Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

THƠ NGUYỄN THỊ KHNH MINH

NƠI BẮT ĐẦU MA XUN
Nguyễn Thị Khnh Minh

 

Khởi đầu từ một giấc mơ.

Ngy mi mi bắt đầu với mặt trời ma xun đầy hứng khởi

Tri tim cn đập trong lồng ngực

Những tiếng ni cười thn yu đang cầm giữ cho anh từng pht giy hạnh phc

V, con nắng nhỏ, l ti, bn cửa sổ.

Con nắng nhỏ gần gũi, đi, về, mỗi ngy bn cửa sổ,

Anh sẽ thấy con nắng ấy, một ngy ma h, một ngy ma xun, một ngy ma thu, v cả hm nay, trong ngy đng m u, em sẽ để cnh tay nắng ấm p ở một nơi c thể vẫy cho anh buổi sng. Đi khi hạt mưa kia, l em, rơi m thầm hạt lệ. Hạt lệ nối khoảng cch đại dương, nối chấp chới nh nhn Sm Thương, nối mịt mng trời với đất, nối một đường tơ đứt tự thuở rất xa xưa. Để một lc no, tnh cờ rơi trn tay anh. Hạt mưa trong ngần sau bao lần du bể thời gian

 

Cy cầu bắc qua con sng trong thnh phố

Mỗi ngy anh vẫn đi qua

Dng nước tri chở thng ngy đi mi. Những nốt thời gian ngn di qun lng. Nỗi ơ hờ khng bung tha một ai. Nỗi tn phai rất khắc nghiệt cho từng k ức ta muốn giữ gn. Ti phải lm g để chở che nỗi nhớ?
 

Một phm thời gian tnh cờ ti nhấn xuống, cnh cửa Giấc Mơ bật mở.

C thể một x lệch của thời gian, được khng? Anh bước qua cy cầu v đi vo khng gian giấc mơ? Giấc mơ em ở đ, khng thời gian. Khng ở đu trong thế giới hiện hữu ny.

Cnh tay thực tại bung lơi, Giấc Mơ em gọi tn, người bạn rong chơi cng em suốt ma qu khứ, đập cng em nhịp tim của pht giy, v l một mơ hồ vẫy gọi ở cuối chn trời.

Giấc Mơ, nơi c thể giữ lại thời gian, cho em sống, ở lại, với tấm lng mi mi Hm Nay.

 

Ma thu. Bao giờ cũng quyến rũ người ci sắc vng của l

C thể ti đ mơ mộng để vng ng ả như thế, v, rơi như thế

Rơi trong cảm xc một nh nhn,

Rơi trong rộn rng một ngẫu nhin,

Rơi trong ha m gi,

Rơi khng đau lng một tan tc,

Em sẽ rơi như mơ, anh đang bước qua cy cầu v đi tới. Cy cầu bắc qua dng sng trong thnh phố, một thnh phố m sương k ức. Anh sẽ nhặt chiếc l vng đang chuyn chở nhịp đi của ma thu đ, phải vậy khng? cho d anh c thể lại thả n rơi theo dng nước của con sng mỗi ngy anh vẫn đi qua Cy cầu lạnh lng của thời gian.

 

C thể anh đang đẩy cnh cửa để bước vo, tiếng dương cầm thở xa vắng trong căn phng bộn bề cng việc.

Tiếng dương cầm thảnh thơi bay qua ngn dặm để em biết được rằng hơi thở của cảm xc anh cũng đang ngưng đọng trong từng nốt nhạc. i tri tim Mozart tuyệt vời nối di từ nốt nhạc diệu kỳ đến từng nhịp tim rung động của chng ta hm nay. Em cũng đ ngy thơ để tưởng tượng ra rằng mnh l một nốt nhạc nhỏ b đang nhảy nht trong cảm xc ấy. C phải anh đ ngưng lại một chốc lt thi, nghe thấy, nơi, bỗng dưng em hiện hữu?


C thể anh vừa bước ra khỏi giảng đường,

Điều g đọng lại sau những điều anh vừa giảng dạy? Đ l mn qu đẹp nhất anh đ hiến dng cho cuộc sống. Anh c biết nghĩa dường no khi hnh ảnh anh ở trong k ức của ai đ?
C thể anh vừa viết xong, bất cứ một điều g, một luận đề, một bi thơ, một cu truyện
Hay c thể anh vừa vẽ xong một bức tranh, anh nghe được khng, trn trang giấy c tiếng dạt do con sng, m vang sau những điều anh viết, con tằm rt ruột nhả tơ, sợi tơ ấy nối vo hạt lệ, nụ cười, lng hn thưởng

C thể anh vừa gấp lại một cuốn sch,

Tiếng gấp lại như vừa gp vo một ngọn lửa nhỏ trong bếp lửa tri thức của nhn gian,

Anh biết nghĩa đến thế no khi ai đ lưu lại trong k ức anh?

V, anh ơi vẫn bn đời, một cuốn sch m khi anh tm về anh sẽ nghe được, rất dịu dng, tiếng tnh yu vĩnh cửu. Bắt đầu từ xa xi lời hẹn h của những hạt bụi, bay vo nhịp tim mở ngỏ ban sơ của chng ta. Tm nhau. Gặp nhau. Lạc nhau.

C thể một lc no đ, em đọc lại những l thư ngy xưa, (một ngy xưa khng bao giờ xưa cũ), Em đ l nụ cười thấp thong trn trang giấy ấy, l nh nhn sẻ chia trong những dng chữ ấy, những con chữ mang một sinh mệnh diệu kỳ trong k ức hội ngộ lẫn chia ly

 

Anh vẫn đi qua chiếc cầu bắc ngang một dng sng trong thnh phố, Dng sng chở thng ngy đi mi. Một gợn sng nhỏ, l ti, ghm lại một pht giy Ti biết, khng biết tại sao, rằng, dng sng đ sẵn sng ngưng lại thời gian nơi khởi đầu ma xun
 

Trong thời gian của ngy khp lại, ti sẽ gửi vo đ, Giấc mơ

Anh sẽ ở lại với em trong giấc mơ ấy? Anh sẽ nghe thấy trong đ cn nng hổi hơi thở của k ức.

K ức, m đềm thứ tự như những tờ thư em xếp gọn gng trong tủ,

K ức, đm huyền dịu nh sao Kim, lấp lnh xanh trn ngn tay đeo nhẫn,

K ức, sợi tơ mong manh ko hai phương trời thảng thốt,

K ức, đi vai b trĩu cong ngy thng đợi,

K ức, một dng sng chia tan bay tung trong trời những hạt lệ,

K ức, con đường của giấc ngủ m em lun vấp bởi một giấc mơ. Lập lại hằng đm,

K ức, l Hm Qua, Lc Ny, v cả điểm cuối cng của Ngy Mai

Em biết tặng anh g ngoi mn qu K Ức?

 

Ma Xun trn con đường ti đi tới

Mỗi bước chn ti viết từng k ức của ngy mai

Anh ơi, em biết đ sẽ l một k ức hạnh phc.

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ KHNH MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương