mẹ dặn cần phải lm, nn gọi Mẹ van xin đừng đnh đn..

 

Trn đi mi hồng, nhỏ nhắn xinh đẹp ấy bỗng nở nụ cười trong cơn m. A! Th ra l n đang hạnh phc bn người Mẹ trong giấc mơ của mnh nn mới c nụ cười thin thần như vậy. Con b đang hạnh phc trong vng tay Mẹ. Một niềm vui nhỏ nhoi no đ nhưng lại đem đến cho n ci hạnh phc lớn lao. Con b c lẽ cũng c một tuổi thơ long lanh như ti từng c. Nhưng ti nghĩ rằng n khng hề c một cuộc sống m đềm trước đy. Chưa hề c một tuổi thơ như ti đ c trong vng tay yu thương của Ba Mẹ. Bởi v như n kể, Ba Mẹ n phải lam lủ cực nhọc trn cnh đồng ruộng để c đủ ci ăn. Cuộc sống vất vả ấy lm sao c thể đem lại cho n những giờ pht thư thả m ngắm nhn những con chim bay về ru rt ngoi sn vườn như ti.

 

Nhn n cười trong mơ, ti cũng nở nụ cười v thật bất ngờ cng với một cht xấu hổ khi ti ci st xuống khun mặt xinh đẹp của n, đặt ln m con b một nụ hn.

 

Bất ngờ con b mở mắt ra, cầm lấy tay ti. Đi mắt n sng long lanh trong nh sng lờ mờ của ngọn đn đường hắt vo. Đi mắt như hai hạt nhn, trong suốt. N lần tm hai bn tay của ti, nắm chặt. Bn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai cứng. Đ l những vết chai do suốt năm tuốt hạt c ph. Những hạt cứng như sỏi ấy bm chặt trn cnh. N phải dng hết sức lực yếu ớt của mnh để tuốt mạnh. Bn tay mười ngn nhỏ nhắn kia đau buốt tim nhưng phải cố gắng để c đồng tiền nui sống bản thn v gởi về gip b Ngoại gi yếu ngoi qu. Ti biết n đ cố gắng hết sức . ch của n dồn hết ln hai bn tay yếu ớt. Mỗi lần tuốt được một nhnh c ph l một hạnh phc của c b. Bn tay n by giờ vẫn cn những chỗ phồng rộp. Ti xoa hai bn tay n rồi bp nhẹ, con b rn ln khe khẻ : i, đau tay chu. Răng C khng đi ngủ? . Ti ci xuống lần nữa hn ln mặt n: C mong trời sng để về nn kh ngủ Ti tt nhẹ ln m n : Đm qua m khng c chu th giờ ny C đ nằm ngủ ở nh rồi. N mở to đi mắt ngy ng nhn ti : Ai xi C lo cho chu lm chi?. Ti nhăn mặt : Ci con ni ni chi lạ! Thấy chu cn nhỏ m ngồi một mnh ở bến xe lm răng C đi về cho được hỉ, con khỉ?. Trời chưa sng m. C nằm xuống bn chu rồi ngủ đi Giọng ni con b thật m dịu. Ti nằm xuống chong tay qua lưng n : Chu chưa kể cho C nghe v sao Ba mẹ mất sớm như vậy . N xoay người rc vo ngực ti. Khng hiểu n lạnh hay l cần hơi ấm của một nguời Mẹ. Ba Mẹ chu bị lũ cuốn tri. i! Vậy sao? Ti nghiệp cho chu qu. Con b m chặt lấy ti. By giờ th ti biết chắc n cần hơi ấm từ ti. Hơi ấm của một người Mẹ. N ni nhỏ : Hm đ trời mưa to. Mấy ngy trước đ rồi, mưa lớn lm ngập hết cả lng, cả ruộng. Nh chu khng cn g để ăn nữa nn Ba Mẹ phải ra đồng mt la th cơn lũ lớn trn về,cuốn tri. Mẹ chu bị lũ đẩy v bụi tre, mắc lại. Ba chu thấy vậy bơi theo để cứu th bị lũ cuốn đi lun. Lũ mạnh lắm. Mấy ngy sau, nước rt người ta mới vớt xc được. Bốn năm rồi c. Chu ở với b ngoại được hai năm. Anh trai chu đi ra ngoi Bắc lm thu cn B đi mt la khoai. Khng cn được đi học nữa, chu đi ở cho một nh trn phố. B chủ nh bắt chu lm suốt ngy đm cn đnh đập nữa. Chu sợ qu bỏ trốn về lại. Ti ngắt lời n Chu lm g trn phố? Dạ, nh họ lm l bnh m. Chu thức dậy từ hai giờ sng đến tối mới được nghỉ. Lm đủ thứ việc. Nấu cơm, giặt o giặt quần. lau nh. Sng sớm dậy phải khun củi bỏ vo l. C khi bị phỏng, rt lắm. Rồi đếm bnh m cho khch. C khi đếm thiếu, b chủ cầm ổ bnh m nng đập v mặt, phỏng m lun.. Con b kể một hơi di. N kể một cch tự nhin như chuyn đương nhin phải xảy ra v đ chỉ l một chuyện bnh thường.

 

Tự nhin nước mắt ti chảy di trn mi tc con b đang m chặt ti. Hồi lu ti mới ni được Hay l chu về qu rồi trở vo đy ở với c, được khng? N ngẫng đầu ln nhn ti ; C sống c một mnh răng?

Ừ, chỉ một mnh c thi. Chu ở với c khng? Dạ.. Thi, được rồi. Cứ về thăm b đi. Ra tết trở v, chu cứ đến. Nhớ qun c rồi, phải khng?. Dạ, m chu ở với C rồi cơm m ăn?. Ti cười v cu ni ngy ng, trẻ con của n Th c nhịn cho con ăn

 

Đm đ gần như ti thức trắng nhưng vẫn thấy người vui vẻ, sảng khoi. Sng hm sau ti đưa con b ra bến xe. Dẫn n đến gặp em rể ti, chủ xe chạy tuyến đường Huế, Ti gởi gắm : Em đưa n về tận nh dm chị nh. Ra tết n trở v rồi ở với chị. Con gi nui của chị đ em.

 

Cu chuyện ny ti viết để kể lại về một kỷ niệm cch đy bốn năm trước. Con b nhỏ nhắn, xinh đẹp c khun mặt u buồn buổi chiều gip tết năm đ, by giờ đ l con gi ti. Ti đặt tn cho n My để nhớ về buổi chiều đầy my trong bến xe lạnh buốt. Tn thật của n l Bch Thuỷ nhưng khng bao giờ ti gọi đng tn của n. C lẽ nước l nguyn nhn gy ra ci chết thảm cho Ba Mẹ My nn ti ngại dng từ Thuỷ để gọi con b.

 

My by giờ l một c gi mười bảy tuổi xinh đẹp v giỏi giang. Ti yu qu con b như con ruột của mnh. Một phần do ti chỉ c hai con trai, đều đ lập gia đnh. Đ c chu nội nhưng vẫn khng c đứa chu gi no. Vậy th khng l do g khiến ti khng yu thương My như con được. Ti cho n đi học lớp ban đm để c thm kiến thức m sau ny ra đời đỡ vất vả hơn. C học thức cht t cũng gip ch được cho n nhiều. Ti nghĩ vậy.

 

Nhiều cậu trai ngấp ngh đến qun chọc ghẹo con b. Ti lun theo st để bảo vệ cho n. Dạy dổ n hiểu được v trn trọng gi trị cuộc sống. N l đứa b gi ngoan ngon lun nghe lời Mẹ.

 

 ***

 

Năm nay, hai bảy tết cả hai Mẹ con ti chuẩn bị hnh l ra bến xe để trở về nh sau một năm lăn lộn kiếm sống trn đất cao nguyn ny. Kinh nghiệm những năm qua, ti mua v xe từ trước để đi chuyến mười giờ sng. Chỉ vi tiếng đồng hồ, ti v con gi sẽ được sum họp cng với anh chị n ở nh rồi.

 

Khi ra đến bến xe, ngồi trn bệ xi măng bao bọc gốc cy x cừ, hai Mẹ con ti nắm chặt tay nhau, nhn nhau rồi cng mỉm cười. Cả hai khng ni ra điều g, nhưng đều biết người kia đang suy nghĩ g trong đầu.

Những vạt nắng Xun, qua kẻ l chiếu rọi xuống khoảng sn bến xe. Những tia nắng buổi sng cuối năm sưởi ấm tm hồn hai Mẹ con ti.

 

Nơi gốc cy ny bốn năm về trước, Ti v con gi ti đ gặp nhau lần đầu. Ti thầm cm ơn gốc cy x cừ ny, cm ơn Trời đ mang đến cho ti một c con gi ngoan hiền, xinh đẹp.

 

Trong mng mnh, gập ghềnh của cuộc đời, đu đ cũng c một hạnh phc đi khi l rất mong manh.

 

Mong manh nhưng vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

Thng 01 năm 2013

 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương